Archives for 

fonduri europene nerambursabile

Fonduri Europene In Iasi

In perioada 15 octombrie ? activitati de dezvoltare experimentala ( servicii de dezvoltare industriala). Investitiile pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti, de artizanat si a altor activitati traditionale non- agricole cu specific local au in vedere prelucrarea fierului sau a lanii, olaritul, brodatul, sau confectionarea instrumentelor muzicale traditionale. Bancile din Romania fac front comun pentru a ajuta firmele in accesarea fondurilor europene. 30 milioane de euro, BRD ? Comitetul Consultativ privind Coeziunea Teritoriala ( CCCT). Sinteza formelor de sprijin financiar comunitar. Comisia Europeana a sistat toate platile din cadrul axei II aferent POR Programul Operational Regional in urma raportului fonduri structurale preliminar de audit ce s- a desfasurat in perioada martie- aprilie 2011 si va presupune verificarea tuturor cererilor de finantare din cadrul acestor axe. 2 ? Lista codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile la finantare in cadrul fonduri Masurii 313?. 155/ 2008. 15/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). 36 din Legea 26 1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, firma unei microintreprinderi apartinand intreprinzatorului debutant se compune dintr- o denumire proprie insotita de sintagma scrisa in intregime ? societate cu raspundere limitata ? Fondurile Structurale sunt concentrate pe cateva obiective prioritare. 31 1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare sau al Legii nr. Bugetele Programului pot include atat fonduri UE cat si fonduri nationale din surse publice sau private. Achizitionarea de ansambluri formate din cap tractor si semiremorca basculanta, in cadrul codului CAEN 4312 ? Beneficiari Schema de ajutor se adreseaza producatorilor agricoli, persoane juridice si sau persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale . Accesul este gratuit, egal si nediscriminatoriu, participantii fiind recrutati fonduri europene in iasi conform principiului ? primul venit, primul servit?. Poli de dezvoltare urbana – cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Daca fonduri europene nerambursabile din perspectiva unui actor privat ? return on investment? este imediat cuantificabil utilizand indicatori financiari, uneori in cazul analizei publice pot exista considerente precum asigurarea bunurilor publice sau ratiuni de interes general ( scaderea gradului de poluare sau construirea de infrastructuri publice), care pot oferi argumente suficiente pentru implementarea unor proiecte a caror punere in opera nu ar fi sustinuta de piata?, afirma Laurentiu Dinu. Scopul si obiectivele asociatiei si fundatiei ADI fonduri europene in iasi prevazute in statut, trebuie sa fie in conformitate cu activitatile care vizeaza proiectul, activitati de interes public si negeneratoare de profit. Fata de sesiunea precedenta au aparut unele modificari in cadrul acestei masuri precum. Schimb de bune practici ( granturi). Axa prioritara 5: Dezvoltarea durabila si promovarea turismului. Acest ? merg bine? ar trebui apreciat doar la momentul la care avem macar indicatori ai impactului utilizarii acestor fonduri la nivelul economiei reale.

Rolul Fondurilor Europene In Romania

intreprinderi mici si mijlocii. promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului si imbunatatirea competitivitatii internationale. Asigurarea unei diseminari coordonate la nivel national a mesajelor cu caracter general privind instrumentele structurale si implementarea Planului de Actiune al ACIS pentru comunicare In concordanta cu Strategia Nationala de Comunicare pentru Instrumentele Structurale. Renovarea si Dezvoltarea Satelor a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare rolul fondurilor europene in romania Rurala ( FEADR). I. ATENTIE. Solicitantul acceseaza Masura 214 ? PlaNi de Agro – mediu” din cadrul PNDR Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecNie, solicitantul ataeaza la Cererea de finanNare documente prin care sa demonstreze ca acesta a accesat Masura 214 ? PlaNi de Agro – mediu” din cadrul PNDR, prin care solicitantul i- a asumat, in mod voluntar, angajamente de agro – mediu pentru o perioada de cinci ani de la data semnarii angajamentului. Un investitor din Piatra Neamt a depus in noiembrie 2009 la Oficiul Judetean al APDRP din judetul Neamt un proiect de investitii pentru crearea unei unitati de productie de panouri fotovoltaice. ActivitaNile pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze prin Planului de afaceri in cadrul fiecarei masuri devin condiNii obligatorii. un grad de absorbtie de 9, 53%. Lista codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile la finantare in cadrul Masurii 312? dezvoltarea si promovarea abilitatilor manageriale moderne, in special pentru IMM- fonduri agricultura uri. Unitatile de invatamant pot obtine finantari pentru implementarea de aplicatii de E- Educatie si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar. A3 ? Imbunatatirea infrastructurii sociale
( POR) Programul operational Regional Axa Prioritara 3 ? Imbunatatirea infrastructurii sociale. dezvoltarea de rolul fondurilor europene in romania retele de afaceri, a parteneriatelor public- privat, sprijin pentru furnizarea de servicii grupurilor de IMM- uri, hranirea antreprenoriatului si a inovarii. Incepand cu 1 septembrie 2010 se pot depune proiecte in cadrul masurii 121 ? Instalarea tinerilor fermieri?. o abordare mai orientata catre rezultate in gestionarea programelor operationale, prin intermediul planurilor comune de actiune. Se va sprijini mai puternic inovatia fonduri nerambursabile sociala, adica testarea si cresterea amplorii solutiilor inovatoare ca raspuns la nevoile sociale ? de exemplu, sporirea incluziunii sociale. o autoritate de certificare ( autoritate sau organism public national, regional sau local care certifica situatia cheltuielilor si cererile de plata Inainte de a fi trimise Comisiei). Submasura 125 a ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii fonduri europene nerambursabile legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii?. 4. 2 Formarea personalului Serviciului Public de Ocupare. In cadrul ghidului solicitantului pentru masura 112 exista o lista cu pomi pentru care se acorda un punctaj mai mare. iulie 2011). CCT- OISSS este coordonat de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor V? rstnice in colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene, si are rolul de a stabili si prioritiza investitiile la nivel sectorial, pe baza documentelor realizate in cadrul mai multor grupuri de lucru subsecvente.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Piscine

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Masura 141 sunt persoanele fizice in varsta de pana la 62 de ani ( neimpliniti la data depunerii Cererii de finantare), care desfasoara activitati economice, in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola. Indeplinirea criteriilor de eligibilitate si identificarea obiectivelor de investitie 3. Din costul proiectului, tu trebuie sa acoperi toate cheltuielile neeligibile, dar si co- finantarea. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro. DE CE ESTE NECESARA INTERVENtIA UE? Investitiile in activitati de procesare industriala a produselor lemnoase ? incepand de la stadiul de cherestea ( ex. Prin Programul Operational pentru Pescuit 2007- 2013. Eu impreuna cu sotul meu detinem o moara ( care a functinat pana acum 10 ani)? si ? visam? Societate pe actiuni ? SA ( infiintata in baza Legii nr. In consecinta, consideram ca nu se poate realiza o incadrare a ansamblului format fonduri europene nerambursabile pentru piscine din cap tractor si semiremorca basculabila, in definitia mijloacelor de transport specializate. Intreprinderi familiale ( infiintate in baza OUG nr. O exploatatie cu dimensiuni de peste 500- 800 de hectare are un cost ha mai mic decat una de 70 de hectare daca luam in considerare masinile agricole pe care le aveti la dispozitie. Construirea retelei LAN necesara pentru implementarea proiectului. AXA PRIORITARA 1 ? Rambursarile sunt calculate In functie de fiecare axa prioritara ( si nu In functie de masuri, cum a fonduri nerambursabile fost cazul pentru perioada 2000- 2006). Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? b) Alte conditii de obtinere. ce pot face ca sa imi iasa si mie bani din agricultura acum cand nu imi mai dau astia banii din motorina si nici fonduri europene nerambursabile subventiile??. Persoanele fizice autorizate in condiNiile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. 5. 2. Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste . dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca. Deutsche Bank ( alocare de 5 milioane euro). dezvoltare. simplificarea procedurilor administrative in vederea facilitarii accesului la fonduri europene nerambursabile pentru piscine finantare
? Tineretul in miscare? Orientarea integrata 9. Dupa aprobarea notei de respingere accesare fonduri europene de catre coordonatorul AMPOST, aceasta va fi transmisa solicitantului. competitivitatea si atractivitatea regiunilor, precum si capacitatea de ocupare a fortei de munca . AXA 2. Fondurile totale alocate Masurii 112 prin FEADR sunt de 337. 221. 484 euro din care. Facilitati date de guvern pentru program. Infiintarea pepinierelor de vita de vie, pomi fructiferi si arbusti, alti arbori. Institutia care gestioneaza acest program este Ministerul Economiei prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial de Crestere a Competitivitatii Economice. 2. 3 Acces si participare la FPC. Cotele de finantare se calculeaza ca procent din costurile eligibile ale proiectului, pe categorii de activitati si in functie de tipul intreprinderii ( mare, mijlocie, mica). stadiul achizitiei terenurilor necesare investitiei, proiectul tehnic si eventual documentatia de licitatie nu fac parte din documentatia minima necesara depunerii cererii de finantare, dar se recomanda ca acestea sa fie cel putin in lucru la momentul depunerii cererii de finantare) Pentru proiectele de achizitii, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport sunt reprezentate de existenta urmatoarelor documente. Semnarea contractului de finantare este conditionata de indeplinirea unor conditii precontractuale ( verificarea precontractuala, la fata locului). 11. 5, 5% anual si vor permite Romaniei sa atinga un nivel de aproximativ 55% din media UE. ECOMANAGEMENT SALUBRIS in valoare totala de 34. 295. 058 euro. Constructia, modernizarea, extinderea cladirilor reprezinta investitii eligibile in cadrul tuturor componentelor masurii, exclusiv in scopul desfasurarii activitatilor propuse prin proiect ( cu exceptia activitatilor cuprinse in Anexa 9A). reabilitarea siturilor industriale neutilizate si pregatirea acestora pentru noi activitati si sprijinirea . Actiunile vor sprijini dezvoltarea regiunilor prin crearea conditiilor necesare stimularii cresterii economice a regiunilor mai putin dezvoltate, precum si restructurarea zonelor rurale si urbane.

Fonduri Nerambursabile Cresterea Caprelor

POR- A5 ? Dezvoltarea durabila si promovarea turismului. Programul Jeremie, Programul pentru Competitivitate si Inovatie ( CIP), Programul fonduri europene pentru tineri Jasmine . Astfel, planul CCT- T pentru perioada 2014- 2020 are in vedere asigurarea unui echilibru intre sustenabilitatea economica si cea de mediu pe termen mai lung. agenti economici. Programul Operational Sectorial de Transport. Termene limita de obtinere Pentru anul 2010, cererea initiala anuala se depune in termen de 30 de zile de la data publicarii numarului de inregistrare al cererii de exceptare pe site- ul DG Agri, respectiv in 30 de zile de la data de 13 octombrie 2010. Pentru instalarea tinerilor fermieri sunt disponibili peste 337 de milioane de euro, fonduri nerambursabile pe care le puteti accesa incepand din acest an si pana in 2013. In cadrul acestei linii de finantare se pot dezvolta proiecte pentru urmatoarele Domenii Majore de Interventii ( DMI). Romania are nevoie de o strategie reala in domeniile agriculturii si dezvoltarii rurale care sa reflecte preocuparile Romaniei, nu ale altcuiva. Neconcordantele masurii 125. realizarea unei analize cost- beneficiu. Unitatea de productie a fost construita pe un teren in sufrafata de 50. 000 de metri patrati. Strategie de dezvoltare Comuna Mircesti. Incurajarea activitatilor turistice. Submasura 125 a ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii?. Adica, pe de o parte, o masura punitiva, de tip taxa aplicata de Guvernul Romaniei si fonduri europene nerambursabile pe de alta parte acordarea subventiilor doar celor care lucreaza terenurile. Investitiile in activitati non- agricole productive care privesc industria usoara ( articole de pielarie, incaltaminte, lana, blana, tricotaje, produse de uz gospodaresc). 7. AXA PRIORITARA 6 Promovarea incluziunii sociale. Astfel, adunate cele doua valori fonduri nerambursabile cresterea caprelor si impartite la numarul de locuitori fonduri structurale rezulta un total de 356, 30 lei fonduri nerambursabile atrase. 6. 1. Internetul, la un click prea departe Intr- o lume guvernata de calculator si de internet, doar 14 autoritati si institutii publice au contractat fonduri europene in cadrul Programului Operational Sectorial ? Cresterea Competitivitatii Economice? Bugetul total al programului este de aproximativ 4, 38 miliarde de euro, iar sprijinul financiar acordat de Comunitate se ridica la 3, 7 miliarde de euro ( aproximativ 19% din totalul fondurilor europene investite In Romania In cadrul politicii de coeziune 2007- 2013) La 21 decembrie 2007, Comisia Europeana a aprobat un program de cooperare transfrontaliera Intre Ungaria si Romania pentru perioada 2007? 2013. 1) pot include si achizitionarea terenului in proiect. Contributia Uniunii Europene ? 80%. Lipsa informatiilor goleste buzunarele De ce nu se inghesuie autoritatile si institutiile publice sa acceseze fonduri europene? Compania americana Hewlett Packard prin centru fonduri nerambursabile cresterea caprelor sau de consultanta si servitii IT denumit Global eBusiness Operation Centre ( GeBOC) isi va instrui un numar de 1000 de angajati prin proiect aprobat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane cofinantat din Fondul Social European si bugetul de stat si bugetul propriul al HP.

Fonduri Europene Pt Ferme De Iepuri

intreprinderea, ca principal interesat, va avea dreptul de proprietate asupra rezultatelor proiectului si va suporta riscul unui eventual esec al obtinerii rezultatului preconizat. Cel putin fonduri romania jumatate din lungimea drumului considerat ruta alternativa trebuie sa fie realizata prin proiect, iar diferenta sa fie asigurata prin drumuri publice. Masura 123 ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? Beneficiarii sunt ajutati prin bunuri, lucrari si servicii pentru realizarea proiectelor lor. CSNR vizeaza armonizarea tuturor acestor prioritati Intr- o strategie coerenta, care sa fie adecvata pentru Romania, dar care sa se si conformeze strategiilor Uniunii Europene, inclusiv Strategia de la Lisabona, si sa aiba ca efect dezvoltarea economica si cresterea numarului de fonduri europene pt ferme de iepuri locuri de munca. Ordinea in care vi se cere sa va prezentati proiectul va poate conduce adesea pe o pista falsa. Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciului de transport si distributie Partea de distributie – termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. deblocarea potentialului de excelenta in cercetare si inovare prin crearea de sinergii cu actiunile de cercetare, dezvoltare si inovare ale programului cadru al UE Orizont 2020 Obiectiv. Planul National Strategic pentru perioada 2007- 2013 este conform cu Politica Comuna de Pescuit si cu politica de guvernare a Rom? niei pentru dezvoltarea acestui sector. februarie 2011 Axa prioritara 7. Un alt impediment il reprezinta documentatia stufoasa impusa de reglementarile UE, ca masura de precautie ca banii sunt folositi corect. Cele mai accesate fonduri europene nerambursabile in agricultura
- Masura 125 A2 Infrastructura de fonduri europene nerambursabile acces
- Criterii de selectie masura 125 drumuri de exploatatie agricole
- Rezultatele proiectelor finantate in cadrul masurii 312 sesiunea anterioara
- Masura 312 ? Iata, pe scurt, ceea ce cred ca ar putea sa faca de fapt Guvernul pentru sprijinirea reala a antreprenoriatului romanesc, lucruri pe care le poate realiza cu adevarat:
- analiza impactului oricarei legi asupra IMM- fonduri agricultura urilor, ca sa nu mai ajungem in situatia din 2009, cand un impozit nejustificat a omorat sute de mii de mici intreprinderi. Cadrul strategic comun, care stabileste prioritatile UE, se va aplica tuturor fondurilor, inclusiv celor privind dezvoltarea rurala si pescuitul. Fiecare proiect va avea obligatoriu titlul astfel constituit incat sa rezulte numai numele beneficiarului  i localizarea proiectului ( ex. POSDRU. construirea si sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma, incluzandu- le si pe cele pentru protectia mediului. Reamintim ca in cadrul acestei operatiuni se finanteaza proiecte ce asigura conctarea la internet prin conexiuni broadband si achizitionarea de echipamente ocnexe. fonduri europene pt ferme de iepuri Am mai citit pe saitul Dvs ca este posibila obtinerea unor finantari pentru agrement si am observat ca este precizat ? rafting?. Achizitionarea unui nume de domeniu nou ?. ro?.

Fonduri Europene Nerambursabile Pensiuni Turistice

Imbunatatirea calitatii serviciilor de sanatate si Ingrijire va contribui la regenerarea economica prin reducerea costurilor si a perioadelor de inactivitate. Pana in prezent s- au alocat peste 53% din totalul fondurilor disponibile in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2007- 2013 si s- au efectuat plati in valoare de 2. 5 miliarde de euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala FEADR, reprezentand 24, 2% din totalul sumei alocate tarii nostre. Persoanele fizice pot desfasura activitati economice si se pot inregistra si autoriza in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. Persoanele fizice ( inclusiv persoane fizice autorizate). Pana acum cred ca fondurile fonduri europene agricultura acestea le` au accesat tot cei care au bani si pile de ce un om simplu si fara pile nu poate sa faca ceea ce ` si doreste? Valoarea ajutorului specific anual se calculeaza in lei, la rata de schimb a Bancii Europene din data de 30 septembrie a fiecarui an in care se acorda ajutorul specific, pentru un plafon maxim de 22. 447. 205 Euro. Pana in acest moment au fost contractate 58 de fonduri europene nerambursabile pensiuni turistice proiecte, valoarea totala a finantarii nerambursabile a acestora fiind de 150 de milioane de euro. strategia va Imbunatati managementul In sectorul public. Schimbarea destinatiei unei locuinte in structura de primire turistica si agroturistica este considerata, in acceptiunea acestei masuri, investitie noua. De asemenea, vor fi sustinute investitiile de racordare la utilitatile publice, achizitionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decat bio- combustibii, ca parte componenta a proiectelor. Fonduri europene pentru eficienta energetica ( intreprinderi). Fondurile europene au fost stimulate cel mai mult de CEC BANK. Mi se impune modernizarea numai drumurilor trecute in inventarul public drept DE ( durmuri de exploatare), iar conform legislatie romane nu exista nici un normativ pentru modernizarea acestor drumuri. spatiului rural, imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale, diversificarea economiei rurale, demararea si . Cateva exemple de proiecte europene nerambursabile in agricultura. in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor utilizati in producerea de energie din surse accesare fonduri europene regenerabile. Constructia, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor fonduri europene nerambursabile de primire turistice ( structuri agroturistice si alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o microintreprindere) avand pana la 15 camere. Proiectul completeaza actiunile guvernamentale referitoare la activitatile educationale in vederea implementarii Societatii Informationale. 2. 3 Acces si participare la FPC. Reducerea eroziunii costiere. Pe ce domenii este mai bine sa accesezi fonduri europene nerambursabile pensiuni turistice un fond european? Dupa statutul juridic. Absortia din fondurile pentru dezvoltare rurala este de 24% conform APDRP. RO Agentia de Plati pentru dezvoltare Rurala si Pescuit, care a contractat pana in acest moment 27. 916 de proiecte cu o valoare de peste 3, 7 miliarde de euro.

Fonduri Europene Nerambursabile Cabinete Medicale

Dezvoltarea durabila a mediului de afaceri. Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuintelor sociale si imbunatatirea serviciilor sociale. Masura 2. 3 – Prelucrarea si comercializarea pestelui. cunoastere si inovare, o economie mai viabila, un nivel ridicat de ocupare a fortei de munca si incluziune sociala. Acest fenomen este si mai pregnant atunci cand se compara nivelul de dezvoltare al regiunii Bucuresti? Ilfov cu fonduri europene pentru tineri restul tarii. 15 iulie 2010, iar cererile de finantare se depun la sediile OJPDRP, din judetele de care apartineti. 3. fonduri europene nerambursabile cabinete medicale 1. Societate in nume colectiv ? SNC ( infiintata in baza Legii nr. dezvoltarii infrastructurii turistice si a initiativelor antreprenoriale din domeniu, sprijinirea . Contributia in natura poate fi considerata cheltuiala eligibila daca este. In cadrul acestui site puteti consulta informatii relevante si utile privind programarea interventiilor, tipurile de proiecte care urmeaza a fi finantate, procedura de aplicare si stadiul implementarii POS DRU. Reconstructia statutului fonduri europene nerambursabile cabinete medicale femeii. CIAP este forul institutional prin care fonduri romania se coordoneaza cadrul partenerial la nivel national. eliminarea sursei de contaminare de la suprafata solului si imobilizarea contaminantilor in adancime. 40% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile daca reprezentati o microintreprindere, intreprindere mica sau intreprindere mijlocie. organizatii de pescari. si realizare de website- uri, in cadrul masurii 311. Programul Operational Sectorial de Transport . Nu se acorda punctaj decat pentru una din cele trei variante de rute alternative, punctajul neputand fi cumulat. Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic? Domeniul major de interventie – 4. 2 – Reabilitarea siturilor industriale poluate si nutilizate si pregatirea . Pentru proiectele de tip 1, parteneriatul se stabileste obligatoriu cu o organizatie de cercetare, care va fi mentionata in cererea fonduri europene nerambursabile de finantare. Obiectivele specifice ale masurii se refera la: Creterea volumului producNiei destinate comercializarii pentru ca fermele de semi- subzistenNa sa devina viabile economic. Universitate pentru piata muncii ( granturi). Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei8, cuprinzand echipamente pentru vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire etc. apdrp. ro a publica un nou model pentru scrisoare de confort angajanta, valabila pentru sesiunile de proiecte ce vor fi organizate incepand cu luna martie 2011. Profesionisti in educatie si formare ( strategice). Se pune un accent sporit pe combaterea somajului in r? ndul tinerilor, pe promovarea imbatr? nirii active si sanatoase, precum si pe sprijinirea grupurilor celor mai defavorizate si a comunitatilor marginalizate, cum sunt romii. Pentru obtinerea acestui certificat solicitantul trebuie sa depuna la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Directia Generala a Finantelor Publice Judeteana sau a Municipiului Bucuresti, dupa caz, o cerere intocmita in conformitate cu modelul prezentat in Anexa 21) a Ordinului mai sus menTionat, in care acesta trebuie sa completeze si rubrica destinata contribuabililor care solicita fonduri externe nerambursabile.

Fonduri Nerambursabile Pentru Medicina

Analiza socio- economica ? 2. 1. 1. desfasurate in colaborare cu o colectivitate locala ( autoritati locale si consilii judetene) pe un teritoriu- tinta specific care favorizeaza dezvoltarea teritoriala si participarea cetatenilor. au fost alocate fonduri europene in valoare de 40 milioane euro pentru Axa prioritara 3. Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? Semnarea contractului de finantare este conditionata de indeplinirea unor conditii precontractuale ( verificarea precontractuala, la fata locului). In anul 2010, sub coordonarea Departamentului pentru Afaceri Europene ( DAE) din cadrul Guvernului Rom? niei, Rom? nia si- a fixat deja tintele nationale corespunzatoare celor 5 obiective si a elaborat Programul National de Reforma 2011- 2013. Afaceri cu aur si diamante finantate cu fonduri structurale. orientarea specifica a cheltuielilor catre realizarea prioritatilor Uniunii si delimitarea clara a sumelor alocate in acest scop. Persoanele fonduri nerambursabile pentru medicina juridice. Dar, prin Politica Agricola Comuna se pot stimula detinatorii de terenuri, cei fonduri europene pentru tineri care lucreaza pamintul respectiv. achizitionarea de masini, utilaje si echipamente folosite la intretinerea bazinelor, digurilor, barajelor, canalelor din cadrul fermei de acvacultura. Gheorghe si Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov. Este considerata intreprindere orice entitate care desfasoara o activitate economica, indiferent de forma juridica a acesteia. D? tente Consultants ( Paris). precum si pentru achizitionarea de hardware si software. in situaNia in care Planul de afaceri din cadrul masurii 141 va cuprinde realizarea de investiNii prin masura 121, beneficiarul masurii 141, va completa i depune dosarul Cererii de finanNare pentru masura 121 la Oficiul JudeNean de PlaNi pentru Dezvoltare Rurala i Pescuit de care aparNine. Am incercat de mai multe ori sa fac si eu proiecte pentru fonduri din- alea europene, am mers pe la consultanta agricola, dar acum ca s- a desfiintat si agentia asta nu mai am cui sa ma adresez sa ma ajute. Sprijin public pentru incetarea temporara a activitatilor de pescuit. Dosarul Cererii de finanNare, trebuie sa respecte toate condiNiile minime aa cum sunt prevazute in Fia tehnica i Ghidul solicitantului aferente fonduri structurale masurii 121. Intensitatea interventiei publice pentru activitatile de cercetare- dezvoltare, ca procent din cheltuielile eligibile, reprezinta. Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. d. Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? – pentru aceasta Masura, lansata in septembrie 2008, au fost depuse 3. 980 cereri de finantare, fiind contractate pana acum 1. 290 de proiecte, cu o valoare nerambursabila de aproape 188 de milioane de euro, procesul de contractare fiind in desfasurare. Din fonduri europene nerambursabile banii realocati vor fi suplimentate si fondurile alocate DMI 3. 1 ? Reabilitarea modernizarea echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate?. Terenul din jurul ei ne permita si construirea altor cladiri? dar ideea este sa recuperam utilajul morii si sa- l valorificam incluzandu- l in potentialul loc de primire ptr. De aici vine si marea intrebare cum de nu absorbim fondurile fonduri nerambursabile pentru medicina europene.

Proiecte Fonduri Europene Sibiu

Proiectele pot fi finantate pe una din urmatoarele teme. Pentru a demonstra ca practica in principal activitati agricole, solicitantul trebuie sa faca dovada ca veniturile din activitatile agricole reprezinta cel putin 50% din total venituri din exploatare. CINE poate obtine finantare:
- scoli, universitati, centre de cercetare. anexele cuprinzand proiectele de asistenta tehnica pe anul N, documentatia de atribuire ( conform pragurilor din OUG nr. 34 2006 cu modificarile si completarile ulterioare) Fondurle Europene, sunt instrumentele financiare prin care UE actioneaza pentru eliminarea diferentelor economice intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale. 476. 077. 390 Euro, din care. 3. 1 Reabilitarea sistemelor urbane de incalzire in zonele fierbinti ( hot- spot). De asemenea, FSE ar putea fi folosit pentru garantarea imprumuturilor luate de organismele statelor membre in vederea finantarii unor masuri care se inscriu in domeniul sau de interventie. 2. 2. investitii ( publice si proiecte fonduri europene sibiu private) in cercetare si dezvoltare de 3% din PIB- ul UE. curatarea amplasamentelor. Ajutor pentru mame si femei din fonduri europene nerambursabile. Directia de Asistenta Comunitara Iasi va oferi subventii sub forma de ajutor pentru mame si femei din fonduri europene nerambursabile in perioada 2011- 2013 in special pentru mamele aflate in concediude crestere a copiilor pana la 2- 3 ani in conformitare cu OUG 111 2010 ? modul de acordare a indemnizatiei si concediului pentru cresterea copilului. Conectarea la Internet prin conexiuni broadband sau upgradarea celor existente. Bugetul total. Dezvoltarea unor retele de centre C- D, coordonate la nivel national si racordate la retele europene si internationale de profil ( GRID, GEANT) Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Obiectivul Cooperare Teritoriala Europeana: urmareste intarirea cooperarii la nivel . se incadreaza in Axa I ? intermedieri financiare si asigurari. Obiectivul Competitivitate Regionala si Ocuparea Fortei de Munca: destinat sa consolideze . Baza pentru elaborarea acestui document strategic de planificare pe termen mediu a Fondurilor Structurale si de Coeziune a constituit- o Planul National de Dezvoltare 2007- 2013, aprobat de Guvernul Romaniei In luna decembrie 2005. Avand aceste lucruri in minte, lansam un curs de Managementul proiectelor care sa ofere suport in accesarea acestor fonduri. Activitatile eligibile sunt. Obiectivele fondurilor trebuie fie axate pe prioritatile Uniunii Europene In materie de promovare a competitivitatii si de creare de locuri de munca ( Strategia de la Lisabona). proiecte fonduri europene sibiu 4. 1. b. MCSI. De asemenea, vor fi sustinute investitiile de racordare la utilitatile publice, achizitionarea de fonduri europene pentru tineri echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decat bio- combustibii, ca parte componenta a proiectelor. Sigur nu putem impune sa se cultive un anumit tip de produs sau altul sau sa se obtina o productie sau alta. CEC BANK are cea mai competitiva dobanda pentru fondurile europene in valoare de aproximativ 5% pe an daca solicitantul fonduri structurale are un proiect finantat din fonduri europene Criterii de selectie masura 125 drumuri de exploatatie agricole. Tilul proiectului. valoarea totala eligibila a proiectului este de 850. 000 Euro. cani, pixuri, tricouri, sepci, cutii de chibrituri, brelocuri, etc. Valoarea ajutorului specific anual se calculeaza in lei, la rata de schimb a Bancii Europene din data de 30 septembrie a fiecarui an in care se acorda ajutorul specific, pentru un plafon maxim de 22. 447. fonduri europene nerambursabile 205 Euro. Hewlett Packard are peste 3000 de angajati in Romania, oferind suport in limbi straine pentru alte entitatii ale sale din intreaga lume. Franta ofera fonduri pentru proiectele inovatoare ale ONG- urilor. investiNie pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare La acest criteriu de selecNie, se va acorda punctaj numai daca solicitantul i i propune in Planul de afaceri sa realizeze investiNii, prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”, pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare minime pentru protecNia gainilor ouatoare – sistemul de cu ti imbunataNite, conform Directivei Consiliului nr.

Fonduri Nerambursabile Tinerii Fermieri

Fond structural care sprijina regiunile mai putin dezvoltate, prin finantarea de investitii In sectorul productiv, fonduri nerambursabile tinerii fermieri infrastructura, educatie, sanatate, dezvoltare locala si IMM ? Extras de cont bancar si Formularul de achizitie titluri de stat, emise si vizate de banca, in cazul cofinantarii prin titluri de stat cu o scadenta mai mica sau egala de trei luni fata de data depunerii. c) declaratie pe propria raspundere ca serviciile trimestriale de colectare. Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri fonduri europene regional si local. Aceasta axa vizeaza crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor, ce au importanta regionala si locala in special pentru reabilitarea siturilor industriale, sprijinirea initiativelor antreprenoriale pentru a facilita locuri noi de munca si o cresterea durabila a economiei. Solicitanti eligibili societati comerciale, societati cooperative din categoria microintreprinderilor. Statelor Membre ale UE, prin complementaritatea pe care o asigura Programelor Sectoriale. Programul 10000 de euro pentru tineri S- a aprobat ordonanta de urgenta pentru programul guvernamental 10. 000 de euro pentru tinerii pana in 35. Din aceasta categorie fac parte institutii de drept public sau privat, care au ca obiect principal de activitate cercetarea- dezvoltarea, sau care sunt institutii de invatamant superior, organizate in conformitate cu art. Investitiile vor Imbunatati, de asemenea, accesibilitatea si inter- conectivitatea dintre drumurile nationale, judetene si locale, cai ferate, aeroporturi si servicii navale, asigurand inclusiv legaturi mai bune cu rutele TEN- T. 3 ? 31 octombrie 2011. Regulamentele europene privind Politica de Coeziune, Politica Agricola Comuna si Politica Comuna in domeniul Pescuitului, Cadrul Strategic Comun, precum si regulamentele specifice pentru fiecare Fond in parte, inclusiv cele pentru FEADR si FEPM. Calendar lansare fonduri europene nerambursabile iunie. In cererea de finantare devizul totalizator are erori de calcul, cineva s- a grabit cu aceste formule si dupa ce introduc toate sumele din devizul general imi trece totalul de 2 ori suma devizului, suma totala e trecuta si la cheltuieli eligibile si neeligibile . In vederea Inaintarii cererilor de plata catre CE, certifica declaratiile de cheltuieli. Obiectiv Ajutorul specific pe exploatatie este acordat din Fondul European pentru Garantare Agricola ( FEGA) pentru a compensa dezavantajele specifice zonei, . sub forma unei plati suplimentare, calculata si acordata anual, in functie de efectivul de vaci de lapte detinut. 1. 4. sucursala Romania Knomacons. Dupa identificarea acestuia, avand in vedere o idee de investitie sau dorinta de a realiza un proiect in spatiul rural, potentialul beneficiar se adreseaza unei societati de consultanta sau Directiei judetene pentru Agricultura si dezvoltare Rurala, Oficiului Judetean de Plati pentru dezvoltare rurala si pescuit. semnarea fonduri europene nerambursabile contractului Oferin servicii tehnico- financiare, realizare studii de fezabilitate, planuri de afacere, cereri de finantare pentru proiecte cu finantare din fonduri structurale, fonduri europene nerabursabile deschise in 2011. Bulgaria reusise fonduri structurale sa absoarba pana la acel moment numai 33% din fonduri, iar Romania aproximativ 50%. are varsta sub 40 de ani si se instaleaza pentru prima data in exploatatia agricola ca si conducator ( sef) al acesteia. 1. 2. Cadrul institutional si partenerial pentru elaborarea Planului National de Dezvoltare a fost stabilit prin Hotararea Guvernului nr. 1115/ 2004 privind elaborarea In parteneriat a Planului National de Dezvoltare. Ridicarea nivelului dezvoltarii tehnologice fonduri nerambursabile tinerii fermieri in intreprinderi. Investitiile in activitati de procesare industriala a produselor lemnoase ? incepand de la stadiul de cherestea ( ex. Contributia publica alocata pentru Axa proritara nr.