Ghidul Gratis Afaceri Cu Fonduri Europene Nerambursabile

ghidul gratis afaceri cu fonduri europene nerambursabileLansare masura 112 instalarea tinerilor fermieri 1 iulie 2011. pentru reproductie si la ingrasat ( iii) ovine si caprine. Suma alocata pentru finantarea acestor proiecte a fost de 358, 14 milioane de lei. Cel mai important lucru pentru un beneficiar sunt cunostintele pe care le are legate de tipul de fonduri europene pentru tineri afacere pe care o conduce sau pe care ar vrea sa o dezvolte, aceste cunostinte sunt baza lui de informatii pe care trebuie sa le dezvolte si care il va ajuta ulterior sa aibe un trend crescator al cifrei de afacere. Proiectul initiat de Ministerul Agriculturii prevede ca este interzisa acordarea unui avans catre un beneficiar POP care a beneficiat anterior de avans si pe care nu l- a justificat sau de la care nu a fost recuperat in termenele stabilite de regulamentele europene aplicabile. agenti economici. Bani pentru formare profesionala ( schema de ajutor de stat) – Apel deschis. autoritatile publice locale. realizarea unei analize cost- beneficiu. Dupa statutul juridic. Proiecte si activitati eligibile: Pentru proiecte sunt eligibile urmatoarele tipuri de activitati:

- activitati de cercetare industriala ( servicii de cercetare industriala). Incepand cu 2 mai, APDRP a deschis trei linii de finantare aferente pentru Masura 125, Masura 221, si masura 312. CINE poate obtine finantare:
- intreprinderi mici si mijlocii. Cu aceasta ocazie, s- a evaluat stadiul programului si s- au stabilit masurile pentru accelerarea implementarii proiectelor si a implementarii financiare a fondurilor POR si s- au luat o serie de decizii strategice pentru a putea utiliza cu succes toate fondurile alocate programului. 6. 2. Bun. Suma totala cu care s- au imprumutat bancile pentru a oferi acest fonduri romania sprijin financiar se ridica la 33 milioane de euro. O data cu verificarea indeplinirii condiNiilor minime de acordare a sprijinului din Planul de afaceri la anul 3, beneficiarul trebuie sa prezinte documente care atesta faptul ca a urmat un curs de pregatire profesionala prin Masura 111 ” Formare profesionala, informare  i difuzare de cuno tinNe”, in raport cu proiectul IMPORTANT! Programul regional va fi finantat in perioada 2007- 2013 din Bugetul de Stat si cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR) – ghidul gratis afaceri cu fonduri europene nerambursabile unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene. Cabinete veterinare. Fonduri europene nerambursabile 2011 Ghiduri si masuri. Parteneriatul Ministerul Economiei si Finantelor a elaborat CSNR In cooperare cu un numar mare de institutii si organizatii. Politica de coeziune economica si sociala a Uniunii Europene este, Inainte de toate, o politica a solidaritatii. Pescarii pot beneficia de 30. 000 de euro de la stat prin Programul Operatioan de Pescuit. Data limita:

- Proiectele se depun in perioada 01 – 30 iunie 2011 Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala ( FEADR) Masura 141 ? Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenta” Axa I – ? Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier” Finantarea microintreprinderilor are ca scop sprijinirea ghidul gratis afaceri cu fonduri europene nerambursabile continuarii procesului de restructurare si redresare economica a zonelor aflate in declin, indeosebi a oraselor mici si mijlocii, intrucat acestea creeaza locuri de munca si au flexibilitatea necesara sa se adapteze cerintelor unei economii de piata dinamice.

Leave a Reply