Planuri De Accesare Fonduri Europene

planuri de accesare fonduri europeneAnalize si studii privind nivelul si oportunitatile de ocupare a femeilor si grupurilor vulnerabile. Punctajele pentru proiectele care prevad investitii in energie regenerabila se acorda in functie de ponderea acestor investitii in valoarea totala eligibila a proiectului De exemplu. Atentie. Furnizarea de programe de formare profesionala, finalizate cu obtinerea de fonduri agricultura certificate oficiale recunoscute la nivel national care atesta dobandirea de competente profesionale pentru ocupatia de operator introducere, prelucrare si validare date Creare de egalitate de sanse planuri de accesare fonduri europene la oportunitati de angajare, cresterea competitivitatii, mobilitatii, nivelului de educatie, increderii in sine Instruire in tehnici de cautare a unui loc de munca. De exemplu. companiile regionale de producere combinata a energiei electrice si termice ( CHP). Romania va putea finaliza si punerea la punct a sistemului VIS ( Visa Information System). 1. fonduri ue 3. Facilitatea Schengen reprezinta un instrument temporar pentru sprijinirea Bulgariei si a Romaniei in vederea fonduri europene nerambursabile finantarii actiunilor la noile frontiere externe ale Uniunii, pentru punerea in aplicare a acquis- ului Schengen si controlul frontierelor. CSNR se implementeaza prin Programele Operationale din cadrul Obiectivelor ? Convergenta? si ? Cooperare Teritoriala Europeana. Universitate pentru piata muncii ( granturi). Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban. inovarea proceselor de productie si a produselor. Calitatea vietii si diversificarea economiei rurale. Schimb de bune practici ( granturi). Obiectivul Competitivitate Regionala si Ocuparea Fortei de Munca: destinat sa consolideze . Pentru acest program se estimeaza un buget pentru cel putin 4000 de beneficiari pentru anul 2011, urmand ca pentru anul 2012, 2013 numarul beneficiarilor sa se tripleze. Dl Octavian SERBAN, KMC, Presedinte ? Knowledge Management Institute ? Romania Knomacons. achizitionarea planuri de accesare fonduri europene de teren, daca valoarea acestuia nu depaseste 10% din cheltuielile eligibile totale pentru operatiunea in cauza si respecta conditiile stabilite prin HG 442 2009 cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru udarea pomilor nu este necesara forarea la 200 de m. imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale de interventie In situatii de urgenta. Imbunatatirea valorii economice a padurii. InvestiNiile propuse prin proiect trebuie realizate pina la 31. 12. 2014 b. Cele mai prestigioase branduri cu recunoastere europeana, realizate de intreprinzatori mici si mijlocii din Romania. Unul dintre exemple se afla in Tulcea, primarul comunei Luncavita, Ilie Stefan, a declarat luni ca din cele aproape 50 de comune din judet care au depus proiecte pe masura 322 FEADR, doar patru au fost aprobate. 1. 4. 1. Cererea pentru prima plata intermediara trebuie introdusa In termen de 24 de luni de la plata primei transe de prefinantare de catre Comisie ( In caz contrar, statul membru trebuie sa ramburseze aceasta prefinantare). 11. 15- 11. 30 Sesiune de Networking intre invitati si participantii la Forum. Schema de ajutor este un serviciu subventionat acordat producatorilor agricoli pentru activitatea de colectare a cadavrelor de animale.

Fonduri Europene Arad

fonduri europene aradAici e vorba de apa fara nitrati, distribuita in randul populatiei, cu un debit mare si asa a fost recomandat de un studiu geotehnic facut pentru primarie in cadrul proiectului. Ele sunt, de asemenea, parte a procesului catre o implicare mai mare a Romilor in implementarea programelor operationale finantate prin fondurile UE. Societate in comandita simpla ? SCS ( infiintata in baza Legii nr. 1) sunt eligibili solicitantii care au primit aviz favorabil pentru cererea initiala accesare fonduri europene anuala depusa in termenul legal prin centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru serviciile desfasurate dupa avizarea acesteia. R. In ceea ce priveste managementul financiar si controlul, Ministerul Finantelor a fost desemnat sa Indeplineasca rolul de Autoritate de Certificare pentru toate Programele Operationale. suma maxima pentru imprumut poate fi pana de pana la 2, 5 milioane de euro urmand sa primeasca un grant de pana in 15% la finalizare. Atentie. 100% fonduri europene pentru microinterprinderi. 2. 1 Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor. In situatia in care lungimea drumului judetean, national sau fonduri europene arad european de pe care se preia traficul agricol de catre drumul construit prin proiect este mai mare sau egala cu lungimea totala a drumului drumurilor din proiect. Eu de exemplu nu pot lua fonduri ca nu cunosc fonduri europene nerambursabile pe nimeni de aceea si` mi doresc o afacere zic eu profitabila dar ar trebui sa se acorde o sansa si celor care nu au si ar vrea sa aiba. Operatiunea 331 ? Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor? ( iunie 2011). Actiunea comuna a UE si Statelor Membre trebuie sa fie implementata pe o baza multianuala printr- un proces de organizare, luare de decizii si finantare bazat pe formularea de strategii integrate si coerente multi- anuale si definirea de obiective concrete. Beneficiarul nu are voie sa modifice proiectul pe o perioada de 5 ani de la ultima plata efectuata de fonduri Agentie. Obiectivul Strategiei Lisabona relansate Isi propune transformarea Uniunii intr- un spatiu mai atractiv pentru investitii si munca, promovarea cunoasterii si inovarii si crearea de locuri de munca mai numeroase si mai bune. Cresterea competitivitatii fonduri europene arad sectoarelor agricol si forestier. a proiectelor pe care o va inainta DG AMPOST pentru aprobare.

Fonduri Structurale Agricultura

fonduri structurale agriculturaDl Jamil BENABDALLAH, Consultant in Dezvoltare si Marketing Turistic ? D? tente Consultants ( Paris). privind constituirea cadrului institutional pentru gestionarea fondurilor structurale si de coeziune, au relevat necesitatea stabilirii atributiilor de gestionare si coordonare a asistentei financiare nerambursabile . acordate Romaniei de catre Uniunea Europeana, precum si a atributiei de realizare a Planului National de Dezvoltare, In cadrul Ministerului Finantelor Publice. Cheltuielile eligibile sunt cheltuielile realizate de catre un beneficiar, aferente proiectelor finantate In cadrul Programelor Operationale, care pot fi finantate din fonduri publice ( comunitare sau nationale). Beneficiarii eligibili pentru sprijinul fonduri structurale agricultura financiar nerambursabil acordat prin Masura 312 sunt micro- intreprinderile si persoane fizice neinregistrate ca agenti economici care se vor angaja insa ca pana la data semnarii contractului de finantare sa fie autorizate cu un fonduri structurale agricultura statut minim de persoana fizica autorizata si sa functioneze ca micro- intreprinderi. Masuri privind utilizarea durabila a terenurilor forestiere. Sigur nu putem impune sa se cultive un anumit tip de produs sau altul sau sa se obtina o productie sau alta. Ajutor pentru mame si femei din fonduri europene nerambursabile. Directia de Asistenta Comunitara Iasi va oferi subventii sub forma de ajutor pentru mame si femei din fonduri europene nerambursabile in perioada 2011- 2013 in special pentru mamele aflate in concediude crestere a copiilor pana la 2- 3 ani in conformitare cu OUG 111 2010 ? modul de acordare a indemnizatiei si concediului pentru cresterea copilului. Verifica datele de lansare a fiecarei masuri in 2011 pe site- ul Finantare. ro Masura 312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi
- data lansare estimativa: 2- 31 mai 2011 Masura 313 – Incurajarea activitatilor turistice
- data lansare estimativa: 1- 31 martie si 1- 30 septembrie 2011 Masura 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea servicilor de baza pentru fonduri nerambursabile economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
- data lansare estimativa: martie 2011 ( provizoriu) Axa LEADER Masura 4. 1 – Implementarea fonduri europene nerambursabile strategiilor de dezvoltare locala
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 4. 21 – Implementarea proiectelor de cooperare
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 4. 31 – Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului Sub- masura 431- 1. b) efectivul de vaci de lapte detinut in exploatatie de beneficiar este inscris in Registrul National al Exploatatiilor – RNE – la termenul limita de depunere a cererilor. inovarea proceselor de productie si a produselor. Programul Tineret in Actiune ( Youth in Action) . Sprijinul acordat prin acesta masura se aplica la nivel naNional. Achizitionarea licentelor software pentru server, pentru operarea calculatoarelor personale tip desktop portabile, licentelor software antivirus precum si pachetelor software tip office.

Apfel Haus Fonduri Europene

apfel haus fonduri europene1. 3. AXA PRIORITARA 4 Modernizarea Serviciului Public de Ocupare 4. 1 Intarirea capacitatii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea apfel haus fonduri europene serviciilor de ocupare. Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica. In ceea ce priveste managementul financiar si controlul, Ministerul Economiei si Finantelor a fost desemnat sa Indeplineasca rolul de Autoritate de Certificare pentru toate Programele Operationale. Fonduri europene pentru eficienta energetica ( intreprinderi). In plus, valorificarea avantajelor competitive trebuie sa fie un obiectiv permanent, tinand seama atat de tendintele europene, cat si de provocarile globalizarii. Sotul meu practica zborul cu parapanta ? atat la liber cat fonduri europene nerambursabile si motorizat si m- ar interesa daca este posibila achizitionarea unui aparat de zbor. Fonduri europene pentru pensiuni sau agroturism. Comisia Europeana a decis vineri sa prelungeasca perioada de contractare pentru Facilitatea Schengen cu inca trei luni pentru Romania, astfel ca tara noastra va reusi sa absoarba in totalitate cele aproximativ 476 de milioane de euro prevazute, au declarat pentru NewsIn surse din CE, potrivit NewsIn. Suma alocata pentru finantarea acestor proiecte a fost de 358, 14 fonduri europene nerambursabile milioane de lei. transfrontalier, transnational apfel haus fonduri europene si interregional. Pentru ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? fonduri europene agricultura au fost efectuate plati in valoare de peste 55 de milioane euro. activitati pentru obtinerea si validarea drepturilor de proprietate industriala ( pentru IMM- uri). consiliere, instruire si sprijin din partea Oficiului Teritorial pentru I. M. M. Investitii in energie, inclusiv imbunatatirea retelelor transeuropene care contribuie la imbunatatirea securitatii furnizarii, integrarea aspectelor legate de mediu, imbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea surselor de energie regenerabile. Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul Ghidului Solicitantului aferente acestei masuri. ATENlIE! achizitionarea de utilaje, echipamente, hardware, soft- uri, inclusiv achizitionarea in leasing a acestora, costurile de instalare si montaj. 26 2000, cu modificarile  i completarile ulterioare. care este rolul unui manager de proiect. Pe masura 312 au fost aprobate 800 de proiecte dupa ultima depunere. Societate in nume colectiv ? SNC ( infiintata in baza Legii nr. In aceste conditii, banii alocati DMI 4. 2 nu pot fi cheltuiti in timp util, in timp ce pentru celelalte domenii de interventie exista cereri de finantare care depasesc valoarea alocata respectivului tip de operatiuni. Se va continua investitiile in agricultura 2013- 2020. D. Toate aceste detalii le puteti citi in ghidul solicitantului care este mult imbunatatit fata de cel din martie 2010 si care raspunde la mai multe intrebari si clarificari prinvind aceste drumuri de exploatatie. AXE PRIORITARE. Cheltuielile din cadrul schemelor de ajutor de stat sunt eligibile in conformitate cu prevederile art.

Formular Buget Venituri Cheltuieli Si Indicatori Economici Proiecte Fonduri Nerambursabile

formular buget venituri cheltuieli si indicatori economici proiecte fonduri nerambursabilesocietatea comerciala sa aiba minim doi ani de functionare. sa nu fie in procedura de insolventa sa prezinte garantii colaterale de pana la 40%, celelalte de 80% fiind asigurate prin garantii de stat sa nu fie in dificultate conform directivelor europene. Noile masuri privind documentatia de intocmire a licitatiilor vor fi elaborate de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice ( ANRMAP), urmand sa fie aprobata in februarie in parlament, daca vor fi aprobate intai si de Comisia Europena. AMFAR Galicia, Spania ( ASOCIACION DE MUJERES Y FAMILIAS DE AMBITO RURAL GALLEGO) . Cele mai importante . solicitari sunt cele depuse pentru infrastructura. Calitate in serviciile de ocupare? ( strategice). Atributiile institutiilor implicate In gestionarea Instrumentelor Structurale din Romania au fost stabilite prin Hotararea de Guvern nr. 2. 1 Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor. Organismele responsabile cu efectuarea platilor catre beneficiari sunt: a) Autoritatea de Certificare si Plata pentru POS Mediu si POS Transport ( plati directe); b) Unitatile de Plata Infiintate In cadrul ministerelor In care functioneaza Autoritatile de Management ( plati indirecte). 212 ? Sprijin pentru zone defavorizate – altele decat zona montana”. Ziceti- mi si mie. Pe aceasta linie pot aplica si institutiile publice ( comunele), asoctiile de dezvoltare intercomunitare ADI intre comune si ONG- urile. Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile Pentru investitiile de interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de pana la 100% fonduri nerambursabile din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi valoarea de 200. 000 Euro proiect. Comitetul de evaluare a proiectelor POST va fi orientativ compus din 7- 9 membrii, structurati astfel: 1 membru din cadrul AMPOST- Directia monitorizare. daca valoarea totala a proiectului este mai mare sau egala cu 50. 000. formular buget venituri cheltuieli si indicatori economici proiecte fonduri nerambursabile 000 EUR. Suma totala cu care s- au imprumutat bancile pentru a oferi acest sprijin financiar se ridica la 33 milioane de euro. i) legume. In calitate de fonduri ue coordonator national al asistentei nerambursabile acordate de Uniunea Europeana, ACIS are atributii si responsabilitati atat In ceea ce priveste asistenta financiara formular buget venituri cheltuieli si indicatori economici proiecte fonduri nerambursabile de pre- aderare, cat si In ceea ce priveste coordonarea gestionarii fondurilor structurale si de coeziune. Unele municipalitati au continuat investitiile chiar si intr- un an marcat de recesiune. Femei 2010. Cereti mai multe informatii prin pagina noastra de CONTACT pentru a va oferi mai multe detalii. maxim 12 puncte). Ma mira faptul ca inca nu s- au sesizat si au lansat un apel de depunere fonduri europene nerambursabile cu mari greseli. Drumul trebuie sa reprezinte o ruta ocolitoare dintr- un drum Judetean DJ sau National DN. IN prezent daca cumulam toate sumele platite de Comisia Europeana catre Romania, avem o rata de absortie de doar 3, 2%.

Accesari Fonduri Europene

accesari fonduri europeneTotodata, pentru investitiile in infrastructura turistica locala ( centre de informare, marcaje turistice, etc), au fost depuse 31 de proiecte cu o valoare publica totala de 23, 27 de milioane de lei. Beneficiarii eligibili sunt persoanele fizice in varsta de pana la 62 de ani, care desfasoara in principal activitati agricole si comercializeaza o parte din productia obtinuta si a caror exploatatie agricola. adaptarea cat mai rapida, din punctul de vedere. 15 puncte) Punctarea se face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat in Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii. Important. In ceea ce priveste managementul financiar si controlul, Ministerul Finantelor a fost desemnat sa Indeplineasca rolul de Autoritate de Certificare pentru toate Programele Operationale. Soft Aplicativ si Servicii S. A. Fondurile Structurale fonduri nerambursabile sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale Intre regiuni, In scopul realizarii coeziunii economice si sociale. achizitionarea de mijloace de transport specifice pentru transportul pestelui viu, pestelui proaspat, a produselor rezultate in urma procesarii si aprovizionarea cu materii prime, care sa fie folosite numai in interes propriu. stimularea spiritului antreprenorial. sa nu se afle in litigiu cu Ministerul de Finante sau cu Ministerul Economiei sau cu institutia de credit unde doreste sa ia un credit. Simplu nu sunt facute pe necesitatile nostre. Romania are nevoie de o strategie pe agricultura. Pe tot parcursul procesului de dezvoltare, sistemul institutional a beneficiat de expertiza Statelor Membre acordata In cadrul proiectelor de Asistenta Tehnica si Twinning, finantate din programele PHARE. IMPORTANT! Cererea pentru prima plata intermediara trebuie introdusa In termen de 24 de luni de la plata primei transe de prefinantare de catre Comisie ( In caz contrar, statul membru trebuie sa ramburseze aceasta prefinantare). fonduri europene pentru tineri Aceasta structura de coordonare a fost constituita In martie 2004, In cadrul Ministerului Finantelor sub denumirea de Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar ( AMCSC) In baza Hotararii de Guvern nr. Valoarea minima si maxima a proiectului Valoarea totala a proiectului ( suma cheltuielilor eligibile si neeligibile) trebuie sa fie cuprinsa intre 100. 000 lei si 3. 000. 000 lei. Lansare masura 112 instalarea tinerilor fermieri 1 iulie 2011. Elementele de baza in selectia proiectelor sunt reprezentate de Criteriile de selectie aprobate de Comitetul de Monitorizare a POS Transport. Sprijin pentru zone defavorizate ? altele decat zona montana. Pentru a beneficia de sisteme educationale si de formare profesionala de calitate, va fi nevoie de modernizarea infrastructurii educationale si de formare, inclusiv prin dotarea cu echipamente scolare si TIC. Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori. 3. 1. 2. Prioritatile CSNR au fonduri europene nerambursabile fost formulate ca raspuns strategic al Guvernului la problemele economice actuale si In vederea crearii oportunitatilor pe care Romania si le doreste. 1. 510/ 2003. Conditile pe care Romania trebuie sa le indeplineasca pentru aderarea la spatiul Schengen au in vedere securizarea frontierelor externe conform standardelor Schengen, realizarea Sistemului Informatic Schengen care asigura legatura accesari fonduri europene directa cu bazele de date ale Uniunii Europene, crearea. Calitatea vietii si diversificarea economiei rurale. cu functiuni de alimentatie – restaurante ? exclusiv restaurante de tip familial pensiune, cu specific ( accesari fonduri europene crama, cu specific local), gradina de vara ( clasificate conform Ordinului 1296 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, cu modificarile si completarile ulterioare. tranzactii imobiliare, activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, precum si activitatile excluse de normele europene cu privire la ajutorul de stat.

Impadurire Fonduri Europene

Operatiunea 2: fonduri europene agricultura Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de primire turistice din spatiul rural, conectate la sistemele regionale si nationale. Operatiunea 113 ? Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare? ( iunie 2011). 1. 1 Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate. 3. 5. Fond structural care sprijina regiunile mai putin dezvoltate, prin finantarea de investitii In sectorul productiv, infrastructura, educatie, sanatate, dezvoltare locala si impadurire fonduri europene IMM ? uri. Universitate pentru piata muncii ( granturi). Sunt in discutii pentru o suprafata de teren de circa 8 hectare, in Oltenia, la circa 600 m distanta de casa parinteasca a socrului meu. 11. 30- 13. 00 Partea a II- a. Prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane ( POS DRU), Fondul Social European finanteaza modernizarea sistemului educational, stimularea ocuparii fortei de munca, promovarea Invatarii pe tot parcursul vietii si incluziunea sociala. Deci dupa ce ca nu are sa cheltuie nise bani aiurea. 1. 3 Infrastructura navala de- a lungul Axei Prioritare nr. 18. Obiectivul Competitivitate Regionala si Ocuparea Fortei de Munca: destinat sa consolideze . Sanse egale si respect ( strategice). Fondurile Europene post- aderare sunt Instrumente Structurale ale Uniunii Europene menite sa sprijine Politicile Comune, In concordanta cu strategiile comunitare. 3, 33 de miliarde de lei ( 808, 5 milioane de euro) in cadrul POR, 2, 67 miliarde de lei ( 648, 5 milioane de euro) pentru proiectele de resurse umane si 1, 4 miliarde de lei ( 338 de milioane de euro) pentru POS CCE. Pana in prezent impadurire fonduri europene s- au alocat peste 53% din totalul fondurilor disponibile in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2007- 2013 si s- au efectuat plati in valoare de 2. 5 miliarde de euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala FEADR, reprezentand 24, 2% din totalul sumei alocate tarii nostre. AXA PRIORITARA 7 Asistenta tehnica. De asemenea, vor fi sustinute investitiile de racordare la utilitatile publice, achizitionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decat bio- combustibii, ca parte componenta a proiectelor. Cladirea Colegiului National ? Ioan Slavici? din municipiul Satu Mare va fonduri europene nerambursabile fi modernizata din bani europeni, in urma unui proiect initiat de primariei. sustinerea finantarilor europene pentru IMM prin garantii pe cofinantare si prin simplificarea procedurilor de acordare. Achizitionarea unui website de prezentare a companiei ONG- ului. Deci, aici, asta tine strict de legislatia nationala si pot sa fie combinate cele doua. Echipa noastra va raspunde la intrebari pe care le aveti in cazull in care vreti sa solicitati o finantare din fonduri europene nerambursabile. Principala sa activitate este legata de vanzare unor produse cu sau fara diamant precum. Comitetul de evaluare a proiectelor POST va fi orientativ compus din 7- 9 membrii, structurati astfel: 1 membru din cadrul AMPOST- Directia monitorizare. Ultimul bussines de succes analizat a fost pentru productia de posete ( mai multe modele. Persoanele fizice autorizate in condiNiile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. Lungimea drumurilor publice de pe care se preia traficul agricol nu poate depasi fonduri ue 150% din lungimea rutei alternative. Alte surse de finantare europene si internationale prin Enterprise Europe Network, Facilitatea UE- BERD pentru IMM din Europa Centrala, EuropeAid.

Cu Se Obtin Bani Din Fonduri Europene

cu se obtin bani din fonduri europene4. 1. 2. maxim 10 puncte) Se acorda punctaj numai daca prin Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii ( piese scrise si desenate) se demonstreaza ca drumul propus spre finantare reprezinta o ruta alternativa calculata conform formulei. Eu de exemplu nu pot lua fonduri ca nu cunosc pe nimeni de aceea si` mi doresc o afacere zic eu profitabila dar ar trebui sa se fonduri europene nerambursabile acorde o sansa si celor care nu au si ar vrea sa aiba. Selectarea Grupurilor Locale. Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua ( FPC). O prima compensatorie anuala pe ha, pentru pierderea de venit ca cu se obtin bani din fonduri europene urmare a impaduririi, fixa pentru o perioada de 15 ani ( incepand cu anul infiintarii plantatiei) dar variabila in functie de clasificarea beneficiarilor ca fermieri sau alti detinatori de terenuri agricole. Imbunatatirea veniturilor intreprinderilor sprijinite prin cresterea valorii adaugate a produselor agricole. Nu sunt acceptate Cereri de finanNare completate de mana. energie regenerabila ( momentan energie eoliana fiind una dintre cele mai profitabile, fac si referire la costul de investitie venituri din exploatare). Fonduri europene pentru o fabrica de condimente. In functie de tipul investitiei finantate prin PNDR, situatia detaliata se prezinta astfel. 3. 1 Completarea, depunerea  i verificarea dosarului cererii de finanNare Dosarul cererii de finanNare conNine Cererea de finanNare insoNita de Planul de accesare fonduri europene afaceri  i documentele justificative, legate intr- un singur dosar, astfel incat sa nu permita deta area
 i sau inlocuirea acestora. Dintre Fondurile Europene post- aderare, FEDR si FSE sunt Fonduri Structurale. In domeniu de productie produse. Evaluarea, selectia si aprobare cererilor de finantare – Descrierea procesului Procesul de selectie a proiectelor POST reprezinta unul dintre cele mai importante procese din implementarea instrumentelor structurale prin POS Transport datorita faptului ca este procesul prin intermediul caruia abordarea strategica a POST este transformata in actiuni si interventii concrete, care alese incorect pot conduce la nerealizarea obiectivelor si tintelor POST. Masura fonduri agricultura 121 ? Modernizarea exploatatiilor agricole? – pana in prezent, APDRP a primit 5. 220 de cereri de finantare, din care au fost selectate 1. 758 de proiecte cu valoare cu se obtin bani din fonduri europene nerambursabila de 688, 21 de milioane de euro. Cresterea competitivitatii Regiunilor ca locatii pentru afaceri. Drumurile trebuie sa deserveasca un numar de 800 de ha, fata de 300 cum a fost la sesiunea precedenta. 31 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de prezenta ordonanta de urgenta. 1083/ 2006 din iulie 2006, care defineste regulile generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune. Dupa analiza cererii( lor) de finantare, Comitetul de evaluare va elabora un Raport de evaluare prin care va propune conducerii AMPOST, aprobarea sau respingerea cererii( lor). Energia solara si cea eoliana reprezinta o solutie viabila pentru zonele care nu beneficiaza in prezent de racordare la reteaua nationala de electricitate. 1198 2006 din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit, in urma unui proces de consultare a agentilor socio- economici, autoritatilor publice centrale si locale, sindicatelor, ONG- urilor si organizatiilor profesionala. Se vor derula serii de cursuri de formare profesionala cu durata de 120 ore de instruire in municipiile Sibiu, Medias, Alba Iulia, Oradea, Timisoara pentru 800 persoane aflate in cautarea unui loc de munca. Organismul competent responsabil cu primirea platilor de la Comisia Europeana aferente contributiilor din FEDR, FSE si FC este Autoritatea de Certificare si Plata din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor.

Fonduri Srtucturale Ro

fonduri srtucturale roCererea pentru prima plata intermediara trebuie introdusa In termen de 24 de luni de la plata primei transe de prefinantare de catre Comisie ( In caz contrar, statul membru trebuie sa ramburseze aceasta prefinantare). calendar actualizat fonduri europene nerambursabile 2011 AM POSDRU a publicat noul fonduri srtucturale ro calendar orientativ al lansarilor de apeluri de proiecte pentru 2011 aferente fondurilor europene nerambursabile. Persoana fizica. In cazul de fata se poate finanta o astfel de afacere prin achizitionarea de echipamente si tehnologii noi care sa duca la cresterea competivitatii firmei si dezvoltarea gamei de produse sau servicii oferite. Fonduri Europene Nerambursabile pentru Transport Pentru proiectele de lucrari, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport sunt reprezentate de existenta urmatoarelor documente: Studiul de fezabilitate aprobat cel putin in Consiliul tehnico- economic al solicitantului, Studiul de impact asupra mediului, inclusiv Acordul de Mediu si Acordul Natura 2000 ( sau cel putin o confirmare scrisa din partea autoritatilor de mediu prin care sa ateste ca pentru proiect nu este necesar un studiu de impact asupra mediului), Analiza cost- beneficiu realizata conform prevederilor din Ghidul Comisiei Europene () Ajutorul de stat ( acolo unde este cazul, conform prevederilor Documentului cadru de Implementare) sa fie notificat oficial, Calendarul de implementare a proiectului. Cresterea calitatii infrastructurii sociale a Regiunilor. subventionarea a maximum 70% din rata dobanzii aferente fonduri europene nerambursabile creditului pe care un IMM doreste sa il acceseze, dar nu mai mult de 6, 5% pe an. Altele, precum municipalitatea ieseana, au fost prinse in offside de Uniunea Europeana, cu proiecte care nu au corespuns criteriilor impuse de forurile europene. Fii intreprinzator ( strategice). intregul proces de evaluare si selectie, precum si criteriile aplicabile sunt detaliate in cadrul acestui ghid. Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru regiunile de dezvoltare fonduri srtucturale ro Centru, Nord- Vest, Nord- Est, Sud Muntenia, Sud- Vest Oltenia, Vest. in situaNia in care Planul de afaceri din cadrul masurii 141 va cuprinde realizarea de investiNii prin masura 121, beneficiarul masurii 141, va completa  i depune dosarul Cererii de finanNare pentru masura 121 la Oficiul JudeNean de PlaNi pentru Dezvoltare Rurala  i Pescuit de care aparNine. In raportul comisiei europene s- au gasit mia multe nereguli in dosarele de achizitii publice prin utilizarea unor criterii de selectie discriminatorii de catre autoritatile contractante pentru a favariza anumiti constructori. Masura 3. 1 – Actiuni colective. Implementarea proiectelor de cooperare. Dezvoltarea si folosirea mai eficienta a capitalului uman din Fonduri Europene Strategia urmareste sprijinirea sistemului de invatamant si formare profesionala pentru oferirea unei educatii flexibile si de buna calitate, sprijinirea cresterii accesului la educatie, dar si asigurarea faptului ca educatia si formarea profesionala furnizeaza cunostintele si aptitudinile necesare pentru o economie moderna si in plina dezvoltare. La data de 12 iulie, Comisia Europeana a aprobat programul operational pentru Romania pentru perioada 2007- 2013 cofinantat de Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR), denumit ? Programul Operational Regional? ( POR).

Fonduri Europene Silvicultura

fonduri europene silviculturaPrincipalele prioritati ale programului de dezvoltare sunt definite de autoritati nationale/ regionale In cooperare cu Comisia, dar alegerea proiectelor si managementul lor sunt sub responsabilitatea exclusiva a autoritatilor nationale si regionale. 55 din Regulamentul ( CE) nr. 1974 2006 pentru toate tipurile de actiuni, vor fi sustinute cheltuielile cu. este situata pe teritoriul tarii. Prima impadurire a terenurilor agricole. Sprijinirea accesului la internet si la serviciile conexe? in valoare totala de aproximativ 400. 000 de euro. Proiecte cuprind investitii in modernizarea drumurilor comunale, alimentare cu apa si infiintare sistemelor de canalizare, reabilitarea caminelor culturale sau scoli si gradinite. Pe ce domenii fonduri europene silvicultura este mai bine sa accesezi un fond european? Bani pentru formare profesionala ( schema de ajutor de stat). in cazul in care, la verificarea fonduri europene nerambursabile Planului de afaceri, se constata ca nu sunt indeplinite condiNiile minime de acordare a sprijinului, beneficiarul nu va mai primi ajutorul pentru urmatorii doi ani, dar nu va returna sumele primite. Actiunile vor viza, cu prioritate, acele domenii administrative unde se poate Inregistra cel mai mare impact din punctul de vedere al stimularii dezvoltarii socio- economice si al mediului de afaceri, precum si al combaterii deficientelor economiei romane. CSNR face legatura Intre fonduri romania prioritatile nationale de dezvoltare, stabilite In Planul National de Dezvoltare 2007- 2013, si prioritatile la nivel european – Orientarile Strategice Comunitare ( OSC) privind Coeziunea 2007- 2013 si Liniile Directoare Integrate ale UE pentru Crestere Economica si Locuri de Munca 2005- 2008. Intr- fonduri europene silvicultura un interviu acordat astazi pentru Adevarul Europa astazi, comisarul european pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, Dacian Ciolos a subliniat din nou necesitatea realizarii de catre Guvernul Romaniei a unei strategii pentru agricultura si dezvoltare rurala care sa fie asumata politic de catre toate partidele, nu doar de catre puterea de la acel moment. Aceasta reprezinta aproximativ 2, 6% din totalul investitiilor UE alocate obiectivului de cooperare teritoriala fonduri europeana In cadrul politicii de coeziune pentru perioada 2007- 2013. Investitiile in activitati de procesare industriala a produselor lemnoase ? incepand de la stadiul de cherestea ( ex. Regulile generale privind Fondurile Europene sunt stabilite dupa Dezvoltarea Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune. La fundamentarea investitiei in Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ trebuie precizat specificul activitatii beneficiarului, ex. Dl Marian DOBRILA, Director Executiv ? Asociatia Consultantilor din Romania pentru Absorbtia Fondurilor Europene ( ACRAFE).

Page 1 of 32123456»102030...Last »