Archives for 

fonduri europene nerambursabile

Fonduri Europene Constructie Scoala

In cadrul domeniilor 4. 1 si 5. 2 s- a aprobat includerea institutiilor de cult ca solicitanti eligibili in parteneriat cu unitatile administrativ teritoriale. Axa LEADER. precum si pentru achizitionarea de hardware si software. este de a oferi finantare pentru proiectele de energie regenerabila din UE. Nu reprezinta o cheltuiala eligibila achizitionarea prin proiect a mijloacelor de transport pentru transportul muncitorilor si a utilajelor la punctul de lucru. Imbunatatirea accesului la tehnologiile informatiei si comunicatiilor, a utilizarii si a calitatii acestora actiuni pentru promovarea adoptarii de catre intreprinderi a TIC, inclusiv a aplicatiilor si fonduri europene constructie scoala inovatiilor fonduri europene agricultura comertului electronic. Acest proiect este desfasurat in parteneriat fonduri europene nerambursabile cu Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Municipiului Timisoara si Directia de Asistenta Sociala si Medicala Cluj- Napoca. In cadrul acestui proiect se ajutorul consta in absolvirea unui curs de formare dezvoltare profesionala si calificare recalificare profesionala in limita unei sume de 1000 de lei. Numele proiectului este. Cuantumul ajutorului specific pe cap de vaca de lapte se calculeaza de APIA, dupa finalizarea verificarilor, prin raportarea plafonului maxim la efectivul de vaci de lapte eligibile, pana la limita de maxim 100 Euro cap de vaca. Prima plata intermediara nu poate fi efectuata decat In cazul In care statul membru furnizeaza Comisiei o descriere a modului de functionare a autoritatilor de gestionare, de fonduri europene constructie scoala certificare si de audit. Investitiile pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti, de artizanat si a altor activitati traditionale non- agricole cu specific local au in vedere prelucrarea fierului sau a lanii, olaritul, brodatul, sau confectionarea instrumentelor muzicale traditionale. Fondurile europene pentru produse agricole si forestiere APDRP a deschis liniile pentru masura 123. Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt. Cresterea productivitatii Intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii Europene. Fata de sesiunea precedenta au aparut unele modificari in cadrul acestei masuri precum. In cazul de fata se poate finanta o astfel de afacere prin achizitionarea de echipamente si tehnologii noi care sa duca la cresterea competivitatii firmei si dezvoltarea gamei de produse sau servicii oferite. strategice). Proiectul completeaza actiunile guvernamentale referitoare la activitatile educationale in vederea implementarii Societatii Informationale. 6. 2 Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii. In cel mai scurt timp urmeaza sa se implementeze acest sistem si la fonduri nerambursabile nivelul fondurilor europene pentru agricultura si dezvoltare rurala. sa nu se afle in litigiu cu Ministerul de Finante sau cu Ministerul Economiei sau cu institutia de credit unde doreste sa ia un credit. Compania americana Hewlett Packard prin centru sau de consultanta si servitii IT denumit Global eBusiness Operation Centre ( GeBOC) isi va instrui un numar de 1000 de angajati prin proiect aprobat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane cofinantat din Fondul Social European si bugetul de stat si bugetul propriul al HP. Situatia atragerii fondurilor europene. Astfel, av? nd in vedere resursele financiare limitate, trebuie sa se puna accentul pe proiectele si politicile cu o mai mare rentabilitate economica si cu un grad crescut de utilitate, fata de cele anterioare. Ca stat membru al UE, Romania beneficiaza de fonduri pentru modernizarea administratiei si institutiilor publice, pentru reabilitarea drumurilor, restaurarea monumentelor istorice sau constructia unor obiective turistice.

Fonduri Europene Nerambursabile Mehedinti

Modernizarea intreprinderii, inclusiv schimbari in procesul de? 457/ 2008. 3. 1 Reabilitarea sistemelor urbane de incalzire in zonele fierbinti ( hot- spot). Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, respectiv Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative. sau abrevierea ? S. R. L. 44 16 aprilie 2008). Operationalizarea noului program Erasmus pentru Tineri Intreprinzatori. Acesta cuprinde concepte de sustenabilitate economica si operationala precum si de sustenabilitate de mediu. Masura privind imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale. O data cu verificarea indeplinirii condiNiilor minime de acordare a sprijinului din Planul de afaceri la anul 3, beneficiarul trebuie sa prezinte documente care atesta faptul ca a urmat un curs de pregatire profesionala prin Masura 111 ” Formare profesionala, informare  i difuzare de cuno tinNe”, in raport cu proiectul IMPORTANT! 3. 1. 2. statele si regiunile lor gestioneaza programele, asigura aplicarea acestora si selecteaza proiectele pe care le controleaza si evalueaza. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. ii) pepiniere si plantatii de pomi si arbusti fructiferi, capsunarii. la care infrastructura primara de irigatii a fost deja modernizata sau la care fonduri europene nerambursabile mehedinti sistemul de irigatii din aval a fost modernizat. o abordare sectoriala a sustinerii IMM care sa . prioritizeze fonduri europene nerambursabile domeniile care au si sustinere europeana, asa cum sunt IT- ul sau green- business- urile. populatie eligibila, prosperitate nationala, prosperitate regionala si rata de somaj. data lansare estimativa: 1- 29 iulie si 3- 31 octombrie 2011. si
- dimensiunea economica a exploatatiei agricole creste cu minim 3 UDE. Bun. Asistenta tehnica Programul National pentru fonduri europene nerambursabile mehedinti Dezvoltare Rurala Programul National pentru Dezvoltare Rurala PNDR AXA 1. Activitatile proiectului sunt. Sibiu anunta lansarea proiectului ? Solutia la somaj si saracie. Obiectivul principal al Strategiei Lisabona, respectiv acela de a transforma Uniunea In cea mai competitiva si dinamica economie din lume pana In anul 2010, a fost reformulat In anul 2005, cu ocazia efectuarii evaluarii pe termen mediu fonduri europene agricultura a Strategiei. In ultimul timp foarte multe firme de transport marfa m- au intrebat despre posibilitatea lor de accesa fonduri europene nerambursabile de aceea e bine de stiut fonduri agricultura cateva reguli si restrictii pe care le intampina cei ce doresc sa acceseze o finantare nerambursabila. Proiect de succes finantat prin POSDRU. 136 2006. regandit, pentru a putea indeplini toate cerintele Uniunii Europene. In acest context, sunt avute in vedere actiuni orizontale care vizeaza capacitatea administrativa a tuturor programelor operationale si actiuni specifice pentru POAT, PO IM si PO Competitivitate. Reforma sistemului de asistenta sociala Ocuparea si incluziunea sociala activa Dezvoltarea infrastructurii sociale Reforma sistemului naTional de sanatate La data de 13 iunie 2012 Guvernul Rom? niei a adoptat un memorandum elaborat de Ministerul Afacerilor Europene, referitor la actiunile si documentele privind pregatirea accesarii si implementarii fondurilor europene in perioada 2014- 2020.

Fonduri Nerambursabile 10000 Euro Pentru Tineri

se refera strict la fondurile europene legate de turism in special pensiuni si dezvoltarea agroturismului. AXA PRIORITARA 4 Modernizarea Serviciului Public de Ocupare 4. 1 Intarirea capacitatii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare. 4. 2. 1. Semnarea contractului de finantare este conditionata de indeplinirea unor conditii precontractuale ( verificarea precontractuala, la fata locului). Da, infiintarea unei livezi este considerata activitate eligibila. Investitii in procesare si marketing – APEL DESCHISAXA 3. servicii topografice. In cadrul operatiunii a) Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile, Schema de finantare A2 ? Sprijin financiar de pana la 1. 075. 000 lei pentru intreprinderile mici si mijlocii se finanteaza urmatoarele activitati eligibile. In 2010 cea mai atractiva masura pentru primariile din mediul rural a fost masura 125 ce urmareste reabilitarea drumurilor de exploatatie agricola. Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie ( minim 40 ani) si care nu sunt incluse in sistemul de restructurare reconversie al plantatiilor de vita- de- vie sprijinit prin FEGA in cadrul OCP vin si infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa. Operatiunea b): Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciului de transport si distributie Partea de distributie – termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Nu se acorda punctaj decat pentru una din cele trei variante de rute alternative, punctajul neputand fi cumulat. e) copie a precontractelor contractelor incheiate cu producatorii agricoli carora le presteaza servicii de colectare a cadavrelor de animale, in anul pentru care se solicita decontarea ajutorului de stat, din care sa reiasa cantitatea de cadavre de animale pe care urmeaza sa o colecteze dupa avizarea cererii initiale. In toate tarile europene, nevoia de investitii perceputa pentru imbunatatirea transporturilor depaseste resursele financiare disponibile iar aceasta situatie nu se va schimba in urmatorii 15- 20 de ani. Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciului de transport si distributie Partea de distributie – termenul de depunere a cererilor de fonduri europene nerambursabile finantare a expirat. Daca sunteti interesati de mai multe detalii legate de Programul Operational Transport am publicat mai jos principalele linii de finantare din cadrul acestui program. doua sunt comitete reprezentative pentru dezvoltarea regionala si pentru dimensiunea teritoriala. Intr- un articol recent ? evaluarea proiectelor? AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE fonduri ue RURALA SI PESCUIT a deschis astazi linia de finantare pentru microinterprinderile din mediu rural. Dezvoltarea e- economiei Operatiunea 1: Sprijin pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor
– data lansare estimativa: fonduri nerambursabile 10000 euro pentru tineri ianuarie 2011 Operatiunea 2: Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii electronice pentru afaceri
– data lansare estimativa: februarie 2011 Axa prioritara 4: Cresterea eficientei energetice si a sigurantei in fonduri nerambursabile aprovizionare, in contextul combaterii schimbarilor climatic Domeniul major de interventie 4. 1 – fonduri nerambursabile 10000 euro pentru tineri Energie eficienta si durabila ( imbunatatirea eficientei energetice si a sustenabilitatii sistemului energetic) Operatiunea a): Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul Axa prioritara 2: Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate Domeniul major de interventie 2. 1 – CD in parteneriat intre universitati institute de cercetaredezvoltare si intreprinderi, in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie Operatiunea 1: Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati institutii de cercetare si intreprinderi Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului.

Fonduri Europene Medicina De Familie

Prezentul calendar cu sursele de finantare nerambursabile din iulie 2011 este valabil pentru. Invata o meserie ( strategice). 29 iulie fonduri nerambursabile 2011. Este finantat prin FEDR, FSE, Fond de Coeziune. imbunatatirea calitatii serviciilor de sanatate si ingrijire va contribui la regenerarea economica prin reducerea costurilor si a perioadelor de inactivitate. La sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Vest au fost depuse pana in prezent 332 de proiecte, in vederea solicitarii de finantare nerambursabila prin Programul Operational Regional 2007- 2013 ( POR 2007- 2013). Dezvoltarea durabila a mediului de afaceri. Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuintelor sociale si imbunatatirea serviciilor sociale. Punctajul pentru accesul la exploatatiile agricole si alti agenti economici nu poate fi cumulat cu punctajul pentru accesul la alte cai de comunicatie. silviculturii – data lansare estimativa. In ceea ce priveste eligibilitatea cheltuielilor, regulile aplicabile sunt nationale si nu comunitare. un accent deosebit, inca din stadiul incipient al procesului de programare, asupra sistemului si regulilor de implementare a programelor. Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt. Avantaje. 184 de proiecte in valoare publica de 80, 32 milioane de euro pentru Schema XS13 2008 si 137 de proiecte in valoare publica de 59, 64 de fonduri europene medicina de familie milioane de euro pentru Schema XS28 2008. Ca diferenta majora Intre PND si CSNR, este de mentionat ca, din punct de vedere al finantarii, CSNR este sustinut exclusiv din Fondurile Structurale si de Coeziune si cofinantarea nationala aferenta, In timp ce PND include si alte finantari ( programe de investitii nationale si locale, credite externe, fonduri europene pentru dezvoltare rurala si pescuit, etc. Obiectiv general. 4. 2 Formarea personalului Serviciului Public de Ocupare. destinata tuturor posesorilor de terenuri ce nu pot fi cultivate in momentul de fata in zone de campie, deal si munte. Pana acum cred ca fondurile acestea le` au accesat tot cei care au bani si pile de ce un om simplu si fara pile nu poate sa faca ceea ce ` si doreste? Propunerile formulate de catre comitetele consultative sunt dezbatute in CIAP, la nivelul caruia este agreata gruparea domeniilor de interventie corespunzatoare fiecarui document de programare, precum si principalele elemente privind modalitatile de implementare, monitorizare si evaluare. Doar dosarele complete depuse sau transmise prin fax intr- un singur exemplar, la Serviciul de Cooperare si Actiune culturala al Ambasadei Frantei in Romania, pana pe data de 15 iulie 2011 cel tarziu si redactate in limbile franceza sau romana vor putea fi luate in considerare. ianuarie 2011
” Specialisti in ocupare” – data lansare estimativa. inovare si economia cunoasterii. Prin proiect trebuie sa realizati crestearea eficientei energetice si economia de energie in cadrul firmei. Acesta sprijina regiunile UE care fonduri europene nerambursabile au un PIB fonduri europene medicina de familie pe cap de locuitor sub 75% din media europeana. Masura are urmatoarele obiective. imbunataNirea eficienNei utilizarii i depozitarii ingraamintelor cu azotat”, ? instalaNii pentru tratamentul apelor reziduale in exploatatii agricole i in cadrul proceselor de prelucrare i comercializare”. Dupa aprobarea notei de respingere de catre coordonatorul AMPOST, aceasta va fi transmisa solicitantului. 55 din Regulamentul ( CE) nr. cooperative agricole constituite conform Legii nr. Supremia Grup are in prezent 170 de angajati. Ofera indrumare potentialilor solicitanti in elaborarea proiectelor. Imbunatatirea accesului la tehnologiile informatiei si comunicatiilor, a utilizarii si a calitatii acestora actiuni pentru promovarea adoptarii de catre intreprinderi a TIC, inclusiv a aplicatiilor si inovatiilor comertului electronic.

Fonduri Nerambursabile Pentru Tineri Agricultura

fonduri europene nerambursabile de a spori incluziunea sociala, de a combate saracia si de a imbunatati capacitatea administratiilor publice de a servi mai bine cetatenii si persoanele aflate in cautarea unui loc de munca. AXA PRIORITARA 6- Asistenta Tehnica. societatea comerciala sa aiba minim doi ani de functionare. sa nu fie in procedura de insolventa sa prezinte garantii colaterale de pana la 40%, celelalte de 80% fiind asigurate prin garantii de stat sa nu fie in dificultate conform directivelor europene. Lansare masura 112 instalarea tinerilor fermieri 1 iulie 2011. 1974 2006, cum ar fi. Domeniul major de interventie 2. 2 – Investitii pentru infrastructura de CDI Operatiunea 1. Imbunatatirea calitatii, eficientei si a deschiderii invatam? fonduri europene ntului tertiar, in vederea cresterii ponderii absolventilor de invatam? nt superior Sustinerea studentilor, in special a celor care provin din grupuri slab reprezentate si grupuri vulnerabile ( fonduri nerambursabile pentru tineri agricultura cu o atentie speciala pentru cei care provin din mediul rural), in scopul fonduri europene pentru tineri de a creste accesul la invatam? ntul superior si de a deschide oportunitati adresate studentilor netraditionali, precum si studentilor adulti. Cererea pentru prima plata intermediara trebuie introdusa In termen de 24 de luni de la plata primei transe de prefinantare de catre Comisie ( In caz contrar, statul membru trebuie sa ramburseze aceasta prefinantare). 2. 1 Drumuri nationale. Asistenta Tehnica pentru POS- T. Conditile pe care Romania trebuie sa le indeplineasca pentru aderarea la spatiul Schengen au in vedere securizarea frontierelor externe conform standardelor Schengen, realizarea Sistemului Informatic Schengen care asigura legatura directa cu bazele de date ale Uniunii Europene, crearea. Programul 10000 de euro pentru tineri S- a aprobat ordonanta de urgenta pentru programul guvernamental 10. 000 de euro pentru tinerii pana in 35. Ce sunt cheltuielile eligibile? 5. 2. Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste . dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca. Masuri de tranzitie pentru Romania. Aceste decalaje provin din deficientele structurale care afecteaza factorii- cheie ai competitivitatii, si anume. i. Dezvoltarea societatii informationale presupune o reforma radicala a sistemului de educatie din Europa si asigurarea Invatarii pe tot parcursul vietii pentru cetatenii europeni. 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole”. Cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii. Reabilitarea DJ 701 limita jud. In cadrul domeniilor 4. 1 si 5. 2 s- a aprobat includerea institutiilor de cult ca solicitanti eligibili in parteneriat cu unitatile administrativ teritoriale. asociatii. Pentru cei care inca nu cunosc oportunitatile legate de fonduri nerambursabile pentru tineri agricultura fondurile structurale e bine de stiut ca IMM- urile pot beneficia de sprijin nerambursabil in functie de codul CAEN in mai multe domenii de productie sau servicii. daca valoarea totala a proiectului este mai mare sau egala cu 50. 000. 000 EUR. 250. 000 1. 250. 000? 10= 2 Total punctaj pentru acest criteriu de selectie. Fondurile Structurale nu sunt direct alocate proiectelor alese de Comisie. Implementarea strategiilor de dezvoltare locala. ATENlIE! Programe Radio TV care stimuleaza dezvoltarea antreprenoriatului in Romania. Adica, pe de o parte, o masura punitiva, de tip taxa aplicata de Guvernul Romaniei si pe de alta parte acordarea subventiilor doar celor care lucreaza terenurile. Masura 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole?. Operatiunea 4: Intarirea capacitatii administrative Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Interviu cu Dacian Ciolos. Proiectul ? FEMEI 2010? este un proiect strategic, national, vizand dezvoltarea capitalului uman din regiunile vulnerabile ale Romaniei si va fi implementat pe o durata de 36 de luni.

Fonduri Nerambursabile Pt Solarii

Dotarile in infrastructura pentru zonele izolate ( pentru TIC) si interconectare ( pentru energie) pentru a face Romania un loc mai atractiv pentru investitii si munca va avea de asemenea un rol importanta. 2. 1. 4. Programul Operational Pescuit vine in intampinarea firmelor ce isi desfasoara activitatea in acvacultura, si sunt detinatori de lacuri, iazuri, etc. Cabinete veterinare. Colegiul Comisarilor a revizuit vineri, prin procedura scrisa, decizia 1. 417 din 2007, prelungind cu trei luni perioada in care Romania poate contracta fonduri prin Facilitatea Schengen, au explicat sursele citate. productie al unui amplasament existent ( ex. Astfel de parteneriate contribuie la fonduri europene nerambursabile rezolvarea problemelor comunitatii. IMM- urile. Supremia Grup are in prezent fonduri europene pentru tineri 170 de angajati. Schema de ajutor de stat se aplica in perioada 2010- 2013 inclusiv. Cele mai accesate fonduri europene nerambursabile in agricultura. Autozitatie de mediu insotita de Nota de constatare Autorizatie sanitara + proces verbal de constatare, etc). Beneficiarii contracteaza bunuri, lucrari si servicii pentru implementarea proiectelor lor. Daca din perspectiva unui actor privat ? return on investment? este imediat cuantificabil utilizand indicatori financiari, uneori in cazul analizei publice pot exista considerente precum asigurarea bunurilor publice sau ratiuni de interes general ( scaderea gradului de poluare sau construirea de infrastructuri publice), care pot oferi argumente suficiente pentru implementarea unor proiecte a caror punere in opera nu ar fi sustinuta de piata?, afirma Laurentiu Dinu. Clarificare privind modalitatea de obtinere a documentelor fiscale de catre solicitantii de fonduri externe nerambursabile Pentru a veni in sprijinul potentialilor beneficiari POSDRU, ca urmare a modificarii legislatiei fiscale in vederea facilitarii accesului la fondurile externe nerambursabile si in scopul asigurarii unei mai bune informari privind obtinerea certificatelor fiscale necesare, AMPOSDRU aduce la cunostinta solicitantilor care depun proiecte in cadrul cererilor de propuneri de proiecte nr. CSNR se implementeaza prin Programele Operationale din cadrul Obiectivelor ? Convergenta? si ? Cooperare Teritoriala fonduri nerambursabile pt solarii Europeana. inclusiv achizitionarea in leasing a acestora). Masura 142 – Infiintarea grupurilor de producatori. Universitate pentru viitor ( strategice). Stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor apartinand intreprinzatorilor tineri Criterii ce trebuiesc a fi indeplinite de catre tinerii aplicanti la program. Cladirea Colegiului National ? Ioan Slavici? din municipiul Satu Mare va fi modernizata din bani europeni, in urma unui proiect initiat de primariei. La fundamentarea investitiei in fonduri europene agricultura Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ trebuie precizat specificul activitatii beneficiarului, ex. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 313 sunt. 3. 2. 2. cu functiuni de alimentatie – restaurante ? Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investitii corporale si/ sau necorporale, conform urmatoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile. In opinia acestuia, monitorizarea absorbtiei trebuie sa fie un exercitiu permanent din perspectiva autoritatilor, care sa cuprinda in analiza nu doar dimensiunea cantitativa, adica gradul de absorbtie, ci mai fonduri nerambursabile pt solarii ales dimensiunea calitativa, respectiv impactul utilizarii fondurilor sau ? return on investment?.

Fonduri Europene Pt Romi

mai mult decat agricultura ( granturi). Sprijinul se acorda pentru o perioada de cinci ani, unui singur membru al familiei, pentru aceeasi exploatatie agricola. iunie 2011). asigurarea capacitatii administrative adecvate a structurilor desemnate cu managementul programelor operationale. organizatiile neguvernamentale. Dupa analiza cererii( lor) de finantare, Comitetul de evaluare va elabora un Raport de evaluare prin care va propune conducerii AMPOST, aprobarea sau respingerea cererii( lor). Acest ? merg bine? ar trebui apreciat doar la momentul la care avem macar fonduri europene pentru tineri indicatori ai impactului utilizarii acestor fonduri la nivelul economiei reale. Pentru a putea renova si restructura aceasta moara aveti nevoie de o expertiza care poate costa mai mult decat incepere unei constructii noi. Incurajarea activitatilor turistice? sunt urmatoarele. Bucuresti ? Ilfov ? 30 milioane lei. CE SCHIMBARI SE VOR PRODUCE? Organismele responsabile cu efectuarea platilor catre beneficiari sunt. durata proiectului este de 30 de luni. Pana in prezent au fost efectuate plati in valoare totala de 1, 60 miliarde de euro, din care 663, 96 milioane de euro pentru contractele incheiate de APDRP, la care se adauga si aproximativ 940 de milioane de euro, platile efectuate pentru Masurile de sprijin pe suprafata implementate de APIA. o autoritate de certificare ( autoritate sau organism public national, fonduri europene pt romi regional sau local care certifica situatia cheltuielilor si cererile de plata Inainte de a fi trimise Comisiei). Data limita:

- Proiectele se depun in perioada 01 – 30 iunie 2011 Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala ( FEADR) Masura 141 ? Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenta” Axa I – ? Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier” Finantarea microintreprinderilor are ca scop sprijinirea continuarii procesului de restructurare si redresare economica a zonelor aflate in declin, indeosebi a oraselor mici si mijlocii, intrucat acestea creeaza locuri de munca si au flexibilitatea necesara sa se adapteze cerintelor unei economii de piata dinamice. Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, respectiv Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative. Regulile generale privind Fondurile Europene sunt stabilite dupa Dezvoltarea Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune. Sunt punctate acele proiecte care deservesc direct o suprafata agricola fonduri europene pt romi delimitata pana la o limita fizica. Contractele de parteneriat, incheiate intre Comisie si statele membre, vor defini angajamentele nationale necesare pentru atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020. stabilirea si fonduri europene elaborarea cooperarii transnationale, inclusiv cooperarea bilaterala Intre regiunile maritime. Numarul beneficiarilor va fi foarte mare – anual, aproximativ 10 milioane de persoane participa la programe finantate prin FSE ( in intreaga Europa). In cazul unui proiect ce prevede achizitia de utilaje si mijloace de transport specializate este necesar sa se demonstreze in Studiul de Fezabilitate Memoriul justificativ existenta unui spatiu amenajat pentru gararea acestora, iar in situatia in care acesta nu exista sa fie prevazut obligatoriu prin proiect. Bani pentru sanatatea si siguranta salariatilor ( schema de ajutor de minimis). DMI 1. 4. Cererea pentru prima plata intermediara trebuie introdusa In termen de 24 de luni de la plata primei transe de prefinantare de catre Comisie ( In caz contrar, statul membru trebuie sa ramburseze aceasta prefinantare). Masura 121 ? Modernizarea exploatatiilor agricole? Proiectele aprobate sunt. Ferma de semi- subzistenNa a PF Ionescu Vasile, comuna. Soft Aplicativ si Servicii S. A. fundatii. Aceasta va presupune un set de actiuni articulate si concertate in investitii de capital, cercetare si fonduri europene nerambursabile dezvoltare si asigurarea de diferite tipuri de servicii atat pentru sectoarele traditionale ( in special cu valoare adaugata scazuta) si in cele cu valoare adaugata crescuta. Societate comerciala cu capital privat ( infiintata in baza Legii nr. Unele au reusit, altele au fost obligate sa inghete investitiile si sa le amane pentru anii urmatori. Investitii in transport, inclusiv imbunatatirea retelelor transeuropene si a legaturilor cu retelele TEN- T, strategii integrate pentru transport curat care va contribui la imbunatatirea accesului pasagerilor la servicii de calitate, obtinerea unui transport modal mai balansat, promovarea sistemelor intermodale si reducerea impactului asupra mediului.

Fonduri Nerambursabile Pentru Eoliene

Fondurile totale alocate Masurii 112 prin FEADR sunt de 337. 221. 484 euro din care. decembrie, 209 proiecte conforme, cu o valoare publica totala de 149, 39 milioane de lei. Rambursarile sunt calculate In functie de fiecare axa prioritara ( si nu In functie de masuri, cum a fost cazul pentru perioada 2000- 2006). Actiunile vor viza coridoarele si polii de dezvoltare existenti sau emergenti si vor crea conditiile necesare dezvoltarii integrate, stabilind conexiunile cu retelele regionale, nationale si trans- europene. Initial, pentru actiunile propuse a se finanta prin facilitatea Schengen contractele trebuiau semnate pana la data de 31 decembrie 2009, dar, conform deciziei de vineri a CE , data- limita va fi 31 martie 2010. AXA PRIORITARA 1 ? destinat sa grabeasca dezvoltarea economica pentru regiunile ramase in . construirea unei statii de sortare si a uneia de compostare in comuna Ciocanesti. O 313 ? Sprijin pentru realizarea retelelor broadband? 6. 2. cresterea suprafetei de padure cu rol de protectie a apei, solurilor, factori naturali si antropici daunatori, asigurarea functiilor recreative indeplinind un rol multifunctional. Obiectivul principal al Strategiei fonduri romania Lisabona, respectiv acela de a transforma Uniunea In cea mai competitiva si dinamica economie din lume pana In anul 2010, a fost reformulat In anul 2005, cu ocazia efectuarii evaluarii pe termen mediu a Strategiei. Masurile vizate in acest sens sunt structurate pe 4 directii de actiune. Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru regiunile de . fundatii. AXA PRIORITARA 1 ? Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? potentiali poli de crestere. In cadrul acestei masuri se pot finanta urmatoarele activitati. Planuri integrate de dezvoltare urbana implementate prin proiecte din urmatoarele domenii. Aceasta directie de actiune va fi pusa in practica prin intermediul. ex. Orientarea integrata 8. PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL ? CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE” Axa prioritara 2 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare Domeniul major de interventie 2. 1. in acest caz cre terea dimensiunii economice a fermei, la solicitarea celei de a doua tran e, aferenta masurii 112, fonduri nerambursabile pentru eoliene va fi de 4 UDE iar pentru anul 3 Un solicitant al Masurii 141 poate primi sprijin direct sau ca membru al unei forme asociative, in cadrul urmatoarelor masuri* din PNDR:
? 111 ” Formare profesionala ( training), informare  i difuzare de cuno tinNe”. Pe ce domenii este mai bine sa accesezi un fond european? Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit ( APDRP) a incheiat un contract de finantare a investitiei pentru productia panourilor solare prin Programul National de DezvoltareRurala( PNDR). Ca stat membru al fonduri UE, Romania beneficiaza de fonduri pentru modernizarea administratiei si institutiilor publice, pentru reabilitarea drumurilor, restaurarea monumentelor istorice fonduri nerambursabile pentru eoliene sau constructia unor obiective turistice. In 2009 Hewlett Packard a avut un profit net de peste 4 milioane de euro si o cifra de afacere de peste 40 de fonduri europene nerambursabile milioane de euro. pregatirea santierelor pentru explorari miniere. Prima plata intermediara nu poate fi efectuata decat In cazul In care statul membru furnizeaza Comisiei o descriere a modului de functionare a autoritatilor de gestionare, de certificare si de audit. Se au in vedere, de asemenea, o serie de aspecte operationale, precumdefinirea atributiilor principalelor entitati participante la proces, c? t si modul in care va fi realizata constructia institutionala care va sustine viitoarele programe operationale.

Fonduri Europene Nerambursabile Urbane

Masura 322 ? Renovarea si dezvoltarea satelor? Investeste in oameni. ORIENTAREA CATRE ? E- COEZIUNE? Gestionarea datelor electronice poate reduce in mod semnificativ sarcina administrativa, imbunatatind in acelasi timp capacitatea de control a proiectelor si cheltuielilor. Se considera vreun coeficient UDE daca as fora si eu sa spunem la 250 m adancime? datele comparative fonduri europene nerambursabile urbane la nivel european din 2011 situeaza Rom? nia in grupa tarilor cu cele mai ridicate rate ale acestui indicator ( 22, 2%), doar Italia ( 25, 6%), Grecia ( 26, 3) si Bulgaria ( 27, 3%) av? nd rate mai ridicate fata de Rom? nia. 1. 4. 2. Incurajarea activitatilor turistice? Fondurile Structurale nu sunt direct alocate proiectelor fonduri romania alese de Comisie. 44 2008, cu modificarile i completarile ulterioare. Unitatile de invatamant pot obtine finantari pentru implementarea de aplicatii de E- Educatie si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 312 sunt micro- intreprinderile si persoane fizice neinregistrate ca agenti economici care se vor angaja insa ca pana la data semnarii contractului de finantare sa fie fonduri nerambursabile autorizate cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa functioneze ca micro- intreprinderi. Masura 121 – Modernizarea exploatatiilor agricole – data lansare estimativa. tehnologic si de personal cu expertiza avansata si pentru a permite dezvoltarea de produse si servicii CDI in sectoarele economice cu potential de crestere. Baza pentru elaborarea acestui document strategic de planificare pe termen mediu a Fondurilor Structurale si de Coeziune a constituit- o Planul National de Dezvoltare 2007- 2013, aprobat de Guvernul Romaniei In luna decembrie 2005. Dezvoltarea e- economiei Operatiunea 1: Sprijin pentru implementarea sistemelor informatice fonduri europene nerambursabile urbane integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor
– data lansare estimativa: ianuarie 2011 Operatiunea 2: Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii electronice pentru afaceri
– data lansare estimativa: februarie 2011 Axa prioritara 4: Cresterea eficientei energetice si a sigurantei in aprovizionare, in contextul combaterii schimbarilor climatic Domeniul major de interventie 4. 1 – Energie eficienta si durabila ( imbunatatirea eficientei energetice si a sustenabilitatii sistemului energetic) Operatiunea a): Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul Axa prioritara 2: Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate Domeniul major de interventie 2. 1 – CD in parteneriat intre universitati institute de cercetaredezvoltare si intreprinderi, in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie Operatiunea 1: Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati institutii de cercetare si intreprinderi Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Colegiul Comisarilor a revizuit vineri, prin procedura scrisa, decizia 1. 417 din 2007, prelungind cu trei luni perioada in care Romania poate contracta fonduri prin Facilitatea Schengen, au explicat sursele citate. Masura 221 ? Prima impadurire a terenurilor fonduri europene nerambursabile agricole?. Sprijin pentru informare si publicitate. Sanse egale si respect ( strategice). In mometul de fata exista deja o linie de finantare pentru activitati de conectare la broadband, achizitionare de calculatoare, imprimante, faxuri, etc.

Fonduri Europene Pentru Cultura Ciupercilor

Doar dosarele complete depuse sau transmise prin fax intr- un singur exemplar, la Serviciul de Cooperare si Actiune culturala al Ambasadei Frantei in Romania, pana pe data de 15 iulie 2011 cel tarziu si redactate in limbile franceza sau romana vor putea fi luate in considerare. in acest sens, se vor furniza numai informaNiile necesare i relevante, care vor preciza modul in care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia i in ce masura proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programulu Obiectivele specifice ale masurii se refera la. 80% – contributia Uniunii Europene. Grupurile sau asociatiile de persoane fizice sau juridice. Obiectivul Strategiei Lisabona relansate Isi propune transformarea Uniunii intr- un fonduri europene pentru cultura ciupercilor spatiu mai atractiv pentru investitii si munca, promovarea cunoasterii si inovarii si crearea de locuri de munca mai numeroase si mai bune. Totodata, conform memorandumului aprobat la 13 iunie 2012, organizarea si functionarea cadrului partenerial de consultare in vederea elaborarii documentelor de programare nationale 2014- 2020 se va realiza cu respectarea principiului european al parteneriatului si implic? nd consultari cu reprezentanti ai autoritatilor competente nationale, regionale, locale, cu organizatii ale societatii civile, cu parteneri economici si sociali, inclusiv partenerii din domeniul protectiei mediului sau av? nd responsabilitati pentru promovarea egalitatii si nediscriminarii. Cele patru proiecte care au fost declarate castigatoare, sunt cele ale comunelor Murighiol, Daeni, Grindu si Stejaru. Orientarile metodologice de programare vor fi adaptate/ completate pe parcurs, in functie de o serie de decizii importante care vor fi adoptate la nivel national in cursul anului 2012. 250. 000 1. 250. 000? 10= 2 Total punctaj pentru acest criteriu de selectie. Proiecte si activitati eligibile: Pentru proiecte sunt eligibile urmatoarele tipuri de activitati:

- activitati de cercetare industriala ( servicii de cercetare industriala). crearea si sustinerea de retele si clustere regionale si nationale de cooperare intre IMM- uri, centre universitare si centre de cercetare- dezvoltare, care sa asigure mai bine atat transferul fonduri nerambursabile de know- how, cat si viabilitatea fonduri europene nerambursabile spin- off- urilor si proiectelor rezultate. Conditiile pentru accesarea acestui program sunt. Valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate nu poate depasi la data semnarii contractului de finantare echivalentul in lei a 1 milion de euro. Ordin MEF nr. In ceea ce priveste eligibilitatea cheltuielilor, regulile aplicabile sunt nationale si nu comunitare. Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt. Iasiul, ca pol de fonduri europene pentru cultura ciupercilor crestere, trebuie sa exercite o influenta economica la nivelul intregii regiuni. Operationalizarea noului program Erasmus pentru Tineri Intreprinzatori. Important. modernizare instalatii, echipamente si instalatii inalt tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea procesului de fabricatie, introducerea de noi tehnologii de productie) Echipamentele pentru protectia mediului, reciclarea deseurilor, fonduri europene agricultura tratarea apelor reziduale se finanteaza numai in legatura cu investitiile mentionate anterior.