Archives for 

fonduri europene pentru tineri

Fonduri Europene Stupi

este situata pe teritoriul Narii. Univ. Parteneriatele intre administratiile publice sunt putine, daca ne uitam la lista de proiecte: majoritatea se opresc la limita fonduri structurale de judet. statele si regiunile lor gestioneaza programele, asigura aplicarea acestora si selecteaza proiectele pe care le controleaza si evalueaza. Programul Cardul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii. capacitati de depozitare a pestelui si a subproduselor din peste. Masuri privind utilizarea durabila a terenurilor forestiere. cresterea gradului de atractivitate a sistemului de educatie si formare profesionala, inclusiv prin campanii de informare, orientare si consiliere, concursuri de competente profesionale si fonduri europene stupi sprijinirea tinerilor inscrisi in invatam? ntul obligatoriu de a se familiariza cu viitoarele locuri de munca, calificarile si/ sau oportunitatile in cariera, cu accent special pe zonele rurale si pe persoanele de etnie roma. 1). Dl Octavian SERBAN, KMC, Presedinte ? O fonduri europene pentru tineri prima piedica este reprezentata de nivelul redus de informatii care ajung la cei care lucreaza in cadrul acestor institutii. In cazul in accesare fonduri europene care se face o referinta la toate Fondurile Europene post- aderare, se poate folosi sintagma ? Instrumente Structurale?. Conditii pentru acordarea sprijinului. Fonduri europene pentru o fabrica de condimente. Programul Operational Asistenta Tehnica . Calendarul surselor de finantare iulie 2011 din fonduri europene nerambursabile. Pe l? nga conditionalitatile ex post mentionate mai sus, Comisia propune fonduri europene stupi introducerea, ca o optiune, a unui tip specific de operatiune, denumita planul comun de actiune. Ilfov ? Regulile generale privind Fondurile Structurale si de Coeziune sunt stabilite prin Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. Evaluarea, selectia si aprobare cererilor de finantare – Descrierea procesului Procesul de selectie a proiectelor POST reprezinta unul dintre cele mai importante procese din implementarea instrumentelor structurale prin POS Transport datorita faptului ca este procesul prin intermediul caruia abordarea strategica a POST este transformata in actiuni si interventii concrete, care alese incorect pot conduce la nerealizarea obiectivelor si tintelor POST. 6. 2 Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii. Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 ? AXA PRIORITARA 2 Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii. Contributia in natura poate fi considerata cheltuiala eligibila daca este sub forma terenurilor, cladirilor, echipamentelor, materialelor.

Fonduri Europene Apicultura 2014 Masura 112

Emanuel Rauta, directorul de programe pentru administratie publica fonduri europene pentru tineri din cadrul GEA Consulting, considera ca autoritatile de management ar trebui sa deruleze campanii de informare mult mai ample la nivel local. verifica data lansarii pe site- fonduri europene apicultura 2014 masura 112 ul Finantare. ro Masura 3. 3 – Porturi de pescuit, puncte de debarcare si adaposturi. Masura 313 ? Incurajarea activitatilor turistice? Titlul fonduri europene apicultura 2014 masura 112 documentului Nr. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. Facilitarea accesului la invatam? ntul superior, inclusiv prin recunoasterea partiala a competentelor/ creditelor transferabilepentru absolventii de invatam? nt postliceal. Se va acorda o prefinatare si pentru beneficiarii selectati de catre Grupurile de Actiune Locala pentru Pescuit . Incepand cu iulie 2010 a fost lansata o noua Schema de ajutor de Stat, N578 2009, pentru care au fost depuse 167 de proiecte, in valoare de aproximativ 125, 8 milioane de euro. Pentru ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? intermedieri financiare si asigurari. Sanse egale si respect ( strategice). Pentru o viata mai buna? acces la serviciile de transport si telecomunicatii de interes economic general. Fondul European de Dezvoltare Regionala ( European Regional Development Fund – ERDF) a fost infiintat in 1975 si a devenit principalul instrument al politicii regionale a Comunitatii. Dl Marian DOBRILA, Director Executiv ? Masuri de sanatate a animalelor. Educatie mai buna pentru toti ( strategice). Investitiile vor Imbunatati accesul la piete mai extinse fonduri romania si toate actiunile vor contribui la reducerea duratei calatoriilor si costurilor de transport. Inegalitatea de sanse duce la excluderea sociala a categoriilor vulnerabile, cum ar fi femeile, persoanele cu dizabilitati si etnia roma. Un alt proiect care ar trebui sa faciliteze accesul turistilor este cel care va permite reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere in statiunea balneara Amara. din perspectiva solutiilor inovative ale Managementului Cunoasterii ( KM). Odata cu aderarea la UE, dezvoltarea Romaniei va urmari convergenta cu politicile comunitare atat in termeni reali cat si ca valori absolute. Cu venituri bugetare sub estimari si fara sprijin din partea autoritatilor c. ntrale, primariile din tara au cautat fonduri nerambursabile salvarea in atragerea de fonduri europene. Suma maxima ce poate fi primite este de maxim 200. 000 de proiect. Alte domenii in care se inregistreaza cresteri de plati sunt Fondul pentru azil, migratie si integrare (+ 140%) si protejarea sanatatii europenilor si a consumatorilor europeni (+ 20%). Primesc si inregistreaza solicitarile de finantare, conform procedurii relevante. UE are rolul de a reduce disparitatile regionale mari existente la nivelul Uniunii, in ceea ce priveste nivelul de dezvoltare ( PIB- ul pe cap de locuitor), productivitate, ocupare a fortei de munca, educatie si saracie si de a duce la indeplinire obiectivele Strategiei Europa 2020.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Plantatie De Nuci

Alocarea financiara Valoarea asistentei financiare nerambursabile este de maximum 4. 000. 000 lei. Training- ul acesta este unic prin faptul ca mergem dincolo de managementul clasic al proiectelor si abordam concret si punctual realizarea unui Studiu de fezabilitate ? 3. 2 Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii. o 10% – pentru investiNiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, in zone cu handicap natural i in arii naturale protejate incadrate in reNeaua Natura 2000 ( conform Regulamentului CE nr. 1698 2005, art. Incurajarea activitatilor turistice? ce pot face ca sa imi iasa si mie bani din agricultura acum cand nu imi mai dau astia banii din motorina si nici subventiile??. In mod special, este necesara consolidarea In continuare a managementului fondurilor comunitare pentru utilizarea eficienta a acestora In scopul promovarii dezvoltarii fonduri romania economice si sociale. Tipul solicitantului eligibil. Studiul va fi finantat din bugetul Ministerului Mediului si realizat sub supravegherea de specialistii ministerului. Vor avea prioritate proiectele. Totodata, in vederea realizarii de produse la nivelul standardelor europene producatorii vor angaja si personal calificat. Acest tip de proiect se finanteaza in baza schemei de ajutor de minimis denumita ” Ajutor de minimis pentru sprijinirea proiectelor de cercetare in parteneriat”, aprobata prin Ordinul Ministrului nr. In fonduri europene nerambursabile pentru plantatie de nuci cazul finantarilor nerambursabile acordate prin programe ale Uniunii Europene, un proiect de finantare are, de regula, urmatoarele componente. 13. Am mai citit pe saitul Dvs ca este posibila obtinerea unor finantari pentru agrement si am observat ca este precizat ? rafting?. Alte apeluri preconizate. Pentru operatorii de transport, un transport mai bun presupune costuri mai mici si o mai buna exploatare a vehiculelor si personalului. 36 1991). 15 3. 14. 039 proiecte au primit finantare de la fonduri europene pentru tineri APDRP. D. Daca nu se obtinea extinderea datei- limita, cele doua tari ar fi pierdut fonduri substantiale. martie 2011 ( provizoriu) Axa LEADER Masura 4. 1 – Implementarea strategiilor de dezvoltare locala
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 4. 21 – fonduri romania Implementarea proiectelor de cooperare
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 4. 31 – Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea fonduri europene nerambursabile pentru plantatie de nuci de competente si animarea teritoriului Sub- masura 431- 1. inclusiv achizitionarea in leasing a acestora).

Fonduri Nerambursabile Gradinite

Din comunicatul transmis de Comisia Europeana se fonduri europene nerambursabile pare ca s- au gasit mai multe nereguli in urmatoarele proiecte. 2. In cazul terenurilor, cladirilor si echipamentelor, valoarea este certificata de un evaluator independent autorizat. Conceptul care sta la baza acestei abordari este acela fonduri nerambursabile gradinite ca prin fragmentarea procesului in etape mici se simplifica rezolvarea sarcinii. Un singur membru al familiei poate obNine sprijinul pentru aceeai exploataNie agricola ( gospodarie familiala) Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii 141, solicitantul va trebui sa intocmeasca un Plan de afaceri pentru o perioada de cinci ani. construirea fonduri nerambursabile gradinite si sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma, incluzandu- le si pe cele pentru protectia mediului. si care pentru realizarea proiectelor eligibile din axa prioritara 3 efectueaza cheltuieli care includ si taxa pe valoarea adaugata, taxa pe care nu o pot recupera, se impune decontarea acesteia din bugetul de stat, prin bugetul MADR?, se arata in nota de fundamentare. Actiunile vor sprijini dezvoltarea regiunilor prin crearea conditiilor necesare stimularii cresterii economice a regiunilor mai putin dezvoltate, precum si restructurarea zonelor rurale si urbane. Initiative in sprijinul dezvoltarii parteneriatelor in afaceri. O parte dintr- un angajament bugetar este deblocata automat de catre Comisie In cazul In care aceasta nu a fost utilizata sau nu s- a primit nicio cerere de plata la sfarsitul celui de- al doilea an de la angajamentul bugetar ( n+ 2). si realizare de website- uri, in cadrul masurii 311. Programul Operational Regional ( POR) este un program care implementeaza elemente importante ale Strategiei Nationale de Dezvoltare Regionala a Planului National de Dezvoltare ( PND), contribuind, alaturi de celelalte Programe Operationale Sectoriale ( POS), la fonduri europene pentru tineri realizarea obiectivului general al Strategiei National- Regionale, anume diminuarea disparitatilor intre Regiunile de Dezvoltare ale Romaniei. Organismul Intermediar pentru Energie din Cadrul POSCCE a publicat spre consultare Ghidul Solicitantului pentru masura 411 ? Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice?. Ce parere aveti? Programul Operational Regional are cel mai mare grad de absortie. incepand cu anul 2011 pentru beneficiarii masurii 141 care ii propun sa realizeze investiNii prin masura 121, a fost aprobata o alocarea financiara distincta din masura 121 – Modernizarea exploataNiilor agricole. extinderea capacitatii de productie. i animale ( materie prima) pentru consum uman i hrana animalelo Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Masura 141 sunt persoanele fizice in varsta de pana la 62 de ani ( neimpliniNi la data depunerii Cererii de finanNare), care desfaoara activitaNi economice, in principal activitaNi agricole i a caror exploataNie agricola.

Fonduri Europene Definitii

In anul 2010 nu s- au incheiat contracte de finantare nerambursabila pentru aceasta axa, unul din motive fiind acela ca se adreseaza mai mult institutiilor publice, iar acestea, conform reglementarilor legale in vigoare, sunt neplatitoare a taxei pe valoarea adaugata. Colegiul National ? Ioan Slavici? modernizat din fonduri europene. fonduri europene agricultura rata de ocupare a populatiei cu fonduri europene definitii v? rsta intre 20 ? 64 ani de 75%. Dezvoltarea unor retele de centre C- D, coordonate la nivel national si racordate la retele europene si internationale de profil ( GRID, GEANT) Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. achizitionarea sau achizitionarea in leasing de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate. Termene limita de obtinere. Uniunea a raspuns rapid acestei noi provocari, initial printr- un ? Plan European de Redresare Economica? si, ulterior, prin g? ndirea unei noi strategii economice mai realiste pentru orizontul anului 2020. Doar dosarele complete depuse sau transmise prin fax intr- un singur exemplar, fonduri europene definitii la Serviciul de Cooperare si Actiune culturala al Ambasadei Frantei in Romania, pana pe data de 15 iulie 2011 cel tarziu si redactate in limbile franceza sau romana vor putea fi luate in fonduri nerambursabile considerare. 2. 1 Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor. Programul Ro- Ua- Md a lansat ghidul solicitantului in versiune consultativa. Dezvoltarea initiativelor locale si ajutor pentru crearea de servicii pentru crearea de noi locuri de munca, atunci cand asemenea actiuni nu sunt acoperite de FSE. Investitii in instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzatoare cu NOx redus si filtre pentru Instalatiile Mari de Ardere din grupuri modernizate retehnologizate Termenul de depunere a fonduri europene pentru tineri cererilor de finantare a expirat. In Cadrul masurii 123 sunt eligibili pentru depunerea proiectelor persoanele fizice autorizate PFA, microintreprinderile asa cum sunt ele definite cu pana la 9 angajati si IMM- urile. Masura 122 – Imbunatatirea valorii economice a padurii – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 123 – Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere. 2. 550. 000 euro. 4. 1. a. Stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor apartinand intreprinzatorilor tineri Criterii ce trebuiesc a fi indeplinite de catre tinerii aplicanti la program. Fondul European pentru Pescuit contribuie sub mai multe aspecte la implementarea Politicii Comune de Pescuit in Rom? nia si a unei strategii specifice, care a fost dezvoltata pornind de la strategia propusa in Planul National Strategic.

Fonduri Nerambursabile Srl-d 2014

criterii obligatorii si fonduri europene pentru tineri suplimentare privind clasificarea structurilor turistice cu functii de cazare din Ord. 1296 2010. Pentru sectorul legume. reabilitarea apelor interioare, inclusiv a zonelor de reproducere si a rutelor de migratie pentru speciile migratoare. b. Imbunatatirea si cresterea competitivitatii sectorului agricol prin promovarea instalarii tinerilor fermieri si sprijinirea procesului de modernizare si conformitate cu cerintele pentru protectia mediului, igiena si bunastarea animalelor, siguranta la locul de munca. Persoanele fizice pot desfaura activitaNi economice i se pot inregistra i autoriza in conformitate cu prevederile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. din septembrie 2008, cand a fost lansata prima sesiune pentru depunerea de proiecte si pana in prezent, in cadrul acestei Masuri, au fost depuse 1. 401 de cereri de finantare si au fost contractate 595 de proiecte, in valoare de 105, 11 milioane de euro. Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 5. 1 – Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural si crearea modernizarea infrastructurilor conexe Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. o sansa pentru viitor. 3. 2 Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii. si

- fonduri europene pentru tineri dimensiunea economica a exploatatiei agricole creste cu minim 3 UDE. Acest Catalog se actualizeaza anual de autoritatile competente si este posibil ca soiul mentionat sa fie introdus in viitor. Contributia in natura poate fi considerata cheltuiala eligibila daca este. respectiv:
- fonduri nerambursabile srl-d 2014 Fondul European de Dezvoltare Regional ( FEDR): sprijin pentru IMM- uri, infrastructura de . in cazul proiectelor cu valoarea totala mai mica de 50. 000. 000 EUR aprobarea se realizeaza de catre AMPOST pe baza Raportului de evaluare emis in acest sens de catre Comitetul de evaluare. Ordinea uzuala a partilor unei propuneri este construita pentru a creste acuratetea si intelegerea sa atunci cand este evaluata si este ineficienta daca este aplicata in procesul de scriere a propunerii. Reabilitarea / fonduri europene agricultura modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate. Pentru a veni in ajutorul beneficiarilor a public ghidul solicitantului spre consultare. Organizarea unor instrumente de conciliere a vietii profesionale cu cea de familie, prin furnizarea de servicii de ingrijire a persoanelor dependente si prin crearea ? bancilor de timp?. Acest criteriu se va puncta conform procentului rezultat din calculul gradului de utilizare a suprafetei de udare, in baza Studiului de Fezabilitate Documentatiei de Avizare a fonduri nerambursabile srl-d 2014 Lucrarilor de Interventii si documentelor anexate. AXA PRIORITARA 4 ? Formularul standard al Cererii de finanNare este prezentat in Anexa 1 la prezentul Ghid  i este disponibil in format electronic, la adresa www. madr. ro 3. 1. 1 Completarea Cererii de finanNare Completarea Cererii de finanNare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard. Operatiunea 3. Intensitatea interventiei publice pentru activitatile de cercetare- dezvoltare, ca procent din cheltuielile eligibile, reprezinta:

- 50% pentru cercetarea industriala.

Fonduri Europene

adoptarea standardelor europene si internationale si certificarea sistemelor de management ( de calitate, de mediu etc). crearea si mentinerea locurilor de munca. Contributia in natura va fi luata in calculul bugetului total al proiectului, dar valoarea totala eligibila a proiectului se va calcula ca diferenta intre totalul proiectului din care se vor deduce cheltuielile neeligibile, TVA si contributiile in natura. AXA PRIORITARA 7 Asistenta tehnica. fundatii. AXA PRIORITARA 6- Asistenta Tehnica. Mai mult, microintreprinderile vor fi incurajate sa utilizeze noi tehnologii, echipamente IT, avand un rol primordial in cresterea competitivitatii si productivitatii. Societate cu raspundere limitata ? Cel putin jumatate din lungimea drumului considerat ruta alternativa trebuie sa fie realizata prin proiect, iar diferenta sa fie asigurata prin drumuri publice. Pentru cei care inca nu cunosc oportunitatile legate de fondurile structurale e bine de stiut ca IMM- urile pot beneficia de sprijin nerambursabil in functie de codul CAEN in mai multe domenii de productie sau servicii. Capacitatea actuala de absorbtie a fondurilor va juca un rol central in procesul de negociere cu Comisia Europeana pentru urmatoarea perioada de programare. 2013 – Cresterea fonduri competitivitatii economice si dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere – POS CCE contribuie de asemenea la implementarea celor cinci prioritati ale Cadrului National Strategic de Referinta. ActivitaNile pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze prin Planului de afaceri in cadrul fiecarei masuri devin condiNii obligatorii. Programul Operational pentru Pescuit al Rom? niei a fost elaborat de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, in fonduri europene pentru tineri conformitate cu art. plantarea si replantarea plantelor perene. populatie eligibila, prosperitate nationala, prosperitate regionala si rata de somaj. Aceste axe prioritare sunt in concordanta cu politicile comunitare privind cresterea economica si crearea de noi locuri de munca promovate de Uniunea Europeana prin Noile Orientari ale Politicii de Coeziune 2007- 2013, Politica Europeana in domeniul Transporturilor, Dezvoltarii Urbane Durabile, etc. Proiectul este implementat in parteneriat avand comuna Dumesti, in calitate de solicitant, si comunele Aroneanu si Horlesti, impreuna cu Asociatia Parudimos din Timis. Dezvoltarea de poli de excelenta
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Operatiunea 3. La nivel national: Comitetul Interinstitutional pentru elaborarea PND ( CIP) , care include reprezentanti la nivel de decizie ai ministerelor, altor institutii publice centrale, Agentiilor de Dezvoltare Regionala ( ADR), institute de cercetare si institutii de Invatamant superior, precum si fonduri romania reprezentanti ai partenerilor economici si sociali; La nivel regional: Comitetele Regionale pentru elaborarea Planurilor Regionale de Dezvoltare ( CRP) – element de fundamentare pentru PND – includ, pe langa reprezentantii ADR- urilor, reprezentanti ai Prefecturilor, Consiliilor Judetene, serviciilor deconcentrate ale institutiilor publice centrale, institutii de Invatamant superior si institute de cercetari, precum si reprezentanti ai partenerilor economici si sociali din regiuni. Analize si studii privind nivelul si oportunitatile de ocupare a femeilor si grupurilor vulnerabile. Punerea in aplicare a unor metode de acvacultura care sa reduca substantial impactul negativ fonduri europene sau sa sporeasca efectele pozitive asupra mediului in comparatie cu practica normala. Fondurile nerambursabile se pot epuiza inainte de 2013, avand in vedere ca exista un interes foarte mare pentru acest tip de investitii. Implementarea politicii de coeziune la nivelul Uniunii Europene presupune reducerea decalajelor existente Intre regiuni In termeni de productie, productivitate si ocupare. modernizare instalatii, echipamente si instalatii inalt tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea procesului de fabricatie, introducerea de noi tehnologii de productie) Echipamentele pentru protectia mediului, reciclarea deseurilor, tratarea apelor reziduale se finanteaza numai in legatura cu investitiile mentionate anterior. Consultanta fonduri structurale, fonduri europene nerambursabile Serviciile noastre de consultanta pentru a obtine finantare din fonduri structurale fonduri europene nerambursabile. Intr- un articol recent ? evaluarea proiectelor? din cadrum masurii 322, laudam evaluatorii ce- i drep foarte profesionisti ( fonduri europene cel putin cei pe care i- am intalnit eu ).

Fonduri Nerambursabile Pentru Pescuit

Proiecte de rute alternative pentru preluarea traficului agricol de pe drumurile europene, nationale si judetene Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat in Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii. Sprijinul financiar este cuprins intre 50- 70% in functie de regiunea in care se afla solicitantul. Regulile generale privind Fondurile Europene sunt stabilite dupa Dezvoltarea Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune. autoritati publice ( municipalitati) cu impact local si regional. Cele mai importante . solicitari sunt cele depuse pentru infrastructura. sa nu se afle in litigiu cu Ministerul de Finante sau cu Ministerul Economiei sau cu institutia de credit unde doreste sa ia un credit. Masuri de sanatate publica. A. I. P. P. I. M. M. 1 2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei. Dupa adoptarea de catre Comisie a proiectului de buget pe 2015, Consiliul ( statele membre) si mai apoi Parlamentul European isi vor adopta pozitia. prijin financiar pentru accesul institutiilor publice si IMM- urilor la internet si servicii conexe, . intregul proces de evaluare si selectie, precum si criteriile aplicabile sunt detaliate in cadrul acestui ghid. Cariera in educatie si formare ( granturi). SRL ( infiintata in baza Legii nr. 12. b. AXA PRIORITARA 1 ? Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? potentiali poli de crestere. In cadrul acestei masuri se pot finanta urmatoarele activitati. Planuri integrate de dezvoltare urbana implementate prin proiecte din urmatoarele domenii. Planul Integrat de Dezv. oltare a Polului de Crestere ( PIDPC) Iasi va trebui. Cele 4 recomandari in domeniul ocuparii sunt. 1974 2006, vor fi sustinute costurile generale legate de intocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanta, Studii de Fezabilitate Memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitia de patente si licente, in limita a 10% din. In urma consultarilor dintre viitorii beneficiari si Autoritatea Comuna de Management pot interveni modificari, este indicat sa intocmiti dosarul de finantare dupa aprobarea finala a acestui ghid. Cele doua tinte vor actiuna sinergic atata timp cat intreprinderile mari sunt unul din principalii actori fonduri europene pentru tineri in ceea ce priveste tehnologia si procesul de transfer tehnologic are un mare potential printre IMM- urile din Romania. necesare pentru cresterea atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica. diversificarea produselor obtinute prin acvacultura in concordanta cu cererile de piata prin construirea de noi ferme specifice noilor specii de cultura cum ar fi. Operatiunea 4: Intarirea capacitatii administrative Termenul de depunere a cererilor de finantare a fonduri nerambursabile pentru pescuit expirat. Diversificarea productiei in functie de cerintele pietei si fonduri romania introducerea de noi produse. Proiecte pilot. In ultimul timp foarte multe firme de transport marfa m- au intrebat despre posibilitatea lor de accesa fonduri europene nerambursabile de aceea e bine de stiut cateva reguli si restrictii pe care le intampina cei ce doresc sa acceseze o finantare nerambursabila. Pescuitul costier la scara mica. In cadrul acestei operatiuni sunt finantate 2 categorii de proiecte, si anume. AXA PRIORITARA 4 Modernizarea Serviciului Public de Ocupare 4. 1 Intarirea capacitatii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare. Ambasada Frantei doreste sa sustina ONG- urile din Romania si lanseaza o selectie de proiecte cu titlul ? Sustinerea proiectelor inovative din partea Organizatiilor neguvernamentale din Romania? organizata pe perioada anului 2011. Valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate nu poate depasi la data semnarii contractului fonduri nerambursabile pentru pescuit de finantare echivalentul in lei a 1 milion de euro.

Fonduri Europene Cresterea Porcilor

Sud Muntenia, Nord- Vest, Vest. Pasii pe care- i urmam in relatia cu dvs. Iata, pe scurt, ceea ce cred ca ar putea sa faca de fapt Guvernul pentru sprijinirea reala a antreprenoriatului romanesc, lucruri pe care le poate realiza cu fonduri europene cresterea porcilor adevarat:
- analiza impactului oricarei legi asupra IMM- urilor, ca sa nu mai ajungem in situatia din 2009, cand un fonduri ue impozit nejustificat a omorat sute de mii de mici intreprinderi. Pescuit. Investitiile In infrastructura de mediu vor contribui la Imbunatatirea sistemelor de management al apei potabile si a deseurilor menajere la standarde europene. 4. 1. 1. Totusi, va exista o distinctie intre regiunile mai putin dezvoltate, regiunile de tranzitie si regiunile mai dezvoltate pentru a asigura concentrarea fondurilor potrivit nivelului produsului intern brut ( PIB). 566 2004, cu modificarile i completarile ulterioare. Dupa adoptarea de catre Comisie a proiectului de buget pe 2015, Consiliul ( statele membre) si mai apoi Parlamentul European isi vor adopta pozitia. Burse doctorale ( strategice). Intrarea in vigoare a Codului de Bune Practici pentru Achizitii Publice. Masura 121 ? Modernizarea exploatatiilor agricole? Fondurile Structurale si de Coeziune ( FSC), sau Instrumentele Structurale, sunt instrumentele financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale Intre regiuni, In scopul realizarii coeziunii economice si sociale. altele decat zona montana. excavatii, umplere, nivelare si imprejmuirea amplasamentelor, saparea santurilor, eliminarea pietrelor, etc. Una dintre masurile de sustinere a activitatilor antreprenoriale pe fonduri europene pentru tineri care Guvernul se pregateste sa le ia este constituirea unui fond de investitii cu capital de risc, alimentat din mai multe surse guvernamentale, pentru finantarea IMM- urilor profitabile care au nevoie de lichiditati. Ministrul Transporturilor, Anca Boagiu, a declarat, miercuri, la conferinta Finance 2011, eveniment organizat de Forum Invest in parteneriat cu Editura Evenimentul si Capital, ca prin semnarea contractelor de constructie de pe coridorul IV Romania isi va putea majora rata de absorbtie a banilor europeni pe domeniul Transporturi. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura ( APIA) Ajutor specific acordat producatorilor de lapte de vaca din zonele defavorizate. Promovarea incluziunii sociale Domeniu major de interventie 1 – Dezvoltarea economiei sociale
” Pentru o viata mai buna” – data lansare estimativa. Buna ziua, Intentionez fonduri europene cresterea porcilor sa depun un proiect pe masura 112. Masuri de interes comun. care se sprijina pe un parteneriat european deja existent ( mai ales parteneriatele franco- romane). Prin PNDR 2007 ? 2013, sunt finantate investitii in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor, astfel. Aplicatia electronica de inregistrare on- line a proiectelor se va deschide pe data de 02. 06. 2011, ora 09. 00. Achizitionarea licentelor software pentru server, pentru operarea calculatoarelor personale tip desktop portabile, licentelor software antivirus precum si pachetelor software tip office. Masuri de acva- mediu – APEL DESCHIS. Femei 2010?. Masura 1. 1 – Incetarea permanenta a activitatilor de pescuit
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 2 – Incetarea temporara a activitatilor de pescuit
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 3 – Investitii la bordul navelor si selectivitate
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 4 – Pescuitul de coasta la scara redusa.

Fonduri Europene Pentru Imm

Activitatile eligibile sunt. diversificarea catre noi specii cu perspective comerciale bune. Statiunea turistica Horezu beneficiaza de fonduri europene. Proiectele pot fi finantate pe una din urmatoarele teme. Vest din Cluj- Napoca. Planul CCT- T va identifica proiectele si politicile care vor raspunde cel mai bine nevoilor de transport ale Rom? niei in urmatorii 5- 15 ani, pentru toate modurile de transport, furniz? nd o baza analitica solida pentru alegerea unor asemenea politici si proiecte. Daca mergi in scoli si Primarii si le explicit oamenilor care lucreaza acolo ce tip de fonduri pot accesa, ce conditii trebuie sa indeplineasca pentru aceasta, atunci numarul proiectelor pregatite si contractate ar putea creste?, puncteaza Emanuel fonduri europene pentru imm Rauta. 2013, sunt finantate investitii in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor, astfel. Poli de dezvoltare urbana – cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Promovarea masurilor active de ocupare Domeniu major de interventie 1 – Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare
” Integrare pe piata muncii” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Fii activ pe piata muncii!” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 2 – Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de Axa prioritara 2. Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri?. Studiul va fi finantat din bugetul Ministerului Mediului si realizat sub supravegherea de specialistii ministerului. Alocarea financiara Alocarea financiara pentru acest apel de proiecte este de 425 milioane lei . Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul fonduri europene pentru tineri fermei. In ultimul timp foarte multe firme de transport marfa m- au intrebat despre posibilitatea lor de accesa fonduri europene nerambursabile de aceea e bine de stiut cateva reguli si restrictii pe care le intampina cei ce doresc sa acceseze o finantare nerambursabila. Calitate in serviciile de ocupare? ( strategice). Semnarea contractului de finantare este conditionata de indeplinirea unor conditii precontractuale ( verificarea precontractuala, la fata locului). Aplicarea noului Regulamentul de Exceptari Generale ( General Block Exemption) pentru acordarea Ajutoarelor de Stat catre micro- intreprinderi. Provocarea cea mai importanta in perspectiva perioadei 2014- 2020 o reprezinta nevoia de crestere a participarii la invatam? ntul prescolar a copiilor, mai ales a celor din mediul rural, astfel inc? t Rom? nia sa poata reduce decalajul fata de media europeana si sa se apropie de tinta europeana privind rata de participare la incatam? ntul prescolar de 95%. Domenii de interventie fonduri europene pentru imm Aceste domenii de interventie au ca scop sprijinirea valorificarii unor importante categorii de resurse turistice. 2. 2 Cai ferate si servicii. care sunt sursele de finantare. Cei de la Primarie au forat la peste 200 m adancime pentru apa potabila din sat. 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole”. Obiective specifice. Cele mai finantate investitii au fost in domeniile precum agricultura ( in special masurile destinate prin FEADR apdrp. ro). pentru sprijinul acordat prin Masura 121 sunt fermierii definiti conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practica in principal activitati agricole ? activitate principala conform Certificatului de Inregistrare eliberat fonduri ue de Oficiul Registrului Comertului ? a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are o dimensiune egala sau mai mare de 2 UDE1, si care este inregistrata in Registrul unic de identificare Registrul agricol.