Archives for 

fonduri europene pentru tineri

Fonduri Europene Pentru Cercetare Medicala

Actionam impreuna( strategice). realizarea unei analize cost- beneficiu. Organismul competent responsabil cu primirea platilor de la Comisia Europeana aferente contributiilor din FEDR, FSE si FC este Autoritatea de Certificare si Plata din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor. Prima plata intermediara nu poate fi efectuata decat In cazul In care statul membru furnizeaza Comisiei o descriere a modului de functionare a fonduri agricultura autoritatilor de gestionare, de certificare si de audit. 6. 1 Dezvoltarea economiei sociale. Cladirea Colegiului National ? Ioan Slavici? din municipiul Satu Mare va fi modernizata din bani europeni, in urma unui proiect initiat de primariei. Copiii si tinerii care provind din medii dezavantajate socio- economic, cei fonduri europene pentru cercetare medicala din mediul rural ( in special baietii din grupa 11- 14 ani), cei de etnie roma si cei care au nevoi speciale de educatie reprezinta categoriile cu cel mai ridicat fonduri europene pentru cercetare medicala grad de fonduri europene pentru tineri risc. altele decat zona montana. Toate aceste detalii le puteti citi in ghidul solicitantului care este mult imbunatatit fata de cel din martie 2010 si care raspunde la mai multe intrebari si clarificari prinvind aceste drumuri de exploatatie. societati economice publice sau private cu conditia de a actiona in numele municipalitatilor. Restul provine din fonduri nationale, cofinantare publica ( 14%) si cofinantare privata ( 2%). Avand aceste lucruri in minte, lansam un curs de Managementul proiectelor care sa ofere suport in accesarea acestor fonduri. Cresterea competitivitatii fonduri romania pe termen lung a economiei romanesti ? Contributia Guvernului Romaniei ? 20%. construirea unui depozit conform si a 36120 de unitati de compostare individuala in gospodarii. Programul Jeremie, Programul pentru Competitivitate si Inovatie ( CIP), Programul Jasmine . Aceasta se bazeaza In principal pe solidaritate financiara, adica pe redistribuirea unei parti din bugetul comunitar realizat prin contributia Statelor Membre, catre regiunile mai putin prospere din Uniunea Europeana, cu scopul promovarii unui nivel inalt de competitivitate si de ocupare a fortei de munca. 44 2008 cu completarile i modificarile ulterioare nu pot solicita sprijin nerambursabil ca persoana fizica neautorizata. individual i independent, ca persoane fizice autorizate. in urma depunerii a peste 3. 039 de cereri de finantare, suma alocata prin PNDR acestei Masuri, pana in anul 2013, respectiv 1, 57 miliarde de euro, a fost depasita de aproape cinci ori. Echipa Cerere- Finantare. ro va sta la dispozitie pentru a realiza un proiect de succes indiferent de activitatea pe care doriti sa o realizati. Orientarile Strategice pentru Coeziune economica, sociala si teritoriala reprezinta un cadru general unitar pentru toate Statele Membre In vederea pregatirii documentelor programatice pentru FSC pentru perioada 2007- 2013 ( Cadrul Strategic National de Referinta si Programele Operationale). Actiunea comuna a UE si Statelor Membre trebuie sa fie implementata pe o baza multianuala printr- un proces de organizare, luare de decizii si finantare bazat pe formularea de strategii integrate si coerente multi- anuale si definirea de obiective concrete. federatii de ONG- uri non- profit, inregistrate in Romania si care desfasoara proiecte in Romania. Av. In a doua zi ne vom axa pe. ce pot face ca sa imi iasa si mie bani din agricultura acum cand nu imi mai dau astia banii din motorina si nici subventiile??. In ceea ce priveste politica de resursa umana pentru acest sistem, din POAT vor fi sprijinite actiunile orizontale de imbunatatire si implementare a acestei politici, iar in ceea ce priveste salarizarea personalului. Extras de cont bancar si Formularul de achizitie titluri de stat, emise si vizate de banca, in cazul cofinantarii prin titluri de stat cu o scadenta mai mica sau egala de trei luni fata de data depunerii. exclusiv restaurante de tip familial pensiune, cu specific ( crama, cu specific local), gradina de vara ( clasificate conform Ordinului 1296 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Fonduri Europene Agricultura Nuci

este inregistrata in Registrul unic de identificare Registrul agricol. din fonduri europene agricultura nuci cadrum masurii 322, laudam evaluatorii ce- i drep foarte profesionisti ( cel putin cei pe care i- am intalnit eu ). Sectorul vegetal. Fondurile Structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale Intre regiuni, In scopul realizarii coeziunii economice si sociale. Comuna Mircesti este una dintre cele mai active comune din judetul Iasi, si locul unde se afla Casa Memoriala Vasile Alecsandrii. Operatiunea 3: Sustinerea implementarii de aplicatii de E- Learning Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. simularea unei analize cost- beneficiu pentru beneficiari privati. Domeniul major de interventie 4. 3 – Diversificarea retelelor de interconectare in scopul cresterii sigurantei in aprovizionarea cu energie Operatiunea. Regulile generale privind Fondurile Europene sunt stabilite dupa Dezvoltarea fonduri europene Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune. efectueaza serviciile prevazute la lit. b), in conformitate cu prevederile legale. Programul Operational Regional ( POR) este un program care implementeaza elemente importante ale Strategiei Nationale de Dezvoltare Regionala a Planului National de Dezvoltare ( PND), contribuind, alaturi de celelalte Programe Operationale Sectoriale ( POS), la realizarea obiectivului general al Strategiei National- Regionale, anume diminuarea disparitatilor intre Regiunile de Dezvoltare ale Romaniei. etc ( desi sunt mai costisitoare ca investitie, aduc un venit mult mai mare, si pot avea o durata de viata mult mai mare). La fundamentarea investitiei in Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ trebuie precizat specificul activitatii beneficiarului, ex. 1. 1 Masura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenNa Masura 141 ? Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenNa” se incadreaza in Axa I – ? Creterea competitivitaNii sectoarelor agricoli forestier” i are ca obiectiv general creterea competitivitaNii exploataNiilor agricole in curs de restructurare pentru facilitarea rezolvarii problemelor legate de tranziNie, avand in vedere faptul ca sectorul agricoli economia rurala sunt expuse presiunii concurenNiale a pieNei unice. activitati pentru obtinerea si validarea drepturilor de proprietate industriala ( pentru IMM- uri). AXA PRIORITARA 4 ? Asistenta Tehnica pentru POS- T. Echipa noastra va raspunde la intrebari pe care le aveti in cazull in care vreti sa solicitati o finantare din fonduri europene nerambursabile. 1. 4. 6. 2 Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii. Domeniul Major de Investitie 1. 1, Axa Prioritara 1 a POS CCE. Cheltuielile eligibile sunt cheltuielile realizate de catre un beneficiar, aferente proiectelor finantate In cadrul Programelor Operationale, care pot fi finantate din fonduri publice ( comunitare sau nationale). Se vor sprijini fonduri europene pentru tineri actiunile de combatere a excluziunii sociale si de promovare a incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile ( femeile, minoritatile etnice, persoanele cu dizabilitati) care sunt categorii dezavantajate pe piata fortei de munca, astfel Incat acestea sa poata beneficia de noile oportunitati de angajare care vor fi create. Dezvoltarea si sau marketingul serviciilor turistice legate fonduri europene agricultura nuci de turismul rural ? 2. 550. 000 euro. Obiectivul Competitivitate Regionala si Ocuparea Fortei de Munca: destinat sa consolideze . de a spori incluziunea sociala, de a combate saracia si de a imbunatati capacitatea administratiilor publice de a servi mai bine cetatenii si persoanele aflate in cautarea unui loc de munca. 1 alin. Axa prioritara 5 ? Promovarea masurilor active de ocupare?, Domeniul major de interventie 5. 1 ? Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare?, contract nr. F. N. G. C. I. M. M. In scopul calcularii marjei din cadrul plafonului pentru credite de plata, creditele corespunzatoare sunt considerate in afara CFM. culturi vegetale, legumicultura, pomicultura, ferme zootehnice, etc. Char daca si anul acesta, inceputul anului scolar a prins unitatile de invatamant intr- o stare precara, doar cinci astfel de unitati au depus accesat fonduri europene.

Fonduri Europene Pentru Sport 2014

Diversificarea producNiei in funcNie de cerinNele pieNeii introducerea de noi produse. Valoarea totala a platilor nu a depasit 486 de milioane de lei ( 118 milioane de euro). investitii ( publice si private) in cercetare si dezvoltare de 3% din PIB- ul UE. Fii activ pe piata muncii ( granturi). Colegiul Comisarilor a revizuit vineri, prin procedura scrisa, decizia 1. 417 din 2007, prelungind cu trei luni perioada in care Romania poate contracta fonduri prin Facilitatea Schengen, au explicat sursele citate. masura de instalare a tinerilor fermieri s- a bucurat, inca de la lansarea acesteia, in decembrie 2008, de un interes foarte mare. Pe intreaga perioada a procesului de evaluare si aprobare a cererii de finantare, solicitantul poate cere in scris AMPOST informatii privind stadiul procesului, AMPOST avand obligatia de a raspunde solicitarii in maximum 5 zile fonduri europene pentru tineri lucratoare. Ministrul Laszlo Borbely a declarat la Tulcea ca ? la solicitarea Uniunii Europene vom realiza un studiu de impact de mediu al turbinelor eoliene ce se amplaseaza, in numar tot mai mare, in sud- estul tarii. De la demararea programelor PNDR in martie 2008, au fost selectate pentru a fi contractate 14. 039 de cereri de finantare, dintre care pana in prezent au fost contractate efectiv aproximativ 98%. Obiectivul general il constituie cresterea gradului de flexibilizare a pietei muncii . imbunatatirea accesului pe piata fortei de munca prin sprijinirea si promovarea utilizarii noilor tehnologii de informatie si comunicare in randurile persoanelor inactive in scopul prevenirii si combaterii marginalizarii si excluderii sociale. Este extrem de important de subliniat legatura Intre CSNR si Programele Operationale ( PO). Va stam la dispozitie pentru serviciile nostra de consultanta si proiectare cu echipa noastra de profesionisti dispusi sa ducem la indeplinire proiecte de succes. Pentru judetele Constanta, Tulcea, fonduri europene nerambursabile Braila si Galati vom realiza un studiu privind impactul asupra mediului salbatic, in special asupra pasarilor migratoare, produs de instalatiile eoliene. In cadrul negocierilor pentru Capitolul 21 ” Politica regionala si coordonarea instrumentelor structurale”, discutiile tehnice cu Comisia Europeana. 4. fonduri europene pentru sport 2014 fonduri europene pentru sport 2014 2. 1. Ministerul Afacerilor Europene coordoneaza procesul de elaborare a documentelor de programare pentru perioada 2014- 2020, in calitatea sa de coordonator national al managementului fondurilor europene conform atributiilor conferite prin HG nr. Printre utilajele achizitionate prin proiect se numara o unitate laser pentru fonduri nerambursabile maruntirea siliciului, o unitate pentru sortarea celulelor solare, o unitate pentru curatare si uscarea sticlei, o unitate cu doua module de taiere pentru aluminiu, o unitate automata de taiere a conectorilor pentru colturi, cat si o unitate pentru imbinarea profilelor din aluminiu.

Fonduri Europene Pentru Optica Medicala

Proiectul propune imbunatatirea vizibilitatii zonei depresionare Horezu pentru a se putea desfasura. tranzactii imobiliare, activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, precum si activitatile excluse de normele europene cu privire la ajutorul de stat. ca intreprizatori titulari ai unei intreprinderi individuale. Planul National Strategic pentru perioada 2007- 2013 este conform cu Politica Comuna de Pescuit si cu politica de guvernare a Rom? niei pentru dezvoltarea acestui sector. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 312 sunt micro- intreprinderile si persoane fizice neinregistrate ca agenti economici care se vor angaja insa ca pana la data semnarii contractului de finantare sa fie autorizate cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa functioneze ca micro- intreprinderi. Masuri de adaptare a flotei de pescuit comunitare. Masura 322 a FEADR are drept obiective imbunatatirea infrastructurii fizice de baza in spatiul rural, a accesului la servicii de baza pentru populatia rurala si cresterea numarului satelor renovate, suma totala disponibila fiind de 1, 54 de miliarde de euro. De asemenea, in cadrul acestui domeniu, operatiunea privind promovarea produselor turistice, fonduri europene nerambursabile au fost incluse in categoria beneficiarilor eligibili, asociatiile profesionale din turism, infiintate in baza Legii 356 2001. Operatiunea 314 ? Sustinerea conectarii fonduri europene pentru optica medicala unitatilor scolare la internet prin conexiuni Broadband? Altfel spus, articularea unei perspective de convergenta pe termen mediu si lung trebuie sa aiba in vedere dezvoltarea unei economii bazate fonduri nerambursabile pe cunoastere. Acte necesare. Rezultate pentru proiectele depuse masura 313. Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? Promovarea parteneriatului in randul femeilor, prin formarea de asociatii parteneriale. 1. 1 Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate. Reabilitare DJ 506 Cervenia- Vitanesti- Babaita, beneficiar CJ Teleorman. Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta energetica in localitatile cele mai poluate. Unitatile de invatamant pot obtine finantari pentru implementarea de aplicatii de E- Educatie si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar. Totodata, zonele rurale depind excesiv de agricultura. 111 ” Formare profesionala ( training), informare i difuzare de cunotinNe”. Impreuna pe piata muncii? Intrebarile mele fonduri europene pentru optica medicala ar fi. 3. 1 Completarea, depunerea  i verificarea dosarului cererii de finanNare Dosarul cererii de finanNare conNine Cererea de finanNare insoNita de Planul de afaceri  i documentele justificative, legate intr- un singur dosar, astfel incat sa fonduri europene pentru tineri nu permita deta area
 i sau inlocuirea acestora. prin promovarea statiunii si implementarea unui turism adecvat, proiectul isi propune cresterea numarului de turisti cu 15- 20 in primul an.

Fonduri Europene Pentru Srl-d

Principala sa activitate este legata de vanzare unor produse cu sau fara diamant precum. jud. 44 2008 cu completarile  i modificarile ulterioare nu pot solicita sprijin nerambursabil ca persoana fizica neautorizata. Intrebarile mele ar fi. Sigur nu putem impune sa se cultive un anumit tip de produs sau altul sau sa se obtina o productie sau alta. accesul la garantii acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii S. A. Contributia in natura poate fi considerata cheltuiala eligibila daca este sub forma terenurilor, cladirilor, echipamentelor, materialelor. Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Olt? se va implementat in 52 de luni, se implementarea proiectul se va ocupa Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ? OLT- ECO? valoarea proiectului este de 31. 812. 843 euro si are un numar de 479. 323 beneficiari. Proiecte pentru cai de acces cu rol multiplu
- a) acces la alti agenti economici Punctarea se face numai daca acest lucru fonduri europene agricultura este prezent si demonstrat in Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii ( inclusiv piese scrise si desenate) si obiectivele agentilor economici deservite de investitie sunt mentionate in HCL. Acest Catalog se actualizeaza anual de autoritatile competente si este posibil ca soiul mentionat sa fie introdus in viitor. Conform angajamentelor asumate In Documentul Complementar de Pozitie la Capitolul 21, a fost creat cadrul institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale prin adoptarea Hotararii Guvernului nr. 497/ 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care au fost desemnate structuri institutionale armonizate cu structurile comunitare specifice. Cresterea competitivitatii sectoarelor agro- alimentar si forestier, imbunatatirea mediului si a . 70% din totalul fonduri europene pentru srl-d cheltuielilor eligibile si nu va depasi 70. 000 Euro proiect in cazul proiectelor de investitii in agroturism. 44/ 16 aprilie 2008) 3 cu modificarile si completarile ulterioare. Pasii pe care- i urmam in relatia cu dvs. Pentru perioada 2007- 2013 exista trei instrumente financiare cunoscute ca Fonduri Structurale . 80%. Conform art. 41 din Regulamentul fonduri europene pentru srl-d general 1083 2006 va adopta o decizie privind cererea de proiect major nu mai tarziu de 3 luni de la primirea in conditiile art. 40 din acelasi regulament a cererii de proiect major din partea Statului Membru. Investitii in infrastructura de sanatate si sociala care vor contribui la dezvoltarea regionala si locala si cresterea calitatii vietii. 2. 1. 4. dezvoltarii infrastructurii turistice si a initiativelor antreprenoriale din domeniu, sprijinirea . Programul de Dezvoltare Rurala va continua sa fie finantat in mod consistent pentru ca fonduri agricultura este esential in anumite tari, cum este cazul si Romaniei, ca dincolo fonduri europene pentru tineri de subventiile care se acorda producatorilor, sa se acorde un sprijin financiar pentru investitiile in modernizare, modernizare- retehnologizare, samd. 3. 3. 2. 3 Porturi fluviale si maritime. 2. 1. Investitii productive in acvacultura ? APEL DESCHIS. Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 121 sunt fermierii definiti conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practica in principal activitati agricole ? activitate principala conform Certificatului de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului ? a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are o dimensiune cuprinsa intre 2 si 50 UDE, si care este inregistrata in Registrul unic de identificare / Registrul agricol.

Conditii Accesare Fonduri Europene Pentru Apicultura

dar si la realizarea obiectivului global al Planului National de Dezvoltare si al Cadrului Strategic National si anume, diminuarea disparitatilor de dezvoltare dintre Romania si media dezvoltarii. Ce se intimpla cu terenurile necultivate, lasate pirloaga? Programul Ro- Ua- Md a lansat ghidul solicitantului in conditii accesare fonduri europene pentru apicultura versiune consultativa. ex: modernizare instalatii, echipamente si instalatii inalt tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea procesului de fabricatie, introducerea de noi tehnologii de productie) Echipamentele pentru protectia mediului, reciclarea deseurilor, tratarea apelor reziduale se finanteaza numai in legatura cu investitiile mentionate anterior. se incadreaza in Axa Prioritara I ? Dupa o perioada de trei ani de conditii accesare fonduri europene pentru apicultura la acordarea sprijinului se verifica respectarea cerintelor minime din Planul de afaceri depus initial la solicitarea sprijinului. 1574/ 2003 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Finantelor si a Agentiei Nationale pentru Administratia Fiscala. Nu reprezinta cheltuieli eligibile elaborarea de materiale promotionale de tipul. Beneficiarii eligibili sunt persoanele fizice in varsta de pana la 62 de ani, care desfasoara in principal activitati agricole si comercializeaza o parte din productia obtinuta si a caror exploatatie agricola. sindicatele si patronatele. Beneficiarii sunt persoane fizice sau juridice din Romania care aplica pentru finantare si implementeaza proiecte individuale sau scheme de grant cofinantate prin Fondurile Europene post- aderare. Studiul de fezabilitate aprobat cel putin in fonduri europene pentru tineri Consiliul tehnico- economic al solicitantului, Studiul de impact asupra mediului, inclusiv Acordul de Mediu si fonduri europene nerambursabile Acordul Natura 2000 ( sau cel putin o confirmare scrisa din partea autoritatilor de mediu prin care sa ateste ca pentru proiect nu este necesar un studiu de impact asupra mediului), Analiza cost- beneficiu realizata conform prevederilor din Ghidul Comisiei Europene () Ajutorul de stat ( acolo unde este fonduri romania cazul, conform prevederilor Documentului cadru de Implementare) sa fie notificat oficial, Calendarul de implementare a proiectului. Intrebarile mele ar fi. Orice intreprindere care nu respecta aceste criterii este intreprindere mare. diversificarea activitaNilor i veniturilor. Valoarea proiectului este de 19. 596. 867 lei, din care 18. 617. 024 lei asistenta financiara nerambursabila. Acestea sunt stabilite pentru fiecare Program Operational. si are ca obiective. Programul Operational pentru Pescuit. sau ? Ferma de semi- subzistenNa a PFA Grigore Ilie, comuna. 3. 1. 3. activitati de dezvoltare experimentala ( servicii de dezvoltare industriala). Tilul proiectului. Unul dintre exemple se afla in Tulcea, primarul comunei Luncavita, Ilie Stefan, a declarat luni ca din cele aproape 50 de comune din judet care au depus proiecte pe masura 322 FEADR, doar patru au fost aprobate. 55 din Regulamentul ( CE) nr. Programul Operational Regional are cel mai mare grad de absortie. reabilitarea apelor interioare, inclusiv a zonelor de reproducere si a rutelor de migratie pentru speciile migratoare. Conditii pentru acordarea sprijinului: Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii 141, solicitantul va trebui sa intocmeasca un Plan de afaceri pentru o perioada de cinci ani. activitati de dezvoltare experimentala ( servicii de dezvoltare industriala). ca acordul cu FMI, Comisia Europeana si Banca Mondiala a fost extrem de benefic pentru Romania. sub forma terenurilor, cladirilor, echipamentelor, materialelor. mediu si prevenirea riscurilor. Programului Operational Regional Domeniul major de interventie 6. 2 – Sprijinirea activitatilor de publicitate si informare privind POR . 346 2004 cu modificarile si completarile ulterioare, care este armonizata cu legislatia comunitara in vigoare. micro- intreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii.

Fonduri Nerambursabile Pt Livezi

si nu sunt inregistrate ca personae aflate in cautarea unui loc de munca, concomitent cu o crestere a ratei somajului la tineri, mai ales in regiunile cu un nivel redus de dezvoltare socio- economica. Investitiile in activitati de procesare industriala a produselor lemnoase ? incepand de la stadiul de cherestea ( ex. Regulile generale privind Fondurile Structurale si de Coeziune sunt stabilite prin Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. Si atunci, in conditiile astea, va exista posibilitatea si pentru Romania sa nu plateasca subventiile celor care nu lucreaza terenul. ce contine un dosar de finantare. Comitetul Consultativ privind Dezvoltarea Regionala ( CCDR). 44 2008. Persoana fizica autorizata ( infiintata in baza OUG nr. Romania incearca realocarea banilor de pe o masura pe alta pentru o absortie mai mare. Operatiunea 314 ? Sustinerea conectarii unitatilor scolare la internet prin conexiuni Broadband? ( iunie 2011). Crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala ( servicii de fonduri structurale croitorie, frizerie, cizmarie, dar si cele care asigura conectarea si difuzarea Internetului, mecanizarea, transportul). Valoarea asistentei financiare nerambursabile este de 2. 638. 938 lei. Cresterea productivitatii Intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii Europene. Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? Termene limita de obtinere. data lansare estimativa. Operatiunea 312 ? In urma consultarilor dintre viitorii beneficiari si Autoritatea Comuna de Management pot interveni modificari, este indicat sa intocmiti dosarul de finantare dupa aprobarea finala a acestui ghid. Cea mai mare parte a creditelor de plata este alocata domeniilor care stimuleaza cresterea economica si ocuparea fortei de munca (+ 29, 5% fata de 2014), cum ar fi cercetarea ( Orizont 2020), retelele transeuropene de energie, transporturi si TIC ( Mecanismul pentru interconectarea Europei) sau initiativa ? Locuri de munca pentru tineri?. Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse in cadrul acestei sesiuni se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie de catre Direcorul Generalal Autoritatii de Management pentru PNDR. Municipalitatea nemteana se claseaza in prezent pe locul al I in regiunea Nord- Est intre judetele care au atras cei mai multi bani europeni in urma proiectelor intocmite. Deci dupa ce ca nu are sa cheltuie nise bani aiurea. IN prezent daca cumulam toate sumele platite de Comisia Europeana catre Romania, avem o rata de absortie de doar 3, 2%. 5. comunitatea locala. Diversificarea productiei unui amplasament existent, prin lansarea de noi produse sau servicii. Ferma de semi – subzistenNa se afla in zona defavorizata Este situata in:
- zona montana cu handicap natural conform Listei UnitaNilor Administrativ Teritoriale din zona montana defavorizata, prezentata in anexa la Ghidul Solicitantului Solicitantul realizeaza o investiNie, in special o investiNie pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare: a. Este o conditie necesara sa aveti terenul atunci cand depuneti proiectul si sa aveti acte accesare fonduri europene doveditoare prinvind propietatea terenului sau acte privind concesionarea terenului pe o perioada de minim 10 ani. Alte apeluri preconizate. Construirea si sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din fonduri nerambursabile pt livezi domeniul agricol, inclusiv utilitati si racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. valoarea totala eligibila a proiectului este de fonduri europene pentru tineri 850. 000 Euro. 3. fonduri nerambursabile pt livezi 1. 3. APDRP va notifica inscrisi prin intermediul paginii de internet www. apdrp. ro pe toti solicitantii privind rezultatul evaluarilor cererilor de finantare depuse de catre acestia la sediile APDRP.

Fonduri Nerambursabile Pentru Case De Batrani

Sf. a) Conditii fonduri nerambursabile pentru case de batrani financiare. Conform art. 41 din Regulamentul general 1083 2006 va adopta o decizie privind cererea de proiect major nu mai tarziu de 3 luni de la primirea in conditiile art. 40 din acelasi regulament a cererii de proiect major din partea Statului Membru. Achizitionarea unui nume de domeniu nou ?. ro?. Investitii in energie, inclusiv imbunatatirea retelelor transeuropene care contribuie la imbunatatirea securitatii furnizarii, integrarea aspectelor legate de mediu, imbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea surselor de energie regenerabile. 3. 3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului. Extinderea si modernizarea sistemelorde apa si apa uzata. Acest criteriu se va puncta conform procentului rezultat din calculul gradului de utilizare a suprafetei de udare, in baza Studiului de Fezabilitate Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si documentelor anexate. Dezvoltarea unui sector piscicol competitiv, modern si dinamic, bazat pe activitati durabile de pescuit si acvacultura care ia in considerare aspectele legate de protectia mediului, dezvoltarea sociala si bunastarea economica. strategice). Sprijinirea accesului la internet si la serviciile conexe? Pentru obtinerea acestui certificat solicitantul trebuie sa depuna la Autoritatile administratiei publice locale o cerere intocmita in conformitate cu modelul prezentat in Anexa 15 a Ordinului nr. 2052bis 1528 2006, in care acesta trebuie fonduri ue sa solicite si eliberarea Anexei mentionate anterior. b) Investitii in activitati recreationale. acordarea de catre A. I. P. fonduri nerambursabile pentru case de batrani P. I. M. M. Unitatea de productie a fost construita pe un teren in sufrafata de 50. 000 de metri patrati. accesare fonduri europene investitiile in instalatii sau echipamente cum ar fi. Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta pentru sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii denumit Programul Mihail Kogalniceanu. Pentru a beneficia de ajutorul de stat prevazut la art. Totodata, zonele rurale depind fonduri europene pentru tineri excesiv de agricultura. Eu de exemplu nu pot lua fonduri ca nu cunosc pe nimeni de aceea si` mi doresc o afacere zic eu profitabila dar ar trebui sa se acorde o sansa si celor care nu au si ar vrea sa aiba. La sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Vest au fost depuse pana in prezent 332 de proiecte, in vederea solicitarii de finantare nerambursabila prin Programul Operational Regional 2007- 2013 ( POR 2007- 2013). I. Aceste obiective strategice ale Uniunii Europene se regasesc si in Strategia Lisabona, strategie lansata in anul 2000, cu ocazia Consiliului European din 23- 24 martie si care acopera o perioada de 10 ani de zile, respectiv pana in anul 2010.

Fonduri Europene Pentru Tineri Cluj

aplicatiile online se pot depune incepand cudata de 02. 06. 2011. mobila). Criteriile pe care o intreprindere trebuie sa le respecte pentru a fi considerata intreprindere mica sau mijlocie sunt in conformitate cu prevederile Legii nr. Confom ghidului, apelul urmeaza sa se lanseze in luna iulie, iar alocarea financiara disponibila este de 301 milioane lei , defalcata pe regiuni dupa cum urmeaza. fonduri europene pentru tineri cluj Prezentul calendar cu sursele de finantare nerambursabile din iulie 2011 este valabil pentru. diversificarea catre noi specii cu perspective comerciale bune. Operatiunea 331 ? Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor? ( iunie 2011). Parteneriat transnational ( strategice). Drumurile trebuie fonduri europene pentru tineri sa deserveasca un numar de 800 de ha, fata de 300 cum a fost la sesiunea precedenta. NNDKP) ? Masuri privind utilizarea durabila a terenurilor agricole. 13. Investitiile In infrastructura de mediu vor contribui la Imbunatatirea sistemelor de management al apei potabile fonduri si a deseurilor menajere la standarde europene. Pentru sectorul legume. Masura 112 – Instalarea tinerilor fermieri – data lansare estimativa: 1- 29 iulie si 3- 31 fonduri europene pentru tineri cluj octombrie 2011. Acest program sprijina IMM- urile in doua domenii dezvoltarea si sustinerea investitiilor. Servicii de ocupare eficiente? Intervine si nemultumirea primarilor care spun ca nu pot face drumuri pe ogoare cand in sat comuna nu sunt modernizate drumurile. Axa prioritara 5. Construirea si/ sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola5 la nivel de ferma, incluzand investitiile pentru respectarea standardelor comunitare si pe cele pentru protectia mediului si depozitarea ingrasamintelor. Semnarea contractului de finantare este conditionata de indeplinirea unor conditii precontractuale ( verificarea precontractuala, la fata locului). d. dezvoltare. dezvoltarii oraselor cu fonduri europene pentru tineri potential de crestere economica. Daca da, pot cumpara terenul cu 100% fonduri din acest proiect, sau si cu o cofinantare din surse proprii. este un proiect strategic, national, vizand dezvoltarea capitalului uman din regiunile vulnerabile ale Romaniei si va fi implementat pe o durata de 36 de luni. Deutsche Bank ( alocare de 5 milioane euro). modernizare instalatii, echipamente si instalatii inalt tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea procesului de fabricatie, introducerea de noi tehnologii de productie). Obiectivul specific al domeniului major de interventie D1. 1 este reprezentat de consolidarea si dezvoltarea sectorului productiv din Romania si va putea fi atins prin:

- valorificarea sectorului productiv bazata pe extindere si modernizare, prin achizitionarea de tehnologii si echipamente noi, licente si know- how.

Fonduri Europene Pentru Ferma Bovine

Proiecte CD de inalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din strainatate Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Doar dosarele complete depuse fonduri sau transmise prin fax intr- un singur exemplar, la Serviciul de Cooperare si Actiune culturala al Ambasadei Frantei in Romania, pana pe data de 15 iulie 2011 cel tarziu si redactate in limbile franceza sau romana vor putea fi luate in considerare. Statele membre vor avea dreptul de a imbina finantarea din FEDR, FSE si din Fondul de coeziune in programe ? multifond?, pentru sporirea cooperarii in teren si realizarea dezvoltarii integrate. se acorda punctajul maxim aferent tipului de drum public de pe care se face preluarea. Pe intreaga perioada a procesului de evaluare si aprobare a cererii de finantare, solicitantul poate cere in scris AMPOST informatii privind stadiul procesului, AMPOST avand obligatia de a raspunde solicitarii in maximum 5 zile lucratoare. Ambasada Frantei doreste sa sustina ONG- urile din Romania si lanseaza o selectie de proiecte cu titlul ? Sustinerea proiectelor inovative din partea Organizatiilor neguvernamentale din fonduri europene pentru tineri Romania? In cadrul Axei 5, DMI 5. 3 ? Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca fonduri europene pentru ferma bovine destinatie turistica?, operatiunea de finantare a Centrelor de Informare si Promovare turistica va fi extinsa si catre unitatile administrativ teritoriale localizate in zonele cu o concentrare mare si foarte mare de resurse fonduri europene pentru ferma bovine turistice naturale si antropice si a statiunilor turistice, cu exceptia unitatilor administrativ teritoriale din mediul rural. Aprobarea cererilor de finantare POST este responsabilitatea AMPOST insa modul de realizare variaza in functie de urmatoarele doua situatii. Comisia negociaza si aproba programele de dezvoltare propuse de catre statele membre si aloca creditele; statele si regiunile lor gestioneaza programele, asigura aplicarea acestora si selecteaza proiectele pe care le controleaza si evalueaza; Comisia participa la monitorizarea programelor, angajeaza si plateste cheltuielile certificate si verifica sistemele de control instituite. Alocarea financiara Alocarea financiara pentru acest apel de proiecte este de 425 milioane lei . Presedentia Comitetului de evaluare va asigurata de AMPOST ( Directia Programare). 1. 1 Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate. Imbunatatirea infrastructurii sociale Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 3. 1 – Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate Cerere de proiecte cu fonduri agricultura depunere continua, pana la epuizarea bugetului. i) legume. POR este un Program Operational finantat de Uniunnea europeana prin intermediul fondurilor structurale. Totusi experienta ne spune ca e mult mai rentabil un bussines in cadrul domeniului productiv din punct de vedere financiar si al riscurilor. din perspectiva asigurarii asistentei juridico- contractuale a beneficiarilor de finantare europeana. Tot ca modalitate de a ajuta microintrepriderile in procesul de accesare a fondurilor europene, s- a luat decizia flexibilizarii conditiei de eligibilitate referitoare la profitul din exploatare prin acceptarea profitului inregistrat in ultimul an drept conditie suficienta. La ora actuala, prefinantarea este repartizata pe doi sau trei ani, iar procentajele sunt mai reduse. CE finanteaza:
- extinderea capacitatii de productie. Contestatii criterii de selectie pentru masura 322. Axe prioritare: Axa prioritara 1: Masuri de adaptare a flotei de pescuit comunitare. Pana in prezent s- au alocat peste 53% din totalul fondurilor disponibile in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2007- 2013 si s- au efectuat plati in valoare de 2. 5 miliarde de euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala FEADR, reprezentand 24, 2% din totalul sumei alocate tarii nostre. 4. 2. 1.