Archives for 

fonduri europene nerambursabile

Fonduri Europene Pentru Tineri Agricultura

Padurile infiintate prin aceasta masura sunt menite sa protejeze componentele de mediu pe baza rolului multifunctional pe care il au. Operatiunea 3. Axa prioritara 4. Dupa o perioada de trei ani de la acordarea sprijinului se verifica respectarea cerintelor minime din Planul de afaceri depus initial la solicitarea sprijinului. o abordare mai orientata catre rezultate in gestionarea programelor operationale, prin intermediul planurilor comune de actiune. Terenul din jurul ei ne permita si construirea altor cladiri? dar ideea este sa recuperam utilajul morii si sa- l valorificam incluzandu- l in potentialul loc de primire ptr. Acest model de scrisoare este agreat de catre Autoritatea de amanagement PNDR, APDRP si Fondul de Garantare a Creditului Rural ( FGCR) IFN SA cat si de principalele banci din Romania, CEC Bank, Bancpost, BRD ? Groupe Soci? t? G? n? rale S. A. scoli, universitati, centre de cercetare. cererea de finantare, bugetul proiectului ( uneori inclus in formularul cererii de finantare), matricea logica a proiectului ( uneori), CV- uri ale persoanelor care vor lucra in activitatile din proiect, documente doveditoare ale statutului juridic al solicitantului si partenerilor, anexe facultative ( date statistice, grafice, studii, elemente ale unor strategii aflate in derulare sau in fonduri europene pentru tineri proiect, rezultate ale altor activitati relevante pentru proiect ? d. Va rog sa im spuneti daca sunt obligat sa cultiv doar soiuri din Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultura din Romania sau pot sa cultiv orice soi de porumb zaharat. Fondul European pentru Dezvoltare Regionala ( FEDR), Fondul Social European ( FSE), Fondul de Coeziune ( FC), FEADR ( Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala) si FEPM ( Fondul European pentru Pescuit si afaceri Maritime). Sprijinul se acorda pentru o perioada de cinci ani, unui singur membru al familiei, pentru aceeasi exploatatie agricola. AXA PRIORITARA 1 ? Imbunatatirea si cresterea competitivitatii sectorului agricol prin promovarea instalarii tinerilor fermieri si sprijinirea procesului de modernizare si conformitate cu cerintele pentru protectia mediului, igiena si bunastarea animalelor, siguranta la locul de munca. IMPORTANT! Tipul solicitantului eligibil. 1- 29 iulie si 3- 31 octombrie 2011. Strategia ocupa deja o pozitie prioritara pe agenda institutiilor fonduri europene pentru tineri agricultura UE si statelor membre. Contributia in natura poate fonduri europene nerambursabile fi considerata cheltuiala eligibila daca este. in aceasta situatie este dificil de previzionat sumele de care. este imediat cuantificabil utilizand indicatori financiari, uneori in cazul analizei publice pot exista considerente precum asigurarea bunurilor publice sau ratiuni de interes general ( scaderea gradului de poluare sau construirea de infrastructuri publice), care pot oferi argumente suficiente pentru implementarea unor proiecte a caror punere in opera nu ar fi sustinuta de piata?, afirma Laurentiu Dinu. Toate aceste reguli de gestiune financiara se aplica, de asemenea, In cazul Fondului de coeziune. Pentru analiza financiara, sau analiza cost Beneficiu trebuie sa va inregistrati aici. eliminarea riscului de contact pentru utilizatorii de terenuri invecinati si Reducerea fluxului de crom hexavalent din sol catre apa subterana. Pe masura 312 au fost aprobate 800 de proiecte dupa ultima depunere. Dintre Fondurile Europene post- aderare, FEDR si FSE sunt Fonduri Structurale. 1. 5 Programe doctorale si post- doctorale in sprijinul cercetarii. Activitatea firmei se bazeaza pe amestecuri de condimente si ingrdiente folosite in industria carnii, laptelui si a panificatiei. Dupa analiza cererii( lor) de finantare, Comitetul de fonduri europene nerambursabile evaluare va elabora un Raport de evaluare prin care va propune conducerii AMPOST, aprobarea sau respingerea cererii( lor). Comitetul Interinstitutional pentru elaborarea PND ( CIP) , fonduri europene pentru tineri agricultura care include reprezentanti la nivel de decizie ai ministerelor, altor institutii publice centrale, Agentiilor de Dezvoltare Regionala ( ADR), institute de cercetare si institutii de Invatamant superior, precum si reprezentanti ai partenerilor economici si sociali.

Fonduri Europene Pentru Tineri Studenti

Franta ofera fonduri pentru proiectele inovatoare ale ONG- urilor. Incepand cu iulie 2010 a fost lansata o noua Schema de ajutor de Stat, N578 2009, pentru care au fost depuse 167 de fonduri europene nerambursabile proiecte, in valoare de aproximativ 125, 8 milioane de euro. realizarea unei analize cost- beneficiu. 3. 1 Promovarea transportului intermodal. sau
? Intreprinderea familiala – Guliver” din loc. Guvernul vine cu o masura interesanta pentru 2011 si anume implementarea unor proceduri standard de licitatie pentru fondurile europene pentru mai multa siguranta si vizibilitate. Aplicatia electronica de inregistrare on- line a proiectelor se va deschide pe data de 02. 06. 2011, ora 09. 00. Masura 142 – Infiintarea grupurilor de producatori. 1- 31 martie 2011 Masura 125 – Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si . ActivitaNile pe care solicitantul fonduri europene pentru tineri studenti se angajeaza sa le efectueze prin Planului de afaceri in cadrul fiecarei masuri devin condiNii obligatorii. ce pot face ca sa imi iasa si mie bani din agricultura acum cand nu imi mai dau astia banii din motorina si nici subventiile??. o 10% – pentru investiNiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, in zone cu handicap natural i in arii naturale protejate incadrate in reNeaua Natura 2000 ( conform Regulamentului CE nr. 1698 2005, art. Pagina ( de la. D. Proiectele nu implica activitati de CD in colaborare intre institutia de cercetare si intreprindere, ci efectiv cercetare executata fonduri europene agricultura de institutia de cercetare pentru si in numele intreprinderii. Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect fonduri agricultura trebuie sa atinga standardul de calitate precizat in Ordinul 1296 2010. 3. 3. in dictionar). imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale de interventie In situatii de urgenta. In cadrul Masurii 121 sunt sprijinite investitiile la nivelul intregului teritoriu al Romaniei. o autoritate de gestionare ( autoritate publica sau organism de drept public sau privat national, regional sau local care gestioneaza programul operational); o autoritate de certificare ( autoritate sau organism public national, regional sau local care certifica situatia cheltuielilor si cererile de plata Inainte de a fi trimise Comisiei); o autoritate de audit ( autoritate fonduri europene pentru tineri studenti sau organism public national, regional sau local desemnat pentru fiecare program operational si Insarcinat cu verificarea bunei functionari a sistemului de gestionare si de control). Operatiunea c). construirea de noi ferme. Nota*. Ca urmare a Summit- ului UE pentru Roma de la Bruxelles din 2008 si in contextul Anului european 2010 pentru combaterea saraciei si excluziunii sociale, Comisia Europeana organizeaza in Romania in luna octombrie 2010 reuniuni la nivel inalt pe tema contributiei fondurilor europene la integrarea Romilor.

Fonduri Europene Nerambursabile Vaslui

Bani pentru formare profesionala ( schema de ajutor de stat) – Apel deschis. Pentru obtinerea acestui certificat solicitantul trebuie sa depuna la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Directia Generala a Finantelor Publice Judeteana sau a Municipiului Bucuresti, dupa caz, o cerere intocmita in conformitate cu modelul prezentat in Anexa fonduri europene nerambursabile vaslui 21) a Ordinului mai sus menTionat, in care acesta trebuie sa completeze si rubrica destinata contribuabililor care solicita fonduri externe nerambursabile. 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole”. Proiectul va indeplini urmatoarele actiuni. Finantarea nerambursabila acordata prin Masura 312 ? SA ( infiintata in baza Legii nr. crt. sustinerea finantarilor europene pentru IMM prin garantii pe cofinantare si prin simplificarea procedurilor de acordare. Obiectivele operaNionale se refera la asigurarea sprijinirii veniturilor necesare in perioada de restructurare a fermelor de semi- subzistenNa pentru o mai buna utilizare a resurselor umane i a factorilor de producNie, prin. Dimensiunea teritoriala – ca urmare a restructurarii industriei, au aparut foarte rapid decalaje Intre regiuni, acestea continuand sa creasca. a. Pe de o parte, nu au acces la surse de finantare pentru a angaja consultanti, iar pe de alta parte exista o . serie de probleme nelamurite. indepartarea surplusului de pamant si alte lucrari de dezvoltare si pregatire a santierelor miniere cu exceptia amplasamentelor in a caror subsol se afla zacaminte de petrol si de gaze naturale. 1 ? 29 iulie 2011. Solicitanti eligibili. 1 membru din cadrul AMPOST – Directia managment financiar si dezvoltare,. POR ? Totodata, zonele rurale depind excesiv de agricultura. Comisarul UE pentru politica regionala, Johannes Hahn, a informat statele membre si regiunile ca nu este timp de pierdut in ceea ce priveste planificarea fonduri europene nerambursabile programelor fondurilor structurale ale UE pentru perioada 2014- 2020. Parteneriatul Ministerul Economiei si Finantelor a elaborat CSNR In cooperare cu un numar mare de institutii si organizatii. cum sa iti gestionezi resursele. Capacitatea administrativa insuficienta este reflectata In structuri de management neperformante, abilitati nesatisfacatoare ale functionarilor publici, cooperare interinstitutionala inadecvata, care conduc Intr- un final la calitatea slaba a serviciilor furnizate societatii, punand astfel In pericol dezvoltarea socio- economica. Organismele intermediare sunt institutiile desemnate la nivel central, regional sau local de catre autoritatile fonduri europene nerambursabile vaslui de management sau autoritatea de plata si care, prin fonduri ue delegare de atributii de la aceste autoritati, implementeaza masurile din programele operationale si actioneaza in relatia cu beneficiarii finali. In cadrul acestei linii de finantare se pot dezvolta proiecte pentru urmatoarele Domenii Majore de Interventii ( DMI). Actualizeaza datele financiare si statistice la nivelul proiectelor. Stimularea practica a inovatiei antreprenoriale in sectorul IMM. Programe de sprijin financiar- bancar in favoarea proiectelor de investitii IMM. Astfel, pentru Domeniul Major de Interventie ( DMI) 4. 3 ? Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor?, CM POR a decis eliminarea contributiei proprii a beneficiarilor la cheltuielile aferente cererilor de finantare. Puncte de vedere ale profesionistilor in consultanta si ale beneficiarilor de finantare europeana. Promovarea si punerea in valoare a patrimoniului peisager si a celui construit. Cofinantarea pe care trebuie sa o suportati este de 50- 50 % ( adica 50% din costul proiectului primiti si 50% ii veti acoperi dvs din fonduri proprii, imprumut bancar, sau fonduri agricultura alte surse de venit).

Fonduri Europene Pentru Tinerii De La Tara

Consultanta fonduri structurale, fonduri europene nerambursabile Serviciile noastre de consultanta pentru a obtine finantare din fonduri structurale fonduri europene nerambursabile. Implementarea Programului Operational Regional a fost dezbatuta in cadrul Comitetului de Monitorizare al Programului ( CM POR), care a avut loc la Piatra Neamt in perioada 19- 20 mai a. c. Evaluarea, selectia si aprobare cererilor de finantare – Descrierea procesului Procesul de selectie a proiectelor POST reprezinta unul dintre cele mai importante procese din implementarea instrumentelor structurale prin POS Transport datorita faptului ca este procesul prin intermediul caruia abordarea strategica a POST este transformata in actiuni si interventii concrete, care alese incorect pot conduce la nerealizarea obiectivelor si tintelor fonduri POST. Realizarea coeziunii teritoriale se va sprijini pe cadrul strategic fonduri europene pentru tinerii de la tara pe termen lung stabilit prin Conceptul strategic de dezvoltare spatiala si integrare In structurile spatiale europene 2007? 2025. Prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane ( POS DRU), Fondul Social European finanteaza modernizarea sistemului educational, stimularea ocuparii fortei de munca, promovarea Invatarii pe tot parcursul vietii si incluziunea sociala. se acorda punctajul maxim aferent tipului de drum public de pe care se face preluarea. Imbunatatirea calitatii serviciilor de sanatate si Ingrijire va contribui la fonduri regenerarea economica prin reducerea costurilor si a perioadelor de inactivitate. ImbunataTirea calitaTii si a performanTei sistemelor de educatie si formare la toate nivelurile si cresterea participarii la invaTam? ntul terTiar sau cel echivalent. In fonduri europene nerambursabile cadrul pachetului care se negociaza cu Comisia Europeana, CSNR reprezinta strategia globala de utilizare a FSC, iar diversele PO reprezinta instrumentele prin care se realizeaza diversele prevederi ale CSNR. investiii in echipamente, modenizare reabilitare clariri, tehnologii pentru o eficienta energetica ridicata. strategice). Cabinete medicale. Firme de cablu TV. In plus, aceasta directie de actiune are in vedere si actiunile de comunicare privind fondurile ESI, care se vor multiplica in mod considerabil fata de perioada anterioara de programare, in scopul de a promova oportunitatile oferite, regulile care guverneaza utilizarea fondurilor. 184 de proiecte in valoare publica de 80, 32 milioane de euro pentru Schema XS13 2008 si 137 de proiecte in valoare publica de 59, 64 de milioane de euro pentru Schema XS28 2008. 9. Sprijin pentru actiunile de cooperare intre Grupurile LocaleAXA 5. Lanseaza procesul de depunere de catre solicitanti a cererilor fonduri europene pentru tinerii de la tara de finantare, in functie de calendarul stabilit de AM POR. Un nou proiect de succes pentru o fabrica de condimente din Alba Iulia castigat de Supremia Grup. POS CCE a lansat spre consultare ghidul pentru Operatiunea 1. 1. A2) ? Sprijin financiar de pana la 1. 075. 000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii? Investitii necorporale ( software, patente, licente etc. Acopera zonele NUTS nivel III ( nivel- judet) sau mai mici, inclusiv zone cu schimbari socio- economice In sectoarele industrial si de servicii, zone rurale In declin, zone urbane In dificultate si zone dependente de pescuit.

Fonduri Europene Nerambursabile 2014 Constructii

44 2008 cu completarile i modificarile ulterioare, pana la data semnarii Deciziei de finanNare cu APDRP. In cadrul proiectelor de investitii in activitati de prestari servicii ( vezi Anexa 9 A) nu sunt considerate cheltuieli eligibile constructia, modernizarea fonduri europene nerambursabile 2014 constructii sau extinderea cladirilor, ci numai dotarea acestora, in scopul desfasurarii activitatii propuse prin proiect. Fondul Social European ( FSE): educatie si formare profesionala, adaptabilitatea fortei de munca si a intreprinderilor, incluziunea sociala, cresterea eficientei administrative. Fondurile nerambursabile se pot epuiza inainte de 2013, avand in vedere ca exista un interes foarte mare pentru acest tip de investitii. cum sa iti gestionezi resursele. Dezvoltarea durabila si promovarea turismului. imbunatatirea competentelor si abilitatilor adultilor, inclusiv pentru migranti si persoanelor in v? rsta. sprijin financiar pentru copii. Crearea de energie electrica, diversificand astfel sursele de producere a energiei, proiectul are meritul de a crea un numar de 9 locuri de munca. Datorita extinderii perioadei de contractare cu inca trei luni, Romania . va putea absorbi in totalitate fondurile din cadrul Facilitatii Schengen, care ajung la aproximativ 476 milioane de euro, si astfel vor putea fi finalizate actiunile prevazute in strategia nationala pentru aderarea la spatiul Schengen, precum si respectarea calendarului asumat, respectiv aderarea in martie 2011. Crearea de energie electrica, diversificand astfel sursele de producere a energiei, proiectul are meritul de a crea un numar de 9 locuri de munca. Cuantumul ajutorului fonduri europene nerambursabile 2014 constructii specific pe cap de vaca de lapte fonduri se calculeaza de APIA, dupa finalizarea verificarilor, prin raportarea plafonului maxim la efectivul de vaci de lapte eligibile, pana la limita de maxim 100 fonduri europene nerambursabile Euro cap de vaca. identificarea metodelor de promovare a spiritului antreprenorial prin programe de mobilitate pentru tinerii profesionisti
? O Agenda Digitala pentru Europa? Pentru atingerea obiectivului politicii de coeziune, aceste state au nevoie de ajutor financiar important In vederea solutionarii diverselor probleme structurale si a realizarii potentialului lor de crestere. Constructia, modernizarea, extinderea cladirilor reprezinta investitii eligibile in cadrul tuturor componentelor masurii, exclusiv in scopul desfasurarii activitatilor propuse prin proiect ( cu exceptia activitatilor cuprinse in Anexa 9A). Internetul, la un click prea departe Intr- o lume guvernata de calculator si de internet, doar 14 autoritati si institutii publice au contractat fonduri europene in cadrul Programului Operational Sectorial ? Cresterea Competitivitatii Economice? In mod special, este necesara consolidarea In continuare a managementului fondurilor comunitare pentru utilizarea eficienta a acestora In scopul promovarii dezvoltarii economice si sociale. Obiectiv Ajutorul specific pe exploatatie este acordat din Fondul European pentru Garantare Agricola ( FEGA) pentru a compensa dezavantajele specifice zonei, . sub forma unei plati suplimentare, calculata si acordata anual, in functie de efectivul de vaci de lapte detinut.

Fonduri Europene Jeremie

Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica. din punct de vedere procedural sau legal, cum ar fi modalitatea . de rambursare a taxei pe valoarea adaugata sau statutul proprietatii?, a adaugat Emanuel Rauta. De exemplu, in anumite localitati, scolile fac obiectul . unor cereri de retrocedare, in alte cazuri nu exista documente . corespunzatoare de proprietate. federatii de ONG- uri non- profit, inregistrate in Romania si care desfasoara proiecte in Romania. si, in acelasi timp, proiectele de mediu, care au mare importanta in privinta inchiderii gropilor de gunoi sau toate celelalte aductiuni de apa si de tratare a ape fac. 40% – sprijin nerambursabil ( sprijinul maxim nerambursabil va fi de 20. 000 Euro). dezvoltarii oraselor cu potential de crestere economica. Exista un coeficient UDE care se calculeazapentru suprafata de teren, dar dupa cum am spus mai sus terenul trebuie sa- l aveti. micro- intreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii. Strategia ocupa deja o pozitie prioritara pe agenda institutiilor UE si statelor membre. dezvoltarea de fonduri europene agricultura activitati economice si sociale transfrontaliere. investitiile in instalatii sau echipamente cum ar fi. Organizeaza sesiunile de evaluare tehnica si financiara, cu sprijinul evaluatorilor independenti. Orasul Horezu spune DA Tursimului prin promovarea produselor si evenimentelor turistice. Interviu cu Dacian Ciolos. Ce sunt cheltuielile eligibile? Stimularea practica a inovatiei antreprenoriale in sectorul IMM. culturale. Si, mai accesare fonduri europene ales, despre faptul ca avem nevoie de initiativa si spirit antreprenorial pentru a face ca lucrurile sa se intample. Principiile si factorii cheie ai dezvoltarii de succes a Rompetrol pot fi cei care devin parghiile schimbarii paradigmei la nivel national. convertoare de frecventa, boilere, arzatoarei, instalatii echipamente sisteme de ventilatie, compresoare de aer, pompe, sisteme de incalzire racire, schimbatoare de caldura, sisteme integrate de management al consumului de energie si altele. 2011 – 1. 357. 854. 634 Euro 2012 – 1. 359. 146. 997 Euro 2013 – 1. 356. 173. 250 Euro Fondurile Structurale si de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana . Alte programe nationale. In concluzie avem o linie de finantare total ineficienta, tradusa cuvant cu cuvant dupa ghidurile din alte tari, unde asemenea investitii isi au rostul. Sprijin pentru sistemul de coordonare, gestionare si control al fondurilor ESI prin asigurarea resurselor umane, a cadrului adecvat si a instrumentelor necesare. Crearea unei noi unitati de productie . fonduri europene jeremie MASURA 313 ? ? Incurajarea activitatilor turistice? se refera strict la fondurile europene legate de turism in special pensiuni si dezvoltarea agroturismului. sprijin pentru masuri specifice de promovare a egalitatii intre barbati si femei si de combatere a discriminarii. In concluzie traim in necunoscut. autoritatile locale. Au fost contractate pana in prezent 586 de proiecte cu o valoare de 1, 50 de miliarde de euro, etapa de contractare fiind inca in desfasurare. Coordonarea la nivel national a gestionarii acestor fonduri europene jeremie fonduri revine Ministerului Economiei si Finantelor, In timp ce coordonarea strategica va fi asigurata de Comitetul National de Coordonare pentru Instrumentele Structurale, Infiintat conform HG nr. Cele 4 recomandari in domeniul ocuparii sunt. Coeficientii de cofinantare au fost modificati. ca acordul cu FMI, Comisia Europeana si Banca Mondiala a fost extrem de benefic pentru Romania. adoptarea standardelor europene si internationale si certificarea sistemelor de management ( de calitate, de mediu etc). Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si fonduri europene nerambursabile reabilitarea sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta energetica in localitatile cele mai poluate. Dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii. 2. 1. 2. importanta regionala si locala Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Pentru a veni In Intampinarea problemelor cu care se confrunta Uniunea Europeana, statele membre ale Uniunii Europene au lansat cu prilejul Consiliul European din 23- 24 martie 2000, Strategia Lisabona.

Fonduri Europene Nerambursabile Pt Agroturism

Intrebari frecvente in cadrul FEADR. investiNie fonduri ue pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare La acest criteriu de selecNie, se va acorda punctaj numai daca solicitantul ii propune in Planul de afaceri sa realizeze investiNii, prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”, pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare minime pentru protecNia gainilor ouatoare – sistemul de cuti imbunataNite, conform Directivei Consiliului nr. 1. 3 Infrastructura navala de- a lungul Axei fonduri europene nerambursabile Prioritare nr. 18. 1. 2. Capacitatea administrativa ? Calificarea ? 1083/ 2006. masura fonduri europene nerambursabile pt agroturism de instalare a tinerilor fermieri s- a bucurat, inca de la lansarea acesteia, in decembrie 2008, de un interes foarte mare. Operatiunea 113 ? Sprijin pentru fonduri europene agricultura accesul pe noi piete si internationalizare? ( iunie 2011). Politica de coeziune are drept scop reducerea decalajelor existente Intre regiunile din Uniunea Europeana. Informarea si publicitatea pentru proiect. Cine poate sa solicite finantare: Solicitantii sunt intreprinderi ( IMM- uri sau intreprinderi mari) cu sau fara activitate de CD mentionata in statut, dar pentru care activitatea CD nu este activitate principala. Fondurile Structurale sunt concentrate pe cateva obiective prioritare; de fapt, o fonduri europene nerambursabile pt agroturism mare parte a acestora acopera un numar limitat de zone, care au nevoie de sprijin pentru dezvoltarea lor, iar resursele ramase sunt dedicate anumitor grupuri sociale care se confrunta cu dificultati In toata Uniunea Europeana, fara a satisface criterii geografice speciale. Proiectul va indeplini urmatoarele actiuni. CE finanteaza:
- reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport, educationala, de sanatate. Fii activ pe piata muncii. Procesul de control Domeniul major de interventie 5. 2 – Sprijin pentru comunicare, evaluare si dezvoltare TI Operatiunea a). Lectiile invatate in perioada 2007- 2013 conduc la concluzia ca este nevoie de o politica orizontala pentru resursele umane implicate in administrarea fondurilor UE si sprijin in favoarea introducerii de practici de resurse umane eficiente. Competitivitate si eficienta energetica. Documentul contine orientari metodologice pentru programarea fondurilor europene destinate unei dezvoltari inteligente, durabile si incluzive, precum si precizari pentru organizarea si functionarea cadrului partenerial de consultare in vederea elaborarii documentelor de programare nationale 2014- 2020. Contract nr. Conform situatiei prezentate de Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale ( ACIS), la data de 31 mai 2010, la nivelul tururor programelor operationale se inregistrau. se acorda punctajul maxim aferent tipului de drum public de pe care se face preluarea. a fost accesata de 913 beneficiari, fiind semnate pana in prezent 374 de contracte de finantare in valoare publica de peste 364 milioane de euro.

Locuri De Munca Fonduri Europene Cluj

Se va continua investitiile in agricultura 2013- 2020. Mediu, inclusiv investitii legate de furnizarea fonduri europene pentru tineri de apa si managementul deseurilor, tratamentul apelor reziduale, calitatea aerului, prevenirea, controlul si lupta impotriva secetei, preventia si controlul integrat al poluarii, sprijin pentru concilierea efectelor schimbarilor climaterice, reabilitarea mediului fizic, refacerea locurilor contaminate si a terenurilor parasite, promovarea biodiversitatii si protectia naturii, sprijin pentru IMM- uri pentru promovarea locuri de munca fonduri europene cluj productiei durabile prin introducerea sistemelor de management de mediu eficiente si adoptarea si utilizarea tehnologiilor accesare fonduri europene de prevenire a poluarii. in acest caz creterea dimensiunii economice a fermei, la solicitarea celei de a doua trane, aferenta masurii 112, va fi de 4 UDE iar pentru anul 3 Un solicitant al Masurii 141 poate primi sprijin direct sau ca membru al unei forme asociative, in cadrul urmatoarelor masuri* din PNDR. 33+ 2= 35 ATENTIE. realizarea unei analize cost- beneficiu. POSDRU. 287/ 2008 al ministrului dezvoltarii lucrarilor publice si locuintelor privind aprobarea achemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului Operational Regional
? Schema de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin locuri de munca fonduri europene cluj crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor ( aviz Consiliul Concurentei nr. imbunatatirea conditiilor- cadru pentru a permite intreprinderilor sa inoveze. o abordare sectoriala a sustinerii IMM care sa . prioritizeze domeniile care au si sustinere europeana, asa cum sunt IT- ul sau green- business- urile. Completati formularul din cadrul paginii de CONTACT pentru mai multe detalii. Nota de respingere va cuprinde obligatoriu justificarea respingerii cererii de finantare, precum si recomandarile de imbunatatire pentru o eventuala noua depunere. fonduri europene nerambursabile Avantajele acestui program pentru atragerea fondurilor europene sunt. Persoana fizica autorizata ( infiintata in baza OUG nr. Fonduri europene nerambursabile pentru firme de transport marfa. achizitionarea de mijloace de transport specifice pentru transportul pestelui viu, pestelui proaspat, a produselor rezultate in urma procesarii si aprovizionarea cu materii prime, care sa fie folosite numai in interes propriu. Beneficiarii sunt persoane fizice sau juridice din Romania care aplica pentru finantare si implementeaza proiecte individuale sau scheme de grant cofinantate prin Fondurile Europene post- aderare. achizitionarea de animale si dupa caz a cotei de productie. Doar dosarele complete depuse sau transmise prin fax intr- un singur exemplar, la Serviciul de Cooperare si Actiune culturala al Ambasadei Frantei in Romania, pana pe data de 15 iulie 2011 cel tarziu si redactate in limbile franceza sau romana vor putea fi luate in considerare.

Fonduri Europene 2014 Hoteluri

Contributia in natura poate fi considerata cheltuiala eligibila daca este. Organizarea unor instrumente de conciliere a vietii profesionale cu cea de familie, prin furnizarea de servicii de ingrijire a persoanelor dependente si prin crearea ? bancilor de timp?. Padurile infiintate prin aceasta masura sunt menite sa protejeze componentele de mediu pe baza rolului multifunctional pe care il au. Conceptul care sta la baza acestei abordari fonduri europene nerambursabile este acela ca prin fonduri europene 2014 hoteluri fragmentarea procesului in etape mici se simplifica rezolvarea sarcinii. Fonduri europene pentru educatie comuna Dumesti. valoarea proiectului este de 31. 812. 843 euro si are un numar de 479. 323 beneficiari. Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe Proiectele se fonduri europene 2014 hoteluri depun in perioada 20 decembrie 2010- 29 iulie 2011. Franta ofera fonduri europene nerambursabile fonduri pentru proiectele inovatoare ale ONG- urilor. Transmit AM POR cererile de plata verificate. Pentru proiectele de tip 2 serviciile de cercetare achizitionate pe parcursul derularii proiectelor pot fi executate de orice tip de institutie care are ca obiect principal de activitate cercetarea- dezvoltarea sau este institutie de invatamant superior si este organizata in conformitate cu art. Initiative in sprijinul dezvoltarii parteneriatelor in afaceri. garantii de stat, Fondul national de garantare, pentru maximum 80% din valoarea creditului, garanteaza creditul pe care il ia o intreprindere mica si mijlocie, dar garantia nu poate sa depaseasca 100. 000 de lei. 2- 4 membrii experti independenti. Comuna Mircesti are o suprafata de 1. 752 ha, o populatie de 3. 800 locuitori si cuprinde localitatile Mircesti ( centru de comuna) si Iungani. Valoare totala a investitiei este de 1. 464. 952 lei, cheltuielile eligibile fiind de 1. 231. 052 lei. 111 ” Formare profesionala ( training), informare i difuzare de cunotinNe”. Operationale, pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale intre regiuni, in scopul realizarii . Programul de Dezvoltare Rurala va continua sa fie finantat in mod consistent pentru ca este esential in anumite tari, cum este cazul si Romaniei, ca dincolo de subventiile care se acorda producatorilor, sa se acorde un sprijin financiar pentru investitiile in modernizare, modernizare- retehnologizare, samd. martie 2011 ( provizoriu) Axa LEADER Masura 4. 1 – Implementarea strategiilor de dezvoltare locala
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 4. 21 – Implementarea proiectelor de cooperare
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 4. 31 – Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului Sub- masura 431- 1. un rol din ce in ce mai activ pentru Comisie in facilitarea cooperarii transnationale si a promovarii inovarii sociale. are o dimensiune economica cuprinsa intre 2 si 8 UDE. Prioritati propuse pentru finantare in cadrul Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice 2014 – 2020. Dezvoltarea durabila a zonelor pescaresti . info. ro- ua- md@ mdrt. ro pana la data de 18 iulie 2011. Sprijin financiar de pana la 1. 075. 000 lei pentru intreprinderile mici si mijlocii se finanteaza urmatoarele activitati eligibile.

Fonduri Nerambursabile Pentru Femei Antreprenor

36 din Legea 26 1990 privind registrul comertului, republicata, cu fonduri nerambursabile pentru femei antreprenor modificarile si completarile ulterioare, firma unei microintreprinderi apartinand intreprinzatorului debutant se compune dintr- o denumire proprie insotita de sintagma scrisa in intregime ? societate cu raspundere limitata ? intreprinzator debutant? sau abrevierea ? S. R. L. fundatii. Proiectul se va implementa pe o perioada de 23 de luni, are o valoare totala de 10. 053. 300 euro, Obiectivele proiectului sunt. Fondurile acordate de BERD pentru programul EEFF sunt acum disponibile prin bancile participante. Important. Masuri menite sa imbunatateasca cunostintele si sa consolideze potentialul Uman 1. 1. 1. Calitatea de membru Schengen aduce cu sine asigurarea libertatii depline de circulatie a cetatenilor romani in interiorul acestui spatiu prin eliminarea totala a frontierelor. Programul Tineret in Actiune ( Youth in Action) . Organizeaza sesiunile de evaluare tehnica si financiara, cu sprijinul fonduri europene nerambursabile evaluatorilor independenti. 7. cu respectarea conditiilor prevazute in normele si procedurile interne ale institutiilor de credit si ale F. N. G. C. I. M. M. Imbunatatirea accesului la educatie si formare de calitate pentru copiii din zonele defavorizate, prin dezvoltarea de campusuri scolare, facilitati de transport scolar. masuri de asistenta tehnica. Beneficiarii eligibili sunt persoanele fizice in varsta de pana la 62 de ani, care desfasoara in principal activitati agricole si fonduri europene pentru tineri comercializeaza o parte din productia obtinuta si a caror exploatatie agricola. Totodata, in vederea realizarii de produse la nivelul standardelor europene producatorii vor angaja si personal calificat. Bancile din Romania fac front comun pentru a ajuta firmele in accesarea fondurilor europene. 2. 1. 1. MCSI. Noi scriem proiectele dupa regulile Uniunii Europene si nu ce am crede noi ca putem sa facem. In acest context, sunt avute in vedere actiuni orizontale care vizeaza capacitatea administrativa a tuturor programelor operationale si actiuni specifice pentru POAT, PO IM si PO Competitivitate. Dezvoltarea infrastructurii de baza la standarde europene ? investitiile In infrastructura vor Imbunatati calitatea retelelor rutiere si feroviare, precum si a navigatiei pe Dunare ( axele prioritare TEN- T nr. cooperative agricole constituite conform Legii nr. Functie de experienta anterioara a solicitantului, activitatea de stabilire si obtinere a anexelor poate fi desfasurata in paralel cu activitatea de redactare a diferitelor componente ale proiectului. are varsta sub 40 de ani si se instaleaza pentru prima data in exploatatia agricola ca si fonduri nerambursabile pentru femei antreprenor conducator ( sef) al acesteia. 4. 2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS- T. 31 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau al Legii nr. Vest din Cluj- Napoca. 20 2. 2. 2. Statiunea turistica Horezu beneficiaza de fonduri europene. formata in mod formal, dar nefunctional), se poate concluziona ca o astfel de strategie, conceputa fonduri de catre o echipa de specialisti in agricultura si dezvoltare rurala cu ajutorul si sustinerea Comisiei Europene si asumata de catre intreaga clasa politica ar putea sustine dezvoltarea Romaniei. Echipamentele pentru protectia mediului, reciclarea deseurilor, tratarea apelor reziduale se finanteaza numai in legatura cu investitiile mentionate anterior, Achizitionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licente, know- how sau solutii tehnice nebrevetate,. Sprijin pentru Zona Montana Defavorizata. Dupa activitatea desfasurata. Prin Programul Operational pentru Pescuit 2007- 2013. drumul vinului?, al
,, olaritului?, al? cioplitorilor in lemn?, etc. Operatiunea b): Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciului de transport si distributie Partea de distributie – termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.