Archives for 

fonduri europene solar

Fonduri Europene Solar

fonduri europene solaro noua Strategie Europeana pentru o crestere inteligenta, ecologica si favorabila incluziunii sociale, prin urmatoarele initiative. Prin programul Impreuna pentru fiecare, Rompetrol promoveaza parteneriatul intre societatea civila, autoritatile locale, companiile fonduri structurale private si comunitatea in ansamblul ei. Deci, aici, asta tine strict de legislatia nationala si pot sa fie combinate cele doua. Romania incearca realocarea banilor de pe o masura pe alta pentru o absortie mai mare. Fondul Social European reprezinta o parte importanta a fondurilor structurale acordate Romaniei In perioada 2007- 2013 pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europene de Ocupare. Sprijin pentru actiunile de cooperare intre Grupurile LocaleAXA 5. intreprinderi mari sau IMM- uri ( inclusiv microintreprinderi), din sectorele industriale. Fondurile disponibile sunt de 150. 000. 000 euro, iar suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de 1. 500 euro an ferma de semisubzistenta. Autoritatile locale au o . capacitate administrativa mai mica, deci si capacitatea lor . de a accesa fonduri. Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea fonduri europene solar de micro- intreprinderi? – pentru aceasta Masura, lansata in septembrie 2008, au fost depuse 3. 980 cereri de finantare, fiind contractate pana acum 1. 290 de proiecte, cu o valoare nerambursabila de aproape 188 de milioane de euro, procesul de contractare fiind in desfasurare. Strategie de dezvoltare Comuna Mircesti. Investitii in activitati recreationale 15 milioane de euro. Ministerul Transporturilor si- a propus ca pana la finele acestui an sa majoreze rata absorbtiei fondurilor europene de la 1% la 20%, ca fonduri urmare a demararii proiectelor de constructie a autostrazilor de pe coridorul IV paneuropean. Achizitionarea unui website de prezentare a companiei ONG- ului. Comisia negociaza si aproba programele de dezvoltare propuse de catre statele membre si aloca creditele; statele si regiunile lor gestioneaza programele, asigura aplicarea acestora si selecteaza proiectele pe care le controleaza si evalueaza; Comisia participa la monitorizarea programelor, angajeaza si plateste cheltuielile certificate si verifica sistemele de control instituite. CE finanteaza:
- promovarea tehnologiilor si echipamentelor pentru comercializarea produselor din peste prin imbunatatirea calitatii, sigurantei si trasabilitatii. Conform Art. Programul Operational pentru Pescuit al Rom? niei a fost elaborat de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, in conformitate cu art. Valoarea ajutorului de stat acordat prestatorului de servicii este de maxim 213 lei tona cadavre de animale colectate, in limita bugetului aprobat. Domeniul major de interventie 3. 4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea . Sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, In regiunile Romaniei, prin Imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica. Sunt necesare interventii structurale majore pe termen lung, In urmatoarele domenii:

? O prima anuala pentru lucrarile de intretinere a plantatiei pe o perioada de 5 ani, ( incepand cu anul infiintarii plantatiei), variabila in functie de zona geografica in care s- a facut impadurirea si de anul de intretinere. Schimb de bune practici ( granturi). In anul 2000, prefinantarea intermediara reprezenta 7% din contributia financiara a fondului pentru actiunea respectiva ( pentru cele 15 state din Uniunea Europeana cu 15 state membre ) si 16% pentru cele 10 fonduri europene solar noi state membre In 2004. Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare. Operatiunea 113 ? Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare? ( iunie 2011). Dr. Investitiile vor Imbunatati accesul la piete mai extinse si toate actiunile vor contribui la reducerea duratei calatoriilor si costurilor de transport. Ministrul Transporturilor a tinut sa precizeze. Ordinea uzuala a partilor unei propuneri este construita pentru a creste acuratetea si intelegerea sa atunci cand este evaluata si este ineficienta daca este aplicata in procesul de scriere a propunerii. 20% – contribuNia Guvernului Romaniei.