Archives for 

fonduri europene nerambursabile

Fonduri Europene Agricultura Suceava

24 de contracte de finantare aprobate masura 311. Autoritatea de management MCSI a aprobat 24 de contracte de finantare pentru masura 3. 1. 1. Pe tot parcursul procesului de dezvoltare, sistemul institutional a beneficiat de expertiza Statelor Membre acordata In cadrul proiectelor de Asistenta Tehnica si Twinning, finantate din programele PHARE. Incheie contracte de finantare cu beneficiarii si le transmit AM POR pentru semnare, conform procedurii relevante. 7. 000 850. 000 x 5 = 0. 041 fonduri ue Punctajul pentru acest criteriu de selectie. 1. 5. Diversificarea catre noi specii si productia de specii cu perspective comerciale bune. semnarea contractului Oferin servicii tehnico- financiare, realizare studii de fezabilitate, planuri de afacere, cereri de finantare pentru proiecte fonduri europene agricultura suceava cu finantare din fonduri structurale, fonduri europene nerabursabile deschise in 2011. Oricine detine teren agricol inscris la APIA si a mai desfasurat in trecut activitati agricole poate sa aplice cu un proiect din fonduri europene nerambursabile in agricultura. 11 decembrie fonduri europene agricultura 2009 pentru Masura 313 ? Un nou program dedicat IMM- urilor si ONG- urilor va fi implementat din fonduri europene in curand anuntat de ministrul Comunicatiilor Valerian Vreme. ori ? intreprinderea individuala – Some elul” comuna. Sanse egale si respect ( strategice). Prin exceptie, pentru anul 2010, cererea initiala anuala se depune in termen de 30 de zile de la data publicarii numarului de inregistrare al cererii de exceptare pe site- ul Directiei Generale pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala din cadrul Comisiei Europene. Data limita: Proiectele se vor putea depune pana la epuizarea bugetului alocat. Unitatea de productie a fost construita pe un teren in sufrafata de 50. 000 de metri patrati. iv. Unele municipalitati au continuat investitiile chiar si intr- un an marcat de recesiune. Formularul standard al Cererii de finanNare este prezentat in Anexa 1 la prezentul Ghid i este disponibil in format electronic, la adresa www. madr. ro 3. 1. 1 Completarea Cererii de finanNare Completarea Cererii de finanNare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN- T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil 2. 1 Drumuri nationale 2. 2 Cai ferate si servicii 2. 3 fonduri europene nerambursabile Porturi fluviale si maritime 2. 4 Infrastructura aeroportuara AXA PRIORITARA 3 ? Sprijin pentru zone defavorizate ? Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect fonduri europene agricultura suceava trebuie sa atinga standardul de calitate precizat in Ordinul 1296 2010.

Helesteu Cu Fonduri Europene

Verifica proiectele la fata locului. Axa prioritara 2: Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 2. 1 – Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia reabilitarea soselelor de centura Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Finantarea nerambursabila acordata prin Masura 312 ? ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? fost necesara pentru achizitionarea de utilaje, echipamente specifice si dotari in vederea asigurarii fluxului tehnologic pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatii de productie. Masura 123 ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? a fost accesata de 913 beneficiari, fiind semnate pana in prezent 374 de contracte de finantare in valoare publica de peste 364 milioane de euro. Fondurile europene nu mai sunt de mult o noutate pentru organizatiile in plina dezvoltare. Masura 221 ? Prima impadurire a fonduri europene nerambursabile terenurilor agricole? se incadreaza in Axa II ? ? Imbunatatirea mediului si a spatiului rural? si are ca obiective. Masura 111 – Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte . Conferinta de lansare helesteu cu fonduri europene proiect POSDRU ? FEMEI 2010?. Valoarea acestuia este peste 17, helesteu cu fonduri europene 6 milioane de lei. Intensitatea interventiei publice pentru activitatile de cercetare- dezvoltare, ca procent din cheltuielile eligibile, reprezinta. Cabinete veterinare. service auto, spalatorii, etc. Femei 2010?. construirea de micro- unitati de procesare primara, cu conditia ca cel putin 50% din materia prima sa provina din productie proprie . Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii. Achizitionarea unui website de prezentare a companiei ONG- ului. Dupa identificarea acestuia, avand in vedere o idee de investitie sau dorinta de a realiza un proiect in spatiul rural, potentialul beneficiar se adreseaza unei societati de consultanta sau Directiei judetene pentru Agricultura si dezvoltare Rurala, Oficiului Judetean de Plati pentru dezvoltare rurala si pescuit. Achizitionarea de teren este o activitate neeligibila, deci ea nu poate fi decontata. Comisia participa la monitorizarea programelor, angajeaza si plateste cheltuielile certificate si verifica sistemele de control instituite. Proiectul va fi finantat din fonduri structurale pe Axa III ? Reabilitarea modernizarea dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua?, suma nerambursabila din partea Uniunii Europene fiind 10. 800. 000 de lei, iar valoarea totala a proiectului de 13. 000. 000 de lei. La sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Vest au fost depuse pana in prezent 332 de proiecte, in vederea solicitarii de finantare nerambursabila prin Programul Operational Regional 2007- 2013 ( POR 2007- 2013). Masuri de tranzitie pentru Romania. Poli de crestere – proiectele se depun pana la 31 decembrie 2012. februarie- martie 2011 Domeniu major de interventie 3 – Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare
” Profesionisti in educatie si formare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Cariera in fonduri ue educatie si formare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 4 – Calitate in formare profesionala contin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Obiectiv general.

Fonduri Europene Pentru Colectarea Deseurilor

Sprijinul acordat va contribui la consolidarea mediului de afaceri local si regional si la dezvoltarea patrimoniului natural si cultural In vederea sprijinirii turismului si dezvoltarii mediului urban. d) este administrata de catre asociatul unic sau, in mod conjunct, de mai multi administratori dintre asociati. 44 2008 cu completarile  i modificarile ulterioare, trebuie sa deNina, pana la data semnarii Deciziei de finanNare, ca activitate principala, una din activitaNile prevazute la capitolul ? Agricultura din cod CAEN Rev. Cresterea adaptabilitatii, dezvoltarea spiritului antreprenorial si Invatarea pe parcursul Intregii vieti se vor afla In centrul politicilor In domeniu, iar angajatorii vor fi Incurajati sa investeasca In capitalul uman. Fii activ pe piata muncii. Masura 125 ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii?. In cazul unui proiect ce prevede achizitia de utilaje fonduri agricultura si mijloace de transport specializate este necesar sa se demonstreze in Studiul de Fezabilitate Memoriul justificativ existenta unui spatiu amenajat pentru gararea acestora, iar in situatia in care acesta nu exista sa fie prevazut obligatoriu prin proiect. Certificatul de atestare fiscala emis in conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administratiei si internelor si ministrului finantelor publice nr. 2052 bis 1528 2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, incasarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri fonduri europene pentru colectarea deseurilor ale bugetelor locale. 1) sunt eligibili solicitantii care au primit aviz favorabil pentru cererea initiala anuala depusa in termenul legal prin centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru serviciile desfasurate dupa avizarea acesteia. Autoritatea de management POSCCE a publicat calendarul lansarii fondurilor europene pentru urmatoarele linii de finantare. Punctajul pentru acest criteriu se acorda daca sunt respectate urmatoarele conditii in ceea ce priveste fiecare ruta alternativa prevazuta prin proiect. Decizia de realocare are la baza situatia DMI 4. 2 ? Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati?, pentru care au fost depuse doar fonduri europene pentru colectarea deseurilor 3 proiecte ( in regiunea Vest si in Regiunea Centru), cu o valoare solicitata a finantarii nerambursabile de 16, 18 mil. Am voie sa forez pentru irigarea plantatiei? 14. Fii activ pe piata muncii ( granturi). autoritati publice ( municipalitati) cu impact local si regional. In domeniul serviciilor sau in domeniul de productie?. Imprumutul de la Trezoreria Statului va fi rambursat de catre Autoritatile fonduri europene pentru tineri de Management din sumele incasate de la Comisia Europeana. Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? Cititi si alte articole legate de aceste linii de finantare. Programe doctorale mai bune ( granturi). Acest proiect este desfasurat in parteneriat cu Directia de Asistenta Sociala Comunitara a fonduri europene nerambursabile Municipiului Timisoara si Directia de Asistenta Sociala si Medicala Cluj- Napoca. In cadrul acestui proiect se ajutorul consta in absolvirea unui curs de formare dezvoltare profesionala si calificare recalificare profesionala in limita unei sume de 1000 de lei. Numele proiectului este.

Fonduri Europene Pentru Sala Sport

Profesionisti in piata muncii? In concluzie avem o linie de finantare total ineficienta, tradusa cuvant cu cuvant dupa ghidurile din alte tari, unde asemenea investitii isi au rostul. 19 2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, se utilizeaza venitul brut realizat lunar, fonduri europene pentru tineri la care asiguratul datoreaza contributia individuala de asigurari sociale. Activitatea firmei se bazeaza pe amestecuri de condimente fonduri europene pentru sala sport si ingrdiente folosite in industria carnii, laptelui si a panificatiei. Altfel spus, articularea unei perspective de convergenta pe termen mediu si lung trebuie sa aiba in vedere dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere. Prin programul Impreuna pentru fiecare, Rompetrol promoveaza parteneriatul intre societatea civila, autoritatile locale, companiile private si comunitatea in ansamblul ei. din perspectiva solutiilor inovative ale Managementului Cunoasterii ( KM). In scopul imbunatatirii implementarii fonduri europene nerambursabile politicii de coeziune in Rom? nia pentru perioada 2014- 2020, in special av? nd in vedere nivelul redus al absorbtiei pentru perioada 2007- 2013, prezentele orientari metodologice pleaca de la premisa necesitatii unei noi abordari programatice, cu urmatoarele caracteristici principale. Dl Octavian SERBAN, KMC, Presedinte ? infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru . In termeni mai generali, Europa trebuie sa ofere un raspuns concret la criza financiara si economica si la evolutia demografica si migratorie si sa tina pasul cu evolutia tehnologica ? toate acestea reprezent? nd provocari semnificative pentru competitivitate si coeziunea sociala. Avantajele acestui program pentru atragerea fondurilor europene sunt. Consolidarea capacitatii administrative si asigurarea instrumentelor necesare pentru coordonarea, gestionarea si controlul fondurilor ESI este o necesitate pentru absorbtia eficienta a fondurilor ESI. Cabinete veterinare. 1358 din 27/ 09/ 2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. Formularul standard al Cererii de finanNare este prezentat in Anexa 1 la prezentul Ghid  i este disponibil in format electronic, la adresa www. madr. ro 3. 1. 1 Completarea Cererii de finanNare Completarea Cererii de finanNare, inclusiv a anexelor fonduri europene pentru sala sport acesteia, se va face conform modelului standard. Sunt punctate acele proiecte care deservesc direct o suprafata agricola delimitata pana la o limita fizica. Capitalul uman – capacitatea limitata a educatiei si formarii profesionale continue de a raspunde nevoilor unei economii moderne bazate pe cunoastere, atentia redusa acordata educatiei, insuficienta corelare Intre educatie, formarea profesionala initiala si formarea profesionala continua. Prin urmare, se solicita ca statele membre sainstituie, p? na la sf? rsitul anului 2014, sisteme care sa permita beneficiarilor sa transmita toate informatiile pe cale electronica. Fondul Social European reprezinta o parte importanta a fondurilor structurale acordate Romaniei In perioada 2007- 2013 pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europene de Ocupare. Actiunea comuna a UE si Statelor Membre trebuie sa fie implementata pe o baza multianuala printr- un proces de organizare, luare de decizii si finantare bazat pe formularea de strategii integrate si coerente multi- anuale si definirea de obiective concrete. analiza impactului oricarei legi asupra IMM- urilor, ca sa nu mai ajungem in situatia din 2009, cand un impozit nejustificat a omorat sute de mii de mici intreprinderi. Termen limita.

Fonduri Europene Pentru Tineri Investitori

construirea unei statii de sortare si a uneia de compostare in comuna Ciocanesti. AXA PRIORITARA 3 ? Intr- un articol recent ? evaluarea proiectelor? din cadrum masurii 322, laudam evaluatorii ce- i drep foarte profesionisti ( cel fonduri europene nerambursabile putin cei pe care i- am intalnit eu ). 6. 1. 36, litera a, punctele i, ii i iii). 25% pentru dezvoltarea experimentala. Antreprenoriatul, o alternativa de cariera ( granturi). 1. 2. 2. Fonduri europene nerambursabile 2011 Ghiduri si masuri. H. G. Cea mai mare parte a creditelor de plata este alocata domeniilor care stimuleaza cresterea economica si ocuparea fortei de munca (+ 29, 5% fata de 2014), cum ar fi cercetarea ( Orizont 2020), retelele transeuropene de energie, transporturi si TIC ( Mecanismul pentru interconectarea Europei) sau initiativa ? Locuri de munca pentru tineri?. 3. 1 Reabilitarea sistemelor urbane fonduri nerambursabile de incalzire in zonele fierbinti ( fonduri europene pentru tineri investitori hot- spot). Programul Operational Sectorial de Transport . Operatiunea 112 ? fonduri europene pentru tineri Sprijin pentru implementarea standardelor? ( iulie 2011). o autoritate de certificare ( autoritate sau organism public national, regional sau local care certifica situatia cheltuielilor si cererile de plata Inainte de a fi trimise Comisiei). Programul Operational Sectorial Cresterea Competivitatii Economice POS- CCE. Cresterea accesului la educatie de calitate prin dezvoltarea infrastructurii educationale si de formare, inclusiv pentru institutii culturale implicate Dezvoltarea infrastructurii pentru a asigura accesul la dezvoltarea si ingrijirea timpurie in toate comunitatile. Pentru instalarea tinerilor fermieri sunt disponibili peste 337 de milioane de euro, fonduri nerambursabile pe care le puteti accesa incepand din acest an si pana in 2013. diversificarea activitaNilor i veniturilor. Proiectele vor fi in valoare de maxim 25. 000 de euro, iar contributia fiecarui solicitant fonduri europene pentru tineri investitori va fi in cuantum de 10%. Construirea, modernizarea si dotarea centrelor locale de informare in scopul promovarii, prezentarii si vizitarii turistice. Noile criterii de punctaj si eligibilitate. Proiectul completeaza actiunile guvernamentale referitoare la activitatile educationale in vederea implementarii Societatii Informationale. Regiunile Centru, Nord – Vest, Vest si Sud Est ? 120 milioane lei. din punct de vedere procedural sau legal, cum ar fi modalitatea . de rambursare a taxei pe valoarea adaugata sau statutul proprietatii?, a adaugat Emanuel Rauta. De exemplu, in anumite localitati, scolile fac obiectul . unor cereri de retrocedare, in alte cazuri nu exista documente . corespunzatoare de proprietate. Spuneti` mi si mie de ce trebuie sa aiba deja firma sa se amageasca ? ca in viitor va lua un credit nerambursabil cand colo nu se poate. Sunt agricultor de aproape 40 de ani, avand o ferma de dimensiuni modeste ( aprox. 2- 31 mai 2011 Masura 313 – Incurajarea activitatilor turistice
- data lansare estimativa. Fiti realisti atunci cand doriti sa incepeti o afacere pentru ca orice afacere o incepeti cu scopul de a produce BANI.

Fonduri Europene Nerambursabile Persoane Fizice

Societate in comandita simpla ? Se vor introduce conditii fonduri europene nerambursabile persoane fizice noi, pentru a asigura contributia eficace a finantarii UE la realizarea obiectivelor strategiei Europa 2020. In prima zi vom vorbi despre. Persoana fizica. Crearea de energie electrica, diversificand astfel sursele de producere a energiei, proiectul are meritul de a crea un numar de 9 locuri de munca. 2013 – Cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere – POS CCE contribuie de asemenea la implementarea celor cinci prioritati ale Cadrului National Strategic de Referinta. Accesul este gratuit, egal si nediscriminatoriu, participantii fiind recrutati conform principiului ? primul venit, primul servit?. Dintre Fondurile Europene post- aderare, FEDR si FSE sunt Fonduri Structurale. 44 2008. Se va sprijini mai puternic inovatia sociala, adica testarea si cresterea amplorii solutiilor fonduri europene nerambursabile persoane fizice inovatoare ca raspuns la nevoile sociale ? de exemplu, sporirea incluziunii sociale. Pentru proiectele mixte, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport vor fi cele aferente actvitatii cu ponderea cea mai mare in valoarea proiectului ( Ex: daca este un proiect care prevede atat achizitii de echipamente, cat si lucrari de constructie se vor aplica conditiile minime aferente proiectelor de lucrari, daca lucrarile au ponderea cea mai mare, sau viceversa conditiile minime aferente proiectelor de achizitii, in cazul in care achizitiile prezinta cea mai mare pondere). Toate profiturile veniturile excedentare trebuie reinvestite in aceste activitati, in difuzarea rezultatelor sau in predare. Pe scurt, in orice moment din perioada de monitorizare a investitiei toate criteriile care au dus la acceptarea proiectului raman obligatorii. 15/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). Se vor derula serii de cursuri de formare profesionala cu durata de 120 ore de instruire in municipiile Sibiu, Medias, Alba Iulia, Oradea, Timisoara pentru 800 persoane aflate in cautarea unui loc de munca. Iata, pe scurt, ceea ce cred ca ar putea fonduri europene nerambursabile sa faca de fapt Guvernul pentru sprijinirea reala a antreprenoriatului romanesc, lucruri pe care le poate realiza cu adevarat:
- analiza impactului oricarei legi asupra IMM- urilor, ca sa nu mai ajungem in situatia din 2009, cand un impozit nejustificat a omorat sute de mii de mici intreprinderi. fonduri romania Laurentiu Dinu, country manager al companiei de consultanta Accredo Romania, spune ca argumente de tipul alocam fonduri catre masurile care ? merg bine? Beneficiarul trebuie sa prezinte avizele autorizatiile de mediu. R. Toate aceste reguli de gestiune financiara se aplica, de asemenea, In cazul Fondului de coeziune. sunt. De exemplu. Masura fonduri romania 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? – pentru aceasta Masura, lansata in septembrie 2008, au fost depuse 3. 980 cereri de finantare, fiind contractate pana acum 1. 290 de proiecte, cu o valoare nerambursabila de aproape 188 de milioane de euro, procesul de contractare fiind in desfasurare. Fonduri europene pentru pensiuni sau agroturism. Strategia este de asemenrea in acord cu obiectivul de a atrage si retine forta de munca atata timp cat schimbarea structurii economiei ar putea face ca o parte importanta a fortei de munca din procesul de productie sa ramana fara locuri de munca ( mai multe detalii in tabelul privind legatura cu CSG linii strategice comunitare si CNSR).

Fonduri Europene Pentru Agricultura Nerambursabile 2014

a biomasei, a resurselor hidroenergetice ( in unitati cu putere instalata mai mica sau egala 10MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, fonduri europene pentru agricultura nerambursabile 2014 a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. SA ( infiintata in baza Legii nr. 1 membru din cadrul DGIAC – MT,. Competente pentru competitivitate ( strategice). fonduri agricultura Societate in comandita simpla ? SCS ( infiintata in baza Legii nr. Operatiunea 331 ? Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor? ( iunie 2011). prezinta un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activitatilor agricole din cadrul exploatatiei agricole. Perioada aplelului deschis. 1358 din 27/ 09/ 2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 30 septembrie 2010, ora12. 00. Completati formularul fonduri europene nerambursabile din cadrul paginii de CONTACT pentru mai multe detalii. Presedintele Knowledge Management Institute ( H. Q. Elementele de baza in selectia proiectelor sunt reprezentate de Criteriile de selectie aprobate de Comitetul de Monitorizare a POS Transport. 40% – sprijin nerambursabil ( sprijinul maxim fonduri nerambursabil va fi de 20. 000 Euro). POR ? Intreprinderi familiale ( infiintate in baza OUG nr. durata proiectului este de 30 de luni. detine sau se angajeaza sa dobandeasca2 competente si calificari profesionale in raport cu activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare. Beneficiar. La nivel european nu pot fi luate masuri, pentru ca responsabilitatea gestionarii terenurilor tine de statul membru, nu exista atributii pentru Comisia Europeana in problema gestiunii fondului funciar. Mai avem si alte rude in sat, chiar mai aproape de acest teren. in general, informatii care pot fi utilizate ca argumente pentru proiect). Beneficiari Solicitantii ajutorului de stat sunt prestatorii de servicii care efectueaza servicii subventionate producatorilor agricoli, care solicita ajutor de stat inainte de inceperea desfasurarii acestor servicii de colectare a cadavrelor de animale, in baza cererii initiale anuale si care indeplinesc urmatoarele conditii. Modernizarea intreprinderii, inclusiv schimbari in procesul de? Ordinea in care este citita o propunere tipica nu este aceeasi cu cea in care ea trebuie elaborata. 1. 3 Infrastructura navala de- a lungul Axei Prioritare nr. 18. constructii, plan inclinat, etc. Situatia atragerii fondurilor europene. Reabilitarea Sitului Poluat Istoric ? Amplasament fosta fabrica chimica? in comuna Crangurile, judetul Dambovita. altele decat zona montana. 1. 2. se incadreaza in Axa III ? Pentru utilizarea acestui program, va rugam sa accesati link- ul unde veti gasi informatiile necesare utilizarii acestuia. Informarea si publicitatea pentru proiect. De asemenea, vor fi sustinute investitiile de racordare la utilitatile publice, achizitionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decat bio- combustibii, ca parte componenta a proiectelor. Impreuna pe piata muncii? Aceasta va presupune un set de actiuni articulate si concertate in investitii de capital, cercetare si dezvoltare si asigurarea de diferite tipuri de servicii atat pentru sectoarele traditionale ( in special cu valoare adaugata scazuta) si in cele cu valoare adaugata crescuta. Fondurile Structurale sunt concentrate pe cateva obiective prioritare. Prioritati propuse pentru finantare in cadrul Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice 2014 – fonduri europene pentru agricultura nerambursabile 2014 2020.

Fonduri Europene Pentru Afaceri Cu Prepelite

DMI 6. 2. Cresterea contributiei turismului la dezvoltarea Regiunilor. Intrarea in vigoare a Codului de Bune Practici pentru Achizitii Publice. Contribuie la implementarea Planului de Comunicare al POR la nivel regional, inclusiv prin realizarea publicitatii, organizarea si desfasurarea de evenimente de informare si instruire. Se pot finanta in schimb cursuri de orientare si recalificare, cursuri de limba engleza sau orice alta limba straina, si orice curs care accesare fonduri europene poate spori eficacitatea personalului angajat in cadrul unei firme de transport marfa. Doar fonduri europene pentru afaceri cu prepelite dosarele complete depuse sau transmise prin fax intr- un singur exemplar, la Serviciul de Cooperare si Actiune culturala al Ambasadei Frantei in Romania, pana pe data de 15 iulie 2011 cel tarziu si redactate in limbile franceza sau romana vor putea fi luate in considerare. promovarea tehnologiilor noi. Avand in vedere ca, potrivit Axei prioritare 3, beneficiarii sunt in marea majoritate institutii publice, inclusiv institutiile de invatamant si cercetare, care nu sunt inregistrate ca platitoare a taxei pe valoarea adaugata. Conform Art. Presedentia Comitetului de evaluare va asigurata de AMPOST ( Directia Programare). Intre utilaje, ma gandesc in primul rand la foreza, la moto cositoare si la alte mici unelte agricole. Statele membre vor avea dreptul de a imbina finantarea din FEDR, FSE si din Fondul de coeziune in programe ? multifond?, pentru sporirea cooperarii in teren si realizarea dezvoltarii integrate. Amplasament fosta fabrica chimica? Societate agricola ( infiintata in baza Legii nr. UE are rolul de a reduce disparitatile regionale mari existente la nivelul Uniunii, in ceea ce priveste nivelul de dezvoltare ( PIB- ul pe cap de locuitor), productivitate, ocupare a fortei de munca, educatie si saracie si de a duce la indeplinire obiectivele Strategiei Europa 2020. Comisia participa la monitorizarea programelor, angajeaza si plateste cheltuielile certificate si verifica sistemele de control instituite. Pana acum cred ca fondurile acestea le` au accesat tot cei care au bani si pile de ce un om fonduri europene nerambursabile simplu si fara pile nu poate sa faca ceea ce ` si doreste? Fondul Social European reprezinta o parte importanta a fondurilor structurale acordate Romaniei In perioada 2007- 2013 pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europene de Ocupare. Contribuie la rapoartele de evaluare POR, Raportul Anual de Implementare si Raportul Final de Implementare. ATENlIE! 3. 3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului. Axa fonduri nerambursabile prioritara 3: Imbunatatirea infrastructurii sociale Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 3. 1 – Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Operatiunea 2: Dezvoltarea infrastructurii de CD a intreprinderilor, cu crearea de noi locuri de munca pentru CD Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Acest material promotional se distribuie gratuit. Fonduri europene pentru pensiuni sau agroturism. o noua Strategie Europeana pentru o crestere inteligenta, ecologica si favorabila incluziunii sociale, prin urmatoarele initiative. sindicatele si patronatele. In ceea ce priveste managementul financiar si controlul, Ministerul Economiei si Finantelor a fost desemnat sa Indeplineasca rolul de Autoritate de Certificare pentru toate Programele Operationale. daca nu pot fora, pot achizitiona o cisterna? simularea unei analize cost- beneficiu pentru beneficiari privati. achizitionarea de animale si dupa caz a cotei de productie. fonduri europene pentru afaceri cu prepelite Proiecte de succes POSDRU .

Fonduri Europene Pt Aparatura Medicala

DE CE ESTE NECESARA INTERVENtIA UE? reconditionarea echipamentelor si utilajelor. 4. 1. a. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificarile si completarile ulterioare. Fonduri europene pentru restaurante. Modernizarea Serviciului Public de Ocupare Domeniu major de interventie 1 – Intarirea capacitatii SPO de furnizare a serviciilor de ocupare
” Calitate in serviciile de ocupare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Servicii de ocupare eficiente” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 2 – Formarea personalului propriu SPO
” Profesionisti in piata muncii” – data lansare estimativa. Proceduri standard de licitatii pe fonduri europene pt aparatura medicala fonduri europene. Procesul de evaluare selectie a cererilor de finantare condus de AMPOST nu va depasi o perioada de 45 de zile lucratoare de la data depunerii cererii de finantare. oportunitati de ocupare ( strategice). Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi? Dupa o perioada de trei ani de la acordarea sprijinului se verifica respectarea cerintelor minime din Planul de afaceri depus initial la solicitarea sprijinului. 184 de proiecte in valoare publica de 80, 32 milioane de euro pentru Schema XS13 2008 si 137 de proiecte in valoare publica de 59, 64 de milioane de euro pentru Schema XS28 2008. 30 milioane lei. fonduri europene 2. 1. 2. b) Alte conditii de obtinere. R. La data de 27 aprilie 2010, Comisia Europeana a publicat un set de recomandari const? nd in 10 orientari integrate pentru Strategia Europa 2020, din care 6 orientari integrate pentru politica economica si, respectiv, 4 privind ocuparea fortei de munca. Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale. Colaborarea intre autoritatile locale pe tema imbunatatirii cadrului de desfasurare a vietii?. Intr- un an in care bancile au blocat creditarea, veniturile bugetare sunt in scadere, iar . fonduri europene nerambursabile fondurile de la autoritatile centrale au venit foarte greu, proiectele europene au putut reprezenta o supapa pentru primariile din intreaga tara. In cadrul Axei 5, DMI 5. 3 ? Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica?, operatiunea de finantare a Centrelor de Informare si Promovare turistica va fi extinsa si catre unitatile administrativ teritoriale localizate in zonele cu o concentrare mare si foarte mare de resurse turistice naturale si antropice si a statiunilor turistice, cu exceptia unitatilor administrativ teritoriale din mediul rural. Contributia fondurilor europene la integrarea populatiei Roma. Aplicarea noului Regulamentul de Exceptari Generale ( General Block Exemption) pentru acordarea Ajutoarelor de Stat catre micro- intreprinderi. curatarea amplasamentelor. Suma maxima ce poate fi primite este de maxim 200. 000 de proiect. 3. 1. 3. In raportul comisiei europene s- au gasit mia multe nereguli in dosarele de achizitii publice prin utilizarea unor criterii de selectie discriminatorii de catre autoritatile contractante pentru a fonduri europene pt aparatura medicala favariza anumiti constructori. O 1. 1. 1. A1 ? Sprijin financiar cu valoarea cuprinsa intre 1. 065. 000- 6. 375. 000 lei pentru investitii in intreprinderile mici si mijlocii. Trei sfaturi in accesarea fondurilor structurale. scutirea de la plata taxelor pentru operatiunile de inmatriculare efectuate la oficiile registrului comertului, cu ocazia constituirii microintreprinderii. Internetul, la un click prea departe Intr- o lume guvernata de calculator si de internet, doar 14 autoritati si institutii publice au contractat fonduri europene in cadrul Programului Operational Sectorial ? Cresterea Competitivitatii Economice?

Fonduri Nerambursabile Pt Tineri 2014

Contributia in natura poate fi considerata cheltuiala eligibila daca este sub forma terenurilor, cladirilor, echipamentelor, materialelor. Pe tot parcursul procesului de dezvoltare, sistemul institutional a beneficiat de expertiza Statelor Membre acordata In cadrul proiectelor de Asistenta Tehnica si Twinning, finantate din programele PHARE. excavatii, umplere, nivelare si imprejmuirea amplasamentelor, saparea santurilor, eliminarea pietrelor, etc. Intreprinderi familiale ( infiintate in baza OUG nr. investiNie pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare La acest criteriu de selecNie, se va acorda fonduri europene nerambursabile punctaj numai daca solicitantul ii propune in Planul de afaceri sa realizeze investiNii, prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”, pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare minime pentru protecNia gainilor ouatoare – sistemul de cuti imbunataNite, conform Directivei Consiliului nr. Construirea, modernizarea si dotarea centrelor locale de informare in scopul promovarii, prezentarii si vizitarii turistice. Domeniul major de interventie 3. 2 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. suma maxima pentru imprumut poate fi pana de pana la 2, 5 milioane de euro urmand sa primeasca un grant de pana in 15% la finalizare. b) fonduri europene nerambursabile Alte conditii de obtinere. Va stam la dispozitie pentru serviciile nostra de consultanta si proiectare cu echipa noastra de profesionisti dispusi sa ducem la indeplinire proiecte de succes. si 3. 1. 4. 3. Achizitionarea de mijloace de transport specializate si utilaje reprezinta o cheltuiala eligibila, atat timp cat acestea deservesc in mod direct activitatile specifice desfasurate propuse prin fonduri nerambursabile pt tineri 2014 proiect, iar necesitatea achizitionarii lor este justificata in Studiul de fonduri europene Fezabilitate Memoriu justificativ ( vezi definitie ? mijloace de transport specializate? in dictionar). Pentru utilizarea acestui program, va rugam sa accesati link- ul unde veti gasi informatiile necesare utilizarii acestuia. Pe toata durata contractului, toate criteriile de eligibilitate si selectie asumate in cererea de finantare vor trebui respectate. Sprijinirea invatarii pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea si punerea in aplicare a programelor de educatie in contexte non- formale. Recomandarea mea pentru dumneavoastra este sa va asociati si sa exploatati impreuna terenurile. Organismele responsabile cu efectuarea platilor catre beneficiari sunt: a) Autoritatea de Certificare si Plata pentru POS fonduri nerambursabile pt tineri 2014 Mediu si POS Transport ( plati directe); b) Unitatile de Plata Infiintate In cadrul ministerelor In care functioneaza Autoritatile de Management ( plati indirecte).