Archives for 

fonduri europene pentru tineri

Fonduri Europene Pentru Medicina Legala

Domeniul major de interventie fonduri europene pentru tineri 6. 3 ? Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii? cresterea inteligenta, prin dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere si inovare. Masura 322 ? Renovarea si dezvoltarea satelor? ? in urma depunerii a peste 3. 039 de cereri de finantare, suma alocata prin PNDR acestei Masuri, pana in anul 2013, respectiv 1, 57 miliarde de euro, a fost depasita de aproape cinci ori. Si asta pentru ca nu putem avea doar proiecte pentru dezvoltarea urbana. Deutsche Bank ( alocare de 5 milioane euro). Alocarea financiara Valoarea asistentei financiare nerambursabile este de maximum 4. 000. 000 lei. Eu sustin demult ideea unui astfel de fond alimentat guvernamental, dar cu management pri? vat, ramane de vazut daca se va si realiza intr- o formula viabila, pentru ca aici cea mai importanta problema mi se pare intr- adevar solutia care va fi fonduri europene pentru medicina legala aleasa pentru managementul fondului. Cititi si alte articole legate de aceste linii de finantare. Gestionarea financiara este mai flexibila. Atentie. sub forma terenurilor, cladirilor, echipamentelor, materialelor. in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor utilizati in producerea de energie din surse regenerabile. Masurile Intreprinse vor genera pana In 2015 o crestere medie a productivitatii de cca. fonduri nerambursabile Echipamentele care au legatura cu investitiile in capitalul social si uman vor putea beneficia de sprijin accesare fonduri europene din partea FSE ? de exemplu, computerele pentru scoli. Imbunatatirea accesibilitatii Regiunilor si In particular a accesibilitatii centrelor urbane si a legaturilor cu zonele Inconjuratoare. Din comunicatul transmis de Comisia Europeana se fonduri europene pentru medicina legala pare ca s- au gasit mai multe nereguli in urmatoarele proiecte. Axa prioritara 5 ? Promovarea masurilor active de ocupare?, Domeniul major de interventie 5. 1 ? Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare?, contract nr. Operatiunea 3: Sustinerea implementarii de aplicatii de E- Learning Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Cand vine insa vorba de contracte semnate, cele mai multe, peste 2. 000, sunt cele destinate resurselor umane, 1. 700 vor contribui la cresterea competitivitatii, iar peste 1. 350 sunt cele pentru dezvoltarea regionala. 3. 2 Imbunatatirea sigurantei traficului pe toate modurile de transport. 5 milioane de euro, OTP Bank ? Bunurile achizitionate prin FEADR prin codurile 7722, 7729, 7731, 7732, 7733, 7739 nu pot fi date in leasing, fiind permise doar inchirierile. Mult succes. De asemenea, FSE ar putea fi folosit pentru garantarea imprumuturilor luate de organismele statelor membre in vederea finantarii unor masuri care se inscriu in domeniul sau de interventie. Investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajare de marcaje turistice, etc ? 12. 750. 000 euro. Orientarea integrata 7. Nu se acorda punctaj decat pentru una din cele trei variante de rute alternative, punctajul neputand fi cumulat. importanta regionala si locala Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului.

Fonduri Europene Pt Cultura De Capsuni

b) efectivul de vaci de fonduri lapte detinut in exploatatie de beneficiar este inscris in Registrul National al Exploatatiilor – RNE – la termenul limita de depunere a cererilor. Masura 142 – Infiintarea grupurilor de producatori. conditiilor pentru intregrarea in sistemul european comun de vize – ceea ce presupune dotarea ambasadelor sau a consulatelor Romaniei din acest spatiu la standarde Schengen – si realizarea conditiilor necesare pentru cooperarea. cheltuielile aferente sistemului de irigatii in valoare de 250. 000 Euro. b) sa fie considerat integrat este nevoie ca solicitantul sa detina cod CAEN pentru investitiile de pe fiecare componenta. Rezultatele scontate ale punerii in aplicare a planului CCT- T au in vedere. Construirea si/ sau modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte, ca de exemplu. Pentru perioada 2007- 2013 exista trei instrumente financiare fonduri europene pt cultura de capsuni cunoscute ca Fonduri Structurale . Proiectele pot fi finantate pe una din urmatoarele teme. Imbunatatirea accesului la tehnologiile informatiei si comunicatiilor, a utilizarii si a calitatii acestora introducerea datelor deschise la nivelul tuturor institutiilor publice in vederea imbunatatirii sistemelor de colaborare online si a celor electronice. 1974/ 2006, cum ar fi. 3 exemple proiecte de succes in managementul deseurilor. Valoarea totala a platilor nu a depasit 486 de milioane de lei ( 118 milioane de euro). In aceste zone, infrastructura si serviciile de sprijin pentru afaceri sunt foarte slab dezvoltate sau chiar inexistente Este necesara o abordare mai structurata In ceea ce priveste nivelul teritorial al diverselor politici de dezvoltare sectoriale si inter- sectoriale si masurilor derivate din acestea. Verifica proiectele la fata locului. Axa prioritara 4: Consolidarea mediului de afaceri regional si local Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 4. 1 – Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire afacerilor de . Conform noului acquis privind Politica de Coeziune fonduri europene pt cultura de capsuni a Uniunii Europene, fiecare Stat Membru elaboreaza un Cadru Strategic National de Referinta ( CSNR), ca document de referinta pentru programarea Fondurilor Structurale si de Coeziune. Strategie de dezvoltare Comuna Mircesti. a) Conditii financiare. 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi fonduri europene pentru tineri 200. 000 Euro proiect pentru alte tipuri de investitii in turismul rural. 1974 2006, cum ar fi. Valoarea totala a sumei alocate este in valoare de 738. 097. 376, 81 Euro. Masura 125 reprezinta – ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? se incadreaza in Axa I ? ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? si are ca obiectiv general adaptarea infrastructurii agricole si forestiere la noile structuri de proprietate aparute ca urmare a procesului de restituire a proprietatilor in vederea cresterii competitivitatii sectorului agricol si forestier. Cu toate ca fondurile structurale tin de bugetul Uniunii Europene, modul In care acestea sunt cheltuite se bazeaza pe o Impartire a responsabilitatilor Intre Comisie si guvernele statelor membre. Astfel, ca urmare a acestei decizii, autoritatile romane vor putea finaliza proiecte esentiale din domeniul managementului si controlului frontierei externe a UE, precum si modernizarea si reabilitarea consulatelor Romaniei la standarde Schengen. achizitionarea de animale si dupa caz a cotei de productie. Pe ce domenii este mai bine sa accesezi un fond european? capacitati de depozitare a pestelui si a subproduselor din peste. Ofera indrumare potentialilor solicitanti in elaborarea proiectelor; Contribuie la implementarea Planului de Comunicare al POR la nivel regional, inclusiv prin realizarea publicitatii, organizarea si desfasurarea de evenimente de informare si instruire; Participa la pregatirea Apelurilor pentru propuneri de proiecte; Lanseaza procesul de depunere de catre solicitanti a cererilor de finantare, in functie de calendarul stabilit de AM POR; Primesc si inregistreaza solicitarile de finantare, conform procedurii relevante; Analizeaza conformitatea administrativa si eligibilitatea cererilor de finantare, potrivit criteriilor stabilite de Autoritatea de Management POR si aprobate de Comitetul de Monitorizare POR; Asigura secretariatul Comitetului Regional de Evaluare Strategica; Raporteaza in mod regulat ( lunar) catre Autoritatea de Management POR cu privire la rezultatul procesului de evaluare ( numarul solicitarilor de finantare primite, numarul celor acceptate, numarul celor respinse dupa verificarea eligibilitatii; Organizeaza sesiunile de evaluare tehnica si financiara, cu sprijinul evaluatorilor independenti; Transmit Autoritatii de Management rapoartele de evaluare tehnica si financiara ale solicitarilor de finantare care au primit girul final de la Comitetul Regional de Evaluare Strategica, inclusiv lista de proiecte propuse pentru finantare si lista solicitarilor respinse si motivele de respingere; Verifica proiectele la fata locului; Incheie contracte de finantare cu beneficiarii si le transmit AM POR pentru semnare, accesare fonduri europene conform procedurii relevante; Monitorizeaza implementarea proiectelor aprobate, prezinta AM POR rapoarte tehnice de progres; Primesc cererile de plata de la beneficiari si verifica exactitatea si corectitudinea cheltuielilor effectuate; Intreprind masurile necesare in caz de frauda, iregularitati sau corectii financiare, conform celor stabilite cu Autoritatea de Management; Se asigura ca exista toate documentele si procedurile necesare stabilirii pistelor de audit, in conformitate cu procedurile relevante; Transmit AM POR cererile de plata verificate; Contribuie la rapoartele de evaluare POR, Raportul Anual de Implementare si Raportul Final de Implementare; Actualizeaza datele financiare si statistice la nivelul proiectelor.

Fonduri Nerambursabile Pentru Transport Marfa

Cererea de finanNare trebuie redactata pe calculator, in limba romana. investiNie pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare La acest criteriu de selecNie, se va acorda punctaj numai daca solicitantul ii propune in Planul de afaceri sa realizeze investiNii, prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”, pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare minime pentru protecNia gainilor ouatoare – sistemul de cuti imbunataNite, conform Directivei Consiliului nr. activitate principala conform Certificatului de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului ? Odata cu aderarea la UE, dezvoltarea Romaniei va urmari convergenta cu politicile comunitare atat in termeni reali cat si ca valori absolute. Domeniile pe care puteti aplica in cadrul acestor fonduri europene nerambursabile acopera o gama larga de proiecte din domenii precum. 1. 510/ 2003. Astfel, planul CCT- T pentru perioada 2014- 2020 are in vedere asigurarea unui echilibru intre sustenabilitatea economica si cea de mediu pe termen mai lung. Romania va putea finaliza si punerea la punct a sistemului VIS ( Visa Information System). autoritati publice ( municipalitati) cu impact local si regional. 3. 1 Promovarea culturii antreprenoriale. Masura 125 ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii?. Fonduri europene pentru educatie comuna Dumesti. fonduri 4. 2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS- T. Lansare preconizata. Acest ? merg bine? Fogolyan Kristof? Planul CCT- T va identifica proiectele si politicile care vor raspunde cel mai bine nevoilor de transport ale Rom? niei in urmatorii 5- 15 ani, pentru toate modurile de transport, furniz? nd o baza analitica solida pentru alegerea unor asemenea politici si proiecte. fonduri europene agricultura Bani pentru sanatatea si siguranta salariatilor ( schema de ajutor de minimis). 5. 4. 2. 1078 2008, cu modificarile  i completarile ulterioare. Majorarea (+ 1, 6%) este aproape de valoarea estimata a ratei fonduri europene pentru tineri inflatiei, prin urmare, bugetul nu creste in termeni reali. Cele mai noi optiuni de finantare nerambursabila si de co- finantare pentru anul 2010. O data cu verificarea indeplinirii conditiilor minime de acordare a sprijinului din Planul de afaceri la anul 3, beneficiarul trebuie sa prezinte documente care atesta faptul ca a urmat un curs de pregatire profesionala prin Masura 111 ” Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte”, in raport cu proiectul. Acesta sprijina regiunile UE care au un PIB pe cap de locuitor sub 75% din media europeana. AXA PRIORITARA 6 Promovarea incluziunii sociale. Angajamentele bugetare referitoare la programele operationale sunt efectuate In transe anuale, pentru fiecare fond si pentru fiecare obiectiv. Programul Impreuna pentru fiecare este despre o echipa care schimba in bine viata unei comunitati in care traiesc aceiasi membri ai echipei. Pagina ( de la. Cresterea competitivitatii sectoarelor agro- alimentar si forestier, imbunatatirea mediului si a . Micro- intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate ( fonduri nerambursabile pentru transport marfa start- up ? vezi definitie dictionar) trebuie sa fie inregistrate si sa- si desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul rural ( atat sediul social, cat si punctul de lucru trebuie sa fie amplasate in mediul rural) Conditii obligatorii de indeplinit. Fondurile europene au fost stimulate cel mai mult de CEC BANK. In anumite cazuri, beneficiarii vor administra schemele de grant prin fonduri nerambursabile pentru transport marfa care organizatiile mai mici sau IMM- urile vor aplica pentru finantare europeana.

Apicultura Din Fonduri Europene

Perioada aplelului deschis. Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru regiunile de dezvoltare Centru, Nord- Vest, Nord- Est, Sud Muntenia, Sud- Vest Oltenia, Vest. Acvacultura, pescuitul in apele interioare, procesarea si marketingul produselor obtinute din pescuit fonduri europene si acvacultura. societatea comerciala sa aiba minim doi ani de functionare. sa nu fie in procedura de insolventa sa prezinte garantii colaterale de pana la 40%, celelalte de 80% fiind asigurate prin garantii de stat sa nu fie in dificultate conform directivelor europene. Iasiul, ca pol de crestere, trebuie sa exercite o influenta economica la nivelul intregii regiuni. Apelul de proiecte se lanseaza astazi 23. 05. 2011 si ramane deschis pana pe data de 23. 08. 2011 ora 09. 00. O 313 ? Sprijin pentru realizarea retelelor broadband? Obiectivele specifice ale masurii se refera la: Creterea volumului producNiei destinate comercializarii pentru ca fermele de semi- subzistenNa sa devina viabile economic. investitiile In infrastructura vor Imbunatati calitatea retelelor rutiere apicultura din fonduri europene si feroviare, precum si a navigatiei pe Dunare ( axele prioritare TEN- T nr. Comisia europeana intrerupe platile din cadrul Axei 2 POR. Rezultate pentru proiectele depuse masura 313. Trebuie sa dau banii inapoi? Pescuitul in apele apicultura din fonduri europene interioare. Saptamana trecuta, au fost semnate primele cinci din cele noua contracte de constructie de autostrazi. Cele cinci contracte vizeaza constructia a circa 100 km de autostrada, valoarea totala a acestora ridicandu- se la 693 milioane de euro. Va urma o perioada de conciliere de 21 de zile pentru a se ajunge la un acord de compromis intre Consiliu si Parlament. 44 2008 cu completarile  i modificarile ulterioare, pana la data semnarii Deciziei de finanNare cu APDRP. reabilitarea apelor interioare, inclusiv a zonelor de reproducere si a rutelor de migratie pentru speciile migratoare. Semnarea contractului de finantare este fonduri europene pentru tineri conditionata de indeplinirea unor conditii precontractuale ( verificarea precontractuala, la fata locului). Exploatatia agricola trebuie sa fie inregistrata de solicitant, in nume propriu, in Registrul Fermelor inainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri. Achizitionarea licentelor software pentru server, pentru operarea calculatoarelor personale tip desktop portabile, licentelor software antivirus precum si pachetelor software tip office. Cereti mai multe informatii prin pagina noastra de CONTACT pentru a va oferi mai multe detalii. Se considera vreun coeficient UDE daca as fora si eu sa spunem la 250 m adancime? 1500 de femei si reprezentanti ai unor grupuri vulnerabile vor primi instruire in vederea imbunatatirii accesului pe piata muncii ca urmare a demararii Proiectului FEMEI 2010, proiect cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Axa prioritara 6 ? Promovarea incluziunii sociale? Domeniul major de interventie 6. 3 ? Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii? Tilul proiectului. Ridicarea nivelului dezvoltarii tehnologice in intreprinderi. Raspunsurile sunt variate si complexe, intrucat, spun specialistii in domeniu, avem de a face cu un mix de probleme. 5. 1. eliminarea riscului de contact pentru utilizatorii de terenuri invecinati si Reducerea fluxului de crom hexavalent din sol catre apa subterana. Proiectele se vor putea depune pana la epuizarea bugetului alocat. Pe l? nga conditionalitatile ex post mentionate mai sus, Comisia propune introducerea, ca o optiune, a unui tip specific de operatiune, denumita planul comun de actiune.

Domenii Pentru Fonduri Europene

Organizarea unor instrumente de conciliere a vietii profesionale cu cea de familie, prin furnizarea de servicii de ingrijire a persoanelor dependente si prin crearea ? bancilor de timp?. In ceea ce priveste istrumentele structurale destinate sustinerii implementarii de solutii de e- sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar ( proiecte la nivel central), Ministerul Sanatatii a contractat un proiect in valoare de 71 de milioane de lei pentru implementarea sistemului national de prescriptie electronica. Bani pentru formare profesionala ( schema de ajutor de stat) – Apel deschis. Societate in nume colectiv ? SNC ( infiintata in baza Legii nr. Conditiile pentru accesarea acestui program sunt. 4. 1. b. inclusiv achizitionarea in leasing a acestora. Ajutor de stat pentru producatorii agricoli din sectorul cresterii animalelor, in vederea colectarii cadavrelor de animale
. Prezentul calendar cu sursele de finantare nerambursabile din iulie 2011 este valabil pentru. se incadreaza in Axa I? SecNiunea B a Planului de afaceri impreuna cu secNiunea A, se va completa in situaNia in care solicitantul prevede obNinerea de sprijin nerambursabil prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. autoritatile publice locale. In cadrul acestei linii de finantare se pot dezvolta proiecte pentru urmatoarele Domenii Majore de Interventii ( DMI). M141 Sprijinirea fermelor de semi- subzistenta. cum se completeaza o cerere de finantare. Ca diferenta majora fonduri Intre PND fonduri europene pentru tineri si CSNR, este de mentionat ca, din punct de vedere al finantarii, CSNR este sustinut exclusiv din Fondurile Structurale si de Coeziune si cofinantarea nationala aferenta, In timp ce PND include si alte finantari ( programe de investitii nationale si locale, credite externe, fonduri europene pentru dezvoltare rurala si pescuit, etc. Ulterior, PNR a fost revizuit si stabileste principalele directii de actiune pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europa. domenii pentru fonduri europene In ceea ce priveste proiectul de Regulament privind FSE, in viitoarea perioada de programare, se va pune un accent deosebit pe rezultate, pe simplificarea proceselor, precum si o mai buna coordonare si armonizare a fondurilor. Prin Programul Operational pentru Pescuit 2007- 2013. In raportul comisiei europene s- au gasit mia multe nereguli in dosarele de achizitii publice prin utilizarea unor criterii de selectie discriminatorii de catre autoritatile contractante pentru a favariza anumiti fonduri agricultura constructori. Numai cinci sunt norocoase De asemenea, autoritatile pot obtine finantari si pentru reabilitarea, modernizarea si dotarea cu echipamente a spitalelor, scolilor sau a centrelor pentru persoane varstnice. o noua Strategie Europeana pentru o crestere inteligenta, ecologica si favorabila incluziunii sociale, prin urmatoarele initiative. constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. destinat sa grabeasca dezvoltarea economica pentru regiunile ramase in . Inegalitatea de sanse duce la excluderea sociala a categoriilor vulnerabile, cum ar fi femeile, persoanele cu dizabilitati si etnia roma. Masura 2. 1 – Acvacultura
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 2. 2 – Pescuit in apele interioare. comercializeaza o parte din producNia agricola obNinuta. Pescarii pot beneficia de 30. 000 de euro de la stat prin Programul Operatioan de Pescuit. Punctele tari ale investitiei sunt determintate de cresterii capacitatii de productie, ca urmare a dezvoltarii accentuate a activitatii companiei, declaratie facuta de Bara Levente Hugo, managerul domenii pentru fonduri europene si, in acelasi timp, proprietarul grupului de firme. Dezvoltarea e- economiei Operatiunea 1. Sursele regenerabile detin un potential energetic important si ofera disponibilitati nelimitate de utilizare pe plan local si national. este inregistrata in Registrul fermelor si Registrul agricol. POR- A5 ? Asistenta tehnica Programul National pentru Dezvoltare Rurala Programul National pentru Dezvoltare Rurala PNDR AXA 1.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Infiintarea Unei Gradinite

tarile UE ar urma sa se asigure ca, din totalul fondurilor politicii de coeziune a UE de care au beneficiat, un anumit procent minim provine de la FSE. 142 ? infiinNarea grupurilor de producatori”
? Noile masuri privind documentatia de intocmire a licitatiilor vor fonduri europene nerambursabile pentru infiintarea unei gradinite fi elaborate de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice ( ANRMAP), urmand sa fie aprobata in februarie in parlament, daca vor fi aprobate intai si de Comisia Europena. Unitatile de invatamant pot obtine finantari pentru implementarea de aplicatii de E- Educatie si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar. Investitii la bordul navelor si selectivitate. Societate comerciala cu capital fonduri europene nerambursabile pentru infiintarea unei gradinite privat ( infiintata in baza Legii nr. Turism, cultura si patrimoniul cultural. Transmit Autoritatii de Management rapoartele de evaluare tehnica si financiara ale solicitarilor de finantare care au primit girul final de la Comitetul Regional de Evaluare Strategica, inclusiv lista de proiecte propuse pentru finantare si lista solicitarilor respinse si motivele de respingere. APEL DESCHIS . Statele membre vor avea dreptul de a imbina finantarea din FEDR, FSE si din Fondul de coeziune in programe ? multifond?, pentru sporirea cooperarii in teren si realizarea dezvoltarii integrate. modernizarea si fonduri agricultura reabilitarea unitatilor de acvacultura traditionala prin investitii pentru refacerea digurilor, canalelor si infrastructurii de pescuit, noi echipamente de pompare, construirea si modernizarea statiilor de reproducere. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? Asigurarea sprijinului si a instrumentelor adecvate In vederea unei coordonari si implementari eficiente si eficace a instrumentelor structurale pentru perioada 2007- 2013 si pregatirea pentru urmatoarea perioada de programare a instrumentelor structurale. Pasii pe care ii urmam in relatia cu clientii nostrii. Acest program sprijina IMM- urile in doua domenii dezvoltarea si sustinerea investitiilor. Prin proiect trebuie sa realizati crestearea eficientei energetice si economia de energie in cadrul firmei. Programul Operational Regional are cel mai mare grad de absortie. zona montana cu handicap natural conform Listei UnitaNilor Administrativ Teritoriale din zona montana defavorizata, prezentata in anexa la Ghidul Solicitantului Solicitantul realizeaza o investiNie, in special o investiNie pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare. realizarea unei analize cost- beneficiu. Implementarea politicii de coeziune la nivelul Uniunii Europene presupune reducerea decalajelor existente Intre regiuni In termeni de productie, productivitate si ocupare. 1078 2008, cu modificarile  i completarile ulterioare. Dr. spatiului rural, imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale, diversificarea economiei rurale, demararea si . Dr. sau
? Intreprinderea familiala – Guliver” din loc. Schema de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor ( aviz Consiliul Concurentei nr. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? Solicitantul este membru, cu minim 6 luni inainte de lansarea sesiunii pentru care aplica, al unei forme asociative recunoscute conform legislaNiei naNionale in vigoare Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecNie, solicitantul ataeaza la Cererea de finanNare documente prin care sa demonstreze ca fonduri europene pentru tineri acesta este membru al uneia din urmatoarele forme asociative. pana la cel mult 80 % din valoarea creditului solicitat, in limita sumei de 80. 000 euro sau echivalentul in lei. ca acordul cu FMI, Comisia Europeana si Banca Mondiala a fost extrem de benefic pentru Romania. si are ca obiective. Este permisa achizitionarea de echipamente pentru producerea de energie care utilizeaza energia solara, eoliana, hidraulica, geotermica numai in scopul desfasurarii activitatii economice pentru care beneficiarul este va fi autorizat.

Fonduri Europene Nerambursabile In Domeniul It

inclusiv achizitionarea in leasing a acestora). actiuni pentru dezvoltarea ? cloud computing?. se incadreaza in Axa III ? Ca diferenta majora Intre PND si CSNR, este de mentionat ca, din punct de vedere al finantarii, CSNR este sustinut exclusiv din Fondurile Structurale si de Coeziune si cofinantarea nationala aferenta, In timp ce PND include si alte finantari ( programe de investitii nationale si locale, credite externe, fonduri europene pentru dezvoltare rurala si pescuit, etc. Contributia in natura poate fi considerata cheltuiala eligibila daca este sub forma terenurilor, cladirilor, echipamentelor, materialelor. uziile primei zile. 151 milioane lei. Proiect de succes finantat prin POSDRU. 4. 1. 2. ca membri ai unei intreprinderi familiale. 5. 2. Pentru proiectele de tip 1, parteneriatul se stabileste obligatoriu cu o organizatie de cercetare, care va fi mentionata in cererea de finantare. 10. Datorita extinderii perioadei de contractare cu inca trei luni, Romania . va putea absorbi in totalitate fondurile din cadrul Facilitatii Schengen, care ajung la aproximativ 476 milioane de euro, si astfel vor putea fi finalizate actiunile prevazute in strategia nationala pentru aderarea la spatiul Schengen, precum si respectarea calendarului asumat, respectiv aderarea in martie 2011. etc ( desi sunt mai costisitoare ca investitie, aduc un venit mult mai mare, si pot avea o durata de viata mult mai mare). 15. 5 milioane de euro, OTP Bank ? o autoritate de audit ( autoritate sau organism public fonduri romania national, regional sau local desemnat pentru fiecare program operational si Insarcinat cu verificarea bunei functionari a sistemului de gestionare si fonduri europene nerambursabile in domeniul it de control). Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protejarea naturii. membra South Eastern European Legal Network
? Europa 2020? 3. 1. 2. La sectiunea C ” Informatii pentru verificarea eligibilitatii persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile”, suma inscrisa la litera a) nu trebuie sa depaseasca 1 12 din suma inscrisa la litera b). 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole”. Universitate pentru viitor ( fonduri strategice). Domeniul major de interventie 3. 2 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. POS CCE a lansat spre consultare ghidul pentru Operatiunea 1. 1. A2) ? Sprijin financiar de pana la 1. 075. 000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii? din cadrul Axei 1 a POSCCE. a) sunt inregistrati in sistemul de administrare a cotelor de lapte al Serviciului de Administrare a Cotelor de Lapte din cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, cu cota de lapte pentru livrari si sau vanzari directe. Astfel, pentru Domeniul Major de Interventie ( DMI) 4. 3 ? Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor?, CM POR a decis eliminarea contributiei proprii a beneficiarilor fonduri europene pentru tineri la cheltuielile aferente cererilor de finantare. Dezvoltarea unei forTe de munca calificata care sa raspunda cerinTelor pieTei muncii si promovarea invaTarii pe tot parcursul vieTii. contribuNia Guvernului Romaniei – 20%
? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si fonduri europene nerambursabile in domeniul it forestiere. amortizarea, cheltuielile generale de administratie, costul achizitiei de teren. Avand in vedere definitia mai sus mentionata la stabilirea eligibilitatii se vor avea in vedere caracteristicile tehnice, specifice utilajului ce se doreste a fi achizitionat prin proiect, care se regasesc in oferta tehnica de la furnizor si care trebuie sa corespunda activitatii ce urmeaza a fi prestata in cadrul proiectului, clasificata conform codului CAEN.

Fonduri Europene Anunturi

scaderea gradului de complexitate a FSE, cu accent pe simplificarea procedurilor pentru micii beneficiari. 4. 1. a. Fondul European de Dezvoltare Regional ( FEDR). 1) si sa o depuna individual sau prin reprezentant legal imputernicit delegat, . inainte de prestarea serviciilor de colectare a cadavrelor de animale pentru care se solicita ajutor de stat, la centrul judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti pe raza caruia isi desfasoara activitatea producatorul agricol, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului care aproba plafonul anual total pentru schema de ajutor de stat. sa nu figureze cu incidente majore cu cecuri si bilete la ordin in centrala incidentelor de plati. Se va acorda o prefinatare si pentru beneficiarii selectati de catre Grupurile de Actiune Locala pentru Pescuit . Exemplu Hewlett Packard HP. Aspectele sociale si ocupationale constituie o preocupare primordiala la nivel european. Cele doua tinte vor actiuna sinergic atata timp cat intreprinderile mari sunt unul din principalii actori in ceea ce priveste tehnologia si procesul de transfer tehnologic are un mare potential printre IMM- urile din Romania. Incepand cu iulie 2010 a fost lansata o noua Schema de ajutor de Stat, N578 2009, pentru care au fost fonduri europene pentru tineri depuse 167 de proiecte, in valoare de aproximativ 125, 8 milioane de euro. Solicitantul trebuie sa depuna Cererea de Finantare pentru solicitarea sprijinului de instalare in maxim 12 luni de la data instalarii. Pe masura 312 au fost aprobate 800 de proiecte dupa ultima depunere. reprezentanti ai Comisiei Europene, autoritatilor romane, societatii civile active in domeniul integrarii Romilor, etc. reducerea cu 20 de milioane a numarului de cetateni europeni amenintati de saracie si excluziune sociala. Obiectiv Scopul prezentei hotarari il constituie fonduri instituirea unei scheme de ajutor de stat, pentru perioada 2010- 2013 inclusiv, in vederea acordarii unui sprijin sub forma de servicii subventionate acordate intreprinderilor ce isi desfasoara activitatea in sectorul cresterii animalelor, in vederea acoperirii costurilor legate de colectarea cadavrelor de animale. Investitiile necesare realizarii conformitatii cu standardele comunitare. costurile generate de studiul de fezabilitate sau . consultanta din fonduri proprii, pe care administratiilor fonduri europene pentru tineri locale nu le au?, considera Diana Gradinaru, director general al firmei de consultanta Hermes Finance. actioneaza pentru realizarea celor trei obiective ale Politicii de Coeziune prin implementarea fonduri europene anunturi Programelor . Clarificare privind modalitatea de obtinere a documentelor fiscale de catre solicitantii de fonduri externe nerambursabile Pentru a veni in sprijinul potentialilor beneficiari POSDRU, ca urmare a modificarii legislatiei fiscale in vederea facilitarii accesului la fondurile externe nerambursabile si in scopul asigurarii unei mai bune informari privind obtinerea certificatelor fiscale necesare, AMPOSDRU aduce la cunostinta solicitantilor care depun proiecte in cadrul cererilor de propuneri de proiecte nr. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 312 sunt micro- intreprinderile si persoane fizice neinregistrate ca agenti economici care se vor angaja insa ca pana la data semnarii contractului de finantare sa fie autorizate cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa functioneze ca micro- intreprinderi. H. G. Pentru a participa la trainingul ? Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate? trebuie sa achiti din timp taxa de 400 RON + TVA. legate de activitatile de investitii specificate anterior. Consultanta fonduri structurale, fonduri europene nerambursabile Serviciile noastre de consultanta pentru a obtine finantare din fonduri structurale fonduri europene nerambursabile. Avand in vedere definitia mai sus mentionata la stabilirea eligibilitatii se vor avea in vedere caracteristicile tehnice, specifice utilajului ce se doreste a fi achizitionat prin proiect, care se regasesc in oferta tehnica de la furnizor si care trebuie sa corespunda activitatii ce urmeaza a fonduri europene anunturi fi prestata in cadrul proiectului, clasificata conform codului CAEN.

Fonduri Europene Pentru Colectarea Deseurilor

Sprijinul acordat va contribui la consolidarea mediului de afaceri local si regional si la dezvoltarea patrimoniului natural si cultural In vederea sprijinirii turismului si dezvoltarii mediului urban. d) este administrata de catre asociatul unic sau, in mod conjunct, de mai multi administratori dintre asociati. 44 2008 cu completarile  i modificarile ulterioare, trebuie sa deNina, pana la data semnarii Deciziei de finanNare, ca activitate principala, una din activitaNile prevazute la capitolul ? Agricultura din cod CAEN Rev. Cresterea adaptabilitatii, dezvoltarea spiritului antreprenorial si Invatarea pe parcursul Intregii vieti se vor afla In centrul politicilor In domeniu, iar angajatorii vor fi Incurajati sa investeasca In capitalul uman. Fii activ pe piata muncii. Masura 125 ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii?. In cazul unui proiect ce prevede achizitia de utilaje fonduri agricultura si mijloace de transport specializate este necesar sa se demonstreze in Studiul de Fezabilitate Memoriul justificativ existenta unui spatiu amenajat pentru gararea acestora, iar in situatia in care acesta nu exista sa fie prevazut obligatoriu prin proiect. Certificatul de atestare fiscala emis in conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administratiei si internelor si ministrului finantelor publice nr. 2052 bis 1528 2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, incasarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri fonduri europene pentru colectarea deseurilor ale bugetelor locale. 1) sunt eligibili solicitantii care au primit aviz favorabil pentru cererea initiala anuala depusa in termenul legal prin centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru serviciile desfasurate dupa avizarea acesteia. Autoritatea de management POSCCE a publicat calendarul lansarii fondurilor europene pentru urmatoarele linii de finantare. Punctajul pentru acest criteriu se acorda daca sunt respectate urmatoarele conditii in ceea ce priveste fiecare ruta alternativa prevazuta prin proiect. Decizia de realocare are la baza situatia DMI 4. 2 ? Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati?, pentru care au fost depuse doar fonduri europene pentru colectarea deseurilor 3 proiecte ( in regiunea Vest si in Regiunea Centru), cu o valoare solicitata a finantarii nerambursabile de 16, 18 mil. Am voie sa forez pentru irigarea plantatiei? 14. Fii activ pe piata muncii ( granturi). autoritati publice ( municipalitati) cu impact local si regional. In domeniul serviciilor sau in domeniul de productie?. Imprumutul de la Trezoreria Statului va fi rambursat de catre Autoritatile fonduri europene pentru tineri de Management din sumele incasate de la Comisia Europeana. Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? Cititi si alte articole legate de aceste linii de finantare. Programe doctorale mai bune ( granturi). Acest proiect este desfasurat in parteneriat cu Directia de Asistenta Sociala Comunitara a fonduri europene nerambursabile Municipiului Timisoara si Directia de Asistenta Sociala si Medicala Cluj- Napoca. In cadrul acestui proiect se ajutorul consta in absolvirea unui curs de formare dezvoltare profesionala si calificare recalificare profesionala in limita unei sume de 1000 de lei. Numele proiectului este.

Fonduri Europene Pentru Sala Sport

Profesionisti in piata muncii? In concluzie avem o linie de finantare total ineficienta, tradusa cuvant cu cuvant dupa ghidurile din alte tari, unde asemenea investitii isi au rostul. 19 2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, se utilizeaza venitul brut realizat lunar, fonduri europene pentru tineri la care asiguratul datoreaza contributia individuala de asigurari sociale. Activitatea firmei se bazeaza pe amestecuri de condimente fonduri europene pentru sala sport si ingrdiente folosite in industria carnii, laptelui si a panificatiei. Altfel spus, articularea unei perspective de convergenta pe termen mediu si lung trebuie sa aiba in vedere dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere. Prin programul Impreuna pentru fiecare, Rompetrol promoveaza parteneriatul intre societatea civila, autoritatile locale, companiile private si comunitatea in ansamblul ei. din perspectiva solutiilor inovative ale Managementului Cunoasterii ( KM). In scopul imbunatatirii implementarii fonduri europene nerambursabile politicii de coeziune in Rom? nia pentru perioada 2014- 2020, in special av? nd in vedere nivelul redus al absorbtiei pentru perioada 2007- 2013, prezentele orientari metodologice pleaca de la premisa necesitatii unei noi abordari programatice, cu urmatoarele caracteristici principale. Dl Octavian SERBAN, KMC, Presedinte ? infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru . In termeni mai generali, Europa trebuie sa ofere un raspuns concret la criza financiara si economica si la evolutia demografica si migratorie si sa tina pasul cu evolutia tehnologica ? toate acestea reprezent? nd provocari semnificative pentru competitivitate si coeziunea sociala. Avantajele acestui program pentru atragerea fondurilor europene sunt. Consolidarea capacitatii administrative si asigurarea instrumentelor necesare pentru coordonarea, gestionarea si controlul fondurilor ESI este o necesitate pentru absorbtia eficienta a fondurilor ESI. Cabinete veterinare. 1358 din 27/ 09/ 2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. Formularul standard al Cererii de finanNare este prezentat in Anexa 1 la prezentul Ghid  i este disponibil in format electronic, la adresa www. madr. ro 3. 1. 1 Completarea Cererii de finanNare Completarea Cererii de finanNare, inclusiv a anexelor fonduri europene pentru sala sport acesteia, se va face conform modelului standard. Sunt punctate acele proiecte care deservesc direct o suprafata agricola delimitata pana la o limita fizica. Capitalul uman – capacitatea limitata a educatiei si formarii profesionale continue de a raspunde nevoilor unei economii moderne bazate pe cunoastere, atentia redusa acordata educatiei, insuficienta corelare Intre educatie, formarea profesionala initiala si formarea profesionala continua. Prin urmare, se solicita ca statele membre sainstituie, p? na la sf? rsitul anului 2014, sisteme care sa permita beneficiarilor sa transmita toate informatiile pe cale electronica. Fondul Social European reprezinta o parte importanta a fondurilor structurale acordate Romaniei In perioada 2007- 2013 pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europene de Ocupare. Actiunea comuna a UE si Statelor Membre trebuie sa fie implementata pe o baza multianuala printr- un proces de organizare, luare de decizii si finantare bazat pe formularea de strategii integrate si coerente multi- anuale si definirea de obiective concrete. analiza impactului oricarei legi asupra IMM- urilor, ca sa nu mai ajungem in situatia din 2009, cand un impozit nejustificat a omorat sute de mii de mici intreprinderi. Termen limita.