Archives for 

fonduri europene nerambursabile

Fonduri Europene Nerambursabile Fara Cofinantare 2014

service auto, spalatorii, etc. Procentul de co- finantare variaza de la 0 % la 75 % din cheltuielile eligibile, in functie de Program Operational, Beneficiar, fonduri Domeniu de Interventie, Masura si Domeniul de Operatiune. Fondul Social European reprezinta o parte importanta a fondurilor structurale acordate Romaniei In perioada 2007- 2013 pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europene de Ocupare. capacitati de depozitare a pestelui si a subproduselor din peste. Astfel, Ministerul Finantelor, prin Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, Indeplineste rolul de coordonator national al instrumentelor structurale, asigurand dezvoltarea cadrului institutional, legislativ si procedural necesar implementarii acestor fonduri, precum si functionarea coerenta si eficienta a Intregului sistem administrativ. Masura 121 ? Modernizarea exploatatiilor agricole? Organizatii Non- Guvernamentale ( ONG), constituite conform legislatiei nationale in vigoare referitoare la asociatii si fundatii. Activitati eligibile. achizitionarea de utilaje, echipamente, hardware, soft- uri, inclusiv achizitionarea in leasing a acestora, costurile de instalare si montaj. Masura 111 – Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte . fonduri europene nerambursabile fara cofinantare 2014 Tipuri de proiecte. Gestionarea financiara este mai flexibila: operatiunile finalizate pot fi Incheiate partial Inainte de terminarea Intregului program. Fondurile Structurale sunt concentrate pe cateva obiective prioritare; de fapt, o mare parte a acestora acopera un numar limitat de zone, care au nevoie de sprijin pentru dezvoltarea lor, iar resursele ramase sunt dedicate anumitor grupuri sociale fonduri europene nerambursabile care se confrunta cu dificultati In toata Uniunea Europeana, fara a satisface criterii geografice speciale. intregul proces de evaluare si selectie, precum si criteriile aplicabile sunt detaliate in cadrul acestui ghid. Cresterea contributiei turismului la dezvoltarea Regiunilor. Prin acest proiect statul se asigura sa plateasca cei 30. 000 de euro fara a mai solicita garantii bancare din partea solicitantilor, insa fonduri europene nerambursabile fara cofinantare 2014 daca aceste conditii nu vor fi indeplinite se va recurge la executarea silita. Mediul rural ? Programul 10000 de euro pentru tineri S- a aprobat ordonanta de urgenta pentru programul guvernamental 10. 000 de euro pentru tinerii pana in 35. Programul fonduri agricultura Operational Regional ( POR) este un program care implementeaza elemente importante ale Strategiei Nationale de Dezvoltare Regionala a Planului National de Dezvoltare ( PND), contribuind, alaturi de celelalte Programe Operationale Sectoriale ( POS), la realizarea obiectivului general al Strategiei National- Regionale, anume diminuarea disparitatilor intre Regiunile de Dezvoltare ale Romaniei. Proiecte de succes POSDRU . In cazul in care nu aveti paza va recomand sa asigurati plantatia.

Fonduri Europene Nerambursabile 2014 Pentru Apicultura

Operatiunea b). In cazul terenurilor, cladirilor si echipamentelor, valoarea este certificata de un evaluator independent autorizat. imbunatatirea conditiilor- cadru pentru a permite intreprinderilor sa inoveze. imbunatatirea pietei locurilor de munca ( crearea de noi locuri de munca, crearea si sau mentinerea locurilor de munca pentru femei si tineri, imbunatatirea conditiilor de munca si siguranta fonduri romania muncitorilor, mentinerea locurilor de munca existente). 17( 3) din Regulamentul Consiliului ( CE) nr. functionarea initiativelor de dezvoltare locala. Actionam impreuna( strategice). 2. 6. care se sprijina pe un parteneriat european deja existent ( mai ales parteneriatele franco- romane). organizatii guvernamentale sau neguvernamentale ( ONG- uri). Altfel, exista pe? ricolul sa ajungem iarasi la o birocratie tipic guvernamentala comunita? ra a alocarii acestor investitii, care nu va tine seama de potentialul, randamentul si riscul lor, ci doar de o ? grila?. Dezvoltarea unor fonduri europene nerambursabile 2014 pentru apicultura retele de centre C- D, coordonate la nivel national si racordate la retele europene si internationale de profil ( GRID, GEANT) Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Tipuri de proiecte:

- Crearea unei noi unitati de productie ( fabrica sectie instalatie). Sprijin pentru start- up- urile si spin- off- urile inovative Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Fonduri europene pentru restaurante. IMM definite conform Legii nr. Sprijinul specific pentru beneficiarii PO Capacitate Administrativa si PO CU vor fi acordate prin asistenta tehnica cuprinsa in aceste programe operationale. Totodata, zonele rurale depind excesiv de agricultura. Participa la pregatirea Apelurilor pentru propuneri de proiecte. nu pot fi considerate serioase. Sectorul vegetal. Promovarea de parteneriate/ retele intre partenerii sociali, companii si furnizori de formare profesionala, in scopul de a spori accesul si relevanta educatiei si formarii profesionale pentru nevoile pietei muncii. Unul dintre exemple se afla in Tulcea, primarul comunei Luncavita, fonduri europene nerambursabile fonduri europene nerambursabile 2014 pentru apicultura Ilie Stefan, a declarat luni ca din cele aproape 50 de comune din judet care au depus proiecte pe masura 322 FEADR, doar patru au fost aprobate. simplificarea procesului de implementare si un mai bun management al fondurilor. Dar, prin Politica Agricola Comuna se pot stimula detinatorii de terenuri, cei care lucreaza pamintul respectiv. 12. Se va Incuraja inovarea si se va Imbunatati procesul de punere In practica a rezultatelor activitatilor de cercetare si dezvoltare la oportunitatile de piata, precum si accesul la finantare si TIC. cani, pixuri, tricouri, sepci, cutii de chibrituri, brelocuri, etc. destinate sa sprijine dezvoltarea regionala si locala fonduri nerambursabile si sa favorizeze cooperarea Intre orase si regiuni; masuri de asistenta tehnica. Pentru a veni In Intampinarea problemelor cu care se confrunta Uniunea Europeana, statele membre ale Uniunii Europene au lansat cu prilejul Consiliul European din 23- 24 martie 2000, Strategia Lisabona. Persoana fizica autorizata ( infiintata in baza OUG nr. Investitiile in activitati de procesare industriala a produselor lemnoase ? 1 membru din cadrul DGRFE – Directia implementare proiecte. Procesul de management si implementare a POS CCE Operatiunea c). 3. 1 Completarea, depunerea  i verificarea dosarului cererii de finanNare Dosarul cererii de finanNare conNine Cererea de finanNare insoNita de Planul de afaceri  i documentele justificative, legate intr- un singur dosar, astfel incat sa nu permita deta area
 i sau inlocuirea acestora.

Accesare Fonduri Structurale Europene

maxim 15 puncte). 2. 3. Acest lucru este firesc, intruc? t proiectele mari de transport se desfasoara, de obicei, pe o perioada de 5- 10 ani de la incepere p? na la finalizare, iar impactul acestora este de peste 50 de ani, desi, in mod conventional, se estimeaza ca durata economica a proiectelor de transport este de 30 de ani. Pentru calculul indicatorilor financiari prevazuti in fonduri europene nerambursabile Formularul E – Planul de Afaceri anexat la Cererea de Finantare, toti solicitantii vor trebui sa utilizeze aplicatia electronica unica, special elaborata in acest sens. reabilitarea siturilor industriale neutilizate si pregatirea acestora pentru noi activitati si sprijinirea . D. Fondurile Europene post- aderare sunt Instrumente Structurale ale Uniunii Europene menite sa sprijine Politicile Comune, In concordanta cu strategiile comunitare. acces la serviciile de transport si telecomunicatii de interes economic general. Cine poate beneficia de Fondurile Europene destinate Romaniei? Prezinta. Axa prioritara 5 ? Promovarea masurilor active de ocupare?, Domeniul major de interventie 5. 1 ? Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare?, contract nr. service auto, spalatorii, etc. Actionam impreuna( strategice). dezvoltare Centru, Nord- Vest, Sud Muntenia, Sud- Vest Oltenia, fonduri ue Vest. Comuna Mircesti este situata in partea sud- vestica a teritoriului administrativ al judetului Iasi, plasandu- se la 67 km de municipiul Iasi pe DC 87 si DN 28. accesare fonduri structurale europene Pot sa platesc cu bani din proiect toate lucrarile legate de infiintarea plantatiei, inclusiv pomisorii de la o statiune pomicola?. ISD sunt atrase, de obicei, In regiunile mai dezvoltate, ceea ce conduce la cresterea fonduri nerambursabile decalajelor de dezvoltare dintre regiuni. Totodata, se au in vedere interventii speciale pentru pregatirea si implementarea proiectelor de accesare fonduri structurale europene importanta strategica, considerate prioritare pentru dezvoltarea la nivel national si/ sau regional, precum si pentru abordarea teritoriala si integrata a nevoilor identificate. Georgeta GHETE- DANAU, Director ? Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. Intreprinderi individuale ( infiintate in baza OUG nr. AXA PRIORITARA 6 Promovarea incluziunii sociale. Propunerile formulate de catre comitetele consultative sunt dezbatute in CIAP, la nivelul caruia este agreata gruparea domeniilor de interventie corespunzatoare fiecarui document de programare, precum si principalele elemente privind modalitatile de implementare, monitorizare si evaluare. Evaluarea, selectia si aprobare cererilor de finantare – Descrierea procesului Procesul de selectie a proiectelor POST reprezinta unul dintre cele mai importante procese din implementarea instrumentelor structurale prin POS Transport datorita faptului ca este procesul prin intermediul caruia abordarea strategica a POST este transformata in actiuni si interventii concrete, care alese incorect pot conduce la nerealizarea obiectivelor si tintelor POST.

Mod De Accesare Fonduri Europene

Activitati turistice, inclusiv promovarea valorilor naturale ca potential pentru dezvoltarea unui turism durabil, protectia patrimoniului natural in sprijinul dezvoltarii socio- economice, sprijin pentru imbunatatirea serviciilor turistice prin servicii de inalta calitate si incurajarea turismului durabil. Lipsa cofinantarii creeaza un haos in accesarea fondurilor europene. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi? Gestionarea financiara este mai flexibila: operatiunile finalizate pot fi Incheiate partial Inainte de fonduri europene nerambursabile terminarea Intregului program. O eficienta energetica mai mare de- a lungul Intregului lant ? inclusiv achizitionarea in leasing a acestora). transport, mediu, energie, educatie, sanatate, turism, cercetare- dezvoltare, cooperare teritoriala. Sustinerea implementarii de solutii de e- guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Conform Art. Actiunile Comunitare trebuie realizate printr- o stransa consultare Intre Comisie si Statele Membre, Impreuna cu autoritati si organisme numite de Statele Membre, cum ar fi autoritati regionale si locale, parteneri economici si fonduri romania sociali. Fonduri Europene Nerambursabile pentru Transport Pentru proiectele de lucrari, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport sunt reprezentate de existenta urmatoarelor documente: Studiul de fezabilitate aprobat cel putin in Consiliul tehnico- economic al solicitantului, Studiul de impact asupra mediului, inclusiv Acordul de Mediu si Acordul Natura 2000 ( sau cel putin o confirmare scrisa din partea autoritatilor de mediu prin care sa ateste ca pentru proiect nu este necesar un studiu de impact asupra mediului), Analiza cost- mod de accesare fonduri europene beneficiu realizata conform prevederilor fonduri romania din Ghidul Comisiei Europene () Ajutorul de stat ( acolo unde este cazul, conform prevederilor Documentului cadru de Implementare) sa fie notificat oficial, Calendarul de implementare a proiectului. 4. 3. 1 Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului. amortizarea, cheltuielile generale de administratie, costul achizitiei de teren. 2. 1. Investitii productive in acvacultura ? APEL DESCHIS. februarie- martie 2011 Domeniu major de interventie 3 – Acces si participare la formare profesionala continua
” Calificarea – o sansa pentru viitor!” – data lansare estimativa. Eforturile se vor concentra pe un management mai eficient al mediului natural si pe utilizarea durabila a resurselor naturale. Turism, cultura si patrimoniul cultural. 10. 45- 11. 15 Decernarea Diplomelor de Excelenta ? CAMPIONI ROMANI IN AFACERI?. Programul de Dezvoltare Rurala va continua sa fie finantat in mod consistent pentru ca este esential in anumite tari, cum este cazul si Romaniei, ca dincolo de subventiile care se acorda producatorilor, sa mod de accesare fonduri europene se acorde un sprijin financiar pentru investitiile in modernizare, modernizare- retehnologizare, samd. Masura privind imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale.

Fonduri Europene Ong 2014

Mediu si schimbari climatice. Av. Dezvoltarea si folosirea mai eficienta a capitalului uman din Romania – strategia va urmari sprijinirea sistemului de Invatamant si formare profesionala pentru fonduri europene a furniza educatie flexibila si de mai buna calitate si calificari adaptate indivizilor, sprijinirea cresterii accesului si participarii la educatie, precum si asigurarea faptului ca educatia si formarea profesionala furnizeaza cunostintele si aptitudinile necesare pentru o economie moderna si In plina dezvoltare. Organismele intermediare sunt institutiile desemnate la nivel central, regional sau local de catre autoritatile de management sau autoritatea de plata si care, prin delegare de atributii de la aceste autoritati, implementeaza masurile din programele operationale si actioneaza in relatia cu beneficiarii finali. Comuna Mircesti are o suprafata de 1. 752 ha, o populatie de 3. 800 locuitori si cuprinde localitatile Mircesti ( centru de comuna) si Iungani. De implementarea acestui proiect se va ocupa A. D. I. majoritatea se opresc la limita de judet. Cuantumul ajutorului specific pe cap de vaca de lapte se calculeaza de APIA, dupa finalizarea verificarilor, prin raportarea plafonului maxim la efectivul de vaci de lapte eligibile, pana la limita de maxim 100 Euro cap de vaca. obligatiile de plata scadente nu depasesc 1 6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru incheiat”. Societate in nume colectiv ? Pentru orice tip de pesiune trebuie sa indepliniti anumite starndarde, sa aiba cel putin 3 margarete, sa puteti oferi activitati de recreere, sa aveti o cofinantare de cel putin 50% fara TVA. importanta regionala si locala Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. AXA 2. Actiunile vor sprijini dezvoltarea regiunilor prin crearea conditiilor necesare stimularii cresterii economice a regiunilor mai putin dezvoltate, precum si restructurarea zonelor rurale si urbane. Societate in nume colectiv ? SNC ( infiintata in baza Legii nr. In domeniul incluziunii sociale si al saraciei, se vizeaza reducerea numarului de persoane aflate fonduri europene ong 2014 in risc de saracie si excluziune sociala cu 580. 000 persoane p? na in anul 2020. Astfel, pentru Domeniul Major de Interventie ( DMI) 4. 3 ? Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor?, CM POR a decis eliminarea contributiei proprii a beneficiarilor la cheltuielile aferente cererilor de finantare. Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta pentru sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii denumit Programul Mihail Kogalniceanu. Fonduri Europene Apdrp. ro Masura fonduri europene nerambursabile 121 ? Modernizarea exploatatiilor agricole?. 2. 2. Capitalul uman – capacitatea limitata a educatiei si formarii profesionale continue de a raspunde nevoilor unei economii moderne bazate pe cunoastere, atentia redusa acordata educatiei, insuficienta corelare Intre educatie, formarea profesionala initiala si formarea profesionala continua. 31/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). Procentul de co- finantare variaza fonduri europene ong 2014 de la 0 % la 75 % din cheltuielile eligibile, in functie de Program Operational, Beneficiar, Domeniu de Interventie, Masura si Domeniul de Operatiune.

Fonduri Europene Nerambursabile Pt Prepelite

Pentru a putea renova si restructura aceasta moara aveti nevoie de o expertiza care poate costa mai mult decat incepere unei constructii noi. crearea, comercializarea si diversificarea produselor agricole. Valoarea ajutorului specific anual se calculeaza in lei, la rata de schimb a Bancii Europene din data de 30 septembrie a fiecarui an in fonduri europene nerambursabile pt prepelite care se acorda ajutorul specific, pentru un plafon maxim de 22. 447. 205 Euro. fonduri romania Inca din 2009, Asociatia de Dezvoltare Durabila a Judetului a atras atentia cu privire la faptul ca unele criterii de eligibilitate pentru accesarea fondurilor necesare punerii in practica a proiectelor intocmite de primariile tulcene dezavantajeaza unitatile administrativ- teritoriale tulcene. Pentru udarea pomilor nu este necesara forarea la 200 de m. Soft Aplicativ si Servicii S. A. 3. 2 Imbunatatirea sigurantei traficului pe toate modurile de transport. Sotul meu practica zborul cu parapanta ? atat la liber cat si motorizat si m- ar interesa daca este posibila achizitionarea unui aparat de zbor. Acesta sprijina regiunile UE care au un PIB pe cap de locuitor sub 75% din media europeana. Cu toate ca fondurile structurale tin de bugetul Uniunii Europene, modul In care acestea sunt cheltuite se bazeaza pe o Impartire a responsabilitatilor Intre Comisie si guvernele statelor membre. In anul 2010, sub coordonarea Departamentului pentru Afaceri Europene ( DAE) din cadrul Guvernului Rom? niei, Rom? nia si- a fixat deja tintele nationale corespunzatoare fonduri europene nerambursabile celor 5 obiective si a elaborat Programul National de Reforma 2011- 2013. cresterea participarii, accesibilitatii si calitatii educatiei si ingrijirii timpurii ( 0- 6 ani), in special pentru grupa de v? rsta 0- 3 ani. 3. 3. Instalarea tinerilor fermieri. In anul 2011 cele mai accesate fonduri europene in agricultura au fost pe masurile ce au vizat in special microintreprinderile si institutiile publice din mediul rural. Asistenta tehnica Domeniu major de interventie 1 – Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU Domeniu major de interventie 2 – Sprijin pentru promovare si comunicare POS DRU
” Adaptabilitate si flexibilitate” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 3 – Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor pentru partenerii sociali si fonduri europene nerambursabile pt prepelite societatea civila
” Actionam impreuna” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Parteneriat pentru ocupare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 4. promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Apelul la actiune survine dupa ce membrii Comisiei pentru dezvoltare regionala a Parlamentului European au adoptat o serie de rapoarte care, in principiu, convin asupra unei reforme radicale a politicii regionale. Construirea retelei LAN necesara pentru implementarea proiectului. 1. 5 Programe doctorale si post- doctorale in sprijinul cercetarii. productie, transport, distributie si utilizare finala ? 55 din Regulamentul ( CE) nr. De ani buni, Guvernul ne- a invatat, mai bine zis ne- a obisnuit cu subventiile si asa ne- a subjugat, acum nemaifiind in stare sa supravietuim fara ele. Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile de dezvoltare NordVest, Centru, Vest, Sud- Vest Oltenia, Sud- Est a expirat. a) Autoritatea de Certificare si Plata pentru POS Mediu si POS Transport ( plati directe). Masuri de interes comun. pentru noi activitati. DMI 1. 4. unitatile sanitare si de asistenta sociala.

Fonduri Europene Pentru Deschidere Gradinita

Sever AVRAM ? PR & Lobby Consultant Presedinte Executiv ? EUROLINK- Casa Europei. Consideratii generale privind documentele de programare In elaborarea documentelor de programare pentru perioada 2014- 2020 se vor avea fonduri romania in vedere at? t reglementarile europene si nationale in domeniu, c? t si alte documente programatice si strategice specifice la nivel european si national, dupa cum urmeaza. Societate in comandita simpla ? SCS ( infiintata in baza Legii nr. Stimularea practica a inovatiei antreprenoriale in sectorul IMM. 497/ 2004 cu modificarile si completarile ulterioare. Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR), este reglementat prin Regulamentul nr. 1 membru din cadrul AMPOST – Directia managment financiar si dezvoltare,. AXA PRIORITARA 1 ? fonduri europene pentru deschidere gradinita Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN- T in scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si integrarii acestuia cu retelele de transport ale UE. Unitatile de invatamant pot obtine finantari pentru implementarea de aplicatii fonduri ue de E- Educatie si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar. AXA PRIORITARA 3 ? Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta energetica in localitatile cele mai poluate. o autoritate de gestionare ( autoritate publica sau organism de drept public sau privat national, regional sau local care gestioneaza programul operational). Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere, masura face parte din Programul National de Dezvoltare Rurala. Bani pentru sanatatea si siguranta salariatilor ( schema de ajutor de minimis). achizitionarea sau achizitionarea in leasing de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si fonduri europene nerambursabile software specializate. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 2 – Protectia si dezvoltarea faunei si florei acvatice. Dezvoltarea si folosirea mai eficienta a capitalului uman din Romania – strategia va urmari sprijinirea sistemului de Invatamant si formare profesionala pentru a furniza educatie flexibila si de mai buna calitate si calificari adaptate indivizilor, sprijinirea cresterii accesului si participarii la educatie, precum si asigurarea faptului ca educatia si formarea profesionala furnizeaza cunostintele si aptitudinile necesare pentru o economie moderna si In plina dezvoltare. 4. 1. 6. c) este infiintata de un intreprinzator debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 ( cinci) intreprinzatori debutanti asociati. Prezentul calendar cu sursele de finantare nerambursabile din iulie 2011 este valabil pentru. intregul proces de evaluare si selectie, precum si criteriile aplicabile sunt detaliate in cadrul acestui ghid. Fondurile nerambursabile se pot epuiza inainte de 2013, avand in vedere ca exista un interes foarte mare pentru acest tip de investitii. Sunt necesare, de asemenea, investitii in intreprinderile mari, pentru a permite atingerea masei critice pentru investitii fonduri europene pentru deschidere gradinita de capital in vederea diversificarii industriei prelucratoare si imbunatatirea eficientei energetice. Axa prioritara 5. Procesul reducerii decalajelor inseamna pentru Romania mentinerea unor ritmuri de crestere sustinute in perioada 2007 ? verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 4 – Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare. 1500 de femei si reprezentanti ai unor grupuri vulnerabile vor primi instruire in vederea imbunatatirii accesului pe piata muncii ca urmare a demararii Proiectului FEMEI 2010, proiect cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Axa prioritara 6 ? Promovarea incluziunii sociale? Programul Operational pentru Pescuit al Rom? niei a fost elaborat de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, in conformitate cu art. Functie de experienta anterioara a solicitantului, activitatea de stabilire si obtinere a anexelor poate fi desfasurata in paralel cu activitatea de redactare a diferitelor componente ale proiectului. Acest program va sprijini statele membre din UE pentru a atinge obiectivul pana in 2020 privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sere cu 20% precum si cresterea utilizarii energiei regenerabile cu 30 de procente.

Fonduri Europene Pentru Noi Afaceri

31 octombrie 2011. Orice prejudiciu adus unui tert este in intregime in responsabilitatea beneficiarului, APDRP fiind degrevata de aceasta in cazul in care culpa este fonduri structurale a beneficiarului. ce contine un dosar de finantare. Acest for promoveaza parteneriatul si elaborarea documentelor programatice, respectiv Acordul de Parteneriat si programele subsecvente. sau abrevierea ? S. R. L. 1. 4 Calitate in formare profesionala fonduri europene nerambursabile continua. ompaniile de servicii energetice ( ESCO). 37 din parcuri sunt amplasate in arii ecologice cunoscute sub numele de situri Natura 2000. Finantare programe de sanatate si mediu. O parte dintr- un angajament bugetar este deblocata automat de catre Comisie In cazul In care aceasta nu a fost utilizata sau nu s- a primit nicio cerere de plata la sfarsitul celui de- al doilea an de la angajamentul bugetar ( n+ 2). constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. In cazul cladirilor si echipamentelor, acestea trebuie sa faca parte integranta si . inseparabila din rezultatul operatiunii. CINE poate obtine finantare:
- scoli, universitati, centre de cercetare. 13. Cresterea suprafetei de padure cu rol de protectie a apei, solurilor, a padurilor cu rol de protectie impotriva factorilor naturali si antropici daunatori, precum si de asigurare a functiilor recreative, pe baza rolului fonduri europene pentru noi afaceri multifunctional al acesteia. 211 ? Sprijin pentru Zona Montana Defavorizata”. Femei 2010?. in a carui raza de competenta isi are sediul. Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare. Investitii in activitati recreationale 15 milioane de euro. februarie 2011 Domeniul major de interventie 3. 3. Valoarea proiectului este de 19. 596. 867 lei, din care 18. 617. 024 fonduri europene pentru noi afaceri lei asistenta financiara nerambursabila. Trebuie sa faceti cumva sa mai facilitati fonduri europene nerambursabile si pe cei saraci. Societate comerciala cu capital privat ( infiintata in baza Legii nr. sanie, trasura), barca cu vasle. Tipul solicitantului eligibil. Initiative in sprijinul dezvoltarii parteneriatelor in afaceri. Din costul proiectului, tu trebuie sa acoperi toate cheltuielile neeligibile, dar si co- finantarea. AGERPRES
. 44 2008, cu modificarile  i completarile ulterioare: individual  i independent, ca persoane fizice autorizate. iii. 1- 29 iulie si 3- 31 octombrie 2011. functionarea initiativelor de dezvoltare locala. Incepand cu iulie 2010 a fost lansata o noua Schema de ajutor de Stat, N578 2009, pentru care au fost depuse 167 de proiecte, in valoare de aproximativ 125, 8 milioane de euro. Fiti realisti atunci cand doriti sa incepeti o afacere pentru ca orice afacere o incepeti cu scopul de a produce BANI. Axa prioritara 4: Consolidarea mediului de afaceri regional si local Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 4. 1 – Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire afacerilor de . Masurii 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? 3. 1 Promovarea culturii antreprenoriale.

Fonduri Europene Pt Dezvoltare

din cadrul Axei 1 a POSCCE. 4. 3. 1. 1 Constructie parteneriate public- private. Fiecare stat membru decide asupra detaliilor legate de repartizarea creditelor pe regiuni, tinand cont de eligibilitatea pe criterii geografice. Contributia fondurilor europene la integrarea populatiei Roma. Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – potentiali poli de crestere Verifica datele de lansare a fiecarei masuri in 2011 pe site- ul Finantare. fonduri europene pentru tineri ro Domeniul major de interventie 1. 1 – Planuri integrate de dezvoltare urbana. 2 ? Lista codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile la finantare in cadrul Masurii 313?. scutirea de la plata taxelor pentru operatiunile de inmatriculare efectuate la oficiile registrului comertului, cu ocazia fonduri europene pt dezvoltare constituirii microintreprinderii. Dl Jamil BENABDALLAH, Consultant in Dezvoltare si Marketing Turistic ? 1) Sprijin pentru beneficiari in implementarea proiectelor finantate din fondurile ESI, precum si pentru promovarea utilizarii fondurilor si a rolului politicii de coeziune catre beneficiari si publicul larg. prezinta un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activitatilor agricole din cadrul exploatatiei agricole. Conceperea si realizarea proiectelor in functie de ghidul solicitantului 4. Ce se intampla?. Fonduri pentru microintreprinderile din mediul rural. Persoanele fizice neautorizate la data depunerii Cererii de finanNare, pot fi beneficiari eligibili ai acestei masuri, daca se inregistreaza  i autorizeaza in condiNiile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului fonduri europene pt dezvoltare nr. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN- T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil 2. 1 Drumuri nationale 2. 2 Cai ferate si servicii 2. 3 Porturi fluviale si maritime 2. 4 Infrastructura aeroportuara AXA PRIORITARA 3 ? calitatea slaba si ineficienta serviciilor de furnizare a apei potabile, canalizare si de management al deseurilor, precum si a sistemului de transport rutier, feroviar, aerian si naval, ca si lipsa inter- conectivitatii, constituie frane In calea dezvoltarii. Vreau sa va intreb ceva de ce nu se acorda credite nerambursabile decat pentru cei care tot ei au sau eventual daca au cunostinte de ce pentru un om care ar dori sa deschida o afacere si stie ca face ceva bun de ce nu se acorda la ce se mai fonduri europene nerambursabile face atata publicitate. Operatiunea 3: Sustinerea implementarii de aplicatii de E- Learning Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. accesul pe noi piete. Conditii pentru acordarea sprijinului: Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii 141, solicitantul va trebui sa intocmeasca un Plan de afaceri pentru o perioada de cinci ani. Construirea, modernizarea si dotarea centrelor locale de informare in scopul promovarii, prezentarii si vizitarii turistice. Drumurile, de la regional la local Prin programul Operational Regional, Axa 2, autoritatile locale pot accesa fonduri europene pentru reabilitarea drumurilor. Masura 143 – Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori. Proiectul ? Promovarea produselor si a evenimentelor turistice specifice din zona depresionara Horezu pentru dezvoltarea si consolidarea turismului in nord- vestul judetului fonduri europene nerambursabile Valcea? Diversificarea catre noi specii si productia de specii cu perspective comerciale bune. Ca urmare, sunt considerate cheltuieli eligibile, acele spatii si dotari cuprinse in Anexele la normele metologice ? Cresterea productivitatii Intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii Europene. Linia este deschisa in perioada 14 iunie ? 15 iulie 2010, iar cererile de finantare se depun la sediile OJPDRP, din judetele de care apartineti.

Fonduri Nerambursabile Pentru Achizitionarea De Utilaje Agricole

Acest tip de proiect se finanteaza in baza schemei de ajutor de stat pentru cercetare, dezvoltare si inovare aprobata prin Ordinul Ministrului fonduri nerambursabile pentru achizitionarea de utilaje agricole nr. Contributia minima a solicitantului Contributia proprie a solicitantului la valoarea eligibila a proiectului trebuie sa reprezinte minimum 30, 00% din valoarea eligibila a proiectului. Acvacultura, pescuitul in apele interioare, procesarea si marketingul produselor obtinute din pescuit si acvacultura. reducerea cu 20 de milioane a numarului de cetateni europeni amenintati de saracie si excluziune sociala. Acest Catalog se actualizeaza anual de autoritatile competente si este posibil ca soiul mentionat sa fie introdus in viitor. reprezentanti ai Comisiei Europene, autoritatilor romane, societatii civile active in domeniul integrarii Romilor, etc. imbunataNirea eficienNei utilizarii i depozitarii ingraamintelor cu azotat”, ? instalaNii pentru tratamentul apelor reziduale in exploatatii agricole i in cadrul proceselor de prelucrare i comercializare”. Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Posibili participanti. Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? Cititi si alte articole legate de aceste linii de finantare. Masura 322 ? Renovarea si dezvoltarea satelor? ? in urma depunerii a peste 3. 039 de cereri de finantare, suma alocata prin PNDR acestei Masuri, pana in anul 2013, respectiv 1, 57 miliarde de euro, a fost depasita de aproape cinci ori. Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie sa atinga standardul de fonduri nerambursabile pentru achizitionarea de utilaje agricole calitate precizat in Ordinul 1296 2010. Scoala pentru toti ( granturi). Pentru ? Cresterea valorii adaugate fonduri ue a produselor agricole si forestiere? au fost efectuate plati in valoare de peste 55 de milioane euro. b) Alte conditii de obtinere. Abordarea bazata pe risc reduce costurile administrative si consolideaza asigurarea, intruc? t resursele Comisiei fonduri agricultura sunt folosite mai eficient si directionate catre zonele in care riscurile sunt mai ridicate. in dictionar). Acestea din urma vor implementa strategia, la nivel national si local, prin intermediul Programelor Nationale de Reforma ( PNR) elaborate in str? nsa coordonare cu Programele de Stabilitate si Crestere pentru statele din zona Euro fonduri europene nerambursabile si Programele de Convergenta pentru statele din zona non- Euro. Cresterea calitatii infrastructurii sociale a Regiunilor. din perspectiva solutiilor inovative ale Managementului Cunoasterii ( KM). Obiectivele specifice ale masurii se refera la. Imprumutul de la Trezoreria Statului va fi rambursat de catre Autoritatile de Management din sumele incasate de la Comisia Europeana.