Archives for 

fonduri europene pentru tineri

Fonduri Europene Rurale

Secretariatul Comitetului de evaluare este asigurat de managerul axei POST din cadrul AMPOST. Pentru a veni in ajutorul beneficiarilor a public ghidul solicitantului spre consultare. Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei8, cuprinzand echipamente pentru vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire etc. 31 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau al Legii nr. inovare si economia cunoasterii. Ca diferenta majora Intre PND si CSNR, este de mentionat ca, din punct de vedere al finantarii, CSNR este sustinut exclusiv din Fondurile Structurale si de Coeziune si cofinantarea nationala aferenta, In fonduri europene rurale timp ce PND include si alte finantari ( programe de investitii fonduri nerambursabile nationale si locale, credite externe, fonduri europene pentru dezvoltare rurala si pescuit, etc. a fost accesata de 913 beneficiari, fiind semnate pana in prezent 374 de contracte de finantare in valoare publica de peste 364 milioane de euro. Inegalitatea de sanse duce la excluderea sociala a categoriilor vulnerabile, cum ar fi femeile, persoanele cu dizabilitati si etnia roma. Calendarul surselor de finantare iulie 2011 din fonduri europene nerambursabile. accesul pe noi piete. Exploatatia agricola trebuie sa fie inregistrata de solicitant, in nume propriu, in Registrul Fermelor inainte fonduri romania de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri. tips & tricks pentru proiecte de succes. Beneficiarul trebuie sa prezinte avizele autorizatiile de mediu. Cercetare- dezvoltare in parteneriat intre universitati institute de cercetare- dezvoltare si intreprinderi in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie Operatiunea 2. 1. 1: Proiecte fonduri europene rurale de cercetare in parteneriat intre universitati institute de cercetare- dezvoltare si intreprinderi Aceasta operatiune are ca obiective:

- incurajarea parteneriatului intre universitati institute de cercetare- dezvoltare si intreprinderi pentru intensificarea activitatilor de C- D in sprijinul intreprinderilor si promovarea transferului tehnologic, in special in domenii stiintifice prioritare la nivel fonduri europene pentru tineri european sau de interes pentru Romania. Incepand cu 1 septembrie 2010 se pot depune proiecte in cadrul masurii 121 ? Instalarea tinerilor fermieri?. sindicatele si patronatele. Fondurile totale alocate Masurii 125 prin FEADR sunt de 483. 246. 816 Euro din care suma de 7. 169. 427 Euro cheltuiala publica ( 5. 735. 542 Euro FEADR) reprezinta alocarea financiara pentru realizarea obiectivelor Planului European de Redresare Economica ( PERE) pentru proiectele care vizeaza noile obiective, din care. asociatii. Sprijin pentru management- ul si evaluarea POS. Proiectele se depun in perioada 01 – 30 iunie 2011 Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala ( FEADR) Masura 141 ? Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenta” Axa I – ? Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier” Finantarea microintreprinderilor are ca scop sprijinirea continuarii procesului de restructurare si redresare economica a zonelor aflate in declin, indeosebi a oraselor mici si mijlocii, intrucat acestea creeaza locuri de munca si au flexibilitatea necesara sa se adapteze cerintelor unei economii de piata dinamice.

Afaceri Cu Fonduri Europene Nerambursabile Forum

Ambasada Frantei doreste sa sustina ONG- urile din afaceri cu fonduri europene nerambursabile forum Romania si lanseaza o selectie de proiecte cu titlul ? Sustinerea proiectelor inovative din partea Organizatiilor neguvernamentale din Romania? Recomandarea mea pentru dumneavoastra este sa va asociati si sa exploatati impreuna terenurile. Eforturile se vor concentra pe un management mai eficient al mediului natural si pe utilizarea durabila a resurselor naturale. Actualizeaza datele financiare si statistice la nivelul proiectelor. Ordin MEF nr. Mediul rural ? b. Operatiunea 2: Sprijin pentru autoritatile administratiei publice locale pentru realizarea Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice Obiectiv general: Cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii. 1 ? ? Lista codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile la finantare in cadrul Masurii 312? si se introduce in Anexa nr. 3 ? 31 octombrie 2011. Microintreprinderile se incadreaza in categoria intreprinderilor mici. ca intreprizatori titulari ai unei intreprinderi individuale. 31 1990, fonduri europene pentru tineri cu modificarile si completarile ulterioare). Important. Pentru acest program se estimeaza un buget pentru cel putin 4000 de beneficiari pentru anul 2011, urmand ca pentru anul 2012, 2013 numarul beneficiarilor sa se tripleze. Actualizeaza datele financiare si statistice la nivelul proiectelor. In ultimul timp foarte multe firme de transport marfa m- au intrebat despre posibilitatea lor de accesa fonduri europene nerambursabile de aceea e bine de stiut cateva reguli si restrictii pe care le intampina cei ce doresc sa acceseze o finantare nerambursabila. 20% – contributia Guvernului Romaniei. Un sfat pe zi ? Agricultura pe bani din fonduri europene neramburabile. Crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala ( servicii de croitorie, frizerie, cizmarie, dar si cele care asigura conectarea si difuzarea Internetului, mecanizarea, transportul). O parte dintr- un angajament bugetar este deblocata automat de catre Comisie In cazul In care aceasta nu a fost utilizata sau nu s- a primit nicio cerere de plata la sfarsitul celui de- al doilea an de la angajamentul bugetar ( n+ 2). Unificarea noului statut pentru Companiile Private Europene ( Societas Privata Europea) Lansarea noilor produse financiare pentru IMM de grupul Bancii Europene de Investitii ( microcredite si sprijin pentru firme mixte transnationale). CE SCHIMBARI SE VOR PRODUCE? capacitati de depozitare a pestelui si a subproduselor din peste. Investitii legate de infiintarea si amenajarea de trasee tematice ( ex. cani, pixuri, tricouri, sepci, cutii de chibrituri, brelocuri, etc. imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale de interventie In situatii de urgenta. Persoanele fizice pot desfa ura activitaNi economice  i se pot inregistra  i autoriza in conformitate cu prevederile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. Prima plata intermediara nu poate fi efectuata decat In cazul In care statul membru furnizeaza Comisiei o descriere a modului de functionare a autoritatilor de gestionare, de certificare si de audit. Sunt necesare interventii structurale majore pe fonduri nerambursabile termen lung, In urmatoarele domenii:

? Depunerea proiectelor pentru masura 112 se va face la afaceri cu fonduri europene nerambursabile forum sediile OJPDRP in intervalul orar 09. 00? 14. 00. fonduri agricultura Competente pentru competitivitate ( strategice). I. F. N. Fondul Social European reprezinta o parte importanta a fondurilor structurale acordate Romaniei In perioada 2007- 2013 pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europene de Ocupare. Obiectivele axei prioritare 3 din cadrul POR vizeaza valorificarea si promovarea durabila a patrimoniului cultural cu potential turistic, imbunatatirea calitatii infrastructurii turistice de cazare si agrement pentru a creste si dezvolta regiunile de dezvoltare precum si creearea de noi locuri de munca.

Fonduri Europene Pentru Iepuri

Toate aceste reguli de gestiune financiara se aplica, de asemenea, In cazul Fondului de coeziune. imbunatatirea calitatii serviciilor de sanatate si ingrijire va contribui la regenerarea economica prin reducerea costurilor si a perioadelor de inactivitate. Pentru a beneficia de ajutorul de stat prevazut la art. Cresterea adaptabilitatii, dezvoltarea spiritului antreprenorial se afla in centrul politicilor in domeniu, iar angajatorii vor fi incurajati sa investeasca in capitalul uman. Continua sa te califici. 1574/ 2003 privind reorganizarea si functionarea fonduri europene pentru iepuri Ministerului Finantelor si a Agentiei Nationale pentru Administratia Fiscala. Apel deschis. Preiecte cu fonduri europene in domeniul serviciilor vs. societati economice publice sau private cu conditia de a actiona in numele municipalitatilor. Noi nu facem afaceri la cheie si nici nu divulgam identitatea beneficiarilor nostri, si a proiectelor de succes pentru terte persoane, daca am putea sa garantam 100% succesul proiectelor nu am mai lucra cu comisioane de pana la 10%. In cadrul operatiunii a) Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile, Schema de finantare A2 ? Cererea pentru prima plata intermediara trebuie introdusa In termen de 24 de luni de la plata primei transe de prefinantare de catre Comisie ( In caz contrar, statul membru trebuie sa ramburseze aceasta prefinantare). Proiectul va fonduri europene pentru tineri indeplini urmatoarele actiuni. cursuri specifice tip after school pentru prevenirea abandonului scolar pentru 640 de elevi. in cazul in care, la verificarea Planului de afaceri, se constata ca nu sunt indeplinite condiNiile minime de acordare a sprijinului, beneficiarul nu va mai primi ajutorul pentru urmatorii doi ani, dar nu va returna sumele primite. pregatirea de campanii de fonduri europene pentru iepuri constientizare cu privire la responsabilitatea sociala a intreprinderilor si de programe ce au ca scop transformarea muncii nedeclarate in munca legala. Conditiile pentru accesarea acestui program sunt. reabilitarea apelor interioare, inclusiv a zonelor de reproducere si a rutelor de migratie pentru speciile migratoare. federatii de ONG- uri non- profit, inregistrate in Romania si care desfasoara proiecte in Romania. In cadrul acestei linii de finantare se pot dezvolta proiecte pentru urmatoarele Domenii Majore de Interventii ( DMI). federatii de ONG- uri non- profit, inregistrate in Romania si care desfasoara proiecte in Romania. Studiul va fi finantat din bugetul Ministerului Mediului si realizat sub supravegherea de specialistii ministerului. un proces de consultare parteneriala bine gestionat. In 2009 Hewlett fonduri structurale Packard a avut un profit net de peste 4 milioane de euro si o cifra de afacere de peste 40 de milioane de euro. Sigur nu putem impune sa se cultive un anumit tip de produs sau altul sau sa se obtina o productie sau alta. Profesionisti in educatie si formare ( strategice). Proiectul propune imbunatatirea vizibilitatii zonei depresionare Horezu pentru a se putea desfasura. Orizontul de timp al planului CCT- T va fi de 15 ani, iar programul complet de implementare a proiectelor va depasi aceasta perioada. Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezentat si demonstrat in documentele anexate ( adeverinta de la ANIF sau alt detinator de infrastructura primara). 1 membru din cadrul DGRFE – Directia implementare proiecte. a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are o dimensiune egala sau mai mare de 2 fonduri agricultura UDE1, si care este inregistrata in Registrul unic de identificare Registrul agricol. 2. Am incercat de mai multe ori sa fac si eu proiecte pentru fonduri din- alea europene, am mers pe la consultanta agricola, dar acum ca s- a desfiintat si agentia asta nu mai am cui sa ma adresez sa ma ajute.

Fonduri Europene Pt Plantatie De Nuci

1. 3. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 5 – Compensatii socio- economice pentru managementul flotei comunitare
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 2: Acvacultura, pescuitul in apele interioare, procesarea si marketingul produselor obtinute din pescuit si acvacultura. micro- intreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii. Lansare masura 112 instalarea tinerilor fermieri 1 iulie 2011. februarie 2011 Domeniul major de interventie 3. 3. Incepand cu 1 fonduri ue iulie 2010, se vor acorda fonduri nerambursabile pentru construirea, modernizarea si dotarea unor categorii de restaurante care sa functioneze doar in cadrul structurilor de primire turistice finantate prin proiecte aferente Masurii 313 ? Incurajarea activitatilor turistice? in a carui raza de competenta isi are sediul. Prezinta. Fonduri Europene Apdrp. ro Masura 121 ? Modernizarea exploatatiilor agricole?. Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta pentru sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii denumit Programul Mihail Kogalniceanu. campanii de fonduri europene pt plantatie de nuci promovare ( campanii de publicitate pentru incurajarea consumului de peste si a produselor din peste, carti de bucate cu produse din peste, etc). IMPORTANT! la renovarea ei ? sub forma unei pensiuni. b) Unitatile de Plata Infiintate In cadrul ministerelor In care functioneaza Autoritatile de Management ( plati indirecte). AXA PRIORITARA fonduri europene pentru tineri 3 ? De exemplu, soiul de porumb zaharat SPIRIT F1 este un soi olandez foarte bun dar nu este inscris in catalogul plantelor. Prin acest program se va putea achizitiona echipamente IT si servicii de internet. Conform noului acquis privind Politica fonduri europene nerambursabile de Coeziune a Uniunii Europene, fiecare Stat Membru elaboreaza un Cadru Strategic National de Referinta ( CSNR), ca document de referinta pentru programarea fonduri europene pt plantatie de nuci Fondurilor Structurale si de Coeziune. inovare si economia cunoasterii. Fonduri europene prin UE BERD EEFF. Evenimentul se va desfasura cu participarea echipei de proiect, reprezentanti ai partenerului transnational, beneficiari, reprezentanti ai Organismul Intermediar Regional Sud Est, reprezentanti ai administratiei publice locale, ONG- uri, mass- media. Alocarea financiara Contributia publica aferenta Masurii 141 este de. Organizeaza sesiunile de evaluare tehnica si financiara, cu sprijinul evaluatorilor independenti. Dezvoltarea si folosirea mai eficienta a capitalului uman din Fonduri Europene Strategia urmareste sprijinirea sistemului de invatamant si formare profesionala pentru oferirea unei educatii flexibile si de buna calitate, sprijinirea cresterii accesului la educatie, dar si asigurarea faptului ca educatia si formarea profesionala furnizeaza cunostintele si aptitudinile necesare pentru o economie moderna si in plina dezvoltare. Modernizarea Serviciului Public de Ocupare Domeniu major de interventie 1 – Intarirea capacitatii SPO de furnizare a serviciilor de ocupare
” Calitate in serviciile de ocupare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Servicii de ocupare eficiente” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 2 – Formarea personalului propriu SPO
” Profesionisti in piata muncii” – data lansare estimativa. costurile generate de studiul de fezabilitate sau . consultanta din fonduri proprii, pe care administratiilor locale nu le au?, considera Diana Gradinaru, director general al firmei de consultanta Hermes Finance. Bani pentru formare profesionala ( schema de ajutor de stat).

Fonduri Europene Ferma De Oi

Evaluarea economica si componentele planului CCT- T se bazeaza pe evaluarea curenta a timpului de calatorie, a consumului de combustibil si costurilor operationale, inclusiv emisii, si pe perspectiva variatiilor prognozate ale acestor indicatori. In cazul de fata se poate finanta o astfel de afacere prin achizitionarea de echipamente si tehnologii noi care sa duca la cresterea competivitatii firmei si dezvoltarea gamei de produse sau servicii oferite. Intr- un articol recent ? evaluarea proiectelor? din cadrum masurii 322, laudam evaluatorii ce- i drep foarte profesionisti ( cel putin cei pe care i- am intalnit eu ). Astfel, se elimina codul 5610 ? Restaurante din Clasificarea activitatilor din economia nationala ( CAEN), din Anexa nr. Prin exceptie, pentru anul 2010, cererea initiala anuala se depune in termen de 30 de zile de la data publicarii numarului de inregistrare al cererii de exceptare pe site- ul Directiei Generale pentru Agricultura si fonduri europene pentru tineri Dezvoltare Rurala din cadrul Comisiei Europene. Data limita: Proiectele se vor putea depune pana la epuizarea bugetului alocat. comercializeaza o parte din producNia agricola obNinuta. Solicitantii sunt intreprinderi ( IMM- uri sau intreprinderi mari) cu sau fara activitate de CD mentionata in statut, dar pentru care activitatea CD nu este activitate principala. Investitii legate de refacerea in scop turistic a vechilor trasee fonduri nerambursabile de cale ferata cu ecartament ingust, a amenajarilor complementare acestora ( ex. Comitetul Interinstitutional fonduri europene ferma de oi pentru elaborarea PND ( CIP) , care include reprezentanti la nivel de decizie ai ministerelor, altor institutii publice centrale, Agentiilor de Dezvoltare Regionala ( ADR), institute de cercetare si institutii de Invatamant superior, precum si reprezentanti ai partenerilor economici si sociali. In luna mai Programul Operational Regional inregistreaza cea mai mare crestere a gradului de absorbtie dintre cele 7 programele operationale finantate din fonduri structurale si de coeziune. Microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii. Masura 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole? destinata tuturor posesorilor de terenuri ce nu pot fi cultivate in momentul de fata in zone de campie, deal si munte. Coeficientii de cofinantare au fost modificati. AXE PRIORITARE TEMATICE. 2. 2 Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii. Actiunea comuna a UE si Statelor Membre trebuie sa fie implementata pe o baza multianuala printr- un proces de organizare, luare de decizii si finantare bazat pe formularea de strategii integrate si coerente multi- anuale si definirea de obiective concrete. si ? Cooperare Teritoriala Europeana. 1083/ 2006 si art. 1 membru din cadrul AMPOST – Directia managment financiar si dezvoltare,. Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit ( APDRP) anunta lansarea, in perioada 01 septembrie 30 septembrie 2010, a celei dea patra sesiuni de cereri de proiecte pentru Masura 112. imbunatatirea conditiilor- cadru pentru a permite intreprinderilor sa inoveze. Persoana fizica autorizata ( infiintata in fonduri europene ferma de oi baza OUG nr. Se asigura ca exista toate documentele si procedurile necesare stabilirii pistelor de audit, in conformitate cu fonduri europene pentru tineri procedurile relevante. apdrp. ro a anuntat lansarea masurii 112 incepand cu 1 iulie 2011. Punctajul pentru acest criteriu se acorda daca sunt respectate urmatoarele conditii in ceea ce priveste fiecare ruta alternativa prevazuta prin proiect.

Fonduri Europene Pentru Farmacie La Tara

Orientarea integrata 9. Programul 10000 de euro pentru tineri S- a aprobat ordonanta de urgenta pentru programul guvernamental 10. 000 de euro pentru tinerii pana in 35. Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 10. 000 Euro pentru o exploatatie agricola cu dimensiunea minima de fonduri europene pentru farmacie la tara 6 UDE, iar peste aceasta dimensiune, sprijinul pentru instalare poate creste cu 2. 000 Euro 1UDE, dar nu va putea depasi 25. 000 Euro exploatatie. va Imbunatati competitivitatea economica si calitatea aerului si va sprijini dezvoltarea durabila. La nivel regional. Astfel, Ministerul Finantelor, prin Autoritatea pentru fonduri europene pentru farmacie la tara Coordonarea Instrumentelor Structurale, Indeplineste rolul de coordonator national al instrumentelor structurale, asigurand dezvoltarea cadrului institutional, legislativ si procedural necesar implementarii acestor fonduri, precum si functionarea coerenta si eficienta a Intregului sistem administrativ. si are ca obiective. suma maxima pentru imprumut poate fi pana de pana la 2, 5 milioane de euro urmand sa primeasca un grant de pana in 15% la finalizare. 22/ 2005, aprobata prin Legea nr. deblocarea potentialului de excelenta in cercetare fonduri europene pentru tineri si inovare prin crearea de sinergii cu actiunile de cercetare, dezvoltare si inovare ale programului cadru al UE Orizont 2020 Obiectiv. Interpretare se va face in limbile romana, romani si engleza. Obiectivul Convergenta. Obiectivul general al Programului Operational Regional este ? sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, in regiunile Romaniei, prin imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica?. Initiative in fonduri europene agricultura sprijinul dezvoltarii parteneriatelor in afaceri. Iata, pe scurt, ceea ce cred ca ar putea sa faca de fapt Guvernul pentru sprijinirea reala fonduri a antreprenoriatului romanesc, lucruri pe care le poate realiza cu adevarat:
- analiza impactului oricarei legi asupra IMM- urilor, ca sa nu mai ajungem in situatia din 2009, cand un impozit nejustificat a omorat sute de mii de mici intreprinderi. are o dimensiune economica cuprinsa intre 2 i 8 UDE 1
. Un alt proiect care ar trebui sa faciliteze accesul turistilor este cel care va permite reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere in statiunea balneara Amara. Mai jos va prezentam catalogul fondurilor europene nerambursabile valabile pentru anul 2011. 23. 05 ? Sunt necesare, de asemenea, investitii in intreprinderile mari, pentru a permite atingerea masei critice pentru investitii de capital in vederea diversificarii industriei prelucratoare si imbunatatirea eficientei energetice. imbunatatirea competentelor si abilitatilor adultilor, inclusiv pentru migranti si persoanelor in v? rsta.

Fonduri Europene Pentru Tineri Stomatologi

Planul Integrat de Dezv. oltare a Polului de Crestere ( PIDPC) Iasi va trebui. Societate in comandita pe actiuni ? SCA ( infiintata in baza Legii nr. Dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii. Pagina opis, va fi pagina cu numarul ? 0″ al Cererii de finanNare. Toate aspectele care nu sunt detaliate in actualele orientari metodologice, accesare fonduri europene vor fi clarificate ulterior, sub forma unor Fise, ce se vor constitui in Anexe la Orientarile metodologice. de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse? fonduri La polul opus se afla Programul Operational Sectorial Transport ( POS T), care a avut si cel mai mic grad de absorbtie, de numai 2, 59%, in cadrul acestuia fiind depuse doar 80 de proiecte, din care 41 au primit decizie de finantare. In luna mai Programul Operational Regional inregistreaza cea mai mare crestere a gradului de absorbtie dintre cele 7 programele operationale finantate din fonduri structurale si de coeziune. Lanseaza procesul de depunere de catre solicitanti a cererilor de finantare, in functie de calendarul stabilit de AM POR. Pentru cercetarea industriala si dezvoltarea experimentala se va acorda un bonus de 10% pentru intreprinderile mijlocii si de 20% pentru intreprinderile mici la intensitatile mentionate mai sus. AXA 4. apdrp. ro a publica un nou model pentru scrisoare de confort angajanta, valabila pentru sesiunile de proiecte ce vor fi organizate incepand cu luna martie 2011. Crearea unei noi unitati de productie . e) are in obiectul de activitate cel mult 5 ( cinci) grupe de activitati prevazute de clasificarea activitatilor din economia nationala in vigoare ( CAEN Rev. Se asigura ca exista fonduri europene pentru tineri stomatologi toate documentele si procedurile necesare stabilirii pistelor de audit, in conformitate cu procedurile relevante. In luna ianuarie OTP Bank si Raiffeisen Bank s- au alaturat programului ? UE BERD Facilitate de Finantare pentru Eficienta Energetica? Eu sustin demult ideea unui astfel de fond alimentat guvernamental, dar cu management pri? vat, ramane de vazut daca se va si realiza intr- o formula viabila, pentru ca aici cea mai importanta problema mi se pare intr- adevar solutia care va fi aleasa pentru managementul fondului. Statele membre vor avea dreptul de a imbina finantarea din FEDR, FSE si din Fondul de coeziune in programe ? multifond?, pentru sporirea cooperarii in teren si realizarea dezvoltarii integrate. o 10% – pentru investitiile avand drept scop implementarea noilor provocari prin urmatoarele tipuri de operaNiuni. Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acorda pentru veniturile salariale lunare care depasesc cuantumul salariului mediu brut pe economie din anul anterior. Acest punct strategic pune accent pe nevoile legate de competitivitate, incerc? nd sa dea prioritate necesitatilor fermierilor care dezvolta ferme agricole, a silvicultorilor si detinatorilor de paduri, pentru a dezvolta si imbunatati infrastructurile pietelor de desfacere. Pentru calculul indicatorilor financiari prevazuti in Formularul E – Planul de Afaceri anexat la Cererea de Finantare, toti solicitantii vor trebui sa utilizeze aplicatia electronica unica, special elaborata in acest sens. Prima impadurire a terenurilor agricole. Consiliul European si formatiunile sectoriale ale Consiliului UE ofera impulsurile necesare atingerii obiectivelor strategiei si vor evalua atent, fonduri europene pentru tineri stomatologi alaturi de Comisia Europeana si in cadrul Semestrului European ( calendarul de implementare si fonduri europene pentru tineri monitorizare al strategiei), progresele inregistrate la nivel european si national. Promovarea dezvoltarii teritoriale echilibrate ? Studiul de fezabilitate trebuie sa mentioneze suprafata de teren deservita, si agentul economic altfel nu se vor puncta, de asemenea mentionarea lor in Hotararea de Consiliul Local privind instrumentarea proiectului.

Fonduri Europene Pentru Pensiuni Agroturistice 2014

Acvacultura, pescuitul in apele interioare, procesarea si marketingul produselor obtinute din pescuit si acvacultura. Programul Operational pentru Pescuit. a fost accesata de 913 beneficiari, fiind semnate pana in prezent 374 de contracte de finantare in valoare publica de peste 364 milioane de euro. b) Alte conditii de obtinere. Instruirea angajatilor cu fonduri europene nerambursabile ? In anul 2011 cele mai accesate fonduri europene in agricultura au fost pe masurile ce au vizat in special microintreprinderile si institutiile publice din mediul rural. Pana acum cred ca fondurile acestea le` au accesat tot cei care au bani si pile de ce un om simplu si fara pile nu poate sa faca ceea ce ` si doreste? Pana in prezent au fost efectuate plati in valoare totala de 1, 60 miliarde de euro, din care 663, 96 milioane de euro pentru contractele incheiate de APDRP, la care se adauga si aproximativ 940 de milioane de euro, platile efectuate pentru Masurile de sprijin pe suprafata implementate de APIA. Proiect de succes finantat prin POSDRU. 2. 3. Consolidarea cercetarii, a dezvoltarii tehnologice si a inovarii sprijinirea investitiilor private CDI si a cercetarii colaborative dintre intreprinderi si organiziatii de cercetare pentru a incuraja transferul de cunostinte. concentrarea asupra unui numar relativ redus de prioritati/ obiective tematice si domenii majore de interventie/ prioritati de investitii, in vederea maximizarii impactului fondurilor si asigurarii unei eficiente crescute in procesul de management. Infiintarea plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi si capsuni. Elaborare de materiale promotionale precum prima editare a materialelor in scopul promovarii actiunilor turistice. eliminarea riscului de contact pentru utilizatorii de terenuri invecinati si Reducerea fluxului de crom hexavalent din sol catre apa subterana. Energie eficienta si durabila ( Imbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic din punct de vedere al mediului). Formele asociative pot fi constituite  i recunoscute la nivel local, judeNean  i naNional. Daca mergi in scoli si Primarii si le explicit oamenilor care lucreaza acolo ce tip de fonduri pot accesa, ce conditii trebuie sa indeplineasca pentru aceasta, atunci numarul proiectelor pregatite si fonduri europene pentru pensiuni agroturistice 2014 contractate ar putea creste?, puncteaza Emanuel Rauta. Hewlett Packard este cunoscut fonduri structurale pentru produsele sale. 1 IUNIE ? IULIE 2009. Sprijinirea fonduri europene pentru pensiuni agroturistice 2014 accesului la internet fonduri europene si la serviciile conexe? fonduri europene pentru tineri in valoare totala de aproximativ 400. 000 de euro. Organizatii neguvernamentale profesionale care sprijina initiativa privata IMM. Programul National de Dezvoltare Rurala. In prima zi vom vorbi despre. Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Franta ofera fonduri pentru proiectele inovatoare ale ONG- urilor. se refera strict la fondurile europene legate de turism in special pensiuni si dezvoltarea agroturismului.

Fondul European Pentru Garantare In Agricultura

Astfel, solicitanNii masurii 141 care i i propun  i realizarea de investiNii finanNate prin masura 121, trebuie sa completeze SecNiunea A+ B din Planului de afaceri, aferent masurii 141. Autoritatile publice locale detinatoare de teren agricol, numai pentru compensarea costurilor legate de infiintarea plantatiilor forestiere si pentru cheltuielile aferente intocmirii proiectului de impadurire. Diversificarea catre noi specii si productia de specii cu perspective comerciale bune. cheltuielile aferente sistemului de irigatii in valoare de 250. 000 Euro. SRL ( fonduri romania infiintata in baza Legii nr. Totodata, zonele rurale depind excesiv de agricultura. Operatiunea 332 ? Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii electronice pentru afaceri? ( iunie 2011). H. G. Beneficiari Solicitantii ajutorului de stat sunt prestatorii de servicii care efectueaza servicii subventionate producatorilor agricoli, care solicita ajutor de stat inainte de inceperea desfasurarii acestor servicii de colectare a cadavrelor de animale, in baza cererii initiale anuale si care indeplinesc urmatoarele conditii. Programul Operational Sectorial- Mediu. Fonduri europene nerambursabile pentru perioada 2011 2012 fonduri europene agricultura 2013. Sprijin pentru informare si publicitate. Toate cele opt primarii fonduri europene pentru tineri au semnat mircuri contractele de finantare cu APDRP Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit. Planul CCT- T tine contul de faptul ca Rom? nia face parte din Uniunea Europeana, care in esenta este o comunitate economica cu un comert liber si concurenta loiala intre membri. Cererea pentru prima plata intermediara trebuie introdusa In termen de fondul european pentru garantare in agricultura 24 de luni de la plata primei transe de prefinantare de catre Comisie ( In caz contrar, statul membru trebuie sa ramburseze aceasta prefinantare). iunie 2011). Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie ( minim 40 ani) si care nu sunt incluse in sistemul de restructurare/ reconversie al plantatiilor de vita- de- vie sprijinit prin FEGA in cadrul OCP vin si infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa. 4 alin. echipamente pentru producerea de furaje, instalatii de muls, linii tehnologice de prelucrare si ambalare a produselor, dotari tehnice in scopul asigurarii controlului calitatii la nivel de ferma etc. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 312 sunt micro- intreprinderile si persoane fizice neinregistrate ca agenti economici care se vor angaja insa ca pana la data semnarii contractului de finantare sa fie autorizate cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa functioneze ca micro- fondul european pentru garantare in agricultura intreprinderi. Evaluarea, selectia si aprobare cererilor de finantare – Descrierea procesului Procesul de selectie a proiectelor POST reprezinta unul dintre cele mai importante procese din implementarea instrumentelor structurale prin POS Transport datorita faptului ca este procesul prin intermediul caruia abordarea strategica a POST este transformata in actiuni si interventii concrete, care alese incorect pot conduce la nerealizarea obiectivelor si tintelor POST. Investitiile FSE vor fi pe deplin aliniate obiectivelor si valorilor- tinta ale strategiei Europa 2020 in ceea ce priveste ocuparea fortei de munca, educatia si reducerea saraciei. Statele Membre trebuie sa asigure asocierea partenerilor relevanti la diferite stadii ale programarii. Comisia Europeana realizeaza repartizari indicative anuale pe state membre, In special In functie de criteriile urmatoare: populatie eligibila, prosperitate nationala, prosperitate regionala si rata de somaj. 8 din Ordonanta Guvernului nr. Cea mai mare problema o pune plata TVA- ului, pe care primariile sunt obligate sa le efectueze la contractarea lucrarilor. Actualizeaza datele financiare si statistice la nivelul proiectelor. Regiunile Centru, Nord – Vest, Vest si Sud Est ? 1) pot include si achizitionarea terenului in proiect. CNIPT) si dotarea acestora. In cadrul negocierilor pentru Capitolul 21 ” Politica regionala si coordonarea instrumentelor structurale”, discutiile tehnice cu Comisia Europeana. Aceasta suma reprezinta un sprijin considerabil pentru beneficiari, care vor accesa mai rapid banii de care au nevoie pentru a continua implementarea proiectelor. pivot legislativ esential al UE pentru schimbari pozitive in favoarea sectorului IMM din Romania.

Fonduri Nerambursabile Pentru Ferme De Vipere

Buna ziua, Intentionez sa depun un proiect pe masura 112. Principalele elemente ale Cadrului National Strategic de Referinta al Romaniei: Analiza socio- economica ? aspecte principale Raman Inca destule probleme care trebuie solutionate pentru a impulsiona dezvoltarea economiei romanesti. Ministerul Afacerilor Europene coordoneaza procesul de elaborare a documentelor de programare pentru perioada 2014- 2020, in calitatea sa de coordonator national al managementului fondurilor europene conform atributiilor conferite prin HG nr. 1083/ 2006 si art. un grad de absorbtie de 9, 53%. O eficienta fonduri europene pentru tineri energetica mai mare de- a lungul Intregului lant ? productie, transport, distributie si utilizare finala ? va Imbunatati competitivitatea economica si calitatea aerului si va sprijini dezvoltarea durabila. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 2 – Protectia si dezvoltarea faunei si florei acvatice. Sprijinul acordat in cadrul masurii este in totalitate nerambursabil  i are ca scop . Din acest motiv, trebuie evidentiate foarte clar conexiunile si interconditionarile strategice Intre CSNR si PO. Operatiunea 112 ? Sprijin pentru implementarea standardelor? ( iulie 2011). In cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, este permisa doar modernizarea si extinderea structurilor de primire turistice. Masura 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole? Investitiile FSE vor fi pe deplin aliniate obiectivelor si valorilor- tinta ale strategiei Europa 2020 in ceea ce priveste ocuparea fortei de munca, educatia si reducerea saraciei. simularea unei analize cost- beneficiu pentru beneficiari privati. Aceasta scrisoare de confort se va depune odata cu cererile de finantare, reprezentand documente justificative pentru justificarea posibilitatii de a cofinanta viitorul proiect. Prin urmare, se solicita ca statele membre sainstituie, p? na la sf? rsitul anului 2014, sisteme care sa permita beneficiarilor sa transmita toate informatiile pe cale electronica. Raspuns depunere proiect masura 112 APDRP. M141 Sprijinirea fermelor de semi- subzistenta. Agricultura poate fi profitabila si fara a apela la subventii. Contributia Guvernului fonduri structurale Romaniei ? 20%. 287/ 2008 al ministrului dezvoltarii lucrarilor publice si locuintelor privind aprobarea achemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului Operational Regional
? Schema de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor ( aviz Consiliul Concurentei nr. apdrp. ro a publica un nou model pentru scrisoare de confort angajanta, valabila pentru sesiunile de proiecte ce vor fi organizate incepand cu luna martie 2011. 44 2008 cu completarile  i modificarile ulterioare, trebuie sa deNina, pana la data semnarii Deciziei de finanNare, ca activitate principala, fonduri nerambursabile pentru ferme de vipere una din activitaNile prevazute la capitolul ? Agricultura din cod CAEN Rev. potentiali poli de crestere. Pentru utilizarea acestui program, va rugam sa accesati link- ul unde veti gasi informatiile necesare utilizarii fonduri nerambursabile pentru ferme de vipere acestuia. Pana in fonduri nerambursabile prezent s- au alocat peste 53% din totalul fondurilor disponibile in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2007- 2013 si s- au efectuat plati in valoare de 2. 5 miliarde de euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala FEADR, reprezentand 24, 2% din totalul sumei alocate tarii nostre.