Archives for 

fonduri nerambursabile plantatii nuci

Fonduri Nerambursabile Plantatii Nuci

verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 2. 4 – Inginerie financiara
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 3. 1) si sa o depuna individual sau prin reprezentant legal imputernicit delegat, . inainte de prestarea serviciilor de colectare a cadavrelor de animale pentru care se solicita ajutor de stat, la centrul judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti pe raza caruia isi desfasoara activitatea producatorul agricol, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului care aproba plafonul anual total pentru schema de ajutor de stat. De ani buni, Guvernul ne- a invatat, mai bine zis ne- a obisnuit cu subventiile si asa ne- a subjugat, acum nemaifiind in stare sa supravietuim fara ele. Evitarea conflictelor de fonduri europene nerambursabile interese, informarea APDRP despre orice situatie care da nastere unui asemenea conflict. Proiecte de succes POSDRU . 44 2008 cu completarile i modificarile ulterioare, trebuie sa deNina, pana la data semnarii Deciziei de finanNare, ca activitate principala, una din activitaNile prevazute la capitolul ? Agricultura din cod CAEN Rev. fonduri nerambursabile plantatii nuci CSNR face legatura Intre prioritatile nationale de dezvoltare, stabilite In Planul National de Dezvoltare 2007- 2013, si prioritatile la nivel european – Orientarile Strategice Comunitare ( OSC) privind Coeziunea 2007- 2013 si Liniile Directoare Integrate ale UE pentru fonduri europene pentru tineri Crestere Economica si Locuri de Munca 2005- 2008. Cele 19, 7 miliarde euro care vor fi alocate Romaniei prin fonduri nerambursabile plantatii nuci instrumentele structurale In perioada 2007- 2013 vor fi implementate prin 7 programe operationale sectoriale si regionale, la care se adauga 8 programe de cooperare teritoriala cu alte state. Accesarea fondurilor europene nerambursabile 2011. In a doua zi ne vom axa pe. o autoritate de gestionare ( autoritate publica sau organism de drept public sau privat national, regional sau local care gestioneaza programul operational). ce fonduri romania pot face ca sa imi iasa si mie bani din agricultura acum cand nu imi mai dau astia banii din motorina si nici subventiile??. Aceste decalaje provin din deficientele structurale care afecteaza factorii- cheie ai competitivitatii, si anume: dotarea inadecvata cu capital fizic si uman ( infrastructura si resurse umane), insuficienta capacitatii de inovare, a sprijinului pentru Intreprinderi si nivelul scazut de capital de mediu ( un mediu natural si/ sau urban poluat).

Fonduri Nerambursabile Plantatii Nuci

fonduri nerambursabile plantatii nuciZonele cu handicapuri geografice sau naturale ( regiunile insulare, zonele muntoase sau zonele cu densitate mica a populatiei) beneficiaza de un tratament privilegiat. sa nu fie emisa o decizie de recuperare a ajutorului de stat. Imbunatatirea conditiilor de munca si de securitate ale lucratorilor din acvacultura. 3 ? 31 octombrie 2011. Obiectiv Ajutorul specific pe exploatatie este acordat din Fondul European pentru Garantare Agricola ( FEGA) pentru a compensa dezavantajele specifice zonei, . sub forma unei plati suplimentare, calculata si acordata anual, in functie de efectivul de vaci de lapte detinut. Este permisa achizitionarea de echipamente pentru producerea de energie care utilizeaza energia solara, eoliana, hidraulica, geotermica numai in scopul desfasurarii activitatii economice pentru care beneficiarul este va fi autorizat. Training- ul acesta este unic prin faptul ca mergem dincolo de managementul clasic al proiectelor si abordam concret si punctual realizarea unui Studiu de fezabilitate ? instrument esential pentru finantator. Societate agricola ( infiintata in baza Legii nr. Cofinantarea pe care trebuie sa o suportati este de 50- 50 % ( adica 50% din costul proiectului primiti si 50% ii veti acoperi dvs din fonduri proprii, imprumut bancar, sau alte surse fonduri de venit). In consecinta, valoarea maxima a finantarii acordate va fi de 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului, nu mai mult de 200. 000 de euro. Contributia Uniunii Europene ? 80%. Cheltuieli eligibile Investitii corporale ( constructia, modernizarea, extinderea cladirilor in fonduri scop productiv ? pentru efectuarea fonduri nerambursabile plantatii nuci activitatii vizate de proiect precum si constructia de cladiri pentru marketingul produselor proprii. Programul Jeremie, Programul pentru Competitivitate si Inovatie ( CIP), fonduri nerambursabile plantatii nuci Programul Jasmine . a proiectelor pe care o va inainta DG AMPOST pentru aprobare. Data si ora inceperii Ghidul solicitantului este publicat in data de 2 noiembrie 2009. Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare. ATENTIE. Punctajul pentru accesul la exploatatiile agricole si alti agenti economici nu poate fi cumulat cu punctajul pentru accesul la alte cai de comunicatie. Promovarea dezvoltarii teritoriale echilibrate ? scopul este stoparea si, eventual, inversarea tendintei de accentuare a disparitatilor de dezvoltare prin sprijinirea si promovarea unei dezvoltari economice si sociale echilibrate a Regiunilor. Ordinea uzuala a partilor unei propuneri este construita pentru a creste acuratetea si intelegerea sa atunci cand este evaluata si este ineficienta daca este aplicata in procesul de scriere a propunerii. Internetul, la un click prea departe Intr- o lume guvernata de calculator si de internet, doar 14 autoritati si institutii publice au contractat fonduri europene in cadrul Programului Operational Sectorial ? Cresterea Competitivitatii Economice? ( POS – CCE), care sustine implementarea de solutii de e- guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar. Activitati turistice, inclusiv promovarea valorilor naturale ca potential pentru dezvoltarea unui turism durabil, protectia patrimoniului natural in sprijinul dezvoltarii socio- economice, sprijin pentru imbunatatirea serviciilor turistice prin servicii de inalta calitate fonduri romania si incurajarea turismului durabil. Suma totala cu care s- au imprumutat bancile pentru a oferi acest sprijin financiar se ridica la 33 milioane de euro. Da, infiintarea unei livezi este considerata activitate eligibila. se acorda punctajul maxim aferent tipului de drum public de pe care se face preluarea. Investitiile In infrastructura de mediu vor contribui la Imbunatatirea sistemelor de management al apei potabile si a deseurilor menajere la standarde europene. Termene limita de obtinere Pentru anul 2010, cererea initiala anuala se depune in termen de 30 de zile de la data publicarii numarului de inregistrare al cererii de exceptare pe site- ul DG Agri, respectiv in 30 de zile de la data de 13 octombrie 2010.