Archives for 

fonduri europene pentru tineri

Obtinere Fonduri Europene 2014

1 ? Echipa noastra va raspunde la intrebari pe care le aveti in cazull in care vreti sa solicitati o finantare din fonduri europene nerambursabile. Ferma de semi – subzistenNa se afla in zona defavorizata Este situata in:
- zona montana cu handicap natural conform Listei UnitaNilor Administrativ Teritoriale din zona montana defavorizata, prezentata in anexa la Ghidul Solicitantului Solicitantul realizeaza o investiNie, in special o investiNie pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare: a. Alte categorii de cheltuieli: amortizarea, cheltuielile generale de administratie, costul achizitiei de teren. o sansa pentru viitor. 3. 2. 2. in cazul proiectelor cu valoarea totala mai mica de 50. 000. 000 EUR aprobarea se realizeaza de catre AMPOST pe baza Raportului de evaluare emis in acest sens de catre Comitetul de evaluare. reprezentanti ai Comisiei Europene, autoritatilor romane, societatii civile active in domeniul integrarii Romilor, etc. Principalul obiectiv al Fondului European de Dezvoltare Regionala este de a asigura asistenta financiara In scopul corectarii principalelor decalaje Intre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni. 2. 1 Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor. Promovarea si punerea in valoare a patrimoniului peisager si a celui construit. Pentru a putea beneficia de aceste fonduri europene trebuie sa va incadrati in . Orientarile Strategice pentru fonduri europene pentru tineri Coeziune economica, sociala si teritoriala reprezinta un cadru general unitar pentru toate Statele Membre In vederea pregatirii documentelor programatice obtinere fonduri europene 2014 pentru FSC pentru perioada 2007- 2013 ( Cadrul Strategic National de Referinta si Programele Operationale). prin promovarea statiunii si implementarea unui turism adecvat, proiectul isi propune cresterea numarului de turisti cu 15- 20 in primul an. II. Investitii in educatie inclusiv training vocational care contribuie la cresterea atractivitatii si calitatii vietii. Fonduri pentru microintreprinderile din mediul rural. si
- dimensiunea economica a exploatatiei agricole creste cu minim 3 UDE. Se poate depune cerere de finantare si pe persoana fizica neautorizata, in cazul in care proiectul fonduri romania este aprobat in termen de 30 de zile trebuie sa- si infiinteze o firma. Pentru cei interesati de una dintre cele trei axe prioritare va puteti adresa la. Dezvoltarea obtinere fonduri europene 2014 infrastructurii de baza la standarde europene ? Bugetul total al programului este de aproximativ 275 de milioane de euro, iar asistenta comunitara prin Fondul european de dezvoltare regionala ( FEDER) se ridica la circa 224 de milioane de euro.

Fonduri Europene Pentru Croitorii

Proiectul de tip 1 care are prestabilit parteneriatul la momentul depunerii propunerii de proiect. 3. 4. dezvoltarii oraselor cu potential de crestere economica. 4. 2. 1. 3. 1 Reabilitarea sistemelor urbane de incalzire in zonele fierbinti ( hot- spot). Pentru ca un proiect care vizeaza investitii in comp. 44 2008, cu modificarile  i completarile ulterioare: individual  i independent, ca persoane fizice autorizate. e) copie a precontractelor contractelor incheiate cu producatorii agricoli carora le presteaza servicii de fonduri ue colectare a cadavrelor de animale, in anul pentru care se solicita decontarea ajutorului de stat, din care sa reiasa fonduri europene pentru croitorii cantitatea de cadavre de animale pe care urmeaza sa o colecteze dupa avizarea cererii initiale. Procentul de co- finantare variaza de la 0 % la 75 % din cheltuielile eligibile, in functie de Program Operational, Beneficiar, Domeniu de Interventie, Masura fonduri europene pentru croitorii si Domeniul de Operatiune. In perioada 15 octombrie ? Mediul rural ? politieneasca si judiciara. zece sunt comitete tematice ( CCT) organizate pentru urmatoarele domenii. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul fermei. sucursala Romania Knomacons. Asistenta nerambursabila acordata Romaniei de Uniunea Europeana prin Programul Phare. Persoanele fizice ( inclusiv persoane fizice autorizate). o autoritate de audit ( autoritate sau organism public national, regional sau local desemnat pentru fiecare program operational si Insarcinat cu verificarea bunei functionari a sistemului de gestionare si de control). Programul regional va fi finantat in perioada 2007- 2013 din Bugetul de Stat si cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR) – unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene. Construirea si sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilitati si racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. Situatia finala este data de platile facute de autoritatile de management. In cadrul Axei 5, DMI 5. 3 ? Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica?, operatiunea de finantare a Centrelor de Informare si Promovare turistica va fi extinsa si catre unitatile administrativ teritoriale localizate in zonele cu o concentrare mare si foarte mare de resurse turistice naturale si antropice si a statiunilor turistice, cu exceptia unitatilor administrativ teritoriale din fonduri europene pentru tineri mediul fonduri europene agricultura rural. Actiunile vor sprijini dezvoltarea regiunilor prin crearea conditiilor necesare stimularii cresterii economice a regiunilor mai putin dezvoltate, precum si restructurarea zonelor rurale si urbane. in a carui raza de competenta isi are sediul. Operatiunea 112 ? Sprijin pentru implementarea standardelor? ( iulie 2011). Ordin nr. Masura are urmatoarele obiective. Pe masura 312 au fost aprobate 800 de proiecte dupa ultima depunere. 36 1991). AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT a deschis astazi linia de finantare pentru microinterprinderile din mediu rural. Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile de dezvoltare Nord- Vest, NordEst, Vest, Sud- Vest Oltenia, Centru, Sud Muntenia a expirat. Dupa ce va fi aprobat cadrul financiar multianual ( CFM) 2014- 2020 – cel mai probabil, la inceputul anului 2013 -, se va trece la aprobarea pachetului legislativ pentru politica de coeziune si pentru celelalte politici europene.

Fonduri Europene Pentru Constructia Unui Hotel

Dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii. Extinderea unei unitati existente pentru cresterea capacitatii de productie. In 2010 cea mai atractiva masura fonduri structurale pentru primariile din mediul rural a fost masura 125 ce urmareste reabilitarea drumurilor de exploatatie agricola. sanie, trasura), barca cu vasle. camerele de comert si industrie. Ferma de semi- subzistenNa a PF Ionescu Vasile, comuna. Modernizare sistem rutier pe DJ 101B, DN 1 Snagov- Gruiu, beneficiar CJ Ilfov. Conditii pentru acordarea sprijinului. Termen limita. Servicii de ocupare eficiente? ( granturi). stabilirea si elaborarea cooperarii transnationale, inclusiv cooperarea bilaterala Intre regiunile maritime. Un organism independent de pe langa Curtea de Conturi din Romania a fost desemnat ca Autoritate de Audit. Procesul de evaluare selectie a cererilor de finantare condus de AMPOST nu va depasi o perioada de 45 de zile lucratoare de la data depunerii cererii de finantare. Contributia in natura va fi luata in calculul bugetului total al proiectului, dar valoarea totala eligibila a proiectului se va calcula ca diferenta intre totalul proiectului din care se vor deduce cheltuielile neeligibile, TVA si contributiile in natura. 4. 1. b. Cea mai importanta sarcina este realizarea cererii de finantare. Romania si- a fixat, impreuna cu Bulgaria, obiectivul de a adera in 2011 la spatiul Schengen. Bani pentru completarea echipei ( schema de ajutor de stat) ? Finantarea va fi canalizata prin organismele nationale sau regionale insarcinate cu punerea in aplicare a FSE. Sunt necesare interventii structurale majore pe termen lung, In urmatoarele domenii. transport, mediu, energie, educatie, sanatate, turism, cercetare- dezvoltare, cooperare teritoriala. criterii obligatorii si fonduri romania suplimentare privind clasificarea structurilor turistice cu functii de cazare din Ord. 1296 2010. incurajarea parteneriatului intre universitati institute de cercetare- dezvoltare si intreprinderi pentru intensificarea activitatilor de C- D in sprijinul intreprinderilor si promovarea transferului tehnologic, in special in domenii stiintifice prioritare la nivel european sau de interes pentru Romania. cota de cel putin 20 % din FSE ar trebui dedicata actiunilor de incluziune sociala. Masura 322 a FEADR are drept obiective imbunatatirea infrastructurii fizice de baza in spatiul rural, a accesului la servicii de baza pentru populatia rurala si cresterea numarului satelor renovate, suma totala disponibila fiind de 1, 54 de miliarde de euro. Valoarea ajutorului de stat acordat prestatorului de servicii este de maxim 213 lei tona cadavre de animale colectate, in limita bugetului aprobat. 8. Domeniul major de interventie 4. 3 – Diversificarea retelelor de interconectare in scopul cresterii sigurantei in aprovizionarea cu energie Operatiunea: Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationale de transport al energiei electrice si gazelor naturale cu retelele europene Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului retelelor broadband si a fonduri europene pentru tineri punctelor de acces public la internet in banda larga ( PAPI) in zonele de esec al pietei ( zone rurale si mici urbane defavorizate din punct de vedere al accesului – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Operatiunea 3: Sprijin pentru IMM- uri pentru realizarea retelelor broadband si a punctelor de acces public la internet in banda larga ( PAPI) in zonele de esec al pietei ( zone rurale si mici urbane defavorizate din punct de vedere al accesului) – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Operatiunea 4: Sustinerea conectarii unitatilor scolare la internet prin conexiuni broadband
– data lansare estimativa: fonduri europene pentru constructia unui hotel ianuarie 2011 Domeniul major de interventie 3. 2 – Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice Operatiunea 1: Sustinerea implementarii de solutii de e- guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, fonduri europene pentru constructia unui hotel acolo unde este necesar Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Fonduri Europene Pentru Pensiune Canina

Cel de al 3- lea pas consta in primirea materialelor informative, date despre eligibilitatea investitiei preconizate precum si documentatia detaliata despre modul in care trebuie intocmit proiectul. 33+ 2= 35 ATENTIE. In ceea ce priveste industria, acest lucru presupune costuri reduse si o productivitate mai mare, mai putine resurse necesare, mai multe produse competitive si piete mai mari pentru desfacerea acestor produse. Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potential demonstrat ale judetului Buzau, beneficiar Parteneriat UAT CJ Buzau- UAT Comuna Mereni. Printre utilajele achizitionate prin proiect se numara fonduri europene nerambursabile o unitate laser pentru maruntirea siliciului, o unitate pentru sortarea celulelor solare, o unitate pentru curatare si uscarea sticlei, o unitate cu doua module de taiere pentru aluminiu, o unitate automata de taiere a conectorilor pentru colturi, cat si o unitate pentru imbinarea profilelor din aluminiu. AXA PRIORITARA 4 ? Ultimul bussines de succes analizat a fost pentru productia de posete ( mai multe modele. Fondurile acordate de BERD pentru programul EEFF sunt acum disponibile fonduri europene pentru pensiune canina prin bancile participante. Diversificarea productiei unui amplasament existent, prin lansarea de noi fonduri europene pentru tineri produse sau servicii. AXA PRIORITARA 1 ? Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN- T in scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si integrarii acestuia cu retelele de transport ale UE 1. 1 Infrastructura rutiera de- a lungul Axei Prioritare nr. 7 1. 2 Infrastructura feroviara de- a lungul Axei Prioritare nr. 22 1. 3 Infrastructura navala de- a lungul Axei Prioritare nr. 18 AXA PRIORITARA 2 ? Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN- T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil 2. 1 Drumuri nationale 2. fonduri europene pentru pensiune canina 2 Cai ferate si servicii 2. 3 Porturi fluviale si maritime 2. 4 Infrastructura aeroportuara AXA PRIORITARA 3 ? Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor 3. 1 Promovarea transportului intermodal 3. 2 Imbunatatirea sigurantei traficului pe toate modurile de transport 3. 3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului AXA PRIORITARA 4 ? Asistenta Tehnica pentru POS- T 4. 1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS- T 4. 2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS- T Proiecte de succes. Interviu cu Dacian Ciolos. Datorita extinderii perioadei de contractare cu inca trei luni, Romania . va putea absorbi in totalitate fondurile din cadrul Facilitatii Schengen, care ajung la aproximativ 476 milioane de euro, si astfel vor putea fi finalizate actiunile prevazute in strategia nationala pentru aderarea la spatiul Schengen, precum si respectarea calendarului asumat, respectiv aderarea in martie 2011.

Fonduri Nerambursabile Prima Afacere

Potrivit unor surse diplomatice, decizia Comisiei Europene de a extinde perioada de contractare a fost luata ca urmare a unui amplu efort diplomatic si politic al . autoritatilor romane, inclusiv presedintele Traian Basescu facand un apel direct catre Jose Manuel Barroso in acest sens in marja Consiliul European din decembrie. Astfel, pana in acest moment, au fost depuse 5. 413 cereri de finantare, dintre care au fost contractate pana acum 2. 783 de proiecte. Conform situatiei prezentate de Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale ( ACIS), la data de 31 mai 2010, la nivelul tururor programelor operationale se inregistrau. dezvoltarea structurii de sprijinire de afaceri ( parcuri industriale, logistice, de afaceri, etc). Este extrem de important de subliniat legatura Intre CSNR si Programele Operationale ( PO). Avand in vedere ca, potrivit fonduri europene Axei prioritare 3, beneficiarii sunt in marea majoritate institutii publice, inclusiv institutiile de invatamant si cercetare, care nu sunt inregistrate ca platitoare a taxei pe valoarea adaugata. se fonduri nerambursabile prima afacere incadreaza in Axa Prioritara I ? Dezvoltarea infrastructurii de baza la standarde europene ? Cel putin jumatate din lungimea drumului considerat ruta alternativa trebuie sa fie realizata prin proiect, iar diferenta sa fie asigurata prin drumuri publice. indicatorii economici intalniti in analizele financiare. Mult succes. 1. 1. Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale. In cadrul Masurii 121 sunt sprijinite investitiile la nivelul intregului teritoriu al Romaniei. Societate pe actiuni ? SA ( infiintata in baza Legii fonduri europene pentru tineri nr. ce pot face ca sa imi iasa si mie bani din agricultura acum cand nu imi mai dau astia banii din motorina si nici subventiile??. Autoritatea de management POSCCE a publicat calendarul lansarii fondurilor europene pentru urmatoarele linii fonduri nerambursabile prima afacere de finantare. Masura 112 Instalarea tinerilor fermieri. 1974 2006, cum ar fi. 1. 3 Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare profesionala. Sprijin public pentru incetarea permanenta a activitatilor de pescuit. b. Contribuie la rapoartele de evaluare POR, Raportul Anual de Implementare si Raportul Final de Implementare. tarile UE ar urma sa se asigure ca, din totalul fondurilor politicii de coeziune a UE de care au beneficiat, un anumit procent minim provine de la FSE. iv) pasari. Numai proiectele din sectorul vegetal de la prioritatile i, ii si iv, care au investitii in sisteme de irigatii de minim 20% din. Ordin nr. care este rolul unui manager de proiect. Orice organizatie are oportunitatea de a solicita fonduri europene si de a beneficia de finantare europeana pentru dezvoltare, indiferent daca este ONG, APL sau IMM. achizitionarea de mijloace de transport specifice pentru transportul pestelui viu, pestelui proaspat, a produselor rezultate in urma procesarii si aprovizionarea cu materii prime, care sa fie folosite numai in interes propriu. Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Calarasi? se va implementa pe o durata de 50 de luni avand un numar de 315. 000 de fonduri ue beneficiari.

Fonduri Nerambursabile Pentru Tineri Agricultura

fonduri europene nerambursabile de a spori incluziunea sociala, de a combate saracia si de a imbunatati capacitatea administratiilor publice de a servi mai bine cetatenii si persoanele aflate in cautarea unui loc de munca. AXA PRIORITARA 6- Asistenta Tehnica. societatea comerciala sa aiba minim doi ani de functionare. sa nu fie in procedura de insolventa sa prezinte garantii colaterale de pana la 40%, celelalte de 80% fiind asigurate prin garantii de stat sa nu fie in dificultate conform directivelor europene. Lansare masura 112 instalarea tinerilor fermieri 1 iulie 2011. 1974 2006, cum ar fi. Domeniul major de interventie 2. 2 – Investitii pentru infrastructura de CDI Operatiunea 1. Imbunatatirea calitatii, eficientei si a deschiderii invatam? fonduri europene ntului tertiar, in vederea cresterii ponderii absolventilor de invatam? nt superior Sustinerea studentilor, in special a celor care provin din grupuri slab reprezentate si grupuri vulnerabile ( fonduri nerambursabile pentru tineri agricultura cu o atentie speciala pentru cei care provin din mediul rural), in scopul fonduri europene pentru tineri de a creste accesul la invatam? ntul superior si de a deschide oportunitati adresate studentilor netraditionali, precum si studentilor adulti. Cererea pentru prima plata intermediara trebuie introdusa In termen de 24 de luni de la plata primei transe de prefinantare de catre Comisie ( In caz contrar, statul membru trebuie sa ramburseze aceasta prefinantare). 2. 1 Drumuri nationale. Asistenta Tehnica pentru POS- T. Conditile pe care Romania trebuie sa le indeplineasca pentru aderarea la spatiul Schengen au in vedere securizarea frontierelor externe conform standardelor Schengen, realizarea Sistemului Informatic Schengen care asigura legatura directa cu bazele de date ale Uniunii Europene, crearea. Programul 10000 de euro pentru tineri S- a aprobat ordonanta de urgenta pentru programul guvernamental 10. 000 de euro pentru tinerii pana in 35. Ce sunt cheltuielile eligibile? 5. 2. Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste . dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca. Masuri de tranzitie pentru Romania. Aceste decalaje provin din deficientele structurale care afecteaza factorii- cheie ai competitivitatii, si anume. i. Dezvoltarea societatii informationale presupune o reforma radicala a sistemului de educatie din Europa si asigurarea Invatarii pe tot parcursul vietii pentru cetatenii europeni. 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole”. Cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii. Reabilitarea DJ 701 limita jud. In cadrul domeniilor 4. 1 si 5. 2 s- a aprobat includerea institutiilor de cult ca solicitanti eligibili in parteneriat cu unitatile administrativ teritoriale. asociatii. Pentru cei care inca nu cunosc oportunitatile legate de fonduri nerambursabile pentru tineri agricultura fondurile structurale e bine de stiut ca IMM- urile pot beneficia de sprijin nerambursabil in functie de codul CAEN in mai multe domenii de productie sau servicii. daca valoarea totala a proiectului este mai mare sau egala cu 50. 000. 000 EUR. 250. 000 1. 250. 000? 10= 2 Total punctaj pentru acest criteriu de selectie. Fondurile Structurale nu sunt direct alocate proiectelor alese de Comisie. Implementarea strategiilor de dezvoltare locala. ATENlIE! Programe Radio TV care stimuleaza dezvoltarea antreprenoriatului in Romania. Adica, pe de o parte, o masura punitiva, de tip taxa aplicata de Guvernul Romaniei si pe de alta parte acordarea subventiilor doar celor care lucreaza terenurile. Masura 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole?. Operatiunea 4: Intarirea capacitatii administrative Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Interviu cu Dacian Ciolos. Proiectul ? FEMEI 2010? este un proiect strategic, national, vizand dezvoltarea capitalului uman din regiunile vulnerabile ale Romaniei si va fi implementat pe o durata de 36 de luni.

Ghid Fonduri Europene Download

Acopera zonele NUTS nivel III ( nivel- judet) ce sunt granite interne ale UE, precum fonduri nerambursabile si anumite granite externe. Societate cu raspundere limitata ? SRL ( infiintata in baza Legii nr. Pasii pe care- i urmam in relatia cu dvs. Achizitionarea de echipamente TIC si periferice. Un singur membru al familiei poate obNine sprijinul pentru aceeai exploataNie agricola ( gospodarie familiala) fonduri europene pentru tineri Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii 141, solicitantul va trebui sa intocmeasca un Plan de afaceri pentru o perioada de cinci ani. A doua sansa in educatie ( strategice). Se vor derula serii de cursuri de formare profesionala cu durata de 120 ore de instruire in municipiile Sibiu, Medias, Alba Iulia, ghid fonduri europene download Oradea, Timisoara pentru 800 persoane aflate in cautarea unui loc de munca. In aceste conditii, banii alocati DMI 4. 2 nu pot fi cheltuiti in timp util, in timp ce pentru celelalte domenii de interventie exista cereri de finantare care fonduri europene pentru tineri depasesc valoarea alocata respectivului tip de operatiuni. 44 2008, cu modificarile  i completarile ulterioare: individual  i independent, ca persoane fizice autorizate. Bulgaria reusise sa absoarba pana la acel moment numai 33% din fonduri, iar Romania aproximativ 50%. Axa prioritara 2. Planul Integrat de Dezv. oltare a Polului de Crestere ( PIDPC) Iasi va trebui. Masura 3. 1 – Actiuni colective. Din aceasta cauza, autoritatile publice se confrunta cu probleme in elaborarea proiectelor. Axa LEADER. A3 ? Imbunatatirea infrastructurii sociale
( POR) Programul operational Regional Axa Prioritara 3 ? Imbunatatirea infrastructurii sociale. POSCCE. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. Pentru a participa la trainingul ? Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate? Ordin nr. Intervine marele necunoscut pentru ca eu pot propune orice solutie, obtin toate avizele si acordurile iar in ultima clipa ISC- ul sa- mi dea aviz nefavorabil. In cazul in care drumul deserveste o unitate economica ce nu trebuie sa fie pozitionata exact in drumul propus spre modernizare se vor acorda 5 puncte. Instruirea angajatilor cu fonduri europene nerambursabile ? Exemplu Hewlett Packard HP. Dezvoltarea durabila a mediului de afaceri. Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuintelor sociale si imbunatatirea serviciilor sociale. Small Business Act? – pivot legislativ esential al UE pentru schimbari pozitive in favoarea sectorului IMM din Romania. In cazul ghid fonduri europene download operatiunilor supuse ajutorului de stat, conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca o cheltuiala pentru a fi eligibila li se adauga si prevederile nationale si comunitare specifice ajutorului de stat aplicabil, in masura In care acestea sunt mai stricte.

Fonduri Nerambursabile Pt Solarii

Dotarile in infrastructura pentru zonele izolate ( pentru TIC) si interconectare ( pentru energie) pentru a face Romania un loc mai atractiv pentru investitii si munca va avea de asemenea un rol importanta. 2. 1. 4. Programul Operational Pescuit vine in intampinarea firmelor ce isi desfasoara activitatea in acvacultura, si sunt detinatori de lacuri, iazuri, etc. Cabinete veterinare. Colegiul Comisarilor a revizuit vineri, prin procedura scrisa, decizia 1. 417 din 2007, prelungind cu trei luni perioada in care Romania poate contracta fonduri prin Facilitatea Schengen, au explicat sursele citate. productie al unui amplasament existent ( ex. Astfel de parteneriate contribuie la fonduri europene nerambursabile rezolvarea problemelor comunitatii. IMM- urile. Supremia Grup are in prezent fonduri europene pentru tineri 170 de angajati. Schema de ajutor de stat se aplica in perioada 2010- 2013 inclusiv. Cele mai accesate fonduri europene nerambursabile in agricultura. Autozitatie de mediu insotita de Nota de constatare Autorizatie sanitara + proces verbal de constatare, etc). Beneficiarii contracteaza bunuri, lucrari si servicii pentru implementarea proiectelor lor. Daca din perspectiva unui actor privat ? return on investment? este imediat cuantificabil utilizand indicatori financiari, uneori in cazul analizei publice pot exista considerente precum asigurarea bunurilor publice sau ratiuni de interes general ( scaderea gradului de poluare sau construirea de infrastructuri publice), care pot oferi argumente suficiente pentru implementarea unor proiecte a caror punere in opera nu ar fi sustinuta de piata?, afirma Laurentiu Dinu. Clarificare privind modalitatea de obtinere a documentelor fiscale de catre solicitantii de fonduri externe nerambursabile Pentru a veni in sprijinul potentialilor beneficiari POSDRU, ca urmare a modificarii legislatiei fiscale in vederea facilitarii accesului la fondurile externe nerambursabile si in scopul asigurarii unei mai bune informari privind obtinerea certificatelor fiscale necesare, AMPOSDRU aduce la cunostinta solicitantilor care depun proiecte in cadrul cererilor de propuneri de proiecte nr. CSNR se implementeaza prin Programele Operationale din cadrul Obiectivelor ? Convergenta? si ? Cooperare Teritoriala fonduri nerambursabile pt solarii Europeana. inclusiv achizitionarea in leasing a acestora). Masura 142 – Infiintarea grupurilor de producatori. Universitate pentru viitor ( strategice). Stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor apartinand intreprinzatorilor tineri Criterii ce trebuiesc a fi indeplinite de catre tinerii aplicanti la program. Cladirea Colegiului National ? Ioan Slavici? din municipiul Satu Mare va fi modernizata din bani europeni, in urma unui proiect initiat de primariei. La fundamentarea investitiei in fonduri europene agricultura Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ trebuie precizat specificul activitatii beneficiarului, ex. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 313 sunt. 3. 2. 2. cu functiuni de alimentatie – restaurante ? Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investitii corporale si/ sau necorporale, conform urmatoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile. In opinia acestuia, monitorizarea absorbtiei trebuie sa fie un exercitiu permanent din perspectiva autoritatilor, care sa cuprinda in analiza nu doar dimensiunea cantitativa, adica gradul de absorbtie, ci mai fonduri nerambursabile pt solarii ales dimensiunea calitativa, respectiv impactul utilizarii fondurilor sau ? return on investment?.

Fonduri Europene Nerambursabile Ferma De Gaini

Autozitatie de mediu insotita de Nota de constatare Autorizatie sanitara + proces fonduri romania verbal de constatare, etc). Microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii. In domeniu de productie produse. Implementarea Programului Operational Regional a fost dezbatuta in cadrul Comitetului de Monitorizare fonduri europene pentru tineri al Programului ( CM fonduri europene nerambursabile ferma de gaini POR), care a avut loc la Piatra Neamt in perioada 19- 20 mai a. c. 2. 2. 1. 19 2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, se utilizeaza venitul brut realizat lunar, la care asiguratul datoreaza contributia individuala de asigurari sociale. acordarea unei renumeratii in valoare de 200 de lei pentru cei care participa la aceste cursuri sub forma de bursa. Proiectele pot fi finantate pe una din urmatoarele teme. Pentru udarea pomilor nu este necesara forarea la 200 de m. Cadrul institutional a fost construit Intr- o abordare unitara, urmarindu- se crearea de structuri care sa respecte principiul segregarii functiilor si dezvoltarea de mecanisme si proceduri care sa permita utilizarea eficienta si riguroasa a fondurilor. 10 milioane de euro si Raiffeisen Bank ? 2- 4 membrii experti independenti. Comisia negociaza si aproba programele de dezvoltare propuse de catre statele membre si aloca creditele; statele si regiunile lor gestioneaza programele, asigura aplicarea acestora si selecteaza proiectele pe care le controleaza si evalueaza; Comisia participa la monitorizarea programelor, angajeaza si plateste cheltuielile certificate si verifica sistemele de control instituite. Dezvoltarea infrastructurii si a planurilor de management in vederea protejarii biodiversitatii si Natura 2000 . modernizare instalatii, echipamente si instalatii inalt tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea procesului de fabricatie, introducerea de noi tehnologii de productie). pana in prezent, APDRP a primit 5. 220 de cereri de finantare, din care au fost selectate 1. 758 de proiecte fonduri europene nerambursabile ferma de gaini cu valoare nerambursabila de 688, 21 de milioane de euro. Cresterea competitivitatii sectoarelor agro- alimentar si forestier, imbunatatirea mediului si a . Unitatea de productie a fost construita pe un teren in sufrafata de 50. 000 de metri patrati. In luna octombrie se va redeschide linia de finantare privind drumurile de exploatare agricole si forestiere, ghidul solicitantului vine cu mai multe lamuriri decat cel lansat in martie 2010. Fondurile Structurale si de Coeziune ( FSC), sau Instrumentele Structurale, sunt instrumentele financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale Intre regiuni, In scopul realizarii coeziunii economice si accesare fonduri europene sociale.

Managementul Fondurilor Europene Pentru Dezvoltare Rurala In Romania

Prin Masura 312 ? ,, Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi? sunt finantate investitiile in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor cu conditia ca materia prima pentru obtinerea peletilor sa nu fie din productia proprie. Burse doctorale ( strategice). Masura 111 – Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte . Vizualizati aici lista proiectelor finantate in cadrul masurii 312. c. fonduri romania crearea de managementul fondurilor europene pentru dezvoltare rurala in romania instrumente de comunicare si valorificarea mediului si a peisajelor si evenimentelor . Fii activ pe piata muncii. In cazul operatiunilor supuse ajutorului de stat, conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca o cheltuiala pentru a fi eligibila li se adauga si prevederile nationale si comunitare specifice ajutorului de stat aplicabil, in masura In care acestea sunt mai stricte. tarile UE ar urma sa se asigure ca, din totalul fondurilor politicii de coeziune a UE de care au beneficiat, un anumit procent minim provine de la FSE. Fonduri europene pentru educatie comuna Dumesti. I. in acest caz cre terea dimensiunii economice a fermei, la solicitarea celei de a doua tran e, aferenta masurii 112, va fi de 4 UDE iar pentru anul 3 Un solicitant al Masurii 141 poate primi sprijin direct sau ca membru al unei forme asociative, in cadrul urmatoarelor masuri* din PNDR:
? 111 ” Formare profesionala ( training), informare  i difuzare de cuno tinNe”. 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 200. 000 Euro proiect pentru alte tipuri de investitii in turismul rural. Regiunile Centru, Nord – Vest, Vest si Sud Est ? 120 milioane lei. cheltuielile aferente sistemului de irigatii in valoare de 250. 000 Euro. Proiectele pot fi finantate pe una din urmatoarele teme. Beneficiari Solicitantii ajutorului de stat sunt prestatorii de servicii care efectueaza servicii subventionate producatorilor agricoli, care solicita ajutor de stat inainte de inceperea desfasurarii acestor fonduri europene pentru tineri servicii de colectare a cadavrelor de animale, in baza cererii initiale anuale si care indeplinesc urmatoarele conditii:

* sunt persoane juridice conform legislatiei in vigoare. Fiecare axa prioritara are alocat un anumit buget si cuprinde un numar de domenii cheie de interventie care urmaresc realizarea unor obiective de dezvoltare. b) copie a documentului care atesta autorizarea de catre autoritatea competenta pentru efectuarea activitatii de procesare incinerare coincinerare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman. Elementele de baza in selectia proiectelor sunt reprezentate de Criteriile de selectie aprobate de Comitetul de Monitorizare a POS Transport. CSNR se implementeaza prin Programele Operationale din cadrul Obiectivelor ? Convergenta? si ? Cooperare Teritoriala Europeana. Poli de crestere – proiectele managementul fondurilor europene pentru dezvoltare rurala in romania se depun pana la 31 decembrie 2012. 30 milioane lei. Masura 125 ? 44 2008 cu completarile i modificarile ulterioare, trebuie sa deNina, pana la data semnarii Deciziei de finanNare, ca activitate principala, una din activitaNile prevazute la capitolul ? Agricultura din cod CAEN Rev. Operatiunea 2: Sprijin pentru autoritatile administratiei publice locale pentru realizarea Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice Obiectiv general: Cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti fonduri europene agricultura pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii. 3. 4. Mai multe primarii din Tulcea sunt hotarate sa depuna contestatii dupa ce le- au fost respinse proiectele pentru finantare prin Masura 322 ? Deci, aici, asta tine strict de legislatia nationala si pot sa fie combinate cele doua. Cresterea eficientei energetice si a sigurantei in aprovizionare, in contextul combaterii schimbarilor climatic Domeniul major de interventie 4. 1 – Energie eficienta si durabila ( imbunatatirea eficientei energetice si a sustenabilitatii sistemului energetic) Operatiunea a). Procentul sprijinului nerambursabil de 40% se va putea majora cu. Procesul de evaluarea si selectie a proiectelor Operatiunea b). Incurajarea activitatilor turistice? sunt urmatoarele.