Archives for 

fonduri europene pentru tineri

Fonduri Nerambursabile Sere Flori

Lansare preconizata. fonduri nerambursabile sere flori Vor fi suplimentate fondurile aferente DMI 4. 1, DMI 4. 3, DMI 5. 1 si DMI 5. 3, prin realocarea sumei aferente domeniului major de interventie 4. 2, care nu s- a utilizat. Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajare de marcaje turistice, etc ? 12. 750. 000 euro. Zonele cu handicapuri geografice sau naturale ( regiunile insulare, zonele muntoase sau zonele cu densitate mica a populatiei) beneficiaza de un tratament privilegiat. fonduri ue etc ( lista ar fi destul de lunga) as putea enumera in jur de 50 de asftel de afaceri cu o cifra de afacere importanta. Colegiul Comisarilor a revizuit vineri, prin procedura scrisa, decizia 1. 417 din 2007, prelungind cu trei luni perioada in care Romania poate contracta fonduri prin Facilitatea Schengen, au explicat sursele citate. Zonele ultraperiferice beneficiaza, de asemenea, de un ajutor specific al FEDR pentru a compensa dezavantajele determinate de Indepartarea lor geografica. acces la serviciile de transport si telecomunicatii de interes economic general. AXA PRIORITARA 1 Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere. camerele de comert si industrie. Intreprind masurile necesare in caz de frauda, iregularitati sau corectii financiare, conform celor stabilite cu Autoritatea de Management. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul fermei. Conditii de obtinere a subventiei. pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate de A. I. P. P. I. M. M. Sprijinirea activitatilor traditionale de acvacultura, avand in vedere conservarea si dezvoltarea atat a cadrului economic si social cat si a mediului. Astfel, se elimina codul 5610 ? Avand In vedere faptul ca sistemul institutional si legislativ a fost definitivat, In perioada imediat urmatoare este nevoie de acordarea fonduri europene pentru tineri unei atentii deosebite mentinerii stabilitatii acestui sistem si Intaririi capacitatii institutionale. Bani pentru formare profesionala ( schema de ajutor de stat). IMM- urile. Drumurile, de la regional la local Prin programul Operational Regional, Axa 2, autoritatile locale pot accesa fonduri europene pentru reabilitarea drumurilor. Rezultatele proiectelor finantate pe masura 322. Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local. Aceasta axa vizeaza crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor, ce au importanta regionala si locala in special pentru reabilitarea siturilor industriale, sprijinirea initiativelor antreprenoriale pentru a facilita locuri noi de munca si o cresterea durabila a economiei. Solicitanti eligibili societati comerciale, societati cooperative din categoria microintreprinderilor. Av? nd in vedere rolul sau de asigurare a sprijinului necesar pentru programe si interventii finantate din fondurile ESI, asistenta tehnica trebuie sa fie c? t mai flexibila si sa raspunda, printr- o maniera eficienta, nevoilor identificate. Odata cu aderarea la UE, dezvoltarea Romaniei va urmari convergenta cu politicile comunitare atat in termeni reali cat si ca valori absolute. Sprijin pentru start- up- urile si spin- off- urile inovative Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. euro, aflate fonduri nerambursabile sere flori in diferite etape ale procesului de evaluare si selectie. 1083/ 2006 din iulie 2006, care defineste regulile generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune. diversificarea economiei locale. 2- 4 membrii experti independenti. 2 ? Lista fonduri ue codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile la finantare in cadrul Masurii 313?.

Afaceri Eligibile Fonduri Europene 2014

Investitiile pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti, de artizanat si a altor activitati traditionale non- agricole cu specific local fonduri europene pentru tineri au in vedere prelucrarea fierului sau a lanii, olaritul, brodatul, sau confectionarea instrumentelor muzicale traditionale. Cererea initiala anuala, prevazuta la art. Franta ofera fonduri pentru proiectele inovatoare ale ONG- urilor. Cu aceasta ocazie, s- a evaluat stadiul programului si s- au stabilit masurile pentru accelerarea implementarii proiectelor si a implementarii financiare a fondurilor POR si s- au luat o serie de decizii strategice pentru a putea utiliza cu succes toate fondurile alocate programului. Acesta ar trebui sa reprezinte un obiectiv principal al procesului de programare pentru perioada 2014- 2020. Sustinerea conectarii unitatilor scolare la internet prin conexiuni broadband
- data lansare estimativa. dar si de faptul ca exista piete importante ( relativ slab dezvoltate in prezent) in Ucraina, Rusia si Moldova, de care fonduri europene Rom? nia ar putea profita din punct de vedere comercial. MCSI. Imbunatatirea accesului la tehnologiile informatiei si comunicatiilor, a utilizarii si a calitatii acestora actiuni pentru continuarea sprijinului acordat extinderii NGA in vederea asigurarii modernizarii retelelor in banda larga Obiectiv. Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice, precum si producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 3 – Porturi de pescuit, puncte de debarcare si adaposturi. 1. 5. Dr. Prin PNDR 2007 ? 2013, sunt finantate investitii afaceri eligibile fonduri europene 2014 in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor, astfel. Inegalitatea de sanse duce la excluderea sociala a categoriilor vulnerabile, cum ar fi femeile, persoanele cu dizabilitati si etnia roma. Solicitantul acceseaza Masura 214 ? PlaNi de Agro – mediu” din cadrul PNDR Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecNie, solicitantul ata eaza la Cererea de finanNare documente prin care sa demonstreze ca acesta a accesat Masura 214 ? PlaNi de Agro – mediu” din cadrul PNDR, prin care solicitantul  i- a asumat, in mod voluntar, angajamente de agro – mediu pentru o perioada de cinci ani de la data semnarii angajamentului. de la modelul cetateanului care asteapta ca altcineva sa- i rezolve problemele la modelul cetateanului, membru activ al comunitatii care identifica o problema si gaseste solutiile ca sa o rezolve
? Impreuna pentru fiecare? verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro. Programul Operational Asistenta Tehnica . Promovarea accesului egal la o educatie de calitate ( educatia timpurie, invatam? ntul primar si secundar), fonduri structurale si reducerea ratei de parasire timpurie a scolii gasirea sprijinului pentru elaborarea si implementarea politicilor si practicilor incluzive in invatam? ntul preuniversitar, implementarea masurilor de prevenire, de interventie timpurie si masuri de remediere pentru reducerea parasirii timpurii a scolii, prin programe/ masuri specifice, precum si asigurarea accesului la rute educationale alternative, cum ar fi ” a doua sansa” la educatie, cu accent special pe zonele rurale si pe persoanele de etnie roma. Pentru obtinerea acestui certificat solicitantul trebuie sa depuna la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Directia Generala a afaceri eligibile fonduri europene 2014 Finantelor Publice Judeteana sau a Municipiului Bucuresti, dupa caz, o cerere intocmita in conformitate cu modelul prezentat in Anexa 21) a Ordinului mai sus menTionat, in care acesta trebuie sa completeze si rubrica destinata contribuabililor care solicita fonduri externe nerambursabile.

Fonduri Nerambursabile Pentru Tineri Republica Moldova

Investitii private in infrastructura turistica de agrement independenta sau dependenta de structura de primire turistica precum spatii de campare, amenajari de stranduri si piscine, achizitionare de mijloace de transport traditionale pentru plimbari, trasee pentru echitatie, inclusiv prima achizitie de cai in scop turistic ( cu exceptia celor pentru curse si competitii) si asigurarea adaposturilor acestora ( ca parte componenta a proiectului), rafting, etc. Diversificarea catre noi specii si productia de specii cu fonduri nerambursabile pentru tineri republica moldova perspective comerciale bune. Unificarea noului statut pentru Companiile Private Europene ( Societas Privata Europea) Lansarea noilor produse financiare pentru IMM de grupul Bancii Europene de Investitii ( microcredite si sprijin pentru firme mixte transnationale). Fogolyan Kristof? Sf. 1999 74 CE, transpusa prin Ordinul nr. Cele mai noi optiuni de finantare nerambursabila si de co- finantare pentru anul 2010. Cercetare si dezvoltare tehnologica, inovare, antreprenoriat, inclusiv intarirea capacitatilor de cercetare si dezvoltare tehnologica si integrarea acestora in Zona Europeana de cercetare, inclusiv infrastructura, ajutor pentru CDI in special in domeniul IMM- urilor si al transferului tehnologic; imbunatatirea legaturii intre IMM- uri, educatia universitara si centrele de cercetare- dezvoltare; dezvoltarea de retele de afaceri, a parteneriatelor public- privat, sprijin pentru furnizarea de servicii grupurilor de IMM- uri, hranirea antreprenoriatului si a inovarii. scaderea gradului de complexitate a FSE, cu accent pe simplificarea procedurilor pentru micii beneficiari. contribuNia Guvernului Romaniei – 20%
? Prin implementarea acestor axe prioritare, POR contribuie nu numai la atingerea obiectivului global al Stategiei Nationale de Dezvoltare Regionala. Fondul European pentru Dezvoltare Regionala ( FEDR), Fondul Social European ( FSE), Fondul de Coeziune ( FC), FEADR ( Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala) si FEPM ( Fondul European pentru Pescuit si afaceri Maritime). fondurile disponibile si restrictiile aferente. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro. Ordin MEF nr. Altele, precum municipalitatea ieseana, au fost prinse in offside de Uniunea Europeana, cu proiecte care nu au corespuns criteriilor impuse de forurile europene. Teritoriul Romaniei fonduri europene pentru tineri intra sub obiectivul de convergenta si in aceste circumstante sunt importante granturile directe catre intreprinderi, pentru cresterea capacitatii de C& D si de absorbtie a inovarii,- asa cum fonduri structurale subliniaza Liniile directoare. Proiectul ? Promovarea produselor si a evenimentelor turistice specifice din zona depresionara Horezu pentru dezvoltarea si consolidarea turismului in nord- vestul judetului Valcea? altele decat zona montana. Cei de la fonduri europene pentru tineri Primarie au forat la peste 200 m adancime pentru apa potabila din sat. Astfel, pentru Domeniul Major de Interventie ( DMI) 4. 3 ? Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor?, CM POR a decis eliminarea fonduri nerambursabile pentru tineri republica moldova contributiei proprii a beneficiarilor la cheltuielile aferente cererilor de finantare.

Capsuni Cu Fonduri Europene

In consecinta, valoarea maxima a finantarii acordate va fi de 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului, nu mai mult de 200. 000 de euro. Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale? Obiectivul principal al Strategiei Lisabona, respectiv acela de a transforma Uniunea In cea mai competitiva si dinamica economie din lume pana In anul 2010, a fost reformulat In anul 2005, cu ocazia efectuarii evaluarii pe termen mediu a Strategiei. cota de cel putin 20 % din FSE ar trebui dedicata actiunilor de incluziune sociala. in valoare totala de aproximativ 400. 000 de euro. promovarea tehnologiilor noi. IN prezent daca cumulam toate sumele platite de Comisia Europeana catre Romania, avem o rata de absortie de doar 3, 2%. Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de cel putin 10 ani. Sever AVRAM ? PR & Lobby Consultant Presedinte Executiv ? EUROLINK- Casa Europei. Lanseaza procesul de depunere de catre solicitanti a cererilor de finantare, in functie de calendarul stabilit de AM POR. n continuarea procesului inceput prin elaborarea Planului National Strategic ( PNS), au avut loc alte c? teva int? lniri cu fonduri europene pentru tineri factorii interesati, Comisia Europeana si alti parteneri, in vederea realizarii Programului Operational, cu contributia grupurilor tematice de lucru infiintate in acest scop. in scopul unei bune guvernante, criteriile de conformitate administrativa si de eligibilitate vor fi verificate in interiorul Directiei Programare, de catre managerii de axa, iar criteriile de evaluare vor fi analizate si punctate de catre un Comitet de evaluare in cadrul caruia doar fonduri europene presedentia ( fara drept de vot) si secretariatul vor fi asigurate de catre Directia Programare. Pentru proiectele mixte, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport vor fi cele aferente actvitatii cu ponderea cea mai mare in valoarea proiectului ( Ex. Beneficiarii sunt persoane fizice sau juridice din Romania care aplica pentru finantare si implementeaza proiecte individuale sau scheme de grant cofinantate prin Fondurile Europene post- aderare. O 313 ? Sprijin pentru realizarea retelelor broadband? Incheie contracte de finantare cu beneficiarii si le transmit AM POR pentru semnare, conform procedurii relevante. Masura accesare fonduri europene 312 ? Obiectivele axei prioritare 3 din cadrul POR vizeaza valorificarea si promovarea durabila a patrimoniului cultural cu potential turistic, imbunatatirea calitatii infrastructurii turistice de cazare si agrement pentru a creste si dezvolta regiunile de dezvoltare precum si creearea de noi locuri de munca. Alpha Bank Romania SA, Banca Comerciala Romana. Operatiunea 4. In concluzie avem o linie de finantare total ineficienta, tradusa cuvant cu cuvant dupa ghidurile din alte tari, unde asemenea investitii isi au rostul. ATENlIE! In conformitate cu mentiunile din Ghidul capsuni cu fonduri europene Solicitantului aferent Masurii 312 achizitionarea de mijloace de transport specializate si utilaje reprezinta o cheltuiala eligibila atat timp cat acestea deservesc in mod direct activitatile specifice desfasurate propuse prin proiect, iar necesitatea achizitionarii lor este justificata in Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi Beneficiari. Din punct de vedere al conditiilor, ambele sunt finantate in acelasi mod si pot indeplini capsuni cu fonduri europene cumulativ orice conditii. competitivitatea si atractivitatea regiunilor, precum si capacitatea de ocupare a fortei de munca . Pana in prezent s- au alocat peste 53% din totalul fondurilor disponibile in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2007- 2013 si s- au efectuat plati in valoare de 2. 5 miliarde de euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala FEADR, reprezentand 24, 2% din totalul sumei alocate tarii nostre.

Fonduri Nerambursabile Femei Afaceri

Imbunatatirea accesului la tehnologiile informatiei si comunicatiilor, a utilizarii si a calitatii acestora introducerea datelor deschise la nivelul tuturor institutiilor publice in vederea imbunatatirii sistemelor de colaborare online si a celor electronice. Ocupare, incluziune sociala si servicii sociale. Fondurile totale alocate Masurii 125 prin FEADR sunt de 483. 246. 816 Euro din care suma de 7. 169. 427 Euro cheltuiala publica ( 5. 735. 542 Euro FEADR) reprezinta alocarea financiara pentru realizarea obiectivelor Planului European de Redresare Economica ( PERE) pentru proiectele care vizeaza noile obiective, din care. Actiunile avute in vedere in cadrul proiectului ? Femei 2010? pentru fonduri nerambursabile femei afaceri a asigura indeplinirea obiectivului specificat mai sus constau in. Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale. Asistenta Tehnica Domeniul major de interventie 5. 1 – Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea si controlul POS CCE Operatiunea a). achizitionarea de animale si dupa caz a cotei de productie. Beneficiarul trebuie sa fonduri europene pentru tineri dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de cel putin 10 ani. 5, 5% anual si vor permite Romaniei sa atinga un nivel de aproximativ 55% din media UE. In cel mai scurt timp urmeaza sa se implementeze acest sistem si la nivelul fondurilor europene pentru agricultura si dezvoltare rurala. dotarea aferenta cu echipamente, utilaje etc. Primarul Iuliu Ilyes a declarat miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca a semnat contractul de finantare pentru proiectul ? Reabilitarea si modernizarea Colegiului National ? Ioan Slavici? din Satu Mare? fonduri nerambursabile femei afaceri la sediul Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord ? Vest din Cluj- Napoca. Evitarea conflictelor de interese, informarea APDRP despre orice situatie care da nastere unui asemenea conflict. regiuni mai dezvoltate, al caror PIB pe cap de locuitor depaseste 90 % din media UE- 27. Acvacultura, pescuitul in apele interioare, procesarea si marketingul produselor obtinute din pescuit si acvacultura. fonduri europene agricultura in calitate de beneficiar al proiectului ? Femei 2010?, cofinantat din Fondul Social European, va invita sa participati in data de 2 iunie 2011, orele 12. 00, in Sala Mare a Institutiei Prefectului, municipiul Braila, Piata Independentei, nr. 1, la conferinta de lansare a proiectului. imbunatatirea conditiilor- cadru pentru a permite intreprinderilor sa inoveze. Si, mai ales, despre faptul ca avem nevoie de initiativa si spirit antreprenorial pentru a face ca lucrurile sa se intample. Principiile si factorii cheie ai dezvoltarii de succes a Rompetrol pot fi cei care devin parghiile schimbarii paradigmei la nivel national. maxim 10 puncte) Se acorda punctaj numai daca prin Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii ( piese accesare fonduri europene scrise si desenate) se demonstreaza ca drumul propus spre finantare reprezinta o ruta alternativa calculata conform formulei. c) efectivul de vaci de lapte pentru care se solicita ajutor specific anual trebuie mentinut in exploatatie pe perioada derularii schemei de sprijin. sunt finantate investitiile in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor cu conditia ca materia prima pentru obtinerea peletilor sa nu fie din productia proprie. Situatia atragerii fondurilor europene. Persoanele juridice. Aceste decalaje provin din deficientele structurale care afecteaza factorii- cheie ai competitivitatii, si anume: dotarea inadecvata cu capital fizic si uman ( infrastructura si resurse umane), insuficienta capacitatii de inovare, a sprijinului pentru Intreprinderi si nivelul scazut de capital de mediu ( un mediu natural si/ sau urban poluat). Afaceri cu aur si diamante finantate cu fonduri structurale. Alpha Bank Romania SA, Banca Comerciala Romana. 143 ? Furnizarea de servicii de consiliere i consultanNa pentru agricultori”. Aceasta limita fizica este considerata un alt drum de exploatare, drum public, padure, ape, imobile, cale ferata). CSNR se implementeaza prin Programele Operationale din cadrul Obiectivelor ? Convergenta? si ? Cooperare Teritoriala Europeana.

Fonduri Nerambursabile Pentru Cresterea Porcilor

Ministrul Laszlo Borbely a declarat la Tulcea ca ? la solicitarea Uniunii Europene vom realiza un studiu de impact de mediu al turbinelor eoliene ce se amplaseaza, in numar tot mai mare, in sud- estul tarii. Obiectivul Cooperare Teritoriala Europeana. Fondul de Coeziune ( FC): infrastructura mare de transport si mediu. Conectarea la Internet prin conexiuni broadband sau upgradarea fonduri nerambursabile pentru cresterea porcilor celor existente. 5. 1. 1. 4 Calitate in formare profesionala continua. Multumesc. Beneficiarii masurii 112 care sunt  i beneficiari ai masurii 141, trebuie sa respecte condiNiile minime de eligibilitate pentru fiecare masura in parte. Coeficientii de cofinantare au fost modificati. Programul se adreseaza in primul rand IMM- urilor, atat datorita potentialului lor inovativ in ceea ce priveste adaptabilitatea la piata , dar si datorita necesitatii de a surmonta obstacolele si fonduri europene pentru tineri constrangerile carora trebuie sa le faca fata in competitia existenta pe piata . Atat zonele urbane cat si zonele rurale se confrunta cu probleme legate de infrastructura ( din cauza investitiilor insuficiente), de dezvoltare economica locala si de mediul social. Drumurile, de la regional la local Prin programul Operational Regional, Axa 2, autoritatile locale pot accesa fonduri europene pentru reabilitarea drumurilor. posibilitatea de a termina studiile gimnaziale pentru persoanele trecute de varsta adecvata. In sprijinul proiectului, Ministerul Agriculturii a invocat necesitatea diminuarii declinului sectorului pescaresc si oferirea posibilitatii de reconversie profesionala a populatiei zonelor afectate. organizarea si participarea la expozitii de produse marine fonduri romania si din peste. Masura 123 ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? se incadreaza in Axa Prioritara I ? ? Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic? si are ca urmatoarele obiective principale. 566 2004, cu modificarile  i completarile ulterioare. RATIONALIZAREA GESTIUNII SI CONTROLULUI FINANCIAR Este necesar ca sistemul de gestiune si control sa fonduri nerambursabile pentru cresterea porcilor gaseasca un echilibru intre costurile si riscurile implicate. trebuie sa achiti din timp taxa de 400 RON + TVA. culturale. Cheltuielile din cadrul schemelor de ajutor de stat sunt eligibile in conformitate cu prevederile art. Poate nu e suficient asta, sa nu le dai subventii. Conform noului calendar, in 2011 nu se vor mai lansa urmatoarele linii de granturi. b) Investitii in activitati recreationale. Pescuitul costier la scara mica. 4. 2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS- T. Verifica datele de lansare a fiecarei masuri in 2011 pe site- ul Finantare. ro Masura 312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi
- data lansare estimativa. societatea comerciala sa aiba minim doi ani de functionare. sa nu fie in procedura de insolventa sa prezinte garantii colaterale de pana la 40%, celelalte de 80% fiind asigurate prin garantii de stat sa nu fie in dificultate conform directivelor europene. Consolidarea unei capacitati administrative eficiente ? strategia va Imbunatati managementul In sectorul public. Toti ceilalti primari, in numar de aproape 48, sunt hotarati sa faca contestatii in conditiile in care inca din 2008 doar patru primarii din judet au reusit accesarea fondurilor pe aceasta masura.

Fonduri Europene Agricultura Bio

Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei8, cuprinzand echipamente pentru vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire etc. Si nu facem Management de proiect clasic. este inregistrata in Registrul fermelor si Registrul agricol. 6. In ianuarie a inceput implementarea unui proiect pe educatie in comuna Dumesti, judetul Iasi. POS CCE a lansat spre consultare ghidul pentru Operatiunea 1. 1. A2) ? Sprijin financiar de pana la 1. 075. fonduri europene nerambursabile 000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii? 1. 3. Operatiunea 312 ? crearea si mentinerea locurilor de fonduri europene agricultura bio munca. apdrp. ro a anuntat lansarea masurii 112 incepand cu 1 iulie 2011. Potentialul de a imbunatati performantele capatate prin cresterea competitivitatii agriculturii, a sectorului alimentar si a silviculturii are ca rezultat cresterea productiei de alimente de calitate, integrarea mai buna pe piata, substituirea importurilor, cresterea exporturilor si modernizarea sectorului in general. 4. 3. 1. 1 Constructie parteneriate public- private. In termeni mai generali, Europa trebuie sa ofere un raspuns concret la criza financiara si economica si la evolutia demografica si migratorie si sa tina pasul cu evolutia tehnologica ? toate acestea reprezent? nd provocari semnificative pentru competitivitate si coeziunea sociala. Evaluare finala a managementului de proiect Un serviciu de consultanta presupune scrierea si implementarea acestor proiecte cu finantare europeana din urmatoarele domenii. comercializeaza o parte din productia agricola obtinuta. reabilitarea terenurilor contaminate, stimularea eficacitatii energetice, promovarea de transporturi publice urbane nepoluante si elaborarea de planuri pentru prevenirea si gestionarea riscurilor naturale si tehnologice. Domeniul major de interventie 2. 3 – Accesul intreprinderilor la activitati de CDI ( in special IMM- urile) Operatiunea 1. Societate agricola ( infiintata in baza Legii nr. Fondurile totale alocate Masurii 112 prin FEADR sunt de 337. 221. 484 euro din care. 2 ? Lista codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile la finantare in cadrul Masurii 313?. Adaptarea intreprinderilor la noile standarde comunitare atat in etapa de procesare cat si in cea de distributie a produselor obtinute. fonduri europene agricultura bio Achizitionarea licentelor software pentru server, pentru operarea calculatoarelor personale tip desktop portabile, licentelor software antivirus precum si pachetelor software tip office. Organizeaza sesiunile de evaluare tehnica si financiara, cu sprijinul evaluatorilor independenti. Sustinerea implementarii de solutii de e- guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. info. ro- ua- md@ mdrt. ro pana la data de 18 iulie 2011. Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile fonduri europene pentru tineri Pentru investitiile de interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de pana la 100% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi valoarea de 200. 000 Euro proiect. Organismul Intermediar pentru Energie din Cadrul POSCCE a publicat spre consultare Ghidul Solicitantului pentru masura 411 ? Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice?. Atelierul de Informare Practica. Fonduri europene nerambursabile pentru perioada 2011 2012 2013. Un sfat pe zi ? 15 iulie 2010, iar cererile de finantare se depun la sediile OJPDRP, din judetele de care apartineti. Programul Ro- Ua- Md a lansat ghidul solicitantului in versiune consultativa. Consolidarea cercetarii, a dezvoltarii tehnologice si a inovarii sprijinirea investitiilor private CDI si a cercetarii colaborative dintre intreprinderi si organiziatii de cercetare pentru a incuraja transferul de cunostinte. AGERPRES

. Proiectele pot fi finantate pe una din urmatoarele teme.

Fonduri Europene 2014 Pentru Imm

lucrari de mutare a fonduri europene 2014 pentru imm pamantului. Aceasta se bazeaza In principal pe solidaritate financiara, adica pe redistribuirea unei parti din bugetul comunitar realizat prin contributia Statelor Membre, catre regiunile mai putin prospere din Uniunea Europeana, cu scopul promovarii unui nivel inalt de competitivitate si de ocupare a fortei de munca. Acestea sunt stabilite pentru fiecare Program Operational. O parte dintr- un angajament bugetar este deblocata automat de catre Comisie In cazul In care aceasta nu a fost utilizata sau fonduri europene pentru tineri nu s- a primit nicio cerere de plata la sfarsitul celui de- al doilea an de la angajamentul bugetar ( n+ 2). Raspuns. 212 ? Sprijin pentru zone defavorizate – altele decat zona montana”. accesul la garantii acordate de Fondul National de fonduri europene 2014 pentru imm Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii S. A. 1. 4. 1. este inregistrata in Registrul fermelor si Registrul agricol. In cazul de fata se poate finanta o astfel de afacere prin achizitionarea de echipamente si tehnologii noi care sa duca la cresterea competivitatii firmei si dezvoltarea gamei de produse sau servicii oferite. Programul Operational pentru Pescuit al Rom? niei a fost elaborat de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, in conformitate cu art. Alocarea financiara Alocarea financiara pentru acest fonduri nerambursabile apel de proiecte este de 425 milioane lei . ActivitaNile pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze prin Planului de afaceri in cadrul fiecarei masuri devin condiNii obligatorii. Solicitantul isi desfasoara activitatea in Romania si are codul codurile CAEN aferente proiectului pentru care solicita finantare nerambursabila inscrise in certificatul constatator ( codul codurile CAEN pentru care solicita finantare pot fi atat coduri CAEN principal cat si alte coduri CAEN secundare inscrise in certificatul constatator. Cele mai multe proiecte selectate spre aprobare ( 104) au fost pentru construirea sau modernizarea structurilor de cazare. Teritoriul comunei se afla in bazinul hidrografic Siret. Masura 322 ? Renovarea si dezvoltarea satelor? ? in urma depunerii a peste 3. 039 de cereri de finantare, suma alocata prin PNDR acestei Masuri, pana in anul 2013, respectiv 1, 57 miliarde de euro, a fost depasita de aproape cinci ori. Practic punctajul in cadrul unui proiectelor europene nu este diferentiat in niciun fel indiferent ca e un serviciu sau produs. o sansa pentru viitor. Municipalitatea nemteana se claseaza in prezent pe locul al I in regiunea Nord- Est intre judetele care au atras cei mai multi bani europeni in urma proiectelor intocmite. Operatiunea – Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica . POS Dezvoltarea Resurselor Umane. dezvoltarii infrastructurii turistice si a initiativelor antreprenoriale din domeniu, sprijinirea . dezvoltarea si promovarea abilitatilor manageriale moderne, in special pentru IMM- uri. modernizarea si reabilitarea unitatilor de acvacultura traditionala prin investitii pentru refacerea digurilor, canalelor si infrastructurii de pescuit, noi echipamente de pompare, construirea si modernizarea statiilor de reproducere. Romania asteapta avizul Comisiei Europene pentru aprobarea realocarii banilor de pe programele operationale pentru a pute creste rata absoritiei din fondurile europene. suma maxima pentru imprumut poate fi pana de pana la 2, 5 milioane de euro urmand sa primeasca un grant de pana in 15% la finalizare. Cine poate sa solicite finantare. 5 milioane de euro ( fond deja epuizat), CEC Bank ?

Fonduri Europene Pentru Cresterea Caprelor

In cadrul acestui site puteti consulta informatii relevante si utile privind programarea interventiilor, tipurile de proiecte care urmeaza a fi finantate, procedura de aplicare si stadiul implementarii POS DRU. Cele mai noi optiuni de finantare nerambursabila si de co- finantare pentru anul 2010. imbunatatirea calitatii serviciilor de sanatate si ingrijire va contribui la regenerarea economica prin reducerea costurilor si a perioadelor de inactivitate. Promovarea antreprenoriatului, prin formare specifica si organizarea de concursuri de planuri de afaceri cu premii. In data de 23. 05. 2011 OI IMM a lansat aceasta linii pentru investitii in interprinderile mici si mijlocii, cu un buget total de 425 mil. destinat sa consolideze . din cadrum masurii 322, laudam evaluatorii ce- i drep foarte profesionisti ( cel fonduri europene pentru cresterea caprelor putin cei pe care i- am intalnit eu ). Persoanele fizice pot desfasura activitati economice si se pot inregistra si autoriza in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. fonduri europene pentru tineri BCR ? 1 alin. Axa prioritara 6: Asistenta tehnica Verifica fisele de program si datele de lansare pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 6. 1 – Sprijinirea implementarii, managementului si evaluarii . Achizitionarea de teren este o activitate neeligibila, deci ea nu poate fi decontata. la care infrastructura primara de irigatii are un proiect de modernizare sau la care sistemul de irigatii din aval are un proiect de modernizare. Cresterea competitivitatii Regiunilor ca locatii pentru afaceri. Operatiunea 331 ? Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor? ( iunie 2011). Intervine si nemultumirea primarilor care spun ca nu pot face drumuri pe ogoare cand in sat comuna nu sunt modernizate drumurile. 3 ? i. conditiilor pentru intregrarea in sistemul european comun de vize – ceea ce presupune dotarea ambasadelor sau a consulatelor Romaniei din acest spatiu la fonduri standarde Schengen – si realizarea conditiilor necesare pentru cooperarea. Bani pentru formare profesionala ( schema de ajutor de stat). Asistenta tehnica Programul National pentru Dezvoltare Rurala Programul National pentru Dezvoltare Rurala PNDR AXA 1. In vederea fonduri europene pentru cresterea caprelor Inaintarii cererilor de plata catre CE, certifica declaratiile de cheltuieli. Daca din perspectiva unui actor privat ? return on investment? Prin exceptie, pentru anul 2010, cererea initiala anuala se depune in termen de 30 de zile de la data publicarii numarului de inregistrare al cererii de exceptare pe site- ul Directiei Generale pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala din cadrul Comisiei Europene. Programul Operational Sectorial Cresterea Competivitatii Economice POS- CCE. CE finanteaza:. Sustinerea implementarii de aplicatii de E- Learning Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Domeniul major de interventie 4. 3 – Diversificarea retelelor de interconectare in scopul cresterii sigurantei in aprovizionarea cu energie Operatiunea: Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationale de transport al energiei electrice si gazelor naturale cu retelele europene Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului retelelor broadband si a punctelor de acces public la internet in banda larga ( PAPI) in zonele de esec al pietei ( zone rurale si mici urbane defavorizate din punct de vedere al accesului – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Operatiunea 3: Sprijin pentru IMM- uri pentru realizarea retelelor broadband si a punctelor de acces public la internet in banda larga ( PAPI) in zonele de esec al pietei ( zone rurale si mici urbane defavorizate din punct de vedere al accesului) – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Operatiunea 4: Sustinerea conectarii unitatilor scolare fonduri europene agricultura la internet prin conexiuni broadband
– data lansare estimativa: ianuarie 2011 Domeniul major de interventie 3. 2 – Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice Operatiunea 1: Sustinerea implementarii de solutii de e- guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Studenti

de lei. si se introduce in Anexa nr. este inregistrata in Registrul fermelor Registrul agricol. Nu reprezinta cheltuieli eligibile elaborarea de materiale promotionale de tipul. Stimularea practica a inovatiei antreprenoriale in sectorul IMM. Conform situatiei prezentate de Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale ( ACIS), la data de 31 mai 2010, la nivelul tururor programelor operationale se inregistrau. 20 2. Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt. Competitivitatea economica ? productivitatea scazuta, echipamentele si tehnologia Invechite, spiritul antreprenorial insuficient dezvoltat, un climat de afaceri dificil si lipsa unei infrastructuri adecvate pentru sprijinirea mediului de afaceri, accesul limitat la finantare si investitiile insuficiente In cercetare- dezvoltare si tehnologiile informatiei si comunicarii ( TIC), toate afecteaza dezvoltarea mediului de afaceri. Cresterea competitivitatii Regiunilor ca locatii pentru afaceri. Dupa identificarea acestuia, avand in vedere o idee de investitie sau dorinta de a realiza un proiect in spatiul rural, potentialul beneficiar se adreseaza unei societati de consultanta sau Directiei judetene pentru Agricultura si dezvoltare Rurala, Oficiului Judetean de Plati pentru dezvoltare rurala si pescuit. Valorificarea resurselor regenerabile de energie. Fiecare axa prioritara are alocat un anumit buget si cuprinde un numar de domenii cheie de interventie care urmaresc realizarea fonduri europene nerambursabile pentru studenti unor obiective de dezvoltare. Apdrp. ro publica ghidul pentru masura 221 Prima impadurire. actiuni pentru furnizarea de servicii publice moderne online care sa asigure interoperabilitatea diferitelor sisteme neintegrate in cadrul sectoarelor fonduri romania si regiunilo. In sedinta de astazi, Guvernul Rom? niei a aprobat alocarea a peste 600 milioane de lei pentru plata beneficiarilor de fonduri europene. Fond structural care sprijina regiunile mai putin dezvoltate, prin finantarea de investitii In sectorul productiv, infrastructura, educatie, sanatate, dezvoltare locala si IMM ? uri. Masura 1. 1 – Incetarea permanenta a activitatilor de pescuit
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. accesare fonduri europene ro Masura 1. 2 – Incetarea temporara a activitatilor de pescuit
- verifica data lansarii fonduri europene pentru tineri pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 3 – Investitii la bordul navelor si selectivitate
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 4 – Pescuitul de coasta la scara redusa. Masura 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole? AXA PRIORITARA 1 ? Mediu, inclusiv investitii legate de furnizarea de apa si managementul deseurilor, tratamentul apelor reziduale, calitatea aerului, prevenirea, controlul si lupta impotriva secetei, preventia si controlul integrat al fonduri europene nerambursabile pentru studenti poluarii, sprijin pentru concilierea efectelor schimbarilor climaterice, reabilitarea mediului fizic, refacerea locurilor contaminate si a terenurilor parasite, promovarea biodiversitatii si protectia naturii, sprijin pentru IMM- uri pentru promovarea productiei durabile prin introducerea sistemelor de management de mediu eficiente si adoptarea si utilizarea tehnologiilor de prevenire a poluarii.