Fonduri Nerambursabile Plantatii Nuci

fonduri nerambursabile plantatii nuciZonele cu handicapuri geografice sau naturale ( regiunile insulare, zonele muntoase sau zonele cu densitate mica a populatiei) beneficiaza de un tratament privilegiat. sa nu fie emisa o decizie de recuperare a ajutorului de stat. Imbunatatirea conditiilor de munca si de securitate ale lucratorilor din acvacultura. 3 ? 31 octombrie 2011. Obiectiv Ajutorul specific pe exploatatie este acordat din Fondul European pentru Garantare Agricola ( FEGA) pentru a compensa dezavantajele specifice zonei, . sub forma unei plati suplimentare, calculata si acordata anual, in functie de efectivul de vaci de lapte detinut. Este permisa achizitionarea de echipamente pentru producerea de energie care utilizeaza energia solara, eoliana, hidraulica, geotermica numai in scopul desfasurarii activitatii economice pentru care beneficiarul este va fi autorizat. Training- ul acesta este unic prin faptul ca mergem dincolo de managementul clasic al proiectelor si abordam concret si punctual realizarea unui Studiu de fezabilitate ? instrument esential pentru finantator. Societate agricola ( infiintata in baza Legii nr. Cofinantarea pe care trebuie sa o suportati este de 50- 50 % ( adica 50% din costul proiectului primiti si 50% ii veti acoperi dvs din fonduri proprii, imprumut bancar, sau alte surse fonduri de venit). In consecinta, valoarea maxima a finantarii acordate va fi de 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului, nu mai mult de 200. 000 de euro. Contributia Uniunii Europene ? 80%. Cheltuieli eligibile Investitii corporale ( constructia, modernizarea, extinderea cladirilor in fonduri scop productiv ? pentru efectuarea fonduri nerambursabile plantatii nuci activitatii vizate de proiect precum si constructia de cladiri pentru marketingul produselor proprii. Programul Jeremie, Programul pentru Competitivitate si Inovatie ( CIP), fonduri nerambursabile plantatii nuci Programul Jasmine . a proiectelor pe care o va inainta DG AMPOST pentru aprobare. Data si ora inceperii Ghidul solicitantului este publicat in data de 2 noiembrie 2009. Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare. ATENTIE. Punctajul pentru accesul la exploatatiile agricole si alti agenti economici nu poate fi cumulat cu punctajul pentru accesul la alte cai de comunicatie. Promovarea dezvoltarii teritoriale echilibrate ? scopul este stoparea si, eventual, inversarea tendintei de accentuare a disparitatilor de dezvoltare prin sprijinirea si promovarea unei dezvoltari economice si sociale echilibrate a Regiunilor. Ordinea uzuala a partilor unei propuneri este construita pentru a creste acuratetea si intelegerea sa atunci cand este evaluata si este ineficienta daca este aplicata in procesul de scriere a propunerii. Internetul, la un click prea departe Intr- o lume guvernata de calculator si de internet, doar 14 autoritati si institutii publice au contractat fonduri europene in cadrul Programului Operational Sectorial ? Cresterea Competitivitatii Economice? ( POS – CCE), care sustine implementarea de solutii de e- guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar. Activitati turistice, inclusiv promovarea valorilor naturale ca potential pentru dezvoltarea unui turism durabil, protectia patrimoniului natural in sprijinul dezvoltarii socio- economice, sprijin pentru imbunatatirea serviciilor turistice prin servicii de inalta calitate fonduri romania si incurajarea turismului durabil. Suma totala cu care s- au imprumutat bancile pentru a oferi acest sprijin financiar se ridica la 33 milioane de euro. Da, infiintarea unei livezi este considerata activitate eligibila. se acorda punctajul maxim aferent tipului de drum public de pe care se face preluarea. Investitiile In infrastructura de mediu vor contribui la Imbunatatirea sistemelor de management al apei potabile si a deseurilor menajere la standarde europene. Termene limita de obtinere Pentru anul 2010, cererea initiala anuala se depune in termen de 30 de zile de la data publicarii numarului de inregistrare al cererii de exceptare pe site- ul DG Agri, respectiv in 30 de zile de la data de 13 octombrie 2010.

Leave a Reply