Archives for 

fonduri europene nerambursabile

Fonduri Europene Pentru Un Loc De Joaca

Sprijin pentru zone defavorizate ? altele decat fonduri europene pentru un loc de joaca zona montana. federatii de ONG- uri non- profit, inregistrate in Romania si care desfasoara proiecte in Romania. Se va continua investitiile in agricultura 2013- 2020. si
- dimensiunea economica a exploatatiei agricole creste cu minim 3 UDE. modernizarea intreprinderii. in situaNia in care Planul de afaceri din cadrul masurii 141 va cuprinde realizarea de investiNii prin masura 121, beneficiarul masurii 141, va completa i depune dosarul Cererii de finanNare pentru masura 121 la Oficiul JudeNean de PlaNi pentru Dezvoltare Rurala i Pescuit de care aparNine. 15 3. 184 de proiecte in valoare publica de 80, 32 milioane de euro pentru Schema XS13 2008 si 137 de proiecte in valoare publica de 59, 64 de milioane de euro pentru Schema XS28 2008. desfasurate in colaborare cu o colectivitate locala ( autoritati locale si consilii judetene) pe un teritoriu- tinta specific care favorizeaza dezvoltarea teritoriala si participarea cetatenilor. Punctarea acestui criteriu se va face conform anexei cu indicii de ariditate pe localitati. 1) Sprijin pentru beneficiari in implementarea proiectelor finantate din fondurile ESI, precum si pentru promovarea utilizarii fondurilor si a rolului politicii de coeziune catre beneficiari si publicul larg. 1. 1 Infrastructura rutiera de- a lungul Axei Prioritare nr. 7. 2. 2. Cuv? ntul cheie al este fonduri agricultura utilizarea ? eficienta?. Odata cu aderarea la UE, dezvoltarea Romaniei va urmari convergenta cu politicile comunitare atat in termeni reali cat si ca valori absolute. c) este infiintata de un intreprinzator debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 ( cinci) intreprinzatori debutanti asociati. Bugetul total al programului este de aproximativ 4, 38 miliarde de euro, iar sprijinul financiar acordat de Comunitate se ridica la 3, 7 miliarde de euro ( aproximativ 19% din totalul fondurilor europene investite In Romania In cadrul politicii de coeziune 2007- 2013) La 21 decembrie 2007, Comisia Europeana a fonduri europene nerambursabile aprobat un program de cooperare transfrontaliera Intre Ungaria si Romania pentru perioada 2007? 2013. uziile primei zile. CIAP este forul institutional prin care se coordoneaza cadrul partenerial la nivel national. 1078 2008, cu modificarile i completarile ulterioare. valoarea eligibila a proiectului si proiectele de la prioritatea iii care au investitii in sisteme de irigatii de minim 50% din valoarea eligibila a proiectului vor putea primi punctaj suplimentar pentru acest fonduri europene pentru un loc de joaca criteriu de selectie. pregatirea de campanii de constientizare cu privire la responsabilitatea sociala a intreprinderilor si de programe ce au ca scop transformarea muncii nedeclarate in munca legala. Proceduri standard de licitatii pe fonduri europene. dezvoltarea structurii de sprijinire de afaceri ( parcuri industriale, logistice, de afaceri, etc). Alocarea financiara Contributia publica aferenta Masurii 141 este de. b) Investitii in activitati recreationale.

Fonduri Europene Pentru Cultivarea Cerealelor

Astfel, daca la fonduri europene pentru cultivarea cerealelor finele lunii aprilie, fondurile din cadrul POR fusesera absorbite in proportie de 16, 66%, la 31 mai absorbtia ajusese la 18, 36%. Promovarea incluziunii sociale Domeniu major de interventie 1 – Dezvoltarea economiei sociale
” Pentru o viata mai buna” – data lansare estimativa. Actiunea comuna a UE si Statelor Membre trebuie sa fie implementata pe o baza multianuala printr- un proces de organizare, fonduri europene pentru cultivarea cerealelor luare de decizii si finantare bazat pe formularea de strategii integrate si coerente multi- anuale si definirea de obiective concrete. Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR), este reglementat prin Regulamentul nr. 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. Conditii pentru acordarea sprijinului: Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii 141, solicitantul va trebui sa intocmeasca un Plan de afaceri pentru o perioada de cinci ani. Lipsei resurselor financiare in ceea ce priveste achitarea cotelor de co- finantare la proiectele cu finantare europeana si, mai grav, achitarea TVA- ului aferent acestor proiecte europene, avand in vedere ca ele privesc drumuri, canalizare, apa, racordarea locuintelor la reteaua de electricitate ? Economie sociala si solidaritate? ( granturi). CSNR face legatura Intre prioritatile nationale de dezvoltare, stabilite In Planul National de Dezvoltare 2007- 2013, si prioritatile la fonduri romania nivel european – Orientarile Strategice Comunitare ( OSC) privind Coeziunea 2007- 2013 si Liniile Directoare Integrate ale UE pentru Crestere Economica si Locuri de Munca fonduri nerambursabile 2005- 2008. cooperative agricole constituite conform Legii nr. Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt. Pentru proiectele mixte, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport vor fi cele aferente actvitatii cu ponderea cea mai mare in valoarea proiectului ( Ex: daca este un proiect care prevede atat achizitii de echipamente, cat si lucrari de constructie se vor aplica conditiile minime aferente proiectelor de lucrari, daca lucrarile au fonduri europene nerambursabile ponderea cea mai mare, sau viceversa conditiile minime aferente proiectelor de achizitii, in cazul in care achizitiile prezinta cea mai mare pondere). 1500 de microintreprinderi sprijinite pana in 2015 ( rezultat imediat, direct). Actionam impreuna( strategice). Punctele tari ale investitiei sunt determintate de cresterii capacitatii de productie, ca urmare a dezvoltarii accentuate a activitatii companiei, declaratie facuta de Bara Levente Hugo, managerul si, in acelasi timp, proprietarul grupului de firme. Reabilitare DJ 506 Cervenia- Vitanesti- Babaita, beneficiar CJ Teleorman. In consecinta, consideram ca nu se poate realiza o incadrare a ansamblului format din cap tractor si semiremorca basculabila, in definitia mijloacelor de transport specializate. SecNiunea A a Planului de afaceri, se va completa de catre solicitant pentru obNinerea sprijinului in cadrul Masurii 141, in situaNia in care solicitantul nu prevede obNinerea de sprijin nerambursabil prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”.

Fonduri Europene Persoane Cu Dizabilitati

cum se completeaza o cerere de finantare. ATENTIE. Alte apeluri preconizate. achizitionarea echipamentelor de ocazie, cu respectarea conditiilor stabilite prin HG 442 2009 cu modificarile si completarile ulterioare. Energia solara si cea eoliana reprezinta o solutie viabila pentru zonele care nu beneficiaza in prezent de racordare la reteaua nationala fonduri europene de electricitate. Bancile din Romania fac front comun pentru a ajuta firmele in accesarea fondurilor europene. februarie- martie 2011 Domeniu major de interventie 3 – Acces si participare la formare profesionala continua
” Calificarea – o sansa pentru viitor!” – data lansare estimativa. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi? CCT- CEE este coordonat in parteneriat de Ministerul Economiei, Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Ministerul Fondurilor Europene si are rolul de a stabili si prioritiza investitiile la nivel sectorial, pe baza documentelor realizate in cadrul mai multor fonduri europene persoane cu dizabilitati grupuri de lucru subsecvente. 2. 2 Reabilitarea zonelor poluate istoric. Noile masuri privind documentatia de intocmire a licitatiilor vor fi elaborate de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice ( ANRMAP), urmand sa fie aprobata in februarie in parlament, daca vor fi aprobate intai si de Comisia Europena. Linia este deschisa in perioada 14 iunie ? 15 iulie 2010, iar cererile de finantare se depun la sediile OJPDRP, din judetele de care apartineti. Doar dosarele complete depuse sau transmise prin fax intr- un singur exemplar, la Serviciul de Cooperare si Actiune culturala al Ambasadei Frantei in Romania, pana pe data de 15 iulie 2011 cel tarziu si redactate in limbile franceza sau romana vor putea fi luate in considerare. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 2. Ordin MEF nr. Cu acest mecanism solicitantii de fonduri europene isi pot sustine partea de cofinantare. Mijlocul de transport traditional reprezinta orice vehicul cu tractiune animala ( exemplu. Ce se intimpla cu terenurile necultivate, lasate pirloaga? Raspuns fonduri europene nerambursabile depunere proiect masura 112 APDRP. in plus, la nivel local nu exista o traditie a bugetelor multianuale, mai ales ca sursele de finantare nu sunt sigure. In consecinta, valoarea maxima a finantarii acordate va fi de 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului, nu mai mult de 200. 000 de euro. Trebuie sa dau banii inapoi? Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investitii in producerea si utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia de un punctaj suplimentar. IMPORTANT! Pentru utilizarea acestui program, va rugam sa accesati link- ul unde veti gasi informatiile necesare utilizarii acestuia. 1. 1Extinderea modernizarea sistemelorde apa apa uzata. Turismul va fi sprijinit, de asemenea, acesta fiind o importanta sursa de dezvoltare. Ca urmare, sunt considerate cheltuieli eligibile, acele spatii si dotari cuprinse in Anexele la normele metologice ? criterii obligatorii si suplimentare privind clasificarea structurilor turistice cu functii de cazare din Ord. 1296 2010. reabilitarea siturilor industriale neutilizate si pregatirea acestora pentru noi activitati si sprijinirea . Fonduri europene nerambursabile alocate in cadrul O 1. 1. 1. A1 pentru IMM- uri. in valoare fonduri ue totala de aproximativ 400. 000 de euro. Sprijin pentru realizarea parteneriatului public- privat si elaborarea strategiilor locale integrate. Proiectul completeaza actiunile guvernamentale referitoare la activitatile educationale in vederea implementarii Societatii Informationale. Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale. Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie ( minim 40 ani) si care nu sunt incluse in sistemul de restructurare reconversie al plantatiilor de vita- fonduri europene persoane cu dizabilitati de- vie sprijinit prin FEGA in cadrul OCP vin si infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Ferma De Capre

Mediul rural ? fonduri europene nerambursabile Obiectivul specific al domeniului major de interventie D1. 1 este reprezentat de consolidarea si dezvoltarea sectorului productiv din Romania si va putea fi atins prin:

- valorificarea sectorului productiv bazata pe extindere si modernizare, prin achizitionarea de tehnologii si echipamente noi, licente si know- how. Suma maxima ce poate fi accesata fonduri romania in cadrul proiectelor ce- si propun cresterea fonduri europene valorii adaugate a produselor agricole si forestiere este de pana la 3 milioane de euro. Beneficiarii sunt persoane fizice sau juridice din Romania care aplica. Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate. formarea si perfectionarea initiala si continua personalului didactic, formatorilor, personalului de conducere din educatie prin utilizarea unor mecanisme de monitorizare si a sistemelor de asigurare a calitatii. Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul Ghidului Solicitantului aferente acestei masuri. Pe ce domenii este mai bine sa accesezi un fond european? 5. Un nou proiect de succes pentru o fabrica de condimente din Alba Iulia castigat de Supremia Grup. Va recomand infiintarea unui pompe p- ana in panza freatica care e mult mai aproape de suprafata apei. Investesc banii primiti prin schema 112, mai pun si de la mine, dar daca Doamne Fereste imi nenorocesc hotii plantatia sau nu se prind? Masura cuprinde doua submasuri pentru care obiectivele specifice se detaliaza mai jos, dupa cum urmeaza. 1198 2006 din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit, in urma unui proces de consultare a agentilor socio- economici, autoritatilor publice centrale si locale, sindicatelor, ONG- urilor si organizatiilor profesionala. Profesionisti in piata muncii? a) si comp. ca membri ai unei intreprinderi familiale. Prin Masura 121 ,, Modernizarea exploatatiilor agricole? Echipamentele pentru protectia mediului, reciclarea deseurilor, tratarea apelor reziduale se finanteaza numai in legatura cu investitiile mentionate anterior, Achizitionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licente, know- how sau solutii tehnice nebrevetate,. Stimularea practica a inovatiei antreprenoriale in sectorul IMM. Dl Marian DOBRILA, Director Executiv ? va Imbunatati competitivitatea economica si calitatea aerului si va sprijini dezvoltarea durabila. De asemenea, in cadrul acestui domeniu, operatiunea privind promovarea produselor turistice, au fost incluse in categoria beneficiarilor eligibili, asociatiile profesionale din turism, infiintate in baza Legii 356 2001. Incurajarea activitatilor turistice?. 211 ? Sprijin pentru Zona Montana Defavorizata”. sucursala Romania Knomacons. In domeniu de productie produse. Investitii in infrastructura de sanatate si sociala care vor contribui la dezvoltarea regionala si locala si cresterea calitatii vietii. APEL DESCHIS . Un sfat pe zi ? Agricultura pe bani din fonduri europene neramburabile. apdrp. ro a anuntat lansarea masurii 112 incepand cu 1 iulie 2011. Sumele platite beneficiarilor vor fi cerute ulterior Comisiei pentru a fi rambursate tarii noastre?, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici. Constructia, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire turistice ( structuri agroturistice si alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o microintreprindere) avand pana la 15 camere. a) este societate comerciala cu raspundere limitata, care functioneaza pe durata nedeterminata, in conditiile prevazute de Legea nr. tarile UE ar urma sa se asigure ca, din totalul fondurilor fonduri europene nerambursabile pentru ferma de capre politicii de coeziune a UE de care au beneficiat, un anumit procent minim provine de la FSE. Cotele de finantare se calculeaza ca procent din fonduri europene nerambursabile pentru ferma de capre costurile eligibile ale proiectului, pe categorii de activitati si in functie de tipul intreprinderii ( mare, mijlocie, mica). Contributia Uniunii Europene ? Achizitionarea licentelor software pentru server, pentru operarea calculatoarelor personale tip desktop portabile, licentelor software antivirus precum si pachetelor software tip office.

Fonduri Europene Pentru Ferma De Oi

250. 000 1. 250. 000? 10= 2 Total punctaj pentru acest criteriu de selectie. Ministrul Transporturilor a tinut sa precizeze. Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi mijloace de transport specializate8, necesare activitatii de productie, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. Acest material promotional se distribuie gratuit. Astfel, planul CCT- T pentru perioada 2014- 2020 are in vedere asigurarea fonduri europene pentru ferma de oi unui echilibru intre sustenabilitatea economica si cea de mediu pe termen mai lung. Investitii in cultura, inclusiv protectia, promovarea si prezervarea mostenirii culturale, dezvoltarea infrastructurii culturale fonduri romania in sprijinul dezvoltarii socio- economice, turism durabil si imbunatatirea atractivitatii regionale, fonduri europene nerambursabile sprijin pentru imbunatatirea serviciilor culturale prin noi servicii de inalta calitate. Proiectul de tip 2 care are prestabilite beneficiarul intreprindere si serviciile de cercetare care ii sunt necesare acestuia. AXA fonduri europene pentru ferma de oi PRIORITARA 2 ? Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN- T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil. 4. Evitarea conflictelor de interese, informarea APDRP despre orice situatie care da nastere unui asemenea conflict. In situatia in care lungimea drumului judetean, national sau european de pe care se preia traficul agricol de catre drumul construit prin proiect este mai mare sau egala cu lungimea totala a drumului drumurilor din proiect. in acest sens, se vor furniza numai informaNiile necesare i relevante, care vor preciza modul in care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia i in ce masura proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programulu Obiectivele specifice ale masurii se refera la. Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere, masura face parte din Programul National de Dezvoltare Rurala. din punct de vedere procedural sau legal, cum ar fi modalitatea . de rambursare a taxei pe valoarea adaugata sau statutul proprietatii?, a adaugat Emanuel Rauta. De exemplu, in anumite localitati, scolile fac obiectul . unor cereri de retrocedare, in alte cazuri nu exista documente . corespunzatoare de proprietate. Fogolyan Kristof? Sf. care se sprijina pe un parteneriat european deja existent ( mai ales parteneriatele franco- romane). Finantarea nerambursabila acordata prin Masura 312 ? Univ. Rapoartele de selectie pentru proiectele depuse in Sesiunea de cereri de proiecte derulata in perioada 16 noiembrie ? 11 decembrie 2009 pentru Masura 313 ? ? Incurajarea activitatilor turistice? sunt urmatoarele. Ce co- finantare trebuie pentru un proiect realizat cu Fonduri Europene?. 4. 1. 1. Av? nd in vedere rolul sau de asigurare a sprijinului necesar pentru programe si interventii finantate din fondurile ESI, asistenta tehnica trebuie sa fie c? t mai flexibila si sa raspunda, printr- o maniera eficienta, nevoilor identificate. Programul Operational Regional, Programul Operational Sectorial Mediu. dezvoltarii infrastructurii turistice si a initiativelor antreprenoriale din domeniu, sprijinirea . Pentru ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere?

Fonduri Europene Pt Ferme De Prepelite

Imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier. Domeniul major de interventie 3. 2 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale Cerere de proiecte fonduri europene pt ferme de prepelite cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Fonduri europene nerambursabile alocate in cadrul Operatiunii. Fondul social european are rolul de a spori oportunitatile de ocupare a fortei de munca, de a promova educatia si invatarea pe tot parcursul vietii. Proiectul de tip 2 care are prestabilite beneficiarul intreprindere si serviciile de cercetare care ii sunt necesare acestuia. Situatia atragerii fondurilor europene. regiuni aflate in tranzitie, al caror PIB pe cap de locuitor este intre 75 % si 90 % din media UE- 27. destinate sa sprijine dezvoltarea regionala si locala si sa favorizeze cooperarea Intre orase si regiuni. sa nu fie emisa o decizie de recuperare a ajutorului de stat. o sansa pentru viitor. Investitiile in activitati de procesare industriala a produselor lemnoase ? incepand de la stadiul de cherestea ( ex. Drumul trebuie sa reprezinte o ruta ocolitoare dintr- un drum Judetean DJ sau National DN. Orizontul de timp al planului CCT- T va fi de 15 ani, iar programul complet de implementare a proiectelor va depasi aceasta perioada. achizitionarea echipamentelor de ocazie, cu respectarea conditiilor stabilite prin HG 442 2009 cu modificarile si completarile ulterioare. 3. 5. In Cadrul masurii 123 sunt eligibili pentru depunerea proiectelor persoanele fizice autorizate PFA, microintreprinderile asa cum sunt ele definite cu pana la 9 angajati si IMM- urile. O data cu dobandirea calitatii de stat membru al Uniunii Europene, Romania a obtinut acces la fonduri europene nerambursabile menite fonduri europene nerambursabile a contribui la reducerea decalajelor dintre nivelul de dezvoltare al Romaniei si cel al celorlalte state membre precum si la dezvoltarea echilibrata a celor opt regiuni de dezvoltare ale tarii noastre. Masura 2. 1 – Acvacultura
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 2. 2 – Pescuit in apele interioare. Operatiunile finantate de Fonduri Structurale trebuie sa fie In conformitate cu prevederile fonduri europene agricultura Tratatului UE, precum si cu politicile si actiunile UE, inclusiv regulile privind concurenta, achizitiile publice, protectia mediului, promovarea egalitatii Intre barbati si femei. 7. 000 850. 000 x 5 = 0. 041 Punctajul pentru acest criteriu de selectie. Programul 10000 de euro pentru tineri S- a aprobat ordonanta de urgenta pentru programul guvernamental 10. 000 de euro pentru tinerii pana in 35. Astfel, adunate cele doua valori si impartite la numarul de locuitori rezulta un total de 356, 30 lei fonduri nerambursabile atrase. 79/ 2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fonduri agricultura fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. Societate cu raspundere limitata ? Achizitionarea unui nume de domeniu nou ?. ro?. Intarirea capacitatii administrative Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Domeniul major de interventie 4. 2 – Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie ” verde” Operatiunea . 2. 5. 4. 1. b. 151 milioane lei. alt tip de investiNie Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecNie, solicitantul trebuie fonduri europene pt ferme de prepelite sa prezinte in Planul de afaceri investiNii propuse a se realiza, prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”, altele decat cele pentru adaptarea la standardele comunitare.

Fonduri Nerambursabile Pentru Energie Verde

alt tip de investiNie Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecNie, solicitantul trebuie sa prezinte in Planul de afaceri investiNii propuse a se realiza, prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”, altele decat cele pentru adaptarea la standardele comunitare. Fonduri europene pentru eficienta energetica ( intreprinderi). Prin Schema de ajutor de stat N 578 2009 sunt finantate investitii pentru valorificarea reziduurilor forestiere ( rumegus, lemn inutilizabil industrial etc. privind constituirea cadrului institutional pentru gestionarea fondurilor structurale si de coeziune, au relevat necesitatea stabilirii atributiilor de gestionare si coordonare a asistentei financiare nerambursabile . acordate Romaniei de catre Uniunea Europeana, precum si a atributiei de realizare a Planului National de Dezvoltare, In cadrul Ministerului Finantelor Publice. Acest program este finantat din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene ? Astfel, av? nd in vedere resursele financiare limitate, trebuie sa se puna accentul pe proiectele si politicile cu o mai mare rentabilitate economica si cu un grad crescut de utilitate, fata de cele anterioare. Activitatile eligibile sunt. 2. Din costul total al proiectului, beneficiarul trebuie sa acopere cheltuielile neeligibile, precum si co- finantarea. organizaNii de imbunataNiri funciare constituite conform Legii nr. 138 2004, cu modificarile  i completarile ulterioare. Obiectivele FEDR sunt, in principal, promovarea dezvoltarii si ajustarii structurale a regiunilor a caror dezvoltare este ramasa in fonduri romania urma si sustinerea reconversiei economice, redezvoltarea si dezvoltarea zonelor cu probleme structurale, inclusiv regiunile industriale in declin, zonele urbane in dificultate, zonele aflate in criza, precum si zonele dependente de pescuit sau de servicii. 55 din Regulamentul ( CE) nr. 1974 2006 pentru toate tipurile de fonduri actiuni, vor fi sustinute cheltuielile cu. Autoritatile publice locale detinatoare de teren agricol, numai pentru compensarea costurilor legate de infiintarea plantatiilor forestiere si pentru cheltuielile aferente intocmirii proiectului de impadurire. Subliniind importanta investitiilor si reformelor in domeniul C& I pentru redresarea economica a Uniunii Europene, Comisia Europeana a prezentat, in cadrul unei comunicari, propuneri destinate a ajuta statele membre sa optimizeze impactul propriilor bugete, intr- fonduri nerambursabile pentru energie verde un moment in care multe tari, printre care si Romania, continua sa se confrunte cu constrangeri pe partea de cheltuieli. adoptarea standardelor europene si internationale si certificarea sistemelor de management ( de calitate, de mediu etc). modernizare constructia centrelor de fonduri nerambursabile pentru energie verde cogenerare. formata in mod formal, dar nefunctional), se poate concluziona ca o astfel de strategie, conceputa de catre o echipa de specialisti in agricultura si dezvoltare rurala cu ajutorul si sustinerea Comisiei Europene si asumata de catre intreaga fonduri europene nerambursabile clasa politica ar putea sustine dezvoltarea Romaniei. 2. 4 Infrastructura aeroportuara. inovarea proceselor de productie si a produselor. Avand In vedere faptul ca sistemul institutional si legislativ a fost definitivat, In perioada imediat urmatoare este nevoie de acordarea unei atentii deosebite mentinerii stabilitatii acestui sistem si Intaririi capacitatii institutionale. Se vor introduce conditii noi, pentru a asigura contributia eficace a finantarii UE la realizarea obiectivelor strategiei Europa 2020. Strategia Europa 2020 fixeaza 5 obiective asumate la nivel european, concrete si cuantificabile in domeniile. Programe postdoctorale ( strategice). Sprijinul acordat in cadrul masurii este in totalitate nerambursabil  i are ca scop . Incheie contracte de finantare cu beneficiarii si le transmit AM POR pentru semnare, conform procedurii relevante. Se pune un accent sporit pe combaterea somajului in r? ndul tinerilor, pe promovarea imbatr? nirii active si sanatoase, precum si pe sprijinirea grupurilor celor mai defavorizate si a comunitatilor marginalizate, cum sunt romii.

Utilaje De Constructii Cu Fonduri Europene

Domeniul major de interventie 4. 3 – Diversificarea retelelor de interconectare in scopul cresterii sigurantei in aprovizionarea cu energie Operatiunea: Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationale de transport al energiei electrice si gazelor naturale cu retelele europene fonduri nerambursabile Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului retelelor broadband si a punctelor de acces public la internet in banda larga ( PAPI) in zonele de esec al pietei ( zone rurale si mici urbane defavorizate din punct de vedere al accesului – verifica data utilaje de constructii cu fonduri europene lansarii pe site- ul Finantare. ro Operatiunea 3: Sprijin fonduri structurale pentru IMM- uri pentru realizarea retelelor broadband si a punctelor de acces public la internet in banda larga ( PAPI) in zonele de esec al pietei ( zone rurale si mici urbane defavorizate din punct de vedere al accesului) – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Operatiunea 4: Sustinerea conectarii unitatilor scolare la internet prin conexiuni broadband
– data lansare estimativa: ianuarie 2011 Domeniul major de interventie 3. 2 – Dezvoltarea si utilaje de constructii cu fonduri europene eficientizarea serviciilor publice electronice Operatiunea 1: Sustinerea implementarii de solutii de e- guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. In total sunt 265 de miloane de euro bani ce vor fi investiti in acest program urmand sa cresca bugetul in anii urmatori pana la 800 de milioane de euro. Atributiile institutiilor implicate In gestionarea Instrumentelor Structurale din Romania au fost stabilite prin Hotararea de Guvern nr. Intr- un an in care bancile au blocat creditarea, veniturile bugetare sunt in scadere, iar . fondurile de la autoritatile centrale au venit foarte greu, proiectele fonduri europene nerambursabile europene au putut reprezenta o supapa pentru primariile din intreaga tara. Proiecte cuprind investitii in modernizarea drumurilor comunale, alimentare cu apa si infiintare sistemelor de canalizare, reabilitarea caminelor culturale sau scoli si gradinite. In cazul in care nu aveti paza va recomand sa asigurati plantatia. 4. 2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS- T. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi? Presedentia Comitetului de evaluare va asigurata de AMPOST ( Directia Programare). Promovarea dezvoltarii teritoriale echilibrate ? Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii Domeniu major de interventie 1 – Tranzitia de la scoala la viata activa
” Invata o meserie” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Invata pentru cariera ta!” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 2 – Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii
” A doua sansa in educatie” – data lansare estimativa.

Fonduri Europene Transporturi Marfa

Pentru Romania in perioada 2007- 2013 au fost alocati 9, 67 de miliare de fonduri structurale euro bani europeni in cadrul PNDR. Programul Operational Asistenta Tehnica . crearea de instrumente de comunicare si valorificarea mediului si a peisajelor si evenimentelor . Crearea unei noi unitati de productie . 30 septembrie 2010, ora12. 00. concentrarea asupra unui numar relativ redus de prioritati/ obiective tematice si domenii majore de interventie/ prioritati de investitii, in vederea maximizarii impactului fondurilor si asigurarii unei eficiente crescute in procesul de management. Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate Domeniul major de interventie 2. 1 – CD fonduri europene nerambursabile in parteneriat intre universitati institute de cercetaredezvoltare si intreprinderi, in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie Operatiunea 1. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? competitivitatea si atractivitatea regiunilor, precum si capacitatea de ocupare a fortei de munca . Se vor introduce conditii noi, pentru a asigura contributia eficace a finantarii UE la realizarea obiectivelor strategiei Europa 2020. Organizeaza fonduri europene agricultura sesiunile de evaluare tehnica si financiara, cu sprijinul evaluatorilor independenti. in situaNia in care Planul de afaceri din cadrul masurii 141 va cuprinde realizarea de investiNii prin masura 121, beneficiarul masurii 141, va completa  i depune dosarul Cererii de finanNare pentru masura 121 la Oficiul JudeNean de PlaNi pentru Dezvoltare Rurala  i Pescuit de care aparNine. Altfel, exista pe? ricolul sa ajungem iarasi la o birocratie tipic guvernamentala comunita? ra a alocarii acestor investitii, care nu va tine seama de potentialul, randamentul si riscul lor, ci doar de o ? grila?. Societate in comandita pe actiuni ? SCA ( infiintata in baza Legii nr. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 5 – Compensatii socio- economice pentru managementul flotei comunitare
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 2: Acvacultura, pescuitul in apele interioare, procesarea si marketingul produselor obtinute din pescuit si acvacultura. Operatiunea 112 ? Sprijin pentru implementarea standardelor? Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? 15 puncte) Punctarea se face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat in Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii. incepand cu data de 1 iunie 2010, in parteneriat cu INFORMATICA fonduri europene transporturi marfa S. A. Cresterea substantiala a veniturilor pentru exploatatiile conduse de tinerii fermieri. Obiectiv general. producNia agricola obNinuta destinata comercializarii inregistreaza o cretere de 20%. In 2010 cea fonduri europene transporturi marfa mai atractiva masura pentru primariile din mediul rural a fost masura 125 ce urmareste reabilitarea drumurilor de exploatatie agricola. Romania si- a fixat, impreuna cu Bulgaria, obiectivul de a adera in 2011 la spatiul Schengen. Absortia din fondurile pentru dezvoltare rurala este de 24%. Submasura 125 b ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea silviculturii?. construirea unui depozit conform si a 36120 de unitati de compostare individuala in gospodarii.

Fonduri Europene Catina Alba

Se vor sprijini actiunile de combatere a excluziunii sociale si de promovare a incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile ( femeile, minoritatile etnice, persoanele cu dizabilitati) care sunt categorii dezavantajate pe piata fortei de munca, astfel Incat acestea sa poata beneficia de noile oportunitati de angajare care vor fi fonduri europene create. In conformitate cu mentiunile din Ghidul Solicitantului aferent Masurii 312 achizitionarea de mijloace de transport specializate si utilaje reprezinta o cheltuiala eligibila atat timp cat acestea deservesc in mod direct activitatile specifice desfasurate propuse prin proiect, iar necesitatea achizitionarii fonduri europene nerambursabile lor este justificata in Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. Astfel, pentru Domeniul Major de Interventie ( DMI) 4. 3 ? Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor?, CM POR a decis eliminarea contributiei proprii a beneficiarilor la cheltuielile aferente cererilor de finantare. 566 2004, cu modificarile  i completarile ulterioare. Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei8, cuprinzand echipamente pentru vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire etc. Toate materialele promotionale vor fi inscriptionate cu textul. Credite ar trebui sa fonduri romania se acorde unor oameni care nu` si permit si care de fapt ar vrea sa ` si faca o afacere mica sau mare de ce se pun atatea conditii si se amagesc oamenii? Mediu, inclusiv investitii legate de furnizarea de apa si managementul deseurilor, tratamentul apelor reziduale, calitatea aerului, prevenirea, controlul si lupta impotriva fonduri europene catina alba secetei, preventia si fonduri europene catina alba controlul integrat al poluarii, sprijin pentru concilierea efectelor schimbarilor climaterice, reabilitarea mediului fizic, refacerea locurilor contaminate si a terenurilor parasite, promovarea biodiversitatii si protectia naturii, sprijin pentru IMM- uri pentru promovarea productiei durabile prin introducerea sistemelor de management de mediu eficiente si adoptarea si utilizarea tehnologiilor de prevenire a poluarii. In fiecare zi primesc din partea cititorilor diferite solicitari de informatii privind accesarea fondurilor structurale si cele mai multe din ele sunt putin ciudate asa ca ne- am gandit sa venim in ajutorul dumneavostra si sa va dam cateva informatii prinvind accesarea acestor fonduri. Astfel, se elimina codul 5610 ? Restaurante din Clasificarea activitatilor din economia nationala ( CAEN), din Anexa nr. AXA PRIORITARA 2 ? 44/ 16 aprilie 2008) 3 cu modificarile si completarile ulterioare. Data si ora inceperii Ghidul solicitantului este publicat in data de 2 noiembrie 2009. In cadrul exploatatiei trebuie sa respectati legislatia in vigoare privind soiurile de plante cultivate. Prin programul Impreuna pentru fiecare, Rompetrol promoveaza parteneriatul intre societatea civila, autoritatile locale, companiile private si comunitatea in ansamblul ei. Pescuit. productivitatea scazuta, echipamentele si tehnologia Invechite, spiritul antreprenorial insuficient dezvoltat, un climat de afaceri dificil si lipsa unei infrastructuri adecvate pentru sprijinirea mediului de afaceri, accesul limitat la finantare si investitiile insuficiente In cercetare- dezvoltare si tehnologiile informatiei si comunicarii ( TIC), toate afecteaza dezvoltarea mediului de afaceri. Domeniul major de interventie 3. 4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea . Finantare programe de sanatate si mediu.