Archives for 

fonduri europene pentru sere

Fonduri Europene Pentru Sere

Masuri privind diversificarea economiei rurale. Valoarea minima si maxima a proiectului Valoarea totala a proiectului ( suma cheltuielilor eligibile si neeligibile) trebuie sa fie cuprinsa intre 100. 000 lei si 3. 000. 000 lei. Investitiile In infrastructura de mediu vor contribui la Imbunatatirea sistemelor de management al apei potabile si a deseurilor menajere la standarde europene. 6. 4 Initiativele transnationale pentru o piata inclusiva a muncii. care se sprijina pe un parteneriat european deja existent ( mai ales parteneriatele franco- romane). I. Cererile de finantare pot fi depuse la Organismele Intermediare incepand cu data de 23 noiembrie 2009. Numai cinci sunt norocoase De asemenea, autoritatile pot obtine finantari si pentru reabilitarea, modernizarea si dotarea cu echipamente a spitalelor, scolilor sau a centrelor pentru persoane varstnice. se va implementat in 52 de luni, se implementarea proiectul se va ocupa Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ? OLT- ECO? Operatiunea 314 ? Sustinerea conectarii unitatilor scolare la internet prin conexiuni Broadband? fonduri romania Totodata, conform memorandumului aprobat la 13 iunie 2012, organizarea si functionarea cadrului partenerial de consultare in vederea elaborarii documentelor de programare nationale 2014- 2020 se va realiza cu respectarea principiului european al parteneriatului si implic? nd consultari cu reprezentanti ai autoritatilor competente nationale, regionale, locale, cu organizatii ale societatii civile, cu parteneri economici si sociali, inclusiv partenerii din domeniul protectiei mediului sau av? nd responsabilitati pentru promovarea egalitatii si nediscriminarii. Sprijin pentru sistemul de coordonare, gestionare si control al fondurilor ESI prin asigurarea resurselor umane, a cadrului adecvat si a instrumentelor necesare. dezvoltarea de activitati economice si sociale transfrontaliere. Evaluarea economica si componentele planului CCT- T se bazeaza pe fonduri nerambursabile evaluarea curenta a timpului de calatorie, a consumului de combustibil si costurilor operationale, inclusiv emisii, si pe perspectiva variatiilor prognozate ale acestor indicatori. Masurii 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 10. 000 Euro pentru o exploatatie agricola cu dimensiunea minima de 6 UDE, iar peste aceasta dimensiune, sprijinul pentru instalare poate creste cu 2. 000 Euro 1UDE, dar nu va putea depasi 25. 000 Euro fonduri europene pentru sere exploatatie. Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban. Angajamentele bugetare referitoare la programele operationale sunt efectuate In transe anuale, pentru fiecare fond si pentru fiecare obiectiv. Alte programe nationale. din cadrul PNDR. 1. 1 Masura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de accesare fonduri europene semi – subzistenNa Masura 141 ? Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenNa” se incadreaza in Axa I – ? Creterea competitivitaNii sectoarelor agricoli forestier” i are ca obiectiv general creterea competitivitaNii exploataNiilor agricole in curs de restructurare pentru facilitarea rezolvarii problemelor legate de tranziNie, avand in vedere faptul ca sectorul agricoli economia rurala sunt expuse presiunii concurenNiale a pieNei unice. infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru . b) Investitii in activitati recreationale. Orice prejudiciu adus unui tert este in intregime in responsabilitatea beneficiarului, APDRP fiind degrevata de aceasta in cazul in care fonduri europene pentru sere culpa este a beneficiarului. Indeplinirea criteriilor de eligibilitate si identificarea obiectivelor de investitie 3. adoptarea standardelor europene si internationale si certificarea sistemelor de management ( de calitate, de mediu etc). Achizitionarea de teren pentru activitati agricole. Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie ( minim 40 ani) si care nu sunt incluse in sistemul de restructurare reconversie al plantatiilor de vita- de- vie sprijinit prin FEGA in cadrul OCP vin si infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa.

Fonduri Europene Pentru Sere

fonduri europene pentru sereCresterea valorii adaugate a produselor forestiere precum si a eficientei economice a activitatii microintreprinderilor, prin dezvoltarea si modernizarea echipamentelor, proceselor si tehnologiilor de prelucrare. Cele mai noi optiuni de finantare nerambursabila si de co- finantare pentru anul 2010. Apdrp. ro publica ghidul pentru masura 221 Prima impadurire. Masuri de interes comun. fonduri europene agricultura Procesul de evaluare selectie a cererilor de finantare condus de AMPOST nu va depasi o perioada de 45 de zile lucratoare de la data depunerii cererii de finantare. Municipiul Botosani cu cele doua proiecte pe care le- a demarat deja, se situeaza pe locul II dupa Piatra Neamt. Noile criterii de punctaj si eligibilitate. Linia de finantare prentru masura 121 urmeaza a fi deschisa in perioada 1 aprilie- 29 aprilie 2011, vezi mai multe detalii aici Masura 112 Instalarea tinerilor fermieri. in cazul proiectelor cu valoarea totala mai mica de 50. 000. 000 EUR aprobarea se realizeaza de catre AMPOST pe baza Raportului de evaluare emis in acest sens de catre Comitetul de evaluare. Contributia in natura poate fi considerata cheltuiala eligibila daca este. pesti ( sturioni, salau, calcan, somn african), crustacee, moluste, etc. Pentru a veni In Intampinarea problemelor cu care se confrunta Uniunea Europeana, statele membre ale Uniunii Europene au fonduri agricultura lansat cu prilejul Consiliul European din 23- 24 martie 2000, Strategia Lisabona. Pentru ca un proiect care vizeaza investitii in comp. Perioada fonduri europene pentru sere aplelului deschis. Toate cele opt primarii au semnat mircuri contractele de finantare cu APDRP Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit. Romania poate sa ia anumite masuri, asa cum am spus, de ordin fiscal sau de alta natura prin care sa penalizeze pe cei care detin terenuri, care le inregistreaza ca terenuri agricole, dar nu le cultiva. Operatiunea 2: Proiecte CD de inalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din strainatate Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Olt? se va implementat in 52 de luni, se implementarea fonduri agricultura proiectul se va ocupa Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ? OLT- ECO? valoarea proiectului este de 31. 812. 843 euro si are un numar de 479. 323 beneficiari. Acopera zonele NUTS nivel III ( nivel- judet) sau mai mici, inclusiv zone cu schimbari socio- economice In sectoarele industrial si de fonduri europene pentru sere servicii, zone rurale In declin, zone urbane In dificultate si zone dependente de pescuit. dezvoltarii infrastructurii turistice si a initiativelor antreprenoriale din domeniu, sprijinirea . 33+ 2= 35 ATENTIE. 1) pot include si achizitionarea terenului in proiect. Operatiunea isi propune finantarea unor parteneriate realizate intre intreprinderi, care au nevoie de activitate de cercetare pentru sustinerea activitatilor cu caracter economic si institutii de cercetare care pot furniza serviciile de cercetare cerute de intreprinderi.